(14.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Ta diskuse samozřejmě byla hlavně informativní, nebo byly to informace vlády, o co jde, jakým způsobem a co případně chceme vyjednat, kde jsou úskalí budoucí dohody a jaké otázky před námi stojí, které chceme s opozicí komunikovat. Diskutovat tuto věc detailněji, než je informace, kterou máme my dnes, je nesmyslné.

Ve věci ústavní smlouvy musím říct, že samotná Angela Merkelová prohlašuje takzvané focal point za důvěrná jednání, která hovoří spíše o proceduře, metodice, způsobu jednání, a vyjednávači nebo ti focal points nemají žádný mandát k vyjednávání jakýchkoli věcných problémů, protože prostě nemají tuto roli v tom systému vyjednávání německého předsednictví.

Diskuse o ústavní smlouvě se vrací a myslím si, že bude velmi důležité, aby Česká republika měla jednotný postoj v době, kdy se o tom zcela vážně bude jednat. Německé předsednictví má za cíl identifikovat problémy, identifikovat způsob, jakým o tom dále jednat, a identifikovat formát, který má být nakonec vyjednán. Nemám pocit, že má ambice vyšší. Až bude projednání vládní pozice v této věci, rád o ní osobně Poslaneckou sněmovnu budu informovat. V této chvíli je to bezpředmětné.

Děkuji. (Potlesk pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále o slovo se přihlásila paní poslankyně Kateřina Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se za klub Strany zelených také vyjádřila k navrhovanému programu mimořádné 12. schůze.

Dovolte mi, abych reagovala nejprve na proslov předsedy klubu sociální demokracie pana Michala Haška, který hovořil o tom, že toto hlasování bude testem svobody demokracie. Že v těch dvaceti sekundách dostaneme možnost projevit, zda demokraté jsme, nebo nejsme.

Tato pseudodebata o tom, jestli demokraté jsme, v závislosti na tom, zda vyhovíme požadavku, který opozice v tento moment postavila na stůl, a chce tady a teď projednávat témata v režimu, jaký si nastavila sama, to není debata o tom, kdo je a kdo není demokrat. Tady je skutečně legitimní požadavek, aby určitá témata na půdě Sněmovny projednávána byla, a v zásadě není co tomu vytknout. Ta debata probíhala mimo toto plénum a opakovaně jsme vysvětlovali, že se nebráníme tomu a v zásadě chceme, aby téma ústavní smlouvy, raketových základen, ale i třeba vyšetřovacích komisí na půdě Sněmovny projednávána byla. Jde o to, jakým režimem, za jakých podmínek a v jakých termínech.

Ten požadavek z minulého týdne přišel aktuálně na pořad schůze a vy víte, že už dnešní jednací řád umožňuje tak zásadní změny programu schůze, které komplikují projednávání jednotlivých bodů, komplikují přípravu jednotlivých poslanců na projednávání daných sněmovních tisků. Snaha vnášet již do takto nejistého programu schůze další akutní případy je opodstatněná tam, kde skutečně to téma nesnese odkladu. A tam samozřejmě je důležité, aby takovéto mechanismy existovaly, změnit pořad schůze probíhající a také zařadit program schůze mimořádné, tak jako se to třeba děje teď. Ta debata se ale potom odvíjí od toho, zda to, co je navrhováno na dnešní pořad mimořádné schůze, skutečně odkladu nesnese, zda to je projednáváno v režimu, který je žádoucí, a zda skutečně ta debata, která má probíhat, má být věcnou debatou o hledání konsensu mezi vládou a opozicí, tak aby výsledky reprezentovaly naši zemi jako celek a především v těch zahraničněpolitických otázkách skutečně zaručovaly určitou kontinuitu v delším časovém horizontu a byly zárukou toho, že to, co jedna vládní garnitura začne jednat na mezinárodní úrovni, nebude zpochybněno v následujících letech. To je podstatou toho dialogu mezi opozicí a koalicí především v zahraničněpolitických otázkách, v otázkách bezpečnosti.

My jsme opakovaně zdůrazňovali, že takováto debata se musí odvíjet nejdříve na úrovni výborů. Tam musí proběhnout ten fundovaný dialog, tam musí být věcná debata. A teprve poté, až tato debata proběhne, se můžeme s těmito otázkami ocitnout tady na plénu a můžeme před veřejností deklarovat společné úsilí o hledání konsensu. Vy z nějakého důvodu tím, že simulujete situaci, že to je ta vaše kontrolní činnost, že tady a teď potřebujete to téma projednat, a jinak je zpochybněna demokracie v této zemi, demokracie na půdě této Sněmovny, vy tím simulujete situaci, která prostě neexistuje.

Váš požadavek na projednání bodu na této mimořádné schůzi je legitimní - co se stalo? (Reakce na ránu v pravé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pokračujte. (Neklid v lavicích.)

Paní poslankyně, prosím vás, počkejte. Já bych chtěl upozornit ochranku, aby v prostorách vyhrazených pro novináře skutečně dohlédla na to, aby si fotografové neodkládali předměty na okraj balkonu, aby tyto věci nepadaly dolů. (Novináři na galerii se vyklánějí přes balkon.)

Ano, spadl dolů nějaký předmět do řady, která je u zdi. Takže já bych byl rád - anebo jestli budete chtít, tak nechám ten prostor vyklidit, jestli nejste schopni si to tam sami, vážení fotografové, uhlídat. Jo? Pán v brýlích se hrozně diví, že mu tam něco spadlo. Ano. Spadlo vám tam. (Smích.) Takže já bych poprosil skutečně ochrannou službu, aby se temu věnovala. Jinak nechám ten prostor vyklidit, jestli nejsme schopni udržet své věci v rukou. Popřípadě když tak si to uvažte na provázek, aby vám to nespadlo. (Smích a potlesk.)

Můžete pokračovat, paní poslankyně. A tím skončilo pobavení, budeme pokračovat, vážené kolegyně a kolegové.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Děkuji vám. Dovolte mi, abych tedy znovu zopakovala, že požadavek opozice vést dialog na témata, která se objevila na programu této mimořádné schůze, vnímáme jako legitimní, potřebný a v žádném případě se mu nebráníme. Jediné, k čemu se ohrazujeme, je způsob, jakým má být tato debata vedena. To, že direktivně chcete určovat moment tady a teď, ve středu odpoledne v rámci 11. schůze, kdy máme řádný program schválený, se snažíte vsugerovat veřejnosti iluzi o tom, že témata, která mají být a musí být projednána, nesnesou odkladu. A to je prostě věc, se kterou souhlasit nemohu, a proto nemůžu také souhlasit s tím, že hlasování o programu této mimořádné schůze je hlasováním o demokracii a o demokratičnosti těch, kteří svým hlasováním umožní nebo neumožní konání této schůze.

K těm jednotlivým bodům. My zelení jsme tady nebyli v době, kdy koalice a opozice měla svoje zaběhnuté mechanismy komunikace. Já vás ujišťuji o tom, že naším zájmem skutečně je dialog s opozicí vést, nacházet společný konsensus. V případě evropské ústavní smlouvy mi ale dovolte, abych upozornila na to, že také koalice potřebuje svůj čas, aby si svoje jednotné stanovisko utvořila, a teprve poté vedla s vámi věcný dialog, který by mohl k nějakému konsensu vést.

Podmínky pro zřízení komise, vyšetřovací komise. Dovolte, abych se vyjádřila i k tomuto tématu, protože se to tady objevuje opakovaně. Podmínky pro zřízení takové komise jsou v zásadě dvě nebo tři, jsou dány zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ústavou a také vůlí poslanců, aby takováto komise byla zřízena. Ta komise, kterou navrhujete, má velice obecně nadefinovanou náplň svojí činnosti a týká se případu, který je v rukou orgánů činných v trestním řízení, spadá do kompetence ministra vnitra, a situace, kdy by Poslanecká sněmovna jako orgán moci zákonodárné vstupovala do kauzy, která skutečně teďka v rukou moci výkonné, není vhodná. Citlivé informace, které by se dostaly před tuto komisi, se přeci musí dostat před soud. A ten musí rozhodnout, zda k pochybení došlo, nebo ne.

Jiný případ je otázka ošetření vůbec parlamentního dohledu nad celostátními orgány policejními s celostátní působností, kde se domnívám, že tato debata na místě je. Ale opět je to téma, které patří v první řadě na půdu výborů, a poté teprve na plénum. Myslím si, že právě otázka úřadu pro odhalování korupce a finanční kriminality nebo úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, o který jde, tam by ta parlamentní kontrola měla být skutečně stabilní, a ne vytvářená ad hoc a suplováním vyšetřování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP