(17.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Ještě jednou s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Chci prohlásit, že jsme připraveni k odborné debatě. K té je třeba také připravit podklady, které ukážou, že 90 tisíc volných pracovních míst není stabilních, že jsou v proměně. Tak jak plyne čas, tak vznikají nová, některá jsou obsazena. Ale co je nejdůležitější - většina těchto pracovních míst je volná proto, že naše učňovské školství neprodukuje zedníky, svářeče, zámečníky, strojníky, kuchaře atd. A to jsou profese, které chybějí v podnikatelské sféře.

Jsem rád, že Občanská demokratická strana ustupuje od rovného či minimálního důchodu.

A k ekologické dani chci říci: Já jsem pro. Ale uvědomme si, a je třeba to říci lidem nahlas: Pokud budou ekologické daně nahrazovat část pojištění důchodového, tak konečným plátcem toho důchodového pojištění bude občan, který ty daně zaplatil. Úleva bude zaměstnavatelům, kterým se sníží cena pracovní síly.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak to byla faktická poznámka. Jsme ve fázi, kdy nemám žádnou přihlášku. Táži se tedy ještě jednou, jestli se někdo hlásí ze svého místa. Není tomu tak, končím rozpravu.

Zeptám se nyní předsedy vlády, zda chce vystoupit po skončené rozpravě se závěrečným slovem. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu se pokoušet odpovídat na všechny dotazy, které z té diskuse Poslanecké sněmovny vzešly. Musel bych například konstatovat, že rovný a minimální důchod máme v této zemi dnes, protože v intervalu plus minus deset procent ke střední hodnotě důchodu je dneska 90 % důchodců. A to by byla diskuse neproduktivní.

Pokusím se možná zopakovat pár věcí, na které byly dotazy v diskusi a které bych měl garantovat v obou těch variantách, tj. ve variantě, že vláda důvěru dostane, i v té variantě, že vláda důvěru nedostane.

Ve variantě, že vláda důvěru nedostane, vás ubezpečuji, že se budeme řídit jednoznačně ustanovením článku 73 odsek druhý: "Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry." Nepochybujte o tom, že tato vláda podá demisi. Nejdříve to bude moci udělat na vládě příští středu. Pokud by to mělo být jinak, může to být jedině po jednání s politickými partnery, ale já preferuji samozřejmě jednání podle ústavy, kde je jasně řečeno, že vláda musí podat demisi.

Pokud se týká varianty, že vláda důvěru dostane, pak přicházejí v úvahu otázky, které tady vznesl Miroslav Kalousek, možná i pan předseda Bursík. To jsou otázky spojené s mandátem, s délkou mandátu, se způsobem zabezpečení předčasných voleb. Ano, samozřejmě, tato vláda podle ústavy tím, že dostane důvěru, nemá ten mandát nijak omezen. Ta garance a ten slib, že ta vláda bude devět měsíců, se dá zabezpečit různým způsobem. Buď tím, že vláda podá demisi, nebo tím, že je vyslovena nedůvěra, že porušila tento veřejný závazek. A na to stačí 101 hlas ze 119 v této ctěné Sněmovně, protože ODS disponuje pouze 81 hlasy.

Předčasné volby se dají zařídit - a tady úplně nesouhlasím s tím názorem, že nelze spojit hlasování o důvěře s vládním návrhem zákona, protože článek 35 hovoří zcela jasně, že prezident může rozpustit Sněmovnu, pokud se Sněmovna neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáváním spojila důvěru.

Existují tady další dvě možnosti. Jedna je precedenční, byla už udělána. Dodnes se ústavní právníci přou, jak dalece byla legitimní, ale je to precedent, a to je zkrácení funkčního období Poslanecké sněmovny.

A třetí možnost je začít diskutovat v této Sněmovně o senátním návrhu zákona o samorozpuštění Sněmovny, který nese jisté nedostatky, ale po dopracování ve Sněmovně by mohl být tím nástrojem, jak k předčasným volbám dojít.

Přesto se chci krátce vyjádřit k různým kritikám programového prohlášení. Ta kritika byla vedena buď proti tomu, co tam vůbec není, a to ve variantě, že tam ani být nemělo, nebo ve variantě, že to tam opravdu chybí, což beru jako podnět pro to, abychom se nad tím zamysleli a diskusi v této věci zahájili. Nebo je to proti tomu, co tam sice je, ale co mí předřečníci dnes vůbec nepochopili. Takových případů bylo také hodně. A pak je tam spousta kritiky toho, co v tom programovém prohlášení je a má to tam být. Já jsem se snažil takto strukturovat tyto připomínky, aniž bych je blíže specifikoval.

Pro ty, kteří vidí programové prohlášení jako příliš ambiciózní, bych chtěl vysvětlit určitý sémantický rozdíl mezi slovy provedeme, uděláme a slovy připravíme, založíme změnu nebo zahájíme diskusi. Já si myslím, že ty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle tohoto programového prohlášení bez ambice některé základní změny systémové reformy dokončit jsou z toho programového prohlášení zcela zřetelné.

Dovolte mi ještě v závěru, protože těch připomínek nebo diskusních příspěvků k tomu bylo opravdu hodně, se zastavit krátce u zahraniční politiky. Tolik mýtů a bludů, kolik jsem tady slyšel dnes, jsem opravdu nezaznamenal za dlouhou dobu. Kdyby nebylo voličů ODS, tak dneska možná ani nejsme v Evropské unii. Byli to právě oni, kteří při hlasování a v referendu o vstupu hlasovali pro. ODS dnes představuje jeden ze tří proudů evropské politiky, a to zcela legitimní proud.

To, že nikde v programovém prohlášení není napsáno, že bychom Evropskou unii brali pouze jako zónu volného obchodu, svědčí o tom, že i tato poznámka byla nepřípadná. My se pouze vracíme k tomu, co bylo a co myslíme, že je dodnes hlavní úlohou Evropské unie kromě jiných cílů, a to je zakotveno už ve smlouvě Společenství uhlí a oceli, a to je svoboda a bezpečí. Všechny ty ostatní ambice jsou ambice, které vyžadují, aby Evropská unie ve své podstatě byla konkurenceschopná a byla schopna všechny ty politické ambice naplnit. Tolik obecně.

Zahraniční politika ODS a této vlády je jasně dána a je dána v té evropské úrovni opravdu tlakem na rozšiřování Evropské unie tam, kde to je z hlediska bezpečnosti nutné. A v tom se přece shodujeme. Přijetí Chorvatska je nezbytné. Rozšiřování a pokračování v diskusích s Bosnou a Hercegovinou, samozřejmě se Srbskem a postupně celým Balkánem je nezbytné. Tento senzitivní bod Evropy, pokud nebude integrován, tak to bude znamenat do budoucna velké problémy.

České předsednictví bereme jako velkou výzvu. V tomto smyslu chceme teď zahájit diskusi o tom, kdo by se měl stát státním tajemníkem nebo vládním zmocněncem. Převedli jsme 200 milionů korun do VPS, tak aby mohly být čerpány bez toho, jak to ministerstva připravila.

Chci říct, že naše evropská politika je racionální, aktivní a určitě není zaměřena jenom na to, co tady bylo naznačováno, a to je čerpání peněz.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP