Stenografický zápis 7. schůze, 12. prosince 2006


(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Michal Hašek


39. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


40. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Petr Tluchoř


37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř


41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce

Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.24 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání pokračovalo v 15.25 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


39. Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny - pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby, pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


40. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Předseda PSP Miloslav Vlček


37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Předseda PSP Miloslav Vlček


41. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv a jeho zástupce

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


65. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008 /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb. /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


67. Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Levá
Poslanec David Kafka
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Dagmar Molendová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Dagmar Molendová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


72. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 36/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Alena Páralová
Senátor Milan Štěch
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Senátor Milan Štěch
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Opálka


34. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 /sněmovní tisk 54/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Čepelka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Karel Sehoř


37. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání ukončeno v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP