(14.20 hodin)
(pokračuje Exner)

Myslím, že by v té souvislosti bylo nadbytečné, kdybychom snad jako Sněmovna vyžadovali, aby paní ministryně obrany Vlasta Parkanová nám tady zazpívala zneužitou písničku o tom, jak celý svět listoval denním tiskem a jak zdravíme prapor hvězd a pruhů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Já bych poprosil, abyste mi text bodu, který navrhujete, dal písemně. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Jandák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, já bych rád poprosil, abychom zařadili - a v tom bych rád podpořil pana kolegu - bod Seznámení s textem písně, kterou nazpívala paní ministryně Parkanová prezidentu Bushovi.

Proč? Tak jsme se přece jenom dočkali. Věděl jsem, že se v souvislosti s návštěvou George Bushe budou dít věci, ale jedna z nich předčila moje očekávání. Nejoblíbenější český politik Vlasta Parkanová, ve které se snoubí ušlechtilost a intelektuální výjimečnost ODA, křesťanský cit KDU-ČSL a talent barové zpěvačky, nám na podporu našeho radaru zazpívala píseň, a to ne ledajakou, parafrázi na starou socialistickou pecku Dobrý den, majore Gagarine. Spolupracovníky si nevzala jen tak ledajaké - starého numisnomatika (?) Jana Vyčítala a Karla Vágnera, který celým svým životním dílem přesvědčil, že je ochoten k čemukoliv pro kohokoliv. Vznikl tak paskvil hodný české tradice příkladu hrdinských činů rakouských vojínů, citovaných ve Švejkovi, devótní protektorátní žurnalistiky, budovatelských písní a agitek padesátých let, či apoteózy kapitána Minaříka a kultovního songu Bič boží z Majora Zemana. (Smích a potlesk.)

Co tím chtěla, dámy a pánové, tvůrčí trojice, snad kromě zviditelnění, které se v tomto případě rovná ostudě, dokázat, nikdo netuší. Soudný člověk snad nemůže předpokládat, že si tu slátaninu Bush poslechne, nebo dokonce zanotuje. (Smích v sále.) Kdyby takovouhle věc vytvořil někdo z levé strany politického spektra, předháněli by se naši novináři v urážkách a zesměšňování. Jan Rejžek nebo Jiří Černý by poslech zřejmě nepřežili. (Smích v sále.) Ušlechtilý úmysl našich pravicových občanů však jistě nikdo shazovat nebude. Jen celý národ z toho všeho bude mít srandu. Děkuji vám, dámy a pánové. (Bouřlivý ohlas, skandovaný potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vám děkuji za ten přednes, ale vy jste nenavrhl žádný - navrhl? Takže já bych chtěl, abyste mi doručil text svého návrhu. Děkuji.

Dále se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Bebarová-Rujbrová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mně, abych navrhla pevné zařazení bodu číslo 55, sněmovní tisk 170. Jde o souhrnnou zprávu veřejného ochránce práv dr. Motejla, který by s ohledem na své další aktivity a sídlo ombudsmana v Brně uvítal, kdybychom vyhověli jeho žádosti a zařadili tento bod jako první bod na tento pátek 8. června. Děkuji vám.

(V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále se do rozpravy písemně přihlásil - ale předtím se mi hlásil s přednostním právem pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, já bych chtěl požádat o zařazení nového bodu, a to na úterý, tam, kde máme zařazené body CzechInvest a Kubiceho zprávu. Chtěl bych požádat, abyste schválili zařazení ještě jednoho bodu. Byla by to zpráva o pozici české vlády na blížícím se summitu, který bude 20. a 21. června, jednání Evropské rady. Já bych byl rád, kdybychom se tou pozicí zabývali také proto, že v posledních dnech jsme slyšeli, že z Polské republiky zaznívá názor, že buď budou naše návrhy přijaty, nebo smrt, což by byla záležitost Polska, ale my slyšíme, že k této pozici - naše návrhy nebo smrt - se přidává také Česká republika. Proto bych byl rád, abychom se o této věci tady ve Sněmovně bavili. Příští týden v úterý by k tomu byla vhodná doba. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, já bych poprosil, jestli byste mi dal návrh toho bodu písemně. Dále s přednostním právem pan předseda Hašek. Ne? Paní předsedkyně klubu Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych po poradě s ostatními předsedy klubů navrhla přesunutí bodu 19, tisk 171, novela zákona o středu zájmů, na příští středu 13. 6., kdykoliv po třetích čteních. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále s přednostním právem pan předseda Kováčik. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: (Přináší k řečnickému pultu velký balík tisků.) Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tento balíček je jenom malá ukázka toho - nesehnal jsem příslušný rudý batoh, protože v modrém se mi to nosit nechtělo - jaké nároky se kladou na poslance. Dokonce jsem slyšel, že se chce zkrátit lhůta k projednávání takzvaně reformních zákonů. Já jenom upozorňuji, že poslanci dostali příslušné návrhy v pátek před poslaneckým týdnem. Nevím, jak vládní poslanci, ale opoziční poslanci svůj poslanecký týden využívají naplno k jednání s voliči, k jednání s podnikateli, k jednání s představiteli měst a obcí, prostě k běžné poslanecké práci mezi lidmi. Možná u vládních to tak není, protože jinak by nemohli souhlasit s tím, že bude možno tuto hutnou materii o váze několika kilogramů mít seštudovanou, dopodrobna zpřipomínkovanou, všemi oponenturami prošlou, a tudíž vážně připravenou na projednávání za pouhý jeden - ještě k tomu poslanecký - týden.

Rádi bychom, aby přinejmenším bylo srovnáno právo vlády a právo poslance. Jestliže právem vlády, přijde-li poslanecký návrh, je měsíční lhůta k vyjádření, k vypracování stanoviska, k zajištění všech oponentních zpráv, potom bych rád, abychom se dohodli na tom, že poslanec bude mít stejné právo, byť nemá stejné postavení, protože vláda má za sebou nejrůznější placené expertní týmy, poradce, celé ústavy apod., zatímco poslanec, zvláště opoziční, a to si tedy nestěžuji na postavení opozičního poslance, je v tomto směru vybaven - budete se mnou souhlasit - poněkud chuději.

Proto si v této chvíli dovolím navrhnout vyřazení z programu této schůze následujících tisků:

tisku 225, což je Vládní návrh zákona o hornické činnosti, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti;
tisku 224, což je Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
tisku 223 - takto tlustý! - což je Vládní návrh zákona o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů - na to byl, prosím pěkně, týden!;
tisku 222 - to je zvlášť velká chuťovka, protože desítky různých vzájemně nesouvisejících návrhů jsou shrnuty v tomto tlustospise, na který současně s ostatními bylo také doopravdy "hodně" času; čili i tento tisk navrhuji vyřadit z programu této schůze.
A koneckonců i tisk 219 a ten jako přívažek, to je ochrana označení původu a zeměpisných označení a ochrana spotřebitele.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP