Pátek 8. února 2008

 

(Jednání pokračovalo v 17.33 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené senátorky, vážené poslankyně, vážení senátoři, vážení poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, já bych chtěl, než budu pokračovat, zpochybnit neboli prohlásit minulé hlasování za zmatečné, protože nebylo dokončené.

 

Budeme nyní hlasovat v Senátu o následujícím: Souhlasí Senát s tím, že bude hlasovat o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na tajné hlasování společně s Poslaneckou sněmovnou, s tím, že rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných senátorů a poslanců?

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů.

 

Táži se, kdo z přítomných senátorů je pro návrh, aby Senát souhlasil s tím, že bude hlasovat o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na tajné hlasování společně s Poslaneckou sněmovnou, s tím, že rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných senátorů a poslanců. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, z přítomných 81 senátorů a senátorek pro návrh 56, proti 17. Senát s návrhem vyslovil souhlas.

 

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných poslanců.

 

Táži se, kdo z přítomných poslanců je pro návrh: Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že bude hlasovat o návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na tajné hlasování společně se Senátem, s tím, že rozhoduje nadpoloviční většina z přítomných senátorů a poslanců. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 200 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 96, proti 77. Poslanecká sněmovna s návrhem nevyslovila souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, který jsem přednesl na začátku. Navrhl jsem, aby volba prezidenta proběhla tajným hlasováním. Chci upozornit, jak jsem již jednou konstatoval, že nebude-li přijat návrh na tajné hlasování, platí automaticky a bez dalšího hlasování, že budeme volit prezidenta republiky hlasováním veřejným.

Prosím, aby byl zjištěn počet přítomných senátorů.

Slovo má předseda klubu ODS Petr Tluchoř.

(Hluk a výkřiky ze sálu.)

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dámy a pánové, pane prezidente, vážený pane předsedo, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, pane Švejnare. My jsme vyhověli žádosti, snažili jsme se najít cestu k tomu, abychom odblokovali tuto situaci. Podali jsme pomocnou ruku, aby se našlo společné řešení. Došli jsme na dohodovacím řízení k řešení této patové situace, kterou zde navrhl, mimochodem, pan poslanec Exner, pan senátor Štěch, pan poslanec Jičínský. Je to varianta, při které senátoři svůj mandát musí ve prospěch poslanců maličko upozadit, protože jejich hlas se stává jakoby slabším v roli Senát-Sněmovna. My jsme na tuto variantu byli ochotni přistoupit, pro ni jsme hlasovali. Ti, kteří navrhovali tuto variantu, ji v tuto chvíli pohřbili.

Já vznáším samozřejmě námitku proti postupu předsedajícího, protože si myslím, že není možné použít § 75 pro volbu prezidenta, a žádám, abychom o této námitce hlasovali. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Vyhlásím zahájené hlasování za zmatečné. Ano, o slovo se hlásí - ale tady by to měl být procedurální návrh bez rozpravy. (Hluk v sále. Hlásí se poslanec Hašek a namítá, že se hlásil již před poslancem Tluchořem.)

Dobře, prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane prezidente, pane profesore Švejnare, páni předsedové, vládo, dámy a pánové, k tomu, co řekl kolega Tluchoř. My jsme dopředu upozornili, že podle našeho názoru Ústava České republiky předpokládá pouze v jediném případě možnost součtu hlasů poslanců a senátorů. Tím případem je třetí kolo volby. To je fakt číslo jedna.

Fakt číslo dva: Jestliže tady kolega Tluchoř hovoří o tom, kdo - nemyslím teď konkrétní politické subjekty, ale obecný výsledek hlasování - zablokoval situaci, musím stejně tak konstatovat: situaci blokuje jediný politický subjekt, který stále trvá na tajné volbě. Všechny ostatní subjekty tady v Parlamentu deklarovaly, dámy a pánové, že chtějí volbu veřejnou.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP