Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. října 2006 v 9.02 hodin

Přítomno: 140 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dámy a pánové, dovolte, abych vám popřála krásný dobrý den, je 9.02 hodin a já zahajuji čtvrtý jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní, což už se stalo v případě pana poslance Novotného, který má náhradní kartu č. 20. Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová má náhradní kartu č. 1 a paní poslankyně Konečná má náhradní kartu č. 23.

Jestli je toto definitivní emise náhradních karet pro dnešní den, tak mi dovolte ještě, abych vám sdělila, kdo se z naší schůze omluvil: Ambrozek Libor - rodinné důvody, Bartoš Walter - osobní vážné rodinné důvody, Dlouhý Vladimír - nemoc, Hovorka Ludvík, Klas Jan - nemoc, Krákora Jaroslav - hospitalizace, Liška Ondřej - zahraniční pracovní cesta, Melčák Miloš - pracovní důvody, Smýkal Josef - povinnosti v regionu, Svoboda Pavel - taktéž povinnosti v regionu, Škromach Zdeněk - pracovní cesta, Šmíd Milan - neodkladné jednání v regionu, Valouch Jindřich - pracovní zaneprázdnění - to je pozoruhodná omluva, Votava Václav - hospitalizace.

Z vlády se omluvili pan premiér Mirek Topolánek, pan ministr Petr Kalaš - zahraniční pracovní cesta, pan ministr Ivan Langer - pracovní cesta a pan ministr Vlastimil Tlustý - pro nemoc. Ještě mi byla doručena omluva ministra Julínka, ale je to omluva pouze k pozdnímu příchodu.

Ano, pan poslanec Votava se dostavil, takže jeho hospitalizace byla, doufejme, dobře ukončena a škrtáme ho z omluvených poslanců.

Nyní vám řeknu, jakým pořadem programu se budeme dnes dopoledne řídit. Pevně zařazené body 79, 80, 13, 82 a 61. Po těchto pevně zařazených bodech budeme dál pokračovat ve standardním programu.

Pan předseda poslaneckého klubu Kováčik se hlásí k programu schůze. Já mu tímto udílím slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, paní a pánové. Dovoluji si nepatrně zdržet naše jednání návrhem nového bodu. Navrhuji jako první bod našeho jednání po případně pevně zařazených bodech zařadit bod Návrh na změnu zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny. Svůj návrh odůvodňuji tím, že došlo k dohodě mezi předsedy poslaneckých klubů ODS, ČSSD a KDU-ČSL, že problematika rodiny a rovných příležitostí si vyžaduje spíše samostatných řešení než společných řešení, a proto bychom rádi, aby již zřízená komise pro rodinu a rovné příležitosti byla rozdělena na komisi pro rodinu a na komisi pro rovné příležitosti. Vzhledem k tomu, že ten bod již proběhl, komise byly zřízeny, nevidíme jinou cestu, než abychom tu záležitost projednali v novém samostatně zařazeném bodu dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám také děkuji, pane předsedo, a byl by to tedy 6. bod dnešního jednání, anebo si to přejete zařadit na začátek před ty pevně zařazené body?

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já si myslím, že to nebude mít dlouhého trvání, a že když to vyřešíme teď hned jako první bod před pevně zařazenými body, tak to bude úplně nejlepší. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Děkuji vám. Dále se přihlásil pan poslanec Vojíř a poté paní kolegyně Jacques.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já vás také dlouho nezdržím. Chtěl bych pouze připomenout, že na včerejší jednací den byl pevně zařazen bod změna usnesení Sněmovny týkající se podvýborů. Myslím si, že to je opravdu velmi stručné a jednoduché usnesení, které bychom mohli zvládnout, a chtěl bych, aby bylo projednáno dnes. Nemám ambici říkat, že to má být první bod, ale abychom to stihli během dneška. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane kolego, já se omlouvám, ale na včerejší schůzi Sněmovna rozhodla, že tento bod bude přerušen předtím, než ho projedná organizační výbor, takže bohužel váš návrh není dnes hlasovatelný.

Poprosím paní kolegyni Jacques, posléze se hlásí taktéž k programu pan poslanec Rafaj.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dámy a pánové, Poslanecká sněmovna zkrátila lhůtu pro projednání tisku č. 19, poslaneckého návrhu novely zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve výboru na dva dny. Ústavněprávní výbor ten návrh projednal a přijal k němu usnesení. Od rozdání tohoto usnesení poslancům již uplynula příslušná 24hodinová lhůta, a proto navrhuji, aby na pořad schůze Sněmovny byly zařazeny nové body, projednání druhého a třetího čtení tohoto návrhu. Druhé čtení navrhuji, abychom zařadili na dnešní dopoledne za pevně zařazené body, a třetí čtení zařadit na konec bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám taktéž děkuji. Teď, jestli se nemýlím, pan poslanec Rafaj se ještě hlásil.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl navrhnout nový bod, a to bod třetí čtení vládního návrhu zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření, sněmovní tisk č. 33, a chtěl bych požádat, aby byl pevně zařazen na středu 8. 11. po bodu č. 13.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě si někdo přeje změnit, upravit, rozšířit náš program jednání? Není tomu tak. Takže já vás poprosím, abychom se soustředili na ty návrhy tak, jak byly předloženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP