(15.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás bych poprosil, abyste mi dal návrh bodu písemně.

Rád vás upozorním na to - je to § 54 odstavec 5, který říká, že o pozměňovacích návrzích nebo o doplnění rozhodne Sněmovna hlasováním bez rozpravy. Je to na straně 44 jednacího řádu.

Nyní s přednostním právem vystoupí předseda vlády pan Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane předsedo, vážená Sněmovno, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že se sluší, abych se vyjádřil k několika zde navrhovaným novým bodům, s tím, že předesílám, že zařazení dvou z nich podporuji. Tím prvním je požadavek Lubomíra Zaorálka, aby předseda vlády podal zprávu z konání Evropské rady, což pokládám za logické, slušné. Učinil bych to písemně, učiním tak verbálně a nečiní mi to žádný problém. Pokládám Evropskou radu za z naší pozice úspěšnou.

Druhý bod, který míním podpořit, je společná dohoda s kancléřem Gusenbauerem o vytvoření meziparlamentní komise, která by měla diskutovat za prvé ukončení melkského procesu, za druhé aspekty určitých problémů, které způsobuje v našich vzájemných vztazích Jaderná elektrárna Temelín. To je téma, které si rovněž - protože jsem trochu svévolně, a za to se omlouvám, dohodl tuto meziparlamentní komisi jako nástroj a prostředek, který by mohl sloužit k uvolnění nebo řešení našich vzájemných problémů - zaslouží i tato Sněmovna, aby tento problém mohla diskutovat, českou část komise sestavit a zahájit rozhovory s rakouskými protějšky.

Mohu vyčítat Jiřímu Paroubkovi spoustu věcí a také mu je vyčítám. Nicméně věc, kterou mu vyčítám ze všech nejvíc, je, že přivedl do politiky a do Sněmovny lidi typu Davida Ratha. Musím říci, že tím české demokracii neprospěl.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bublan, připraví se pan poslanec Votava.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych i já navrhl změnu programu naší schůze, a sice abychom zařadili nový bod s názvem "Vysvětlení výroků některých vládních politiků ve věci vyšetřování kauzy místopředsedy vlády Jiřího Čunka".

Krátké zdůvodnění spočívá v tom, že vyšetřování v kauze místopředsedy vlády pana Jiřího Čunka hýbe nejen politickou scénou, ale hýbe i naší veřejností. A já chápu zájem médií, která sledují postupné události v tomto případu, kontaktují svědky, snaží se dostat co nejvíce informací od obhájců, ale také od policie a státních zástupců. Musím objektivně zhodnotit konání a postoj protikorupční policie jako velmi korektní a zdrženlivý. Nezaznamenal jsem nějaký větší únik informací z prováděných úkonů trestního řízení a z policejních spisů. Ale zaznamenal jsem mnoho výroků některých politiků a veřejných činitelů, kteří zpochybňují postup policie, rychlost vyšetřování a kvalitu těch, kteří vyšetřování vedou a dozorují.

Jenom připomenu některé výroky místopředsedy vlády pana Nečase, který říká, že policie postupuje příliš pomalu. Samotný místopředseda vlády pan Jiří Čunek říká, že partneři si přejí, ať to nějak zrychlí. Ministr Bursík dokonce říká, že policie a státní zastupitelství nepostupují rychle a důkazy, které pan Čunek předložil, jsou pochopitelné v řádu několika desítek minut. Ještě bych připomněl výrok pana senátora Štětiny, který zpochybnil osobu státního zástupce Obsta nepravdivým poznamenáním, že měl styky se Státní bezpečností, což skutečně pravda není. A mohl bych citovat možná další politiky, další činitele, kteří vytvářejí možná nepřímý, ale dost velký tlak na to, aby policejní orgány postupovaly jinak, než postupovat mají.

Dámy a pánové, chtěl bych vám připomenout, že zákon o policii zavazuje policejní orgány k tomu, aby při vyšetřování využily všech zákonných možností k tomu, aby co nejvíce osvětlily případ, zhodnotily důkazy a provedly úkony trestního řízení, které jim charakter vyšetřovaného trestného činu dovoluje a státní zástupce přikazuje. Pokud by nepostupovala policie tímto způsobem, porušuje zákon. A není možné tlačit na policii, tlačit na čas nebo na zjednodušení vyšetřování. Byl by to návod k tomu, aby policie porušila zákon. Resortní ministři, tedy ministr spravedlnosti a ministr vnitra, mohou vyvíjet tlak na větší efektivitu, na větší svižnost v práci policie, státních zastupitelství a soudů, ale obecně na všechny případy, nikoli pouze v kauze místopředsedy vlády Čunka.

Cílem zařazení tohoto bodu není zasahovat do trestního řízení nebo suplovat práci orgánů činných v trestním řízení. Cílem je posílení nezávislosti těchto orgánů a nepřenášení -a to podtrhuji - problémů spojených s důvěryhodností vlády na policii a státního zástupce. Navrhuji tento bod zařadit na středu 14. 3. jako čtvrtý bod odpoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, i vás požádám, abyste mi předal název bodu písemně.

Nyní vystoupí pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovoluji si požádat Sněmovnu o vyřazení bodu číslo 14 z programu této schůze. Jedná se o tisk 115. Je to poslanecká novela zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Paroubek se stanoviskem klubu sociální demokracie k návrhu programu.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já se chci vyjádřit k tomu, jak komentoval program pan předseda vlády. Musím říci, že pokud jde o vyjádření na adresu pana doktora Ratha, je pro mě lidsky i politicky nepřijatelné.

Pane předsedo vlády, i když vás zde nevidím za svými zády, musím říci, že nevedete zrovna, aspoň jak to prokazujete na kauze místopředsedy vlády Čunka, tuto zemi k západoevropské kultuře, která předpokládá uplatnění principu presumpce viny. Já jsem nedávno navštívil Slovensko a měl jsem možnost hovořit se slovenským předsedou vlády. Vím, že na Slovensku došlo k odvolání státního tajemníka - čili člověka na úrovni vládní funkce - pro zemědělství, neboť ve státních lesích zastřelil jelena. Kolik těch jelenů by musel zastřelit tady, aby si toho někdo všiml, pane předsedo vlády?

Nyní ještě k té otázce organizovaného zločinu. Vy jste 21. května minulého roku spojil před statisíci diváků v televizi v debatě se mnou sociální demokracii s organizovaným zločinem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP