Pátek 6. března 2009

Prvý deň rokovania

34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

6. marca 2009 o 11.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, nadnes na 11.00 hodinu som zvolal podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku na základe žiadosti skupiny 38 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 34. schôdzu. Skupina poslancov, ktorá predložila návrh, žiada prerokovať jeden bod, máte ho uvedený v pozvánke, je to tlač 964.

(Bod programu: Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy a na ochranu a tvorbu pracovných miest.)

Otváram 34. schôdzu. O ospravedlnenie požiadali poslanci Faič, Goga, Grečková, Horváth Juraj, Jánoš, Košútová, Kovačócy, Krajkovič, Kubánek, Laššáková, Lebocký, Lukša, Madej, Mamojka, Martinák, Mazúrová, Müllerová, Obrimčák, Podmanický, Rošková, Vaľová, Cabaj, Džurina, Halecký, Jureňa, Kovarčík, Kotian, Mečiar, Mušková, Rehák, Sániová, Tarčák, Tóthová, Urbáni, Veteška, Dubravay, Korba, Líška, Slota, Radičová, Bauer, Mikloško, Minárik, Palko, Micheľ a Liška.

Chcem vás požiadať, zistíme našu uznášaniaschopnosť. Poprosím vás, aby ste sa prezentovali.

(Prezentácia.) Prítomných je 53 poslancov.

Národná rada nie je uznášaniaschopná.

Vyhlasujem polhodinovú prestávku.

(Prestávka.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, procedurálny návrh? Lebo schôdzu sme neotvorili.

Polhodinová prestávka.

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, pokúsime sa po polhodinovej prestávke otvoriť rokovanie 34. schôdze, ktorú som zvolal na základe žiadosti skupiny poslancov. Poprosím vás, aby sme sa opäť prezentovali.

(Prezentácia.) Prítomných je 52 poslancov.

Národná rada nie je uznášaniaschopná, preto v zmysle § 23 ods. 5 určujem za ďalší rokovací deň utorok o 17.00 hodine, desiateho.

Ešte pán podpredseda Hort chce využiť príležitosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, všetky tri kluby opozície v plnej vážnosti a v súlade s ústavou a rokovacím poriadkom zvolali túto schôdzu na hľadanie riešení z hospodárskej situácie našej krajiny.

Keďže Národná rada opäť nebola uznášaniaschopná a predseda schôdzu odložil na utorok, pozývam teraz v mene predsedov opozičných politických strán a predsedov opozičných poslaneckých klubov všetkých poslancov opozície, ako i zástupcov masovokomunikačných prostriedkov do kinosály, kde sa uskutoční spoločné zasadnutie klubov o predložených zákonoch, opatreniach a ďalších pripravovaných riešeniach na prijatie opatrení eliminujúcich dopady hospodárskej krízy na ochranu a tvorbu pracovných miest. (Ruch v sále.)

Ďakujem. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené dámy a páni, uvidíme sa desiateho o 13.00 hodine na riadnej schôdzi, ktorú som zvolal.

(Prerušenie rokovania o 11.35 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP