Úterý 10. března 2009

Druhý deň rokovania

34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

10. marca 2009 o 17.02 hodine

 

(Po prerušení rokovania 33. schôdze NR SR pokračovalo rokovanie 34. schôdze NR SR.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, v piatok 6. marca som odložil začiatok 34. schôdze nadnes na 17.00 hodinu, vzhľadom na to, že sme neboli uznášaniaschopní. Preto vás chcem požiadať, aby sme sa prezentovali.

(Prezentácia.) 118 prítomných poslankýň a poslancov.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní.

Na 34. schôdzi budú overovateľmi pán Tibor Glenda a pani Anna Szögedi. Náhradníkmi sú pán poslanec Vestenický a pán poslanec Markovič.

O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Veteška a poslanci Abrhan, Mamojka, Micheľ, Kahanec, Prokopovič, Radičová. Na zahraničnej pracovnej ceste sú páni poslanci Berényi a Kramplová.

Budeme teraz schvaľovať

návrh programu 34. schôdze,

ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov, ktorí žiadajú prijať návrh uznesenia tak, ako vám bol rozdaný do lavíc. Čiže hlasujeme teraz o programe schôdze.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 56 za, 9 proti, 65 sa zdržalo, 4 nehlasovali.

Konštatujem, že sme neschválili program 34. schôdze a vyhlasujem ju za skončenú.

Vyhlasujem krátku prestávku do 17.10 hodiny, aby technici mohli prestaviť systém a o 17.10 hodine budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 33. schôdze.

Ešte vás chcem požiadať, dámy a páni, po prerokovaní posledného návrhu zákona v prvom čítaní v skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať o prvých čítaniach o prerokovaných návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní.

Pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Pán predseda, ďakujem za slovo. Chcem požiadať všetkých členov ústavnoprávneho výboru, aby zajtra prišli na zasadnutie ústavnoprávneho výboru o 8.30 hod., nie o 9.00 hod., ale o 8.30 hodine. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pán predseda výboru pre financie, rozpočet a menu, pán Burian.

J. Burian, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Ja by som tiež poprosil členov výboru pre financie, rozpočet a menu, aby sme zajtra uskutočnili výbor o 10.30 hod. v zasadačke Výboru Národnej rady pre financie, rozpočet a menu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

(Rokovanie 34. schôdze NR SR sa skončilo o 17.08 hodine.)

(Po skončení rokovania 34. schôdze a po prestávke pokračovalo rokovanie 33. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP