Čtvrtek 29. října 2009

Druhý deň rokovania

43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

29. októbra 2009 o 11.00 hodine

 

(Po prerušení rokovania 42. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 43. schôdze NR SR hlasovaním.)

 

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím, aby ste zaujali miestach v poslaneckých laviciach, pristúpime k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

Na úvod mi dovoľte povedať, že pokračujeme v prerušenom rokovaní 43. schôdze Národnej rady, a to hlasovaním o

návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1293).

Dovoľte mi uviesť obligátnu informáciu, že podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, to znamená súhlas najmenej 76 poslancov.

Prosím teraz spoločného spravodajcu z výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj pána poslanca Petra Dubravaya, aby prečítal návrh uznesenia.

P. Dubravay, poslanec: Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (tlač 1293).

Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Pán predsedajúci, dajte hlasovať.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pýtam sa preto, kto je za návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi v zmysle uznesenia. Prezentujme sa, prosím, a hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 121 poslancov, za 54 poslancov, proti 66 poslancov, zdržal sa 1 poslanec. (Potlesk.)

Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Ďakujem spravodajcovi a dovoľte mi vyhlásiť 43. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky za skončenú.

(Rokovanie 43. schôdze NR SR sa skončilo o 11.08 hodine.)

(Po skončení rokovania 43. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 42. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP