Úterý 21. dubna 2009

Prvý deň rokovania

36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

21. apríla 2009 o 18.00 hodine

 

(Po prerušení rokovania 35. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 36. schôdze NR SR.)

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta v rokovacej sále, aby sme mohli pristúpiť k rokovaniu mimoriadnej 36. schôdze Národnej rady.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, otváram rokovanie 36. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny 51 poslancov Národnej rady. Chcem vás teraz požiadať, aby sme sa prezentovali, aby som zistil, či je Národná rada uznášaniaschopná.

(Prezentácia.) Prítomných je 112 poslankýň a poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 36. schôdzi budú overovateľmi poslanci Emil Vestenický a Peter Markovič. Ich náhradníkmi sú páni poslanci Podmanický a Kahanec. O ospravedlnenie požiadali pani podpredsedníčka Belousovová, podpredseda Veteška a poslanec Ľuboš Micheľ. Na zahraničnej pracovnej ceste je pán poslanec Berényi.

Skupina poslancov, ktorá mi doručila žiadosť o zvolanie tejto schôdze, žiada, aby sme na tejto schôdzi prerokovali

návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina poslancov, a program takejto schôdze sa neschvaľuje.

Tlač máte vo svojich laviciach, dámy a páni, pod číslom 1062.

Uvedený návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Taktiež som ho zaslal vláde Slovenskej republiky, aby zaujala stanovisko.

Takže ešte, pani poslankyňa Laššáková, procedurálny návrh? Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Áno. Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - HZDS navrhujem, aby sme rokovali aj po 19.00 hodine a ukončili rokovanie o tomto bode programu hlasovaním. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Je všeobecný súhlas? Hlasujeme.

(Hlasovanie.) 130 prítomných, 79 za, 38 proti, 8 sa zdržalo, 5 nehlasovali.

Konštatujem, že sme schválili, že budeme rokovať o programe 36. schôdze až do jeho vyčerpania hlasovaním.

Teraz pristúpime k samotnému prerokovaniu návrhu, ktorý žiada skupina poslancov. Poprosím pána poslanca Brocku, ktorý je poverený ako člen skupiny za navrhovateľov, aby uviedol návrh. (Ruch v sále.)

J. Brocka, poslanec: Vážený predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky iniciovala dňa 2. decembra minulého roka zvolanie schôdze Národnej rady s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Marianovi Januškovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

P. Paška, predseda NR SR: Prepáčte, pán poslanec. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste venovali pozornosť vystúpeniu navrhovateľa.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda.

Dôvodom na odvolanie ministra Januška bol škandalózny nástenkový tender na ministerstve, z ktorého priamo profitovali firmy blízke predsedovi Slovenskej národnej strany. Kauza sa stala symbolom klientelizmu na Slovensku. Vladimír Mečiar, koaličný partner Jána Slotu, o nej v Slovenskej televízii povedal, citujem: "Keď pozerám, čo z tej zmluvy je financované a tieto vzťahy majú trvať do roku 2015, tak z týchto peňazí Európskej únie si Ján Slota pokojne zaplatí volebnú kampaň 2010 aj 2014." Koniec citátu.

Poslanci vládnej koalície vtedy Januška podržali v kresle ministra a nevyslovili mu nedôveru aj preto, že predseda vlády Robert Fico dal verejný prísľub, že ak kontroly nezávislých inštitúcií Úradu pre verejné obstarávanie, Najvyššieho kontrolného úradu zistia porušenie zákona, sám ministra z funkcie odvolá. Trvalo niekoľko mesiacov, kým bola uzatvorená kontrola Úradu pre verejné obstarávanie a táto nielenže potvrdila procesné i vecné nedostatky predmetného tendra, ale i vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní.

Okrem toho ministerstvo čelí podozreniam z preplácania vysoko predražených služieb, právne služby, televízne šoty, reklamné logá a podobne. Predseda vlády po oboznámení sa s výsledkami kontroly Úradu pre verejné obstarávanie vo štvrtok 9. apríla 2009 vyzval ministra Januška, aby zo svojej funkcie odstúpil, inak predloží prezidentovi návrh na jeho odvolanie. Minister Janušek v utorok 14. apríla odstúpil z funkcie ministra. A týmto mohla kauza škandalózneho nástenkového tendra skončiť.

Dámy a páni, ale táto kauza výmenou ministra Januška neskončila. Skupina poslancov je pobúrená a slovenská verejnosť rovnako tým, že jeho nástupcom vo funkcii ministra sa stal Igor Štefanov. Igor Štefanov, vysoký štátny úradník, dovtedy generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja na ministerstve, muž, ktorý je spoluautorom tohto škandalózneho tendra. Igor Štefanov je v tejto kauze rovnako, menej, viac zodpovedný, spoluzodpovedný za zneužívanie a plytvanie verejných prostriedkov. Jeho meno figuruje na zmluve s konzorciom spolu s exministrom Januškom.

Podľa zistení Úradu pre verejné obstarávanie bola zmluva medzi rezortom výstavby a jediným uchádzačom v rozpore so súťažnými podkladmi a nemala byť vôbec uzatvorená. Tender mal byť zrušený. A tak paradoxne, hoci protokol Úradu pre verejné obstarávanie o výsledkoch kontroly nástenkového tendra priamo prikazuje ministrovi výstavby, aby vyvodil z porušenia zákona právnu zodpovednosť voči konkrétnemu úradníkovi, ktorý škandál spôsobil, úradník Štefanov postúpil a nahradil ministra Januška. Stalo sa tak niečo neuveriteľné. Aj po - v úvodzovkách - vyvodení politickej zodpovednosti za niekoľkomiliardový škandál a výmene na čele ministra výstavby a regionálneho rozvoja vlastne žiadna zásadná zmena nenastala. Pretože spoluvinník sa stal ministrom.

Dámy a páni, pre skupinu poslancov je takéto riešenie kauzy nástenkového tendra absolútne neprijateľné. Igor Štefanov nemá morálne právo zastávať post ministra slovenskej vlády. To je dôvod, prečo mu skupina poslancov navrhuje vysloviť nedôveru.

Len pripomínam, že dôvodom na odvolanie ministra Januška bol niekoľkomiliardový tender na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov, ktorý už pred rokom a pol od ministerstva získalo konzorcium firiem, ktorého súčasťou sú spoločnosti Zamedia a Avocat. Obe firmy majú podľa širokomedializovaných informácií blízko nielen k lídrovi Slovenskej národnej strany, politickému šéfovi exministra Januška, ale aj k druhej vládnej strane. Firma Avocat právne zastupuje predsedu SNS v niekoľkých súdnych sporoch. Firmu Zamedia krátko po parlamentných voľbách založil žilinský podnikateľ, ktorý je považovaný za človeka blízkeho lídrovi SNS. Majitelia firmy Avocat, ktorá je blízka vládnym stranám, sú pre zmenu dosadení do kresiel, jeden šéfa Správnej rady Železníc Slovenskej republiky či predsedu Dozornej rady Slovenskej pošty. Teda do inštitúcií, ktoré riadi SMER, resp. Slovenská národná strana.

Napriek tomu, že tento tender bol za takmer 3,6 mld. korún, ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ho konzorciu firiem prikleplo - v úvodzovkách - bez náležitej verejnej súťaže. V máji 2007 bol vyhlásený iba na nástenke ministerstva a musím povedať, že my vlastne ani nemáme dôkazy, či vôbec bola na tej nástenke. Ale škandálom je už aj to, že niekto to považuje za dostatočný spôsob - uverejnenie tejto informácie na korkovej nástenke.

Rezort postupoval neštandardne podprahovou metódou. Firma Avocat si okrem predražených právnych služieb účtovala milióny za dokumenty, ktoré už predtým malo ministerstvo vypracované. Rovnako je pri tomto tendri pozoruhodné, že ministerstvo si prenajíma služby k čerpaniu z eurofondov i k verejnému obstarávaniu cez konzorcium firiem a nerobí to cez vlastných zamestnancov. Napriek tomu, že vo firme Zamedia nie sú odborníci s takýmito skúsenosťami, napriek tomu, že kontaktné miesto, kde si uchádzači mohli vyzdvihnúť súťažné podklady, je vo firme Zamedia a zabezpečuje ho pracovníčka Avocatu, zároveň spoločníčka Zamedie, pričom ani ona, ani šéf Zamedie podľa vyjadrenia hovorkyne Úradu pre verejné obstarávanie nerobili skúšky odbornosti pre verejné obstarávanie a nie sú tak ani vedení na Úrade pre verejné obstarávanie.

Aj keď sa rok a pol darilo ministerstvu držať tento tender v tajnosti vrátane zmluvy s konzorciom, tento tender na informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych služieb a propagáciu, ktorý nebol zverejnený vo Vestníku verejného obstarávania, podozrenia z kšeftu národniarov alebo z kšeftov národniarov a škandalózna zmluva predsa len vyplávali na povrch.

Dámy a páni, tak ako bola táto škandalózna zmluva dôvodom na vyslovenie nedôvery ministrovi Januškovi, dnes je rovnako dostatočným dôvodom na vyslovenie nedôvery Igorovi Štefanovovi.

Dámy a páni, Slovensko najmä dnes, v čase negatívnych dopadov hospodárskej krízy, potrebuje na poste ministrov ľudí, ktorí svojou odbornosťou, ale aj svojím morálnym kreditom budú zárukou efektívneho riadenia štátu a transparentného spravovania peňazí daňových poplatníkov. Nakoniec je to i záväzok tejto vlády z jej vlastného programového vyhlásenia, že bude vytvárať podmienky na obmedzovanie priestoru pre korupciu a klientelizmus. A toto je príklad klientelizmu ako Brno, Praha, Londýn - môžete si vybrať.

Dámy a páni, z uvedeného dôvodu, na základe vyššie uvedených argumentov nemá Igor Štefanov dôveru skupiny poslancov, ktorí preto navrhujú, aby mu Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru.

Ďakujem za vašu pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Spravodajcom k návrhu skupiny poslancov je pán predseda výboru, pán poslanec Cabaj. Poprosím ho, aby nás informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Máte slovo, pán predseda výboru.

T. Cabaj, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, teda tlač 1062.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1078 zo 17. apríla 2009 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem už spomínaných v tej úvodnej časti. Termín na prerokovanie určil do schôdze, t. j. do 21. apríla 2009.

Výsledky prerokovania návrhu skupiny poslancov vo výboroch. Predložený návrh skupiny poslancov jednotlivé výbory prerokovali do určeného termínu konania schôdze, t. j. 21. apríla 2009, s tým, po prvé neprijaté platné uznesenia výborov Národnej rady:

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval tento návrh 21. apríla, neschválil platné uznesenie, nakoľko podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z celkového počtu členov výboru 13 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti 5 a hlasovania sa nezdržal nikto.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodársku politiku prerokoval tento návrh 21. apríla, výbor neschválil platné uznesenie. Takisto z celkového počtu členov výboru 12 bolo prítomných 9 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti hlasovali 6, nikto sa nezdržal.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody takisto prerokoval v dnešný deň tento návrh, neschválil platné uznesenie. Za návrh, teda prítomných z 13 poslancov bolo 10 poslancov, za návrh hlasovali 4 poslanci, proti 6, nikto sa nezdržal.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie prerokoval tento návrh 21. apríla, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 12 bolo prítomných 7 poslancov, za návrh hlasovali 3 poslanci, proti hlasoval 1, hlasovania sa zdržal 1 poslanec, 2 poslanci nehlasovali.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo takisto v dnešný deň prerokoval tento návrh, neschválil platné uznesenie. Z 13 poslancov bolo 8 prítomných, za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasoval 1, hlasovania sa zdržal 1 poslanec, 1 poslanec nehlasoval.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť tento návrh takisto prerokoval v dnešný deň, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 12 poslancov bolo prítomných 7, za návrh hlasoval 1 poslanec, proti hlasovali 6, nikto sa hlasovania nezdržal.

Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh takisto prerokoval v dnešný deň, neschválil platné uznesenie. Z celkového počtu 13 bolo prítomných 8 poslancov, za návrh hlasovali 5 poslanci, proti hlasovali 3, nikto sa nezdržal.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prerokoval v dnešný deň tento návrh, neschválil platné uznesenie, nakoľko nebol pri hlasovaní uznášaniaschopný. Podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nesúhlasila s ním nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Z 11 členov výboru boli prítomní 4.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprerokoval uvedený návrh. Takisto podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku výbor nebol uznášaniaschopný. Z 12 poslancov členov výboru bolo prítomných 6 poslancov.

Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, výbor nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 5 poslancov.

Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport neprerokoval uvedený návrh podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu členov výboru 10 boli prítomní iba 4.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien neprerokoval uvedený návrh, takisto nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 11 bolo prítomných 5 poslancov.

Vzhľadom na skutočnosť, že Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor neschválil spoločnú správu, pretože nebol uznášaniaschopný podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, preto ako predseda tohto výboru predkladám na prerokovanie túto informáciu. Z jednotlivých výborov neboli vznesené žiadne pripomienky a požiadavky.

Toľko, pán predseda, informácia o prerokovaní predloženého návrhu skupiny poslancov. Prosím, keby ste otvorili rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca, za veľmi podrobnú informáciu.

Otváram rozpravu. Mám písomné prihlášky za kluby: za klub strany Maďarskej koalície pán poslanec Farkas, za klub SDKÚ - DS pán poslanec Kužma, za klub Slovenskej národnej strany pán poslanec Slota. Potom ešte mám písomnú prihlášku od pána Štefanca a od pána poslanca Rafaja. Ale ešte predtým, kým udelím slovo, požiadal o vystúpenie pán podpredseda vlády Slovenskej republiky, pán minister školstva Ján Mikolaj.

Nech sa páči, pán podpredseda vlády.

J. Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva SR: Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Igorovi Štefanovovi, poverenému riadením ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

S uvedeným návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu nezodpovedajú skutočnosti a sú tendenčné.

Skupina poslancov v odôvodnení uvádza, že dôvodom, pre ktorý bol dňa 2. decembra 2008 podaný návrh na odvolanie ministra Mariana Januška, predchodcu pána ministra Igora Štefanova, bol tzv. nástenkový tender na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja na informačné a poradenské služby pri čerpaní eurofondov. Skupina poslancov tvrdí, že kontrola predmetného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie "nielenže potvrdila procesné i vecné nedostatky predmetného tendra, ale i vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní". Poukazuje tiež na skutočnosť, že víťazom tendra je skupina firiem Zamedia a Avocat, ktoré majú mať blízko k vládnym stranám, a použitie podprahovej metódy pre výber dodávateľa. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pána ministra Igora Štefanova označuje za spoluautora tzv. škandalózneho tendra a tvrdí, že jeho podpis figuruje na zmluve s konzorciom spolu s exministrom pánom Januškom.

Je nepochybné, že tvrdenie o tom, že predmetná zmluva o poskytovaní služieb je podpísaná pánom ministrom Igorom Štefanovom, je klamlivé. Nakoľko celá zmluva je verejne prístupná, napríklad na internetovej stránke ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, je jednoducho možné preveriť, že pán Štefanov danú zmluvu nepodpísal. Jeho meno je v zmluve uvedené ako osoba, ktorá má právo za ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja jednať v rámci poskytovania činnosti dodávateľom pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, a to titulom jeho vtedajšej funkcie ako generálneho riaditeľa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Nie je pravdivé tvrdenie, že na zmluve je aj podpis pána Igora Štefanova.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja od začiatku zverejňovania tzv. nepravdivej informácie o výške obstarávania 3,6 mld. slovenských korún informuje, že maximálna suma, ktorá môže byť víťaznej skupine uchádzačov za služby poskytnutá v priebehu deviatich rokov, je približne 13 mil. eur, čo je necelých 392 mil. slovenských korún.

Okrem zverejňovania tejto informácie bolo prednesené a následne diskutované s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa zúčastnili poslaneckého prieskumu na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, suma 3,6 mld. slovenských korún, ako ministerstvo výstavby neustále informovalo a informuje, vznikla prepočítaním z celej hodnoty eur Operačného programu Technická pomoc, ktorého časti je ministerstvo výstavby riadiaci orgán podľa kurzu slovenská koruna/euro v roku 2007. Operačný program Technická pomoc zahŕňa široké množstvo činností, ktoré ministerstvo výstavby a ministerstvo financií povinne zabezpečujú vo vzťahu k implementácii operačných programov národného strategického referenčného rámca.

Z časti Operačný program Technická pomoc, ktorú riadi ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, približne dve tretiny povinne financuje mzdy zamestnancov pracujúcich v súvislosti s eurofondmi, zabezpečuje rozvojové aktivity, financuje nákup technického vybavenia, počítačovej techniky pre týchto zamestnancov, kancelárske vybavenie vrátane nábytku, potrebné automobily a financuje softvérové vybavenie vrátane systému ITNS.

Už aj z uvedeného vidieť, že Operačný program Technická pomoc zabezpečuje taký široký okruh činností, že je utópiou, či i len hypoteticky sa domnievať, že konzorciu, ktoré bolo víťazom vo verejnom obstarávaní, môže byť uhradená celá suma Operačného programu Technická pomoc. Rozpočet Operačného programu Technická pomoc je schválený, je odsúhlasený Európskou komisiu, a to tak, že na aktivity, ktoré zabezpečuje konzorcium, je na deväť rokov určených približne 13 mil. eur. Nie je teda pravdivé tvrdenie, že ide o tender za 3,6 mld. slovenských korún.

Nejde o konzorcium firiem Zamedia a Avocat. Do verejného obstarávania sa prihlásila skupina uchádzačov zložená zo štyroch spoločností a s týmito bola uzavretá zmluva. Súčasťou konzorcia, ktoré pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vykonáva časť služieb technickej asistencie, sú tiež spoločnosti Consulting & Management, s. r. o., Bratislava s rozsiahlymi skúsenosťami s procesom poskytovania pomoci z Fondov Európskeho spoločenstva v starom rozpočtovom období a European Consultants Organisation, s. p. r. l., Belgicko, ktorá poskytovala a poskytuje služby v súvislosti s poskytovaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva napríklad v Rumunsku, na Ukrajine a poskytovala ich aj za predchádzajúcej vlády. Napríklad v roku 2006 pre Úrad vlády Slovenskej republiky či v rokoch 2005 a 2006 pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Avocat, s. r. o., poskytoval právne služby týkajúce sa štátnej pomoci aj pre štátne organizácie predchádzajúcej vlády, napríklad pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Súčasťou konzorcia sú minimálne dva subjekty, ktoré poskytovali služby pre štátne orgány za vlády súčasnej opozície.

Pri výbere dodávateľa boli v rozhodujúcej miere brané referencie skupiny dodávateľov. Doteraz vykonávané služby sú podľa hodnotenia ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja kvalitné a dodávané včas, dokazujú odbornosť konzorcia pri výkone obstarávaných aktivít, čo dokazujú tiež pozitívne reakcie prijímateľov pomoci z fondov Európskeho spoločenstva na systém poskytovania tejto pomoci, ako aj samotný priebeh implementácie.

Je zavádzajúce tvrdenie, že ide o konzorcium firiem Zamedia a Avocat bez označenia všetkých členov konzorcia. Je zavádzajúce a tendenčné tvrdenie, že členmi konzorcia sú firmy blízke vládnej koalícii. Podľa tvrdenia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí podpísali návrh na odvolanie člena vlády pána Igora Štefanova, podľa zistení Úradu pre verejné obstarávanie zmluva nemala byť vôbec uzatvorená, tender mal byť "zrušený".

Predmetní páni poslanci tiež tvrdia, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila vážne porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Nakoľko celý protokol z kontroly Úradu pre verejné obstarávanie je verejne prístupný napríklad na internetovej stránke ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, je jednoducho možno preveriť, že v protokole sa nenachádza tvrdenie, že tender mal byť zrušený alebo že boli zistené vážne porušenia zákona. Záver protokolu práve, naopak, konštatuje, že procesné a vecné nedostatky z výkonu kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie na ich odstránenie určil dve odporúčania. Zo šiestich bodov protokolu dve iba opisujú stav a v štyroch konštatujú administratívne pochybenia menšieho rozsahu, čo je potvrdené aj v citovanom závere protokolu. Nie je pravdivé tvrdenie, že kontrola Úradu pre verejné obstarávanie zistila vážne porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ani tvrdenie, že Úrad pre verejné obstarávanie zistil, že tender mal byť zrušený a zmluva nepodpísaná.

Hlavným predmetom verejného obstarávania boli odborné školiace služby a ďalej boli stanovené doplňujúce predmety služby, z ktorých sa skladajú odborné školiace služby. Pre stanovenie postupu zadávania zákazky podľa § 25 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého pri zadávaní zákazky na poskytnuté služby, podľa ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 2 tohto zákona a súčasne služba uvedená v prílohe č. 3 tohto zákona, je rozhodujúca predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že zákazka je kombináciou služieb prioritných a neprioritných, pre určenie celkovej kategórie služieb pre danú zákazku je rozhodujúci predpokladaný objem jednotlivých služieb podľa toho, do ktorej kategórie spadá služba s vyššou predpokladanou hodnotou a odvíja sa i právny režim a povinnosti verejného obstarávania.

Z definície predmetu zákazky, ako aj z obsahu zmluvy, kde je zadefinovaný predmet zmluvy ako predmet plnenia, je zrejmé, že predmetom zákazky, predmetom plnenia sú z väčšej časti služby definované ako neprioritné služby. Preto bol zvolený postup zadávania podprahovej zákazky, ktorý zákon o verejnom obstarávaní v súlade s predpismi Európskej únie na výber takejto zákazky predpokladá.

Tiež z dvoch kontrol Úradu pre verejné obstarávanie nevyplynulo, že by bola pri výbere dodávateľa použitá nesprávna metóda nesprávnym spôsobom. Takýto spôsob výberu bol zákonom predpokladaný, dovolený a v súlade s právom Európskej únie aj používaný. Je preto zavádzajúce tvrdenie o tom, že výber dodávateľa bol vykonaný neštandardnou metódou obstarávania.

Na základe týchto faktov je vláda Slovenskej republiky presvedčená, že minister výstavby a regionálneho rozvoja neporušil zákon a že pod jeho vedením bude jeho rezort riadne plniť úlohy zverené mu v súvislosti s čerpaním pomoci z fondov Európskeho spoločenstva, ako aj ďalšie rezortu výstavby zverené kompetencie.

Ďakujem pekne, pán predseda. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda. Do rozpravy teraz písomne za klub Strany maďarskej koalície pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Vážený pán predseda, dámy a páni, vážené kolegyne, vážení páni ministri, dovoľte, aby som úvodom vyslovil rečnícku otázku. Čo sa zmenilo výmenou ministra výstavby a regionálneho rozvoja? Nič. Vymenili sa iba bábky a podpísaná zmluva je naďalej právoplatná.

Novinári hovorili, že na tlačových konferenciách konanie ministerstva fakticky obhajoval generálny riaditeľ Štefanov, minister Janušek iba formálne otváral tieto tlačové konferencie. Na poslaneckom prieskume na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja vlani v novembri sme nadobudli podobný dojem. Pozadie škandálu vysvetľoval generálny riaditeľ Štefanov. Pochopil by som výmenu ministra, ak by do kresla ministra zasadol človek nezaťažený minulosťou, ktorý nemal nič spoločné so škandálom s nástenkovým tendrom a inými problémami na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

Igor Štefanov bol odborným garantom podpísaným na zmluve, je teda spoluvinníkom, ak svojím podpisom na zmluve potvrdil, že po odbornej stránke pripravoval slávny nástenkový tender. Po odbornej stránke je teda zodpovedný za hodinovú sadzbu lektorom vo výške 70-tisíc korún, za vyhotovenie loga za 2,5 mil. korún a za iné prechmaty vyplývajúce z tejto zmluvy. Aj predseda HZDS v tejto súvislosti spomenul, že týmto tendrom má SNS, Slovenská národná strana, zabezpečené pozadie parlamentných volieb a kampaní až do roku 2014.

Ďalší problém. Igor Štefanov bol na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja generálnym riaditeľom agentúry zodpovednej za čerpanie z fondov Európskej únie. Je teda spoluzodpovedným za doterajšie katastrofálne čerpanie fondov Európskej únie, nakoľko bol v pôsobnosti ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja hlavným vyjednávačom v Bruseli. Tu treba spomenúť, že máme za sebou tretinu alebo viac ako tretinu programového obdobia 2007 až 2013 a finančný rámec podpory na Slovensko je bezmála 14 mld. korún. Za tretinu obdobia sa zazmluvnilo 5,5 % z celkového rámca a vyčerpalo 0,4 % z celkového rámca. Je to žalostne málo. Z tohto pohľadu, z pohľadu efektívnosti čerpania sa Slovensko ocitá na posledných priečkach spomedzi 27 členských štátov Európskej únie, pričom v programovom období je 2004 až 2006, teda z nášho pohľadu v prvom období Slovensko patrilo medzi najlepších žiakov spomedzi 10 nových členských štátov Európskej únie. Dlhodobo sa z pohľadu efektívnosti čerpania vtedy držalo na druhej až tretej priečke.

Mimochodom, za škandalózny nástenkový tender, za ktorý po odbornej stránke zodpovedá pán Štefanov, Európska komisia začala proti Slovensku konanie pre porušenie Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva. Slovensko má na vysvetlenie 60 dní. Nový minister Štefanov bude mať možnosť obhájiť sa a obhájiť záujmy Slovenska. Ešte tento týždeň podľa všetkého zaháji odborné rokovania s eurokomisárkou Danutou Hübner. Obávam sa o to, aby Európska komisia kvôli škandalóznemu nástenkovému tendru Slovensku nekrátila dotácie podobne, ako k tomu došlo v prípade Bulharska a Rumunska. Pán poslanec Rafaj zo Slovenskej národnej strany v nedeľu vyhlásil, že im krátili dotácie pre mafiánov a že teda preto ku kráteniu na Slovensku nemôže dôjsť. Držíme palce, aby k tomu nedošlo. Pričom na túto hrozbu upozorňujeme najmenej pol roka dozadu.

Na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja sa udiali v priebehu posledných dvoch rokov aj iné vážne pochybenia, na ktoré sme kompetentných dlhodobo upozorňovali. Ale minister Janušek tieto naše varovania bral na veľmi ľahkú váhu, naše upozornenia ignoroval. Len aby na to nedoplatil celý rezort a napokon aj Slovensko.

Aj správa Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2008, predložená vlani do Národnej rady, potvrdzuje našu kritiku, upozorňuje na značné meškanie v čerpaní fondov Európskej únie, ako aj na zjavný klientelizmus. Programové vyhlásenie vlády identifikuje ako veľmi vážny problém na Slovensku existujúce regionálne disparity, obrovské rozdiely v rozvinutosti jednotlivých regiónov, v kvalite života ľudí, životnej úrovni jednotlivých regiónov. Programové vyhlásenie vlády definuje ako naliehavú úlohu zmiernenie dopadov, zmiernenie rozdielov regionálnych disparít, na papieri obsahuje opatrenia na nápravu. Igor Štefanov bol generálnym riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Nielenže zaostávame v čerpaní eurofondov, ale výsledkom činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja v priebehu dva a pol roka sú prehlbujúce sa regionálne disparity. Výsledkom je stav, keď bohaté regióny ešte viac bohatnú a zaostalé regióny ešte viac zaostávajú. Aj za tento stav je spoluzodpovedný bývalý generálny riaditeľ agentúry Igor Štefanov.

Pán premiér pred návrhom na vymenovanie ministra sa vyjadril, že dlhodobo sledoval prácu Igora Štefanova na ministerstve a bol s jeho výkonom spokojný, preto ho navrhol na ministra. Premiér predtým očakával výsledky kontrol na Úrade pre verejné obstarávanie, resp. na Najvyššom kontrolnom úrade. Mimochodom, NKÚ zverejní výsledok kontroly zajtra. Azda preto bolo potrebné náhle zvolať mimoriadne rokovanie Národnej rady nadnes? Výsledok kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie potvrdil, viacnásobne potvrdil porušenie zákona. Inak Ján Slota sa vyjadril, že nedošlo k výraznému porušeniu tohto zákona. Máme to teda chápať tak, že došlo k miernemu porušeniu tohto zákona? A aká je škála možného porušenia zákona? Koľko stupňov závažnosti obsahuje?

Minister Janušek odstúpil. Je nepochopiteľné, prečo premiér navrhol na post ministra človeka, ktorý bol odborným garantom nástenkového tendra, kde kontroly potvrdili viacnásobné porušenie zákona. Podľa tejto nominácie je premiér spokojný aj so stavom čerpania fondov Európskej únie na Slovensku. Je spokojný so skutočnosťou, že Slovensko sa ocitlo na chvoste rebríčka efektívnosti čerpania. Premiér je podľa všetkého teda spokojný aj s prehlbujúcimi sa regionálnymi disparitami na Slovensku. Minimálne za tieto zlyhania, škandály, za ktoré je zodpovedný pán Štefanov, premiér buď o týchto zlyhaniach nevedel, bol neinformovaný, a teda nevedel, o čom hovorí, keď sa vyjadril o skvelých schopnostiach Igora Štefanova, alebo premiér o týchto skutočnostiach vedel, ale mal snahu ich zakryť. Ak je to pravda, tak to svedčí o tom, že jediným záujmom v tomto prípade vymenovať Igora Štefanova za ministra bola kontinuita na ministerstve v negatívnom zmysle slova a záruka, že konzorciom podpísaná zmluva bude zachovaná. Inak povedané, ide o zachovanie, ustráženie doterajších finančných tokov.

Vymenovanie pána Štefanova je teda výsmechom do tváre občanov, do tváre poctivých pracujúcich a daňových platcov na Slovensku. Ani podaktorí vlastníci pôdohospodárskej pôdy nespomínajú v dobrom na Igora Štefanova, bývalého riaditeľa spoločnosti Žilina Invest, spoločnosti, ktorá niektorým vlastníkom bez odkúpenia zabrala pozemky na stavbu automobilky.

Pán premiér, priznajte omyl, buďte štátnikom. Opravte chybu, umožnite svojim poslancom, aby hlasovali za odvolanie Igora Štefanova a aby vám tým poslanci dali možnosť navrhnúť nového ministra, človeka nezaťaženého minulosťou.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami pán poslanec Brocka, Slabý. Končím možnosť sa prihlásiť.

Pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Pán kolega Farkas, keď ste si vypočuli vystúpenie ministra Mikolaja, ktorý tlmočil stanovisko slovenskej vlády k odvolávaniu Igora Štefanova, tak som myslel, že budete reagovať otázkou na pána ministra, napr. pán minister Mikolaj, prečo, prosím vás, vlastne Robert Fico minulý týždeň vyzval ministra Janušeka, aby odstúpil, keď je všetko s nástenkovým tendrom v poriadku? Vypočuli ste si, pán kolega Farkas, že vláda spochybňuje, že nie je pravda, že na zmluve je podpísaný Igor Štefanov. Pán kolega, ani v stanovisku vlády, tam nie je podpísaný Igor Štefanov, ale som presvedčený, že toto stanovisko vypracoval Igor Štefanov alebo ministerstvo regionálneho rozvoja. Myslíte si to isté?

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Slabý.

J. Slabý, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Pán poslanec, pri odvolávaní ministra Slovenskej vlády by bolo podľa môjho názoru nanajvýš vhodné, aby ste hovorili o faktoch a nie o dojmoch. Pozorne som vás počúval, na začiatku svojho vystúpenia ste uviedli, že vy a poslanci, ktorí sa zúčastnili na poslaneckom prieskume, ste, citujem, "nadobudli dojem". No a potom ste v ďalšom vysypali z rukáva znôšku týchto dojmov, ktoré ste ale potom už vydávali za jedinú a neotrasiteľnú pravdu.

Ja chápem, že pre vás ako poslanca za Stranu maďarskej koalície je účasť Slovenskej národnej strany vo vláde traumou, ktorú neviete prehltnúť. Zrejme tak ako pre vášho súkmeňovca, riaditeľa Úradu pre verejné obstarávanie, pána Angyala, ktorý zašiel až tak ďaleko, že deň pred podpisom záverečného protokolu hovoril o šiestich závažných zisteniach. V deň podpisu o štyroch závažných zisteniach a na jeho vlastnej tlačovej konferencii deň po podpise o dvoch závažných zisteniach. V skutočnosti ale protokol, ktorý je dostupný na webe, neobsahuje ani jedno závažné zistenie.

Viete, u nás na Slovensku, neviem ako u vás, ale u nás sa tomu hovorí, že "čo sa babe chcelo, to sa babe snilo". (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Chcete reagovať, pán poslanec? Nech sa páči. (Reakcia z pléna.) Pán poslanec, poprosím vás. Nech sa páči.

I. Farkas, poslanec: Pán poslanec Slabý, dovoľte reakciu v tom zmysle, že ak by boli vaše slová pravdou, tak by zrejme pán Janušek nebol odvolaný. To ad 1.

Ad 2, pán Štefanov bol prítomný, keď sme boli na poslaneckom prieskume na ministerstve, a ja som hneď v prvej vete vyjadril presvedčenie, že nechcem ako politik, a tobôž politik SMK, politicky pristupovať k tomuto problému, ale vecne, vyložene odborne - a on to môže potvrdiť - a ja som tam kládol skutočne hromadu, možno 20, 30 otázok vo vecnej rovine, nie v politickej rovine, vo vecnej rovine. Niektoré boli zodpovedané kvalitne, niektoré menej kvalitne, niektoré absolútne boli zmietnuté zo stola. Ja si myslím, že tam sme viedli rokovania vo vecnej rovine, ale opätovne vám hovorím, v týchto odpovediach vystupoval pán minister minimálne. Tam vystupoval pán Štefanov a iní odborníci ministerstva a práve na základe tejto skutočnosti, to nie sú dojmy, ale práve tieto fakty, na ktoré sme tam istým spôsobom prišli, tak dokazujú tieto fakty, že skutočne človek mal dojem, ako keby pán Štefanov bol ministrom a nie pán Janušek.

Toľko. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Do rozpravy za klub SDKÚ pán poslanec Kužma.

Š. Kužma, poslanec: Vážený pán predseda, vážení páni ministri, dámy a páni, predseda vlády prikáže ministrovi, aby odišiel zo svojej funkcie, lebo ináč ho vyhodí. Za čo? Za škandál s vyše 3-miliardovým nástenkovým tendrom. A urobil správne, predseda vlády urobil správne. Minister niesol politickú zodpovednosť za medzinárodnú hanbu pre Slovensko. Ale kým ho predseda vlády nahradil? Koho navrhol prezidentovi? Navrhol skutočného pôvodcu tohto škandálu, autora tohto tendra.

Ako kolega tuná hovoril i ja som bol na tom prieskume a musím priznať, že v odborných veciach to bol človek, ktorý sa jediný vyznal, ktorý vedel, o čom hovorí, čo sa týka tohto tendra, práve súčasný pán minister. Áno, čiže vedel o tom tendri, áno, vedel o tom tendri, evidentne ho pripravoval, bol jeho minimálne spoluautorom, skôr si myslím podľa toho, ako mu pán bývalý minister dával slovo, tak asi aj jediným autorom, že bývalý pán minister až tak do toho nevidel.

Je to škandál nielen voči našim občanom, občanom tejto krajiny, ale aj voči Európskej únii, ktorá nám peniaze poskytla. Tento tender nie je len škandálom, ako bolo urobené obstarávanie, ako bol zverejnený, ako nebolo umožnené nikomu inému sa dostať k tejto zákazke, lebo to bolo na nástenke, vraj na nástenke, to sa tvrdí až ex post, za zamknutými dverami. Tento škandál, ktorý urobili vlastne ruka v ruke bývalý a súčasný minister, bol preto takto zverejnený, lebo on nie je škandálom len po formálnej stránke, ale aj cenami, ktoré obsahuje, a myslím si, že to bol práve ten dôvod, aby sa nikto nemohol dostať k tomu, aby sa mohli dať takéto ceny, aké sú.

Prečítam vám priamo zo zmluvy, napr. prvá položka: Organizačné zabezpečenie informačných vzdelávacích aktivít, odborných seminárov, školení, konferencií, tlačových konferencií bez obeda, čiže predpokladám nejaké doobedné, dvoj-, trojhodinové, možno štvorhodinové podujatie, 2 000 korún za jedného účastníka.

Keďže sme také veci robili a chcel som byť aktuálny, tak som si v Prešove, v krajskom meste, ktoré síce nie je najväčšie, tretie najväčšie, ale určite nepatrí medzi najlacnejšie, dneska nechal urobiť ponuku, čo by stálo, keby sme sto starostov chceli na takomto školení vyškoliť o eurofondoch. Dal som to do miestnosti, kde sa všetky takéto školenia tradične robia, zasadačka krajského úradu, roky rokúce sa to tam robí. Je tam na to technika, je všetko, robia to bežne, je ponuka. Dneska som sa dozvedel sumu 35-tisíc. Čo myslíte, koľko dostane tá firma za tých sto starostov? 200-tisíc korún podľa tejto ponuky. To je 500-percentný rabat. Chcel by som pani kolegyňu Kramplovú upozorniť, dneska mala veľmi zaujímavú tuná prednášku v rozprave na tému rabaty v hypermarketoch na tovary potravinárske, dosahujú 30-40 %. Súhlasím, že sú veľké, ale myslím si, že sa musia veľmi, veľmi učiť tieto hypermarkety, aby sa priblížili k 500-percentným rabatom. Zaujímavé, keď sa urobí tlačovka pre dvadsať novinárov, firma, čo to zorganizovala, dostane 40-tisíc korún podľa tejto zmluvy. Teda mal som niekoľko desiatok a nie stovku tlačoviek, niečo som aj organizoval, niečo som sa zúčastnil, mal som i desať, i pätnásť, i sedem novinárov, ale že by to stálo 40-tisíc korún, takáto tlačovka, ako je nárok tu podľa tejto zmluvy, no, nehnevajte sa, tam ten rabat bude ešte kvapku vyšší ako tých 500 %.

Veľmi, veľmi zaujímavé sú tam aj ďalšie ako položky. Lektori tu už boli spomínaní. Slovenský lektor za deň 25-tisíc. Ale prečo by sme si zobrali slovenského? Podľa tejto zmluvy, keď sa vezme český lektor, poznám množstvo, množstvo lektorov, ktorí prednášajú o eurofondoch, aj našich, aj zúčastnil som sa veľmi mnohých školení aj za tejto vlády, ktoré boli urobené, čiže poznám aj súčasných lektorov. Ak si vezmete dvoch lektorov z Čiech napríklad, nemusíte ani tlmočiť, ale pre nich už je iná sadzba, a za dva týždne s nimi navštívite len osem, len osem krajských miest, aby v každom krajskom meste urobili ako po jednej prednáške títo dvaja lektori, zaplatíte im podľa tejto zmluvy honorár bez iných nákladov, všetky iné náklady sú vyhradené, jedná sa o čistý honorár, 1 100-tisíc korún. Myslím, že predseda vlády musí neuveriteľne závidieť. Určite nie je ani na pätine tej sumy. Čiže títo lektori idú tak päťkrát nad plat pána predsedu vlády.

Takže je úplne jasné, úplne jasné, prečo tento tender musel byť na nástenke za zavretými dverami, aby náhodou sa niekto neprihlásil, lebo by tie ceny boli polovičné, štvrtinové, možno desatinové. A takto by sme mohli všetky ceny prejsť. Hovorím vám, ja som si dneska prechádzal všetky ceny. Pamätám sa, keď som kandidoval v kampani, pamätám sa, čo stojí bilbord. Čo stojí bilbord, keď sú voľby, a je väčšina obsadených, hej. A čo je tuná, si pozrite. Však mnohí z vás kandidujú, pozrite si, hej, koľko vás stáli a koľko dneska tuná ako vidíte ceny. Čiže z toho je úplne jasné, prečo tento tender musel byť na nástenke, prečo sa ho nemohol nikto, o ňom dozvedieť okrem firmy, ktorá to dopredu vedela alebo ktorá jediná sa to dozvedela, aby mohli byť takéto škandálne ceny.

A okrem bývalého ministra aj súčasný minister o tomto tendri vedel. Dokonca tvrdím, že sa v ňom vyznal oveľa lepšie ako minister, ktorý bol zaň odvolaný. Čiže v tomto prípade si myslím, že spoluvina je tá istá. A už aj z úcty k tomu bývalému ministrovi, ktorý bol za to odvolaný, by mal byť aj tento minister odvolaný. Preto vás prosím, aby ste takto konali.

Ďakujem. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP