Pátek 8. února 2008

 

(12.50 hodin)
(pokračuje Mejstřík)

A tu jsme již u zahraničněpolitických aktivit našeho pana kandidáta. Čím to je, že je jedním z mála prezidentů, který, ač hlava spojenecké země, nedostal oficiální pozvání k návštěvě Spojených států amerických? S o to větší vřelostí mu dveře Kremlu otvírá Putin.

Zájem hlav států o návštěvu Prahy je podprůměrný. Čeští diplomaté v zahraničí, zejména ti v Evropě, jsou nuceni neustále retušovat jeho poněkud iracionální názory, a to nejen na téma Evropské unie. Jeho působení vyvrcholilo, a bylo to zde již zmíněno, vystoupením na půdě OSN ke klimatickým změnám, kde se osobně přičinil o mezinárodní debakl mezinárodní zahraniční politiky České republiky v kandidatuře na místo nestálého člena Rady bezpečnosti. Prospěl pan kandidát?

U klimatických změn ještě zůstaňme. V úvodu jsem hovořil o zodpovědnosti svobodných lidí, zodpovědnosti nás politiků. Ve vědě, ale například i v mezinárodní bezpečnostní politice platí princip předběžné opatrnosti. Dějiny i naše osobní zkušenosti dokazují, že se nám ignorování tohoto principu vždy vymstí. Indicie na zhoubnou nemoc nikdo rozumný nezpochybňuje. Do doby vysvětlení pacient přejde, pokud ovšem má rád život a alespoň zbytek pudu sebezáchovy, na princip předběžné opatrnosti. Netoliko náš pan kandidát. Jeho postoj, kdy jde prakticky sám proti celému světu, je svým způsobem heroický. Chceme ale tohoto hrdinu následovat my?

Vážené dámy, pánové, budeme dnes klást na misky vah pro a proti. Vědomě jsem se zde zabýval pouze zápory, a to jen některými. Klady zde jistě zmíní a již zmínili jiní.

Předvolební kampaň našeho pana kandidáta byla založena na jednoduché úvaze: volte mě, vždyť mne a mé názory již za ta léta znáte. Já spolu se svým předchůdcem říkám: právě proto, že známe. Variatio delectat - změna je příjemná.

Na začátku jsem řekl, že tato země, tento lid, přežil tisíce let a lecjaké vládce. Je to dobrá zpráva a mějme proto dobrou mysl. Na druhou stranu si uvědomme, že našim dětem, které mají dnes patnáct let, bude za pět let dvacet. Jaký svět, jaký život, jakou zemi jim připravíme?

Salutem rei publicae tuis commodis praeferas - dej přednost blahu státu před svým prospěchem. Jsme ve službách občanů této země, ve službách ideálů, kterými jsou pro nás republika, demokracie, svoboda. Dnes skládáme před národem důležitou a velkou zkoušku. Věřím, že nezklameme.

Rex numquam moritur - král nikdy neumírá.

Našim kandidátům vše dobré a nám zde v sále šťastnou ruku. Bůh nám k tomu žehnej.

 

Dámy a pánové, protože máme spojenou rozpravu, prosím vás ještě o chvíli strpení, abych vám mohl říci tři argumenty pro veřejnou volbu.

Principiálně volba tajná není určitě v rozporu s ideálem demokracie. Na druhou stranu nežijeme v totalitě a odvolávat se na to, že za toto, tedy tajnou volbu, jsme přece v roce 1989 bojovali, je laciné a hlavně nepravdivé. Bojovali jsme za svobodu a demokracii. A tu dnes snad máme.

Náš volební řád i ústava jednoznačně předpokládají volbu veřejnou.

Druhý argument. Parlamentáři se nezodpovídají stranám. Zodpovídají se svému svědomí. Viz náš slib, článek 23 Ústavy České republiky: Slibuji věrnost České republice atd. atd., že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Článek 26 ústavy pak říká: Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně, v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy. - Chceme-li tedy upřímně dbát dikce ústavy, nesmí být ani pro strany, pro jejich sekretariáty, ani pro nás, pro jednotlivé poslance, senátory, poslankyně, senátorky, problémem hlasovat veřejně. Chce to jen trochu odvahy.

A argument třetí. Při minulé volbě prezidenta v roce 2003 došlo k nikdy nevyvráceným podezřením ze skandálního kupčení s hlasy volitelů. Většina z nás, kdo jsme zde tenkrát byli, jistě nadosmrti nezapomene na pendlování emisarů se záhadnými kufříky od jedněch vybraných dveří ke druhým. Nesmíme dopustit opakování takové situace. Musíme vyvrátit všechna podezření z toho, že umožňujeme degradaci volby hlavy státu na sprosté kupčení.

Dámy a pánové, oslovuji vás všechny, ale zdá se, že větší problém s veřejnou volbou má Senát. Tedy, vážené kolegyně, kolegové, zapřísahám vás, podpořte veřejné hlasování a pomozte jednoznačně vyvrátit podezření našich voličů, že zde s hlasy volitelů obchodujeme jak na byzantském trhu. Nebudeme-li volit veřejně, nikdy toto podezření ze svých rukou nesmyjeme. A co hůře, svým jednáním opět o kousek podkopeme důvěru lidí v demokracii.

Dámy a pánové, není to důstojné nás volitelů, není to důstojné horní komory Parlamentu, aby takto volbu blokovala.

Já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli, a přeji ještě jednou dobrou volbu. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Táži se paní Kateřiny Jacques, jestli chce ještě vystoupit, nebo vyhlásím přestávku na oběd. Ano, vyhlásím přestávku na oběd a sejdeme se tady ve Španělském sále ve 14.30 hodin. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.57 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP