Pátek 8. února 2008

 

(20.00 hodin)

Poslanec Petr Tluchoř: Pane prezidente, pane Švejnare, dámy a pánové, já děkuji Senátu za podporu toho názoru, děkuji 97 poslancům za podporu mého návrhu. To je ten nový politický styl, který stmeluje a nerozděluje. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil pan předseda Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane prezidente, vážený pane Švejnare, páni předsedové, pane předsedo vlády, vážená vládo, paní poslankyně a senátorky, páni poslanci a senátoři. Poznámka o novém stylu, který spojuje a nerozděluje, zní zvláště pikantně v situaci, kdy čtyři z pěti jsou pro veřejnou volbu a jen ten pátý, který není pro veřejnou volbu, chce spojovat a nerozdělovat. Možná v izolaci. (Potlesk.)

A tak nebudu déle zdržovat než konstatováním, že při přijetí veřejné volby už mohl být prezident zvolen zhruba před dvěma hodinami. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan předseda Senátu Přemysl Sobotka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Pane předsedající, pane prezidente, pane Švejnare, kolegyně, kolegové, my jsme dnes předvedli, jak vypadá veřejné hlasování o procedurálních věcech. Mě by moc zajímalo, jestli v daném okamžiku občané České republiky, kteří nás sledovali, jestli novináři dokáží identifikovat, jak kdo hlasoval. Mám pocit, že to neumíme možná ani my, kteří se díváme jakoby na to auditorium dohromady.

Vůbec nechci mentorovat, ale chci říci, že dnešní den zhruba od půl třetí je nedůstojný Parlamentu České republiky a občané této země si o nás udělali opravdu dobrý obrázek. Jenom jde o to, kdo tak dneska jednal. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu, aby volba prezidenta republiky proběhla tajným hlasováním.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro návrh tak, jak jsem ho přečetl. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 81 senátorek a senátorů pro návrh 52, proti 21. Konstatuji, že Senát s tímto návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh tak, jak jsem ho přednesl. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 200 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 101. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna nevyslovila s tímto návrhem souhlas.

 

Tedy konstatuji, že bez dalšího hlasování budeme volit prezidenta republiky hlasováním veřejným. (Potlesk.) Konstatuji, že jsme rozhodli o způsobu volby prezidenta republiky, a to veřejným hlasováním.

Připomenu, že o obou navržených kandidátech dám hlasovat jednotlivě v abecedním pořadí.

 

Při hlasování budou sčítat vaše hlasy skrutátoři, kteří jsou připraveni v sále. Dále jsou připraveni pracovníci Kanceláří obou komor Parlamentu, které určil svým rozhodnutím vedoucí Kanceláře Senátu a vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny v souladu s § 74 odstavce 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP