Stenografický zápis 7. schůze, 1. prosince 2006


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Radko Martínek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Josef Smýkal
Senátor Václav Jehlička
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Koníček
Senátor Václav Jehlička


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 9.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.59 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


31. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Bičík
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Bičík


50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky

Ministr Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr zahraničních věcí ČR Alexandr Vondra
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.26 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


51. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006 /sněmovní tisk 56/

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová


52. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 /sněmovní tisk 28/

Poslanec Petr Bratský


53. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2005 - 2006 /sněmovní tisk 50/

Poslanec Petr Pleva


54. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva


55. Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2005 /sněmovní tisk 51/

Poslanec Petr Braný


57. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 74/

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Smýkal


58. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 /sněmovní tisk 75/

Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo ve 13.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP