(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 15.45, čas určený pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie uplynul, a můžeme se tedy dále věnovat projednávání bodu 34 naší dnešní schůze. Byla ukončena rozprava a já poprosím pana zpravodaje Braného, aby nás seznámil s návrhem procedury, kterou se budeme řídit při hlasování.

Poprosím pana poslance Ambrozka, aby umožnil panu zpravodaji zaujmout místo u řečnického pultu, a vás všechny poprosím ještě jednou o snížení hlukového pozadí. Čeká nás schvalování velmi složitého postupu hlasování a já vám dávám, pane zpravodaji, slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, z titulu zpravodaje vám mohu sdělit, že postup hlasování pozměňovacích a jiných návrhů k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 353 z roku 2003 Sb., o spotřebních daních - budu vycházet z tisku Poslanecké sněmovny č. 41/5.

Po konzultaci s předkladateli, předsedou hospodářského výboru a legislativním odborem vám sděluji, že pozměňovací návrh hospodářského výboru pod bodem č. B12 je nehlasovatelný. Je s tím vysloven souhlas. A pozměňovací návrh D varianty III a IV je též nehlasovatelný, protože předtím budeme hlasovat o celých tabulkách a toto je potom po jednotlivých položkách. Byl by to totožný návrh. To jsou nehlasovatelné dva, nebo chcete-li, tři pozměňovací návrhy. B12, D varianta III a IV.

Nakolik v druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí, takže není zde o čem hlasovat, co bychom zde měli jako nějaký rest nebo požadavek z druhého čtení, a ani nebyl podán, aspoň jsem nezaregistroval, návrh na vrácení výborům k dopracování a k novému projednání tohoto návrhu zákona. Je tu jenom v diskusi požadavek pana kolegy Bursíka. Jeho pozměňovací návrh pod bodem I rozdělit na I1 a I2. To doporučuji bez hlasování jako technickou úpravu s tím, že jenom pro ty, kteří to neměli možnost podrobně studovat, I2, ta druhá část, se vztahuje k tisku 41 a ta první část se vztahuje k usnesení výboru pro životní prostředí. A zároveň doporučuji i jako technickou úpravu změnu číslovky 65 na 66. To je v pořádku.

Je zde problém z hlediska jednacího řádu a postupu, který zde je běžný z hlediska hlasování, kdy pan kolega Bursík zároveň ještě jedním dechem navrhuje, aby usnesení výboru pro životní prostředí pod bodem C1 bylo rozděleno na C1A a C1B. Tam je myšleno, že to B C1 by byl celý návrh bez poslední věty a poslední věta by byla návrhem C1B. Zde vím, že k nelibosti nebo určitému nepochopení k té diskusi došlo pana předkladatele, musím říci, že je to nehlasovatelné. Já nepředkládám a nemám ambice dát jakýkoliv jiný návrh a z té diskuse v závěrečné fázi jsem pochopil, že na tom pan kolega nebude trvat. Jestli na tom bude trvat, já - kýve hlavou, že bude trvat - tak je z toho, paní předsedající, jediná cesta, že budeme hlasovat o tom procedurálně, že je nesouhlas s tím, že je to nehlasovatelné, a že rozdělíme usnesení výboru pro životní prostředí pod bodem C1 na dvě části, a co Sněmovna činí, dobře činí, takže i tohle je pak možné, ale to já nebudu podporovat navíc proto, že pro ty, kteří jste neměli třeba možnost se zúčastnit nebo jste nestudovali zápis, tak na druhém čtení právě to vypadlo z usnesení životního prostředí a o této větě tady byla velká debata. Tady kolega Bursík se omluvil, že to vypadlo, jako zpravodaj při přenosu dat, a že by to nemělo až takový smysl bez této věty. Proto se tam ta věta vrátila a v tisku, který zde byl předložen, usnesení životního prostředí, došlo k opomenutí, které se napravilo při druhém čtení a teď se dostáváme jakoby do jiné situace.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP