(9.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Rozumím. Kdo dále se hlásí k pořadu schůze se změnami? Už se nikdo nehlásí? Prosím, ještě pan předseda klubu, pan poslanec Tluchoř se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano. Já jen velmi stručně zareaguji na slova pana místopředsedy Filipa. My samozřejmě toto považujeme za hrubé vydírání, kdy sociální demokracie a komunisté se snaží zablokovat projednání dluhů, které předchozí vláda udělala. Nebyla to tato vláda. (Potlesk z pravé strany jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak to byla zřejmě odpověď. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové. Za prvé, KSČM nebyla od roku 1990 v žádné vládě, a tedy nemohla nadělat dluhy, které se řeší tímto dluhopisovým programem. Za druhé, ten návrh zákona řeší mimo jiné změnu platebních podmínek dluhopisů, které mají splatnost. Jsou to dluhopisy z roku 1996, 1997. Odpovězte si, vážení pánové a paní, sami, kdo ty dluhy v devadesátých letech nadělal. To je mimo jiné předmětem toho návrhu zákona. A za třetí mi dovolte říci, nejde o žádné vydírání, jde o jasný krok, který umožňuje opozici v Poslanecké sněmovně České republiky, ale i v jiných parlamentech po celém světě vůbec dosáhnout toho, aby návrhy byly projednány.

Já považuji za velmi nekorektní, velmi nekorektní, že nikdo z klubů vládní koalice, to znamená klub ODS, klub KDU-ČSL ani klub Strany zelených, nenavrhl včera, že tento bod programu bude vyřazen. Jde o zákon o obecném referendu. Je to zákon, který očekává většina české společnosti. A znovu připomínám, že ti, kteří tady vládli v roce 1993, zákonem číslo 4 z roku 1993, takzvanou recepční normou, nepřevzali do českého právního řádu zákon o referendu, který v České a Slovenské Federativní Republice platil. Ona recepční norma odebrala občanům České republiky možnost, aby se mohli vyjadřovat v celostátním referendu. A od té doby zejména Občanská demokratická strana brání lidem, aby mohli používat přímé demokracie. Ono odůvodnění, které použil předseda klubu ODS, považuji za nejen nekorektní, dovolte mi ale také ohlásit, za odporující zájmům většiny občanů České republiky. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Ještě se hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, já bych vás jménem poslaneckého klubu Strany zelených chtěla poprosit o vyhlášení patnáctiminutové přestávky na naši poradu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vyhlašuji pauzu na jednání klubu do 10 hodin 10 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP