Stenografický zápis 7. schůze, 28. listopadu 2006

(Schůze zahájena ve 14.04 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.47 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Miroslav Grebeníček


1. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - druhé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec David Rath
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Walter Bartoš
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Bičík
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky, stanovení počtu členů a způsobu jejího ustavení nebo volby

Poslanec Petr Tluchoř


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Klas
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Klas


13. Návrh poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách /sněmovní tisk 46/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec David Kafka
Poslankyně Eva Dundáčková


14. Návrh poslanců Milana Urbana, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Špika
Poslanec Martin Bursík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jan Špika
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Bürgermeister
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 18.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení

Senátor Ivo Bárek
Poslanec Jaroslav Plachý


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP