Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Klára Slámová

Schůze: 79

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - třetí čtení
část č. 21 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP