(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Další interpelující je paní poslankyně Kateřina Konečná, interpelovaným ministrem potom ministr zdravotnictví pan Tomáš Julínek, a to ve věci protikuřáckého zákona. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážení páni ministři, ve svém programovém prohlášení uvádíte, že bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek, mezi které řadíte tabák a alkohol, a na podporu zdravého životního stylu. Faktem však zůstává, že někteří vaši kolegové v Poslanecké sněmovně opravdu deklarovali přijetí novely takzvaného protikuřáckého zákona, který, jak jsme se dozvěděli tento týden z médií, ovšem pan premiér nedoporučil přijmout.

Nicméně prozatím pořád platí zákon stávající. Podle tohoto zákona, výkladu právníků i vyjádření hlavního hygienika je kouření ve stravovacích zařízeních de facto zakázáno s výjimkou těch, která mají zcela oddělený prostor pro kuřáky. Podle hygieniků, kteří zákon kontrolují, běžně poruší zákon zhruba jedna třetina i více sledovaných restaurací v jednotlivých krajích.

Jistě se shodneme na tom, že cílem zákona nebyla primárně represe. Nicméně podle názoru odborníků je právě liknavý přístup, kdy nedodržení zákona je mnohdy řešeno domluvou nebo blokovou pokutou v symbolické výši, hlavním důvodem nedodržování zákona.

Ptám se vás tedy, pane ministře: Jak vy se stavíte k ochraně nekuřáků v naší společnosti? A i když si uvědomuji, že právní rámec České republiky v této oblasti není dokonalý, i přes jistou složitost je mnoho opatření vymáhatelných. Jak v tomto případě postupují kontrolní orgány, konkrétně mám tedy na mysli hygienické stanice, které by kontrolu v restauracích měly provádět? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já děkuji. Slovo má ministr zdravotnictví, pan Tomáš Julínek.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Paní předsedající, kolegyně a kolegové, já tady mám z úřadu napsáno strohé úřednické vyjádření, jak interpretovat současný zákon, a nechci to číst. Chci spíše paní poslankyni informovat - a ostatní poslance.

Jednoznačně respektuji to, co je v koaliční smlouvě, že se musíme nějakým způsobem dohodnout na způsobu, jak omezit celkovou spotřebu návykových látek a omezit kouření. Nejedná se tudíž jen o kouření. Protože existují napříč politickým spektrem velmi kontroverzní názory, a to se projevilo i v poslaneckém klubu ODS, je potřeba o tom vést diskusi jak uvnitř koalice, tak v této Sněmovně.

Všechny legislativní pokusy zavilých odpůrců kouření a lidé, kteří zase smýšlejí liberálně třeba kvůli podnikatelskému prostředí, nakonec vedli k tomu, že úpravu, kterou máme v dnešním zákoně, nedokážeme pořádně aplikovat. Že máme problémy s její aplikací. Jakkoli byla myšlena dobře právě bývalým poslancem Janečkem, který je zastáncem tvrdých represí v té oblasti kouření. Nakonec se ukazuje, že i ta vládní podoba, která šla původně do Sněmovny - že když se nekouří na zastávkách, tak se kouří za zastávkami, a že je to problematicky postižitelná činnost.

Já bych se chtěl vyhnout téhle blamáži, a proto také si myslím, že je potřeba tu diskusi vést, a jsem k ní připraven, a předložit rozumný zákon. Hlavní cíle, které si klade Ministerstvo zdravotnictví, je ochrana nekuřáků a ochrana mladistvých před návykovými látkami a kouřením. To jsou hlavní cíle, které chceme dosáhnout.

V současnosti konají orgány ochrany veřejného zdraví v intencích tohoto zákona a já uznávám, že není plně dokonalý.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující dotaz.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane ministře, děkuji i za vaši odpověď. Přesto si dovolím položit vám doplňující otázku. O tom, že je potřeba vést diskusi, se tady diskutuje od roku 2002, kdy mám možnost to sledovat, kdy jsem nastoupila do této Sněmovny. Diskusi vedeme, kuřáci kouří dál, zákon se porušuje a nikdo to nekontroluje. Nicméně váš návrh velmi ráda budu akceptovat - nejen o úzké diskusi uvnitř ODS, ale možná by ta diskuse měla být široká, napříč politickým spektrem.

Ale v jakém časovém horizontu si představujete, že bude předložen buďto nový zákon, nebo upravený stávající zákon, tak abychom opravdu o těch nekuřácích jenom nediskutovali, že je chceme chránit, ale abychom je také začali chránit aktivně?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví vám pan ministr zdravotnictví.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Já asi během čtrnácti dnů předložím legislativní plán Ministerstva zdravotnictví i nelegislativní aktivity Ministerstva zdravotnictví se všemi termíny, a říkám tady na mikrofon, že tam bude jasně stanoveno, do kdy je toto možné dosáhnout. Já bych chtěl, aby opravdu ta diskuse proběhla, aby bylo jasné, co v tom zákoně chceme změnit, a nalezl se konsensus. Vy znáte ty diskuse odsud z Poslanecké sněmovny a víte, že to není jednoduchá záležitost. Zároveň jsou velké priority, co se týká zdravotního pojištění a ostatních věcí, takže s nějakou mírou rezervy nám dejte aspoň rok.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Následující interpelace na ministra vnitra pana Ivana Langera byla interpelujícím poslancem stažena z důvodu nepřítomnosti, omluvené nepřítomnosti ministra vnitra. Slovo má tedy pan poslanec Václav Votava, který přednese ústní interpelaci na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga ve věci radarové základny. Připraví se pan poslanec Karel Černý. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v úterý jste s vysokými vojenskými důstojníky navštívil Strašice, abyste občanům této obce vysvětlil, proč nemají mít strach a obavy ze zamýšlené americké radarové základny. Oni opravdu mají, a já si myslím, že ho mají oprávněně. Prohlásil jste, že radar pokládáte za přínosnou věc, a cituji přímo z tisku, co jste řekl - že základna zvýší váhu České republiky, jsme malý stát a musíme si najít místo na mapě světa. - Musím se tedy ptát, proč tolik o naší malosti, proč ta servilita, která z vašich slov čiší. Já myslím, že bychom měli být národem hrdým.

Na otázku, proč má být radar pouze americký, jste odpověděl - a cituji doslova: Američané do toho nacpali obrovské peníze. Evropské státy o tom diskutovaly, ale do kasičky nesáhly. Američanům jde na nervy, že Evropané nedělají nic. - Opravdu zvláštní argumenty! Já bych řekl, že opravdu zvláštní výroky ministra zahraničí České republiky. Já bych také předpokládal, a předpokládám, že mi tato slova, vaše slova, vysvětlíte.

Pane ministře, na setkání s občany jste také uvedl, že by zákonodárci referendum o umístění základny na našem území stejně neschválili. A doslova jste řekl: Já bych se toho nebál, občané jsou rozumní dost. - Mám tedy dovodit z vašich slov, že byste jako senátor sám pro referendum hlasoval? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví ministr zahraničí pan Karel Schwarzenberg. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Vážený pane poslanče, potvrzuji, že jsem byl ve Strašicích a tam diskutoval s občany. To je naprostá pravda. Když mi vytýkáte servilitu, tak tady není řeč o servilitě, nýbrž uznání skutečnosti, že v dnešním světě je několik velkoměst - Šanghaj, Mexico City, Peking, New York, Londýn atd. - která mají víc obyvatel, než Česká republika. My jsme hrdý stát a máme oprávněnou hrdost na naši minulost i na to, co děláme dnes.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP