(16.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Václavu Menclovi a nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Táži se tedy, zda se někdo hlásí do rozpravy z místa. Prosím, o slovo se hlásí pan kolega Hovorka.

Požádám o klid v jednací síni. Pan poslanec Ludvík Hovorka má slovo, nikdo další, kolegové!

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, jsem hluboce přesvědčen, že čtyři měsíce po volbách by naše země měla mít funkční vládu, která bude pracovat pro dobro občanů. Vládní prohlášení považuji za vcelku přijatelné, i když příliš široké na to, aby se dalo stihnout za devět měsíců. Vnímám dobře i tu skutečnost, že vládní prohlášení obsahuje i návrhy z programu KDU-ČSL, které do tohoto prohlášení byly vneseny z původní trojkoaliční dohody.

Mám však výhrady k personálním změnám, které probíhají na některých ministerstvech, protože pokud vláda počítá s omezeným mandátem na dobu devíti měsíců, pak mi uniká opodstatnění těchto změn. Přesto menšinovou vládu s jasným programem považuji za lepší řešení pro ČR než jakékoliv neprůhledné koalice či opoziční smlouvy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní se přihlásil o slovo předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, paní a pánové, je mi velice líto, že musím sdělit to, co teď sdělím. Někteří z vás, a já za to upřímně děkuji, pochopili moji výzvu k racionalitě, dokonce přihlášené diskusní příspěvky stáhli. Já jsem za to nesmírně vděčný. Ta diskuse měla skutečně racionální ráz do té doby, než - a to se mně chce teď zeptat, kam až sahají Hujerovi (smích a potlesk) - než došlo k předvolební prezentaci Strany zelených.

Já jsem teď docela na rozpacích. Pere se ve mně dvojí přístup, ale věřte nebo nevěřte, mě prvního nejvíce mrzí, že i Komunistická strana Čech a Moravy v této situaci musí svoje přístupy k programovému prohlášení vlády a k důvěře vlády přednést. Svoje přihlášky nyní odevzdáme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. První takovou přihlášku jsem zaregistrovala od paní poslankyně Kateřiny Konečné, které uděluji nyní slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, je mi jasné, že jsme dneska, protože to závěrečné stanovisko je téměř jisté, všichni chtěli zracionalizovat naše chování. My, stejně jako zástupci všech ostatních politických stran, jsme k jednotlivým kapitolám měli připravené své prohlášení, přesto jsme doufali, že dojde ke komplexním vystoupením předsedů politických stran nebo předsedů politických klubů. Vzhledem k tomu, že se toto nestalo a někteří zřejmě při rozsvícení televizní kamery mají pocit, že vždy musí něco říct, dovolte mi, abych za Komunistickou stranu Čech a Moravy vyjádřila své stanovisko ke kapitole první, k bezpečnostní a zahraniční politice.

Vážené kolegyně a kolegové, musím říct, že četba těch pasáží programového prohlášení, které se týkají zahraniční politiky, mi přinesla více otázek než odpovědí.

Já bych poprosila o klid, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, paní kolegyně. Poprosím ty, kteří nemohou nebo nechtějí sledovat vystoupení svých kolegů, aby odešli do kuloárů, a ti, kteří zůstanou, aby věnovali pozornost tomu, kdo mluví. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Je chvályhodné, že se vláda chystá vybudovat efektivní model ekonomické diplomacie. Předpokladem úspěchu je však koordinovanost zahraniční politiky. Byli jsme v minulosti svědky takových situací, kdy v zahraničí byly zájmy České republiky našimi představiteli často prezentovány protichůdně a výsledkem byly negativní dopady na český zahraniční obchod. Nekoordinovanost byla patrná nejen mezi členy vlády, ale i v širším smyslu v aktivitách Poslanecké sněmovny a Senátu. Bude jistě zajímavé sledovat, jak si vláda s tímto problémem poradí.

Dovedu pochopit, že tradiční euroskepticismus ODS padl na oltář snahy získat podporu poslanců KDU-ČSL a zelených. Méně je ale srozumitelné, co znamená deklarovaná podpora dalšího rozšiřování Unie. Ptám se: zahrnuje i Srbsko a Turecko? Je hezké, že vláda pokládá euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. I my víme, že u Madridu se bojovalo za Prahu a že bez dohod s USA nelze budovat žádnou skutečnou bezpečnostní architekturu Evropy.

Já bych vás, paní předsedající, poprosila - pevně věřím, že členům vlády, tak jak řekl pan Topolánek, jde především o to, aby získali naši důvěru. Mě to, že nemají chuť ani snahu si vyslechnout názory svých politických oponentů, akorát utvrzuje v tom, abych jim tuto důvěru nedala. Přesto vás vyzývám, aby byl přítomen v sále minimálně místopředseda vlády, pokud už zde není předseda vlády, a žádám vás, abyste na dobu, než tomu tak bude, jednání přerušila. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM a ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já tedy vyzvu přítomné členy vlády, kteří jsou určitě blízko jednacího sálu, aby se co nejdříve dostavili. Děkuji panu ministru vnitra, ale paní poslankyně si žádá ještě další. Prosím, aby přišli další členové vlády, a vyhlašuji přestávku na dvě minuty - do 16.59 hodin.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP