(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli dohoda mezi navrhovateli a ministrem financí je u konce. Ministr financí už sedí v lavici. S procedurálním návrhem paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale při sloučení bodů B1 až B4 jsem hlasovala proti, a na sjetině se mi objevilo ano. Já bych vás chtěla požádat o zpochybnění tohoto hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili bychom opakovali hlasování o bodu B. Dobře. To je možné. Vyhověl jsem požadavku paní kolegyně Šojdrové, vyhovím i kolegyni Kateřině Jacques.

Nejdřív vás odhlásím, protože pohyb ve sněmovně byl obrovský. Požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na nesoulad vůle zákonodárců a zápisu o hlasování pod bodem B budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 144.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Kateřiny Jacques? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 171 poslance pro 125, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Budeme znovu hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B, a to jako o celku. Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko pana zpravodaje je negativní.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 145. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 179 poslanců pro 53, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Vyčerpali jsme všechny návrhy k hlasování. Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 85, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 146. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 146 z přítomných 181 poslanců pro 176, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 80.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

81.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní poslankyně Michaela Šojdrová a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Petr Rafaj. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny, proto máte k ruce pouze originální tisk číslo 86.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážení kolegové, mám jen drobnou připomínku. Chtěl bych požádat kolegy z koalice, aby si zapamatovali předchozí bod a hlavně zpochybňování hlasování, abychom v příštím období při jejich paměti pak neválčili dlouhými rozpravami, když z naší strany bude potřeba něco zpochybnit, protože došlo k chybě při hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona, protože nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP