(15.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, ve vší úctě si dovolím nesouhlasit s panem profesorem Jičínským, protože se domnívám, že předložený návrh zákona nechce nic jiného, než dodržet původní úmysl zákonodárce. Když zákonodárce stanovoval číslo deset, tak ho nestanovoval proto, že to je číslo přesně to o něco větší než příliš malé, ale stanovoval ho proto, že to bylo to minimální možné číslo, které mohla mít politická strana, která byla zvolena do Poslanecké sněmovny. A to, že platil Bishopův volební systém a ten, kdo dosáhl těch minimálních 5 %, měl prostě deset poslanců. Proto deset.

Proto si dovolím tvrdit, že původní úmysl zákonodárce byl jeden jediný: každá politická strana zvolená do Poslanecké sněmovny má mít svůj politický klub, byť je jich nejmenší možný počet. Zákonodárce tehdy nemohl počítat, že později bude schválena d´Hondtova metoda, která toto číslo posune. Nicméně si myslím, že onen původní úmysl zákonodárce, že každá politická strana zvolená do Poslanecké sněmovny má mít svůj politický klub, tento původní úmysl bychom měli dodržet bez ohledu na to, že mezitím došlo ke změně volebního systému.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí z místa… Nikoho nevidím. Musím ale avizovat, že zde mám námitku dvou poslaneckých klubů, a to je poslanecký klub KSČM a ČSSD, tedy že nelze projednat podle § 90 odst. 3. Budeme tedy pokračovat podle § 90 odst. 7.

Vidím, že se ještě hlásí zástupce předkladatelů paní poslankyně Jacques. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já vám velice děkuji. Už nebudu zdržovat dlouho, ale právě tato situace je právě tím momentem, o kterém pan profesor Jičínský hovoří v negativním smyslu slova. On tady hovořil o tom, že poslanecký klub nebo malá skupina poslanců by mohla nějakým způsobem blokovat práci Sněmovny nebo se vyslovovat proti. Ale přece právo veta je také demokratickým opatřením a způsobem projevit svou vůli. A toto je tady dáno poslaneckým klubům. Poslanecký klub Strany zelených neexistuje, to znamená, že také uplatnit právo veta pro nás není možné. Takže to je názorná situace.

K debatě o tom, co je a co není demokratické, že na to můžou být různé názory. No skutečně, v Čínské lidově demokratické republice mají názory na demokracii odlišné od našich, ale myslím si, že tento relativismus ve vnímání toho, co je a co není demokratické, bychom na půdu našeho demokratického parlamentu skutečně vnášet neměli.

K tomu d´Hondtovu systému. Pan kolega Kalousek to tady řekl velice trefně. Problém je spíš ale ještě ve velikosti volebních krajů, která umožňuje právě to, o čem jsem tady hovořila. A potom nelamentujme nad jednacím řádem, ale skutečně nad volebním zákonem, který umožňuje matematicky vymodelovat situaci, kdy strana splní zákonem danou podmínku, dosáhne 5 % ve váženém průměru celorepublikově - a nezíská ani jeden poslanecký mandát. Toto skutečně matematicky možné je, byť je to v praxi velmi nepravděpodobné. Pokud s tím nejsme spokojeni, tak uvažujme skutečně o změně volebního zákona, ale nelamentujme na jednací řád. Ten totiž musí být v souladu s volebním zákonem, a pokud voliči projeví vůli a umožní straně, aby zákonným způsobem vstoupila na půdu Poslanecké sněmovny, tak musí mít také rovné podmínky pro práci ve Sněmovně, včetně práva blokovat, chcete-li, neboli uplatnit právo veta poslaneckého klubu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ještě jsem viděl, že se z místa hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Hašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, děkuji za slovo.

Snad nejen pro kolegy ze Strany zelených: My jsme se připojili k jedné ze dvou možných forem veta projednávání podle § 90. Na druhou stranu chápeme určitou časovou naléhavost tak, aby bylo zřejmé, jak Sněmovna rozhodne v této věci o změně jednacího řádu. Já bych chtěl jménem poslaneckého klubu sociální demokracie navrhnout určitý postup, který by mohl vyjít vstříc oběma stranám, to znamená jak těm, kteří chtějí podrobit zákon standardnímu projednávání ve výborech, podávání možných pozměňovacích návrhů, a zároveň Straně zelených, protože chápu, že jsme v situaci, kdy jsme několik měsíců po volbách a ten status stále není vyjasněn.

Dovolte mi tedy, abych procedurálně navrhl zkrácení projednávání ve výborech o 50 dnů. Fakticky to znamená, že příští týden, pokud nejedná Poslanecká sněmovna, bude možné v příslušných výborech nebo příslušném výboru projednat tento návrh zákona a pokračovat dál standardně v režimu druhého a třetího čtení. Ještě jednou opakuji - navrhuji zkrácení lhůty k projednání ve výborech o 50 dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se někdo hlásí do rozpravy? Ano, z místa se hlásí pan poslanec Vidím. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedo, paní a pánové, předpokládám, že s návrhem, který přednesl kolega Hašek, bude souhlasit předkladatel, jinak není možné tento návrh podat, ale současně s tím je také nutné spojit ještě změnu programu schůze Poslanecké sněmovny, aby zítra ráno - doufám, že na to kolega Hašek bude pamatovat - došlo k zařazení nových dvou bodů: druhé a třetí čtení ve třetím jednacím týdnu, resp. ve druhém jednacím týdnu Sněmovny.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Já bych tedy požádal zástupce navrhovatelů, jestli s návrhem pana poslance Haška potom před hlasováním vysloví souhlas, abychom mohli o tomto návrhu hlasovat.

Ptám se ještě jednou - hlásí se někdo do obecné rozpravy? Ten souhlas stačí, pánové, až před hlasováním. Pan kolega Benda se ještě hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, že ještě zdržuji Sněmovnu, ale myslím, že máme všichni společnou vůli pokusit se vyhovět ještě nevzniklému poslaneckému klubu Strany zelených a vymyslet řešení, které by umožnilo v tom dalším týdnu schválit ve druhém i třetím čtení návrh zákona. Mám jenom podezření, že ten třetí týden, který je plánován, má být jenom úterý - středa. Pak to nejsme schopni projednat a pak já bych dával v takové situaci návrh na zkrácení lhůty pro jednání o 58 dní s tím, že bych se pokusil na zítřejší večer svolat zasedání ústavněprávního výboru, probrat to zítra večer tak, abychom mohli druhé čtení udělat v pátek tohoto týdne a aby do třetího čtení to bylo připraveno. Jestli by buď byl souhlas předkladatelů s tímto postupem, nebo jestli by pan předsedající mohl vyhlásit třeba tříminutovou pauzu, abychom se tady poradili o dalším postupu, protože mi připadá fakt trošku nefér, jestli budou pak jenom dva dny, tak abychom v úterý rozjednali a zjistili, že těch 24 hodin nestíháme a že buď musíme sedět ve čtvrtek, nebo jsme to prostě z technických důvodů nestihli.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Budeme pokračovat v 17.25 hodin. (Námitky v sále.) V 15.25 - omlouvám se.

 

(Jednání přerušeno v 15.18 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP