Středa 12. května 2010

S p r á v a

o 51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

konanej 12. a 13. mája 2010

12. mája 2010

(Začiatok rokovania o 13.00 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, dámy a páni, otváram rokovanie 51. schôdze Národnej rady, ktorú som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 ústavy a § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na žiadosť skupiny 33 poslancov, ktorí žiadajú prerokovať návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu vlády Slovenskej republiky pri rokovaní krajín eurozóny o dohode finančnej pomoci Grécku a k stanovisku vlády Slovenskej republiky k dohode o poskytnutí finančnej pôžičky, tlač 1541.

[Bod programu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k postupu vlády Slovenskej republiky pri rokovaní krajín eurozóny o dohode finančnej pomoci Grécku a k stanovisku vlády Slovenskej republiky k dohode o poskytnutí finančnej pôžičky Grécku (tlač 1541).]

Poprosím vás o prezentáciu, dámy a páni.

(Prezentácia.) Konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní.

Vyhlasujem tridsaťminútovú prestávku.

(Prestávka o 13.02 hodine.)

(Po prestávke o 13.30 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím vás o prezentáciu, dámy a páni, aby som zistil, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Nie sme uznášaniaschopní.

Prerušujem alebo ani som neotvoril, budeme pokračovať zajtra o 9.00 hodine.

Ďakujem pekne. Dovidenia.

(Prerušenie rokovania o 13.32 hodine.)

13. mája 2010

(Začiatok rokovania o 9.00 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, dámy a páni, poprosím vás o prezentáciu, aby sme po tom, ako som včera odložil začiatok schôdze nadnes 9.00, som zistil, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Konštatujem, že nie sme uznášaniaschopní.

Poprosím vás, dámy a páni, 10.00. (Reakcia z pléna.)

Pani poslankyňa, nemáme schôdzu, procedurálny návrh môžete dávať počas schôdze.

(Prestávka o 9.02 hodine.)

(Po prestávke o 10.00 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, poprosím vás o prezentáciu. (Reakcia z pléna.) Pán kolega, keď bude schôdza, môžete podávať procedurálne návrhy.

(Prezentácia.) Bohužiaľ, nie sme uznášaniaschopní, preto v zmysle § 23 zákona o rokovacom poriadku končím túto schôdzu.

Ďakujem pekne.

(Rokovanie 51. schôdze NR SR sa skončilo o 10.04 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP