(11.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Váš čas pro faktickou poznámku uplynul, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom říkám, že způsob, který jsme zvolili, nás nevede k ničemu dobrému. My jsme měli být schopni se v klidu o této věci bavit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Opakuji, uplynul čas pro faktickou poznámku. Není možné se takto násilně… (Nebylo rozumět, oba dva řečníci mluvili najednou.)

Přihlaste se, pane místopředsedo, řádně do rozpravy a konejte tak, jak ukládá jednací řád. Čas vymezený pro faktickou poznámku je přesně daný. Nikdo vám nebrání, abyste se zúčastnil rozpravy v normálním běžném režimu. Prosím, abychom tato ustanovení brali všichni vážně.

Další faktická poznámka místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, pane premiére, paní a pánové, já skutečně s faktickou poznámkou.

Ano, míra pokrytectví je obrovská. Podle mého soudu jediným, kdo tady může, protože není ani v opozici, ale byl v minulé koalici a je v současné koalici a byl v minulé vládě a je v současné vládě, je bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, současný ministr bez portfeje, předseda Legislativní rady vlády. Já si přeji a žádám o to premiéra České republiky Mirka Topolánka, aby každou zprávu o radarové základně Spojených států amerických uváděl vždycky pan ministr Cyril Svoboda.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa. Nyní faktická poznámka pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se před malou chvílí pokusil řádně přihlásit do rozpravy a pak jsem z jistil, že se objevilo dalších 15 faktických připomínek, tak jsem potom tu svoji řádnou přihlášku zrušil a teď se hlásím v rámci faktické poznámky, protože jinak bych se zřejmě na řadu nedostal.

Chtěl bych za prvé požádat pana předsedu vlády, aby na nás tady v Poslanecké sněmovně tolik nekřičel. Musím říci, že jeho poslední vystoupení, které zde předvedl (potlesk), sílou hlasu, nikoliv sílou argumentů, překročilo všechny limity, na které jsme tady v Poslanecké sněmovně zvyklí, a skutečně se domnívám, že by přispělo, abychom tady hovořili věcně, abychom tady hovořili klidně a nesnažili se sílou decibelů svého hlasu nahradit argumenty, které možná chybějí, nebo dodat si odvahy, která možná chybí.

Byla to vláda sociální demokracie, která přivedla Českou republiku do NATO. To je přece jasná věc a tu nemůže nikdo popřít. Byla to vláda sociální demokracie, která přivedla Českou republiku do Evropské unie. I za to se nemusíme stydět. Bylo to správné rozhodnutí, které jsme dokázali prosadit, a ne všichni v této Sněmovně podporovali vstup České republiky do Evropské unie. Já myslím, že to není tak dávno, abychom si na to ještě nepamatovali, které strany daly jasné doporučení před hlasováním o vstupu do Evropské unie a které strany takového jasného jednoznačného doporučení schopny nebyly. Pokud se obrátí spojenec v rámci NATO s žádostí o technické konzultace, tak na tom myslím není nic nenormálního a takové věci se v rámci Severoatlantické aliance stávají.

Já bych chtěl popřát ODS a panu premiérovi dostatek odvahy, aby měl odvahu hovořit o tom, jaký on má názor na umístění systému protiraketové obrany v České republice, aby neustále nemusel hledat berličku v tom, že vláda, ve které byla sociální demokracie, projednávala zprávu o průběhu těchto technických konzultací.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Končí vaše faktická poznámka, prosím, abyste tento čas respektoval.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Končím, paní místopředsedkyně.

Hajte, prosím, své názory jasně a odvážně a neopírejte se o berličky podobného typu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S faktickou poznámkou premiér Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pokud máte pocit, že na vás křičím, tak jste ještě neslyšeli, když křičím. (Smích v sále.) Když jsem tady vystupoval a předkládal jsem tady bod, tak tady byl takový hluk, že jsem neslyšel sám sebe, natož abyste vy slyšeli ten předkládaný bod. Proto si dovoluji zvýšit hlas, jinak u nás mluvíme ještě hlasitěji. Já vám to možná někdy předvedu. To je za prvé.

Za druhé. Celá ta diskuse se vede přece o tom, jestli už v této chvíli Parlament má, nebo nemá, musí, nebo nemusí tu věc projednávat. A my jsme pořád ve stejném bodu, jako byla sociální demokracie v minulém funkčním období. Faktická jednání ještě nezačala. My v této chvíli nemáme o čem jednat a stejně jako sociální demokraté se chováme - s tím rozdílem, že na rozdíl od utajovaných, důvěrných, nezveřejněných informací my ty informace neutajujeme, zveřejňujeme a konzultujeme s veřejností i v Poslanecké sněmovně na tom semináři, který jsem vzpomínal. To si myslím, že je zásadní rozdíl. A jestli ta dnešní interpelace má posloužit tomu, abychom si v této věci více rozuměli, já znovu opakuji, že ten bod informace o jednání se Spojenými státy americkými může být pravidelně zařazen na každou schůzi Poslanecké sněmovny. Jestli ho bude předkládat Cyril Svoboda, to nevím, protože k tomu v této vládě nemá příslušnou kompetenci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Další faktická poznámka pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení pánové, musím říci, že je mi docela jedno, jestli pan premiér křičí na někoho někde jinde než v této Poslanecké sněmovně. Jestli je to u něj doma, nebo v ODS, nebo na jednání vlády. Já bych na něj chtěl pouze apelovat, aby při jednání v této Poslanecké sněmovně dodržoval určité limity slušného vystupování. Já moc dobře vím, že pan premiér Topolánek takový vždycky nebyl. Já ho znám dlouhé roky a vím, že takto arogantně se vždycky nechoval. Ale od té doby, co se stal předsedou vlády, tak se jeho chování hodně změnilo. A myslím si, že ten stupeň arogance je stále více vidět i při jednání v této Poslanecké sněmovně. Já bych mu chtěl připomenout, že všechno je jenom do času, že i funkce předsedy vlády jednou skončí (potlesk) a že se možná sem vrátí do Poslanecké sněmovny a bude také jednou v opozičních lavicích a bude vědět, co to znamená, když na něj předseda vlády od tohoto pultíku řve. Čili chtěl bych panu premiérovi Topolánkovi tuto věc jednoznačně připomenout: všechno jednou skončí, volená funkce je jenom do času.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka. Nyní jsou dvě řádné přihlášky, ale ještě před nimi bych ráda upozornila Poslaneckou sněmovnu na jeden procedurální problém, do kterého jsme se dostali. Převzala jsem řízení po 11. hodině a podle výkladu legislativy se písemné interpelace mají odehrát příslušný čtvrtek od 9 do 11 hodin. Protože jsem se rozhodla nechat doběhnout tuto interpelaci a nepřerušovat vřavu faktických poznámek ani těch vystoupení, která končí, myslím, že by bylo správné, aby to posoudila Sněmovna, zda dokončíme tuto interpelaci, či nikoliv.

Tedy já navrhuji, abychom pokračovali. Má-li někdo námitku s postupem řídícího, nechť ji prosím nyní hned vznese. - Není taková námitka, považuji proto za možné pokračovat dál a slovo má řádně přihlášený pan kolega Řihák.

 

Poslanec Josef Řihák: Paní předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já budu poměrně dost krátký. Nechtěl jsem se dneska do této rozpravy zapojit, ale když jsem tady slyšel některé výroky, především pana Topolánka, tak si dovolím zareagovat.

Opravdu nic není věčné a všechno jednou končí. Já také jednou nebudu poslancem, nebudu starostou Příbrami, ale budu především otcem dvou svých dětí a dědečkem své vnučky. To, že mám jiný názor, pane premiére, na to, že nechci radarovou základnu, tak bych vás taky chtěl požádat o to, abyste na nás tady neřval. Já mám takový pocit, že vy tady přes nás řvete na všechny občany, kteří mají jiný názor, než máte vy. (Potlesk.)

My jsme vás jako starostové šestnácti obcí Příbramska vyzvali k tomu, abyste nám dal relevantní informace k tomu, co se chystá. Nedostali jsme od vás žádnou odpověď. My přece máme právo chtít od vás odpovědi na naše otázky. Vy nás tady pouze akorát urážíte a mně už to také začíná vadit.

Tu špatnou diskusi jste začali vy jako ODS např. na Středočeském kraji, kde vystoupil hejtman Zimmermann a řekl, že Američanům musíme být vděční, že osvobodili Plzeň, a proto by radar měl stát u nás v Brdech. Na druhou stranu ještě vystoupil hejtman Bendl, který říkal, pojďte, využijme toho, je to taková chudá oblast, řekněte si, co chcete za investice, vážení starostové, udělejte seznamy a my vám na to dáme peníze. Tu špatnou diskusi jste přece zahájil od začátku vy, protože to byla či nebyla diskuse.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP