(16.20 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím bych chtěl sdělit bývalému ministrovi vlády, že opakování je matka moudrosti. Novináři ani politici jistě nejsou privilegované osoby, ale kdyby byli podezřelí z trestné činnosti, rozhodně je nemůže šetřit, tudíž ani odposlouchávat Inspekce Ministerstva vnitra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Pan ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové. Prosím, pane předsedající, zda byste tlumočil mé sdělení panu poslanci Zdeňku Škromachovi, že ho moc prosím a žádám, aby když tvrdí, že bylo něco řečeno na tiskové konferenci, že něco údajně měla zadat vláda, kdyby si doopravdy vzal kus papíru, přepisu z toho, co on údajně cituje, protože pak by si ušetřil čas a energii.

Pane kolego, dejte si tu práci, prosím, vezměte si přesně přepisy vystoupení mého, předsedy vlády Mirka Topolánka a místopředsedy vlády Petra Nečase, tak jak zazněla, a pak velmi snadno zjistíte, že to, co tvrdíte, že zaznělo, nezaznělo, a právě proto, že to, co tvrdíte, že zaznělo, nezaznělo, obvinění Jiřího Paroubka na moji adresu, že jsem lhář, dokonce hnusný lhář, není pravdivé a tím, kdo by se v této věci měl omlouvat, nejsem já, ale je to váš stranický předseda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní kolegyně Eva Dundáčková. Stále je to poslední přihláška do rozpravy. Věřím, že se mi ji podaří ukončit. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, já nezneužiji času, který mi byl věnován.

Dovolte mi, abych do třetice na vyjádření člena sociální demokracie, že mediální prohlášení jsou zneužívána v předvolebním boji, přece jen zareagovala. Mám totiž velmi bolestnou osobní zkušenost. Byl to pan předseda někdejší Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek, který zde mluvil o tom, že nemají být mediální výstupy a některé velmi závažné projevy směřovány k voličům v předvolební době. Dovolte mi, prosím, abych se s vámi podělila o vlastní zkušenost.

Váš sociálně demokratický kolega pan poslanec Řihák těsně před posledními parlamentními volbami prohlásil, že vůči němu využívám estébáckých metod a že je špehován. Ve stejném projevu, z něhož mám záznam a dovolím si jej sociální demokracii věnovat - doufám, že z tohoto jeho projevu také vyvodí dostatečnou odpovědnost a bude ji nějakým způsobem řešit -, se snažil i dehonestovat mě coby poslankyni a právničku, a to velmi lživými a urážlivými výroky.

Já z toho usuzuji, že možná někteří sociální demokraté jednají a myslí v duchu "podle sebe soudím tebe". Na rozdíl od pana kolegy Řiháka, který do dnešního dne nepředložil žádné důkazy o tom, jakým způsobem a které metody jsem proti němu využila, vláda Mirka Topolánka a ministr vnitra Ivan Langer předložili na dnešní schůzi důkazy o tom, že jejich vyjádření se zakládají na zcela konkrétních důkazech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Dundáčkové. S faktickou poznámkou pan kolega Řihák a poté pan kolega… Nepodařilo se mi to, dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vážená vládo, paní poslankyně Dundáčková sem zatahuje jakýsi příbramský problém. Já poté, co jsem po volbách za ní přišel a byl jsem od ní hrubě uražen, když jsem ji pozdravil a chtěl jsem jí podat ruku - nejenom od ní, ale i od jejího kolegy pana doktora - já jsem jí řekl, vždyť je přece právnička, ať to zažaluje, tady nemusí si nějakým způsobem stěžovat.

Ale teď chci říci, proč to všechno vzniklo. Vzniklo to proto, že paní kolegyně lživě vystoupila zhruba týden před volbami, kdy příbramskou veřejnost lživě informovala o tom, že pobírám plat jako veterinární lékař a jsem ještě ve Sněmovně. To prostě byla lež. Já jsem se bránil a nemám problém tyto věci nějakým způsobem řešit. Samozřejmě vy máte opravdu asi strach z komunálních voleb prostě v Příbrami. To mě tak trochu mrzí, je to takový podpásový úder a je to úder od člověka, kterého znám od dětství. A to mě mrzí ještě víc. Paní kolegyně, styďte se. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Ale ještě než vystoupí - prosím, pokud chcete mluvit k jiné věci, než je projednávána, tak každého dalšího budu vést podle § 59 odst. 4 k pořádku.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Faktická poznámka k tomu, co říkal pan ministr Langer. Pane ministře, odpovězte: Po čistce, kterou jste inicioval v tajných službách, začíná čistka i v Inspekci ministra vnitra. Nejenom že šéf této inspekce byl odvolán, ale potvrďte, či zde jasně vyvraťte: Prý jste zakázal vydat spis o vyšetřování Kubiceho zprávy, protože jste vytvořil údajně nátlak na vyšetřovatele, který také má být vyhozen, a ten spis si vyžádal státní zástupce. Prý jste zakázal tento spis vydat. Řekněte: je to pravda nebo to není pravda? Velmi brzy budou na to svědci. Tak mluvte konečně pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní pan poslanec Škromach k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, chtěl bych reagovat na vystoupení pana ministra vnitra Langera. Musím říci, že jsem byl celkem spokojen s jeho vystoupením, protože jsem zřejmě podlehl nepříliš přesným informacím, které jsem si přečetl ve sdělovacích prostředcích, což ostatně asi není příliš neobvyklá záležitost, byť myslím, že naše sdělovací prostředky všichni považujeme za důvěryhodné a objektivní. A myslím, že jsem celkem spokojen s jeho odpovědí, kdy tady jasně v tuto chvíli prohlásil - aspoň jsem to tak pochopil - že není pravdou, že by vláda Jiřího Paroubka politicky ovlivňovala nebo zadávala odposlechy novinářů a politiků. Mně to stačilo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy. Rozpravu… Já myslel, pane ministře, že budete reagovat v závěrečném slově, které bych vám samozřejmě rád udělil. Ještě v rozpravě. Prosím, pan ministr vnitra Ivan Langer bude reagovat v rozpravě na vývoj rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Já bych velmi rád zareagoval na otázku pana poslance Ratha. Zřejmě má víc informací z Inspekce ministra vnitra, než mám já, když tvrdí, že má být vyhozen vyšetřovatel nějakého případu. Já o tom nic nevím, že by měl být nějaký vyšetřovatel nějakého případu vyhozen.

Za druhé chci říci, že jsem byl informován o tom, že společně s vedoucím - a teď neřeknu, omlouvám se, kterého oddělení - a za přítomnosti příslušného státního zástupce byly společně zapečetěny prostory a trezory a spisy na jednom z oddělení, tak aby měl jak příslušný šéf na inspekci, tak i dozorový státní zástupce jistotu, že do žádného z těchto spisů nebude jakýmkoli způsobem neoprávněně nahlíženo a jakýmkoli způsobem neoprávněně zasahováno. Tu jistotu má tedy jak Inspekce ministra vnitra, tak dozorující státní zástupce, neboť moje informace je zcela zjevná - společně zapečetili, uzavřeli, podepsali všechny přístupy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Další přihláška do obecné rozpravy od pana poslance Jiřího Paroubka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP