(16.20 hodin)
(pokračuje Bursík)

Protože nás podobně jako řadu občanů politikaření znechucuje, chceme ho zkrátit tak, jak je to jenom možné. Právě proto vidíme předčasné volby v co nejdřívějším termínu jako nejsolidnější řešení současné politické situace. Bez ohledu na úroveň dnešní, nebo možná i dokonce zítřejší diskuse, dokonce bez ohledu na výsledek hlasování o důvěře vládě přinese toto jednání jednu pozitivní věc: posune Českou republiku směrem k předčasným volbám.

Tou rychlejší cestou k předčasným volbám, a tady se neshoduji s panem poslancem Kalouskem, je vyslovení důvěry vládě. Pomalejší cestou je vyslovení nedůvěry. Dostane-li vláda důvěru, tak očekáváme, že nejpozději do konce tohoto roku spojí vláda s některým z vládních návrhů zákona otázku důvěry. Jestliže se Poslanecká sněmovna poté do tří měsíců nad tímto návrhem zákona neusnese, což se dá předpokládat při patové situaci sto na sto, pak prezident republiky rozpustí Poslaneckou sněmovnu a volby se uskuteční do 60 dní. Vše se děje přesně podle ústavy. Ale byl bych velmi rád, kdyby předseda vlády se vyjádřil k tomuto prvnímu bodu, totiž zda vláda je skutečně připravena nejpozději do konce roku spojit otázku důvěry s konkrétním zákonem, který předloží Sněmovně.

Tato rychlejší cesta samozřejmě předpokládá to, že vládě se ve funkcích a v autech s majáčky nezalíbí a že skutečně dodrží závazek, který má v preambuli programového prohlášení, totiž že vládne na omezenou dobu devíti měsíců, v což se nám zeleným chce věřit. Nedostane-li vláda důvěru, pak budeme muset projít třemi neúspěšnými pokusy o získání důvěry vlády, ale musíme také projít řádným podáváním demisí vlád. To je téma, které nás dnes zaujalo při četbě monitoru, a vyvstává tady druhá otázka na pana premiéra, případně na zde přítomnou vládu.

Pan premiér Topolánek si zjevně s tímto tématem trochu neví rady. V jedněch dnešních novinách říká, že podá demisi v té chvíli, kdy to pan prezident bude považovat za nutné. Ve druhých novinách mluví o tom, že by bylo "dobře přesunout demisi až na dobu po komunálních a senátních volbách". Jistě v nadsázce říká: "Já to vidím tak, že jednou ráno se vyspím a řeknu si, dneska by bylo dobré podat demisi."

Tohle bychom my zelení pěkně prosili ne. Už jsme tady jednou mluvili o tom, že ústava není trhacím kalendářem. Jestli, vážená vládo, stojíte o hlasy zelených, tak prosím pěkně potvrďte, že se zachováte v souladu s ústavou a že po případném vyslovení nedůvěry vládě tady ve Sněmovně podáte bez zbytečných odkladů demisi. Skutečně o vykládání ústavy nerozhoduje ani pan prezident, ani premiér a ústava neříká o tom, že demise se podává podle toho, kdy si to rozmyslí pan prezident anebo pan premiér.

Ode dne, kdy jsme my zelení vystoupili z trojkoalice, tak přemýšlíme o tom, jak se dostat k předčasným volbám. Nyní máme hlasovat o menšinové vládě ODS. Uvažovali jsme i o toleranci, o odchodu, ale nebudeme odcházet. Byli jsme zvoleni do Sněmovny, ne na chodby či toalety, tak zůstaneme tady ve Sněmovně. Dáme důvěru menšinové vládě ODS především kvůli předneseným garancím, které tady přednesl premiér, a také kvůli zeleným prioritám, které byly do programového prohlášení vlády "přeneseny, převzaty" ještě z doby, kdy jsme vyjednávali trojkoaliční smlouvu. Budeme dávat důvěru programu vlády. Nemůžeme odpovídat za jednotlivé kroky ministrů a budeme čekat na skutky. Budeme velmi pečlivě sledovat, jak se vláda bude chovat.

Naše důvěra je vskutku podmíněná. Nic za to nechceme. Nemáme žádné posty. Jeden ze zelených, který se stal náměstkem ministra financí, z vlastního rozhodnutí přerušil členství ve Straně zelených, tak abychom neupadli v žádné podezření, že je tady nějaký handl, něco za něco, že jsme přijali nějaké posty, nějaké politické pozice ve státní správě.

Máme v ruce program, který při všech úskalích vyplývajících z obecnosti formulací, které tady diskutujeme, je slibný, ale teprve praxí uvidíme a praxi budeme nekompromisně hodnotit.

Dámy a pánové, ať už kdo z vás si to chce připustit nebo nechce, tak vykročujeme tímto jednáním Poslanecké sněmovny k předčasným volbám. Konečně děláme něco pozitivního pro veřejnost. Dámy a pánové, vážená vládo, děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců Strany zelených a ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Martinu Bursíkovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Zdeněk Jičínský, po něm je řádně přihlášen pan kolega Ondřej Liška.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, mám jenom drobnou poznámku ke svému předřečníkovi. Myslím, že Martin Bursík si ustanovení ústavy o tom, že vláda spojí s projednáním nějakého zákona otázku důvěry vykládá nesprávně. Doporučoval bych mu, aby se v příslušné literatuře z ústavního práva o správném smyslu tohoto ustanovení poučil, protože cesta k tomu, aby tato vláda tímto způsobem skončila, to není.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím nyní pana poslance Ondřeje Lišku. Po něm zde mám přihlášku paní poslankyně Kateřiny Jacques.

 

Poslanec Ondřej Liška: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, my, poslankyně a poslanci za Stranu zelených, jsme se rozhodli udělit, jak jste slyšeli, důvěru menšinové vládě ODS, a to i přes vážné výhrady k některým jejím krokům, výrokům z poslední doby i některým programovým tezím. Rozhodli jsme se takto, přiznávám nelehce, s ohledem právě na veřejný zájem. Tím je vláda, která předloží rozpočet, zajistí plynulé čerpání jedinečných prostředků z Unie určených pro rozvoj naší země, ale především vláda, která nás přivede k předčasným volbám.

Když se záhy po volbách ukázalo, že obě dvě strany, tzv. větší, nejsou schopny dohody a že občané jsou drženi něco jako rukojmí, byli jsme první politickou stranou, která začala volat po předčasných volbách. Jedině z nich může vzejít nová Sněmovna a s ní i vláda s jednoznačným mandátem. Jsem přesvědčen, že občané měli bohužel více než dostatečnou možnost a příležitost přesvědčit se o tom, kdo usiluje o správu naší země odpovědně a kdo se stále dokola ptá, jako jsem to slýchal u jednání s panem předsedou Paroubkem, který neustále dokola opakoval: "A co z toho budu mít já?"

K vládě, s níž se premiér Topolánek uchází o důvěru, však máme dále vážné výhrady. Nesouhlasíme například se způsobem, jak se nejen tentokrát, ale v České republice bohužel pravidelně vede debata o rozpočtu. Zcela jí schází nějaký koncepční rozměr, diskuse nad tím, kam naše země má směřovat, jak má zajistit svoji rozpočtovou udržitelnost, v čem bude spočívat naše budoucí konkurenceschopnost. Mnohem více je to směs úliteb, jsou to marketingové tahy a je to látání děr bohužel i za vlády minulé.

Vláda minulá ale bohužel nedokázala, a tato současná se o to ani nijak podstatně nepokusila, například vysvětlit našim občanům, proč potřebujeme na našem území raketové základny Spojených států amerických. Obávám se, že už se jí to ani nemůže podařit.

Samozřejmě my zelení bychom si přáli i to, aby tady nyní seděla vláda ucházející se o důvěru, která by programově i personálně lépe ztělesňovala naše místo v evropské politické integraci. Velmi kriticky jsme sledovali samozřejmě i personální průvany, které nastaly na ministerstvech. Velmi kriticky jsme sledovali a sledujeme i to, jakým způsobem se reorganizuje Úřad vlády a jeho rady.

Tato vláda se však výslovně uchází o omezený mandát do předčasných voleb, a proto jí dáme svoji důvěru. Nic to nemění na faktu, že i nadále zůstáváme opoziční stranou, a to nejen v parlamentu, ale i na obecní úrovni. Nemohu si dovolit nezmínit, že právě například ODS v Brně, odkud pocházím, město, ve kterém žiji, my jsme jejími hlavními vyzyvateli. Je to ODS, která právě v tomto městě skandálně hospodaří s veřejným majetkem. Klientelismus dosahuje skutečně obrovských rozměrů. Přesto v tuto chvíli dáváme důvěru této vládě jako celku, protože se zaručila a zaručí za to, že nás přivede k předčasným volbám. a také proto, že její programové prohlášení se snažilo nalézt soulad a shodu právě s našimi prioritami.

My se díváme bez obav k předčasným volbám. Toto řešení považujeme za méně špatné. Děkuji. (Potlesk poslanců Strany zelených.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP