(10.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak jsem řekl, vzhledem k podanému vetu nyní zahájím rozpravu v prvním čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Zahajuji rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Skopal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych řekl pár slov k uvedené problematice, ve které jsem se osobně při projednávání účastnil v době, kdy jak návratné, tak nenávratné dotace byly z kapitoly Ministerstva zemědělství a z Vinařského fondu rozdělovány zemědělcům a v podstatě vinařům.

Jedná se hlavně o to, že v té době, pokud by se všichni přihlásili na návratné dotace, které byly rozdělovány z Ministerstva zemědělství, došlo by k tomu, že na výsadbu vinohradů, kde bylo potřeba zhruba 700 tisíc, by možná dostali jednotliví vinaři na jeden hektar asi tak sto, možná sto dvacet tisíc. Byla zde možnost, kterou umožňoval Vinařský fond - rozdělit tuto částku s tím, že tam byly jak návratné, tak nenávratné dotace. Tím pádem došlo k tomu, že tato finanční částka byla povýšena přes 200 tisíc na hektar.

My jsme při jednání s vinaři slíbili, že bude naší snahou srovnat podmínky do doby, než bude potřeba splácet v roce 2009 návratnou půjčku. Tím takto činíme. Bylo o tom diskutováno a jednáno i v zemědělském výboru.

Samozřejmě chápu to, že je potřeba tuto věc notifikovat, ale to nebrání tomu, abychom mohli danou novelu projednat v zemědělském výboru a v případě potřeby i počkat na notifikaci do druhého čtení. Proto si myslím, že není potřeba zamítat tuto novelu hned v prvním čtení, ale že je nutné a myslím potřebné z hlediska pomoci našemu zemědělství, aby novelu, která je předkládána, měl možnost projednat zemědělský výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl příspěvek do rozpravy. Kdo dál do rozpravy v prvním čtení? Hlásí se zpravodaj pan poslanec Mach. Prosím, můžete mluvit.

 

Poslanec Zdeněk Mach: Jak jsem již uvedl ve své zpravodajské zprávě, navrhuji návrh zákona zamítnout.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zazněl návrh zamítnout tento návrh zákona. Ještě je rozprava, tak se ptám, zda se hlásí někdo do rozpravy nebo někdo nepřichází s příspěvkem do rozpravy. Pokud ne, můžeme rozpravu ukončit. Rozpravu v prvém čtení ukončíme.

Zeptám se na závěrečné slovo. Hlásí se pan poslanec Hašek, který by chtěl reagovat na průběh rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, musím říci, že očekávaně padl návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona, což mě sice mrzí, ale plně respektuji právo pana kolegy takový návrh podat. Věřím, že se podaří poslaneckou novelu dostat do zemědělského výboru, to znamená že projde do druhého čtení, aby zemědělský výbor využil této novely k další diskusi s vinařskou a odbornou veřejností na téma financování vinařství a vinohradnictví, případně na téma týkající se organizace společného trhu s vínem. Věřím, že také naši vinaři bedlivě budou sledovat hlasování o návrhu na zamítnutí této novely, protože jedná se formálně o poslanecký návrh zákona, ale samozřejmě byl zpracován ve spolupráci s organizacemi, které zastřešují zájmy vinařů, zejména se Svazem vinařů České republiky.

Dopředu děkuji vám, kteří nepodpoříte návrh na zamítnutí, naopak kteří umožníte, že tento návrh zákona projde do druhého čtení a bude moci být projednáván na půdě zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to návrh na odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

O čem budeme hlasovat? Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. V rozpravě padl návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu, takže s tím se musíme vypořádat. Vidím, že někteří poslanci ještě dobíhají, tak prosím o chvilku strpení. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu na zamítnutí?

hlasování pořadové číslo 53 přítomno 175, pro hlasovalo 74, proti 92. Návrh přijat nebyl.

 

Můžeme se zabývat návrhem na přikázání návrhu výborům k projednání. Byl zde návrh organizačního výboru přikázat zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Prosím, paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dovoluji si navrhnout přikázat také výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě nějaký další výbor? (Nikdo se nehlásil.)

 

Přistoupíme k hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o tom, aby byl návrh zákona o vinohradnictví přikázán zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat zemědělskému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 54 přítomno 179 poslanců, pro hlasovalo 169, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pak zde byl návrh přikázat také výboru pro evropské záležitosti.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat výboru pro evropské záležitosti, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 55 přítomno 179 poslanců, pro hlasovalo 69, proti 50. Návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s prvním čtením. Děkuji těm, kteří nám v tom pomohli. Můžeme bod 22 odložit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP