Stenografický zápis 11. schůze, 30. ledna 2007

(Schůze zahájena 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec David Rath
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání bylo přerušeno ve 14.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Michal Hašek
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Reisiegel
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.15 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 46/4/- vrácený Senátem

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Dagmar Molendová
Senátorka Daniela Filipiová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ladislav Šustr


4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz /sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec David Kafka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Pleva


5. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Jiří Petrů


6. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka


7. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Daniel Rovan
Poslanec Richard Dolejš


8. Návrh poslanců Vladimíra Dlouhého, Tomáše Úlehly, Miroslava Váni, Ladislava Šincla, Kateřiny Konečné, Ladislava Mlčáka, Václava Mencla, Martina Bursíka a Libora Ambrozka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radko Martínek


9. Návrh poslanců Antonína Sedi, Anny Čurdové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Pavel Severa


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Zdeněk Prosek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda PSP Miloslav Vlček


13. Vládní návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Tomáš Úlehla
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání ukončeno v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP