Pátek 28. listopadu 2008

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Lipšica majú pán poslanec Pelegrini, pán poslanec Farkas. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Pán poslanec Pelegrini má slovo. Nech sa páči.

P. Pelegrini, poslanec: Ďakujem pekne. Pán kolega, vy keď stojíte za tým pultom , tak to vyzerá, ako keby sme si tú kauzu vymysleli a vyrobili my pred mesiacom. A hovoríte o tom, ako treba brániť občanov. Pre mňa je najzarážajúcejší fakt na tomto celom to, že aj napriek tomu, že už vo vláde nie ste viac ako 2 roky, na základe takých káuz, ktoré ste povyrábali, ešte stále dokážete okrádať občanov tohto štátu. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Farkas.

I. Farkas, poslanec: Ďakujem pekne. V stredu sa konalo zasadnutie finančného výboru. A na pozvánke bol jediný bod rokovania, a to zmluva medzi TIPOS-om a Radovanom Vítekom. Keď sme dostali materiál ministerstva financií na stôl, tak tam už bol iný názov, bola zmluva medzi TIPOS-om a nejakou firmou Limited na Cypre. Ja som sa spýtal v diskusii pána štátneho tajomníka prítomného na finančnom výbore, pána štátneho tajomníka ministerstva financií Kažimíra, či tie 2 mld. sú ešte vôbec na Slovensku, na účtoch slovenských bánk. Odpoveď bola v stredu, že áno. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Lipšic, chcete reagovať na faktické poznámky? Nech sa páči.

D. Lipšic, poslanec: Pán poslanec Pelegrini, ja viem, že v súčasnosti vládna koalícia nevie reagovať, lebo pravda je vždy konkrétna. Pravda je vždy konkrétna. Ja keď hovorím v parlamente, sa vám to nemusí páčiť, ale som vždy konkrétny. Citujem zákony, zmluvy, dohody, konkrétne rozhodnutia. Vy nemáte, čo by ste povedali konkrétne, tak len taký všeobecný pokec ste povedali. Ubezpečujem vás, že opozícia tento návrh podporí. Podporí ho preto, že si myslím, že záujem spoločný je zachrániť 2 mld., ale musíme hovoriť aj o tom, či to naozaj 2 mld. zachráni. Ja to neviem v tomto okamihu, vy to neviete v tomto okamihu, lebo nepoznáte zmluvu. A preto som prekvapený, že bez znalosti zmluvy, ktorú váš minister financií a vaša vláda tají pred vami, predo mnou a pred našimi občanmi, máte odvahu k tomu vystúpiť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: V rámci rozpravy o vystúpenie požiadal podpredseda Národnej rady pán Číž. Nech sa páči, máte slovo, pán podpredseda.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dúfal som, že tá rozprava dnešná bude mať iný charakter vzhžadom na to, že myslím, to, čo bolo treba povedať, sa povedalo už včera. Napriek tomu známi aktéri ako Lipšic a Mikloš opäť nekompromisne rozpútali festival neuveritežných bezočivostí a lží.

Pán Lipšic, ja vám iba jedno poviem z tejto tribúny, že je pre mňa jedinou tragédiou, inak si túto svoju prácu nesmierne vážim, že prichádzam do kontaktu s človekom vášho typu. Tožko bezočivých klamstiev, čo ste zase navyprávali, to nemá obdoby. Bývalý minister spravodlivosti tu tára o nejakých fiktívnych pohžadávkach a neviem o čom všetkom po právoplatnom rozsudku Najvyššieho súdu, kde je napísané, čo vie každý, každý, kto absolvoval aspoň občiansku náuku, kde je napísané, že voči tomu rozhodnutiu už nie je odvolanie. Toto je pre vás fiktívna pohžadávka, kde tu niečo tárate o nejakých trestných vašich podaniach a podobne. Je to nehoráznosť, pán Lipšic.

Rovnako, pán Mikloš, kto spôsobil, že legitímne slovenské súdy rozhodli, že Slovenská republika je povinná zaplatiť 1,9 mld. korún navrhovatežovi? Vy ste boli minister spravodlivosti? Spoliehate sa na to, že žudia nevedia, o čom to je, lebo nemajú dostatočné právne vedomie. Sem sa postavíte, robíte tie svoje spanilé jazdy. Nechcem sa už ďalej tomu venovať, lebo všetkým závidím, ktorí dokážu byť takí, ako sú.

Vážení kolegovia z opozície chrlia tu závažné obvinenia na hlavu niekoho, hoci sami majú nieže maslo, sami bezprostredne spôsobili stav s úškrnmi a robia z nás idiotov pomaly. Ja neviem toto tak devalvuje parlament, diskusiu a žudí, znižuje autoritu nás pomaly ako Slovákov, keď sa toto môže odohrávať v parlamente.

Jednoducho ešte raz opakujem pre všetkých. A, bohužiaž, prečo si to vôbec dovožujú podža mňa, že je mediálne prostredie také, aké je? A naozaj mi teraz nejde o to, dotýkať sa ho, pretože počítajú s tým, že sa vždy nájde zopár pisálkov, ktorí s vežkou chuťou budú tieto nezmysly šíriť a vtláčať do pamäti našich žudí. Čiže ešte raz sa pokúsim povedať najzásadnejšie veci.

Po prvé. Najvyšší súd Slovenskej republiky, ešte raz opakujem, Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal rozhodnutie, rozsudok, v rámci ktorého zaviazal Slovenskú republiku, resp. TIPOS a Slovenskú republiku sprostredkovane ako akcionára, závažného, že musí zaplatiť navrhovatežovi 1,9 mld. korún. Čo je povinnosťou ministra financií v danej situácii, či mohol na tlačovke alebo nemohol, o tom nepochybne vyššom za normálnych okolností vedel diskutovať, či jeho riešenie, kde sa rozhodol konať, pretože denne Slovenskej republike nabiehalo 300 000 korún a musela hžadať riešenie, tak toto či mohol urobiť tak alebo onak, o tom by som teoreticky vedel diskutovať. Ale tým nehoráznym spôsobom spochybňovať zásadnú vec, že jednoducho vznikol záväzok pre TIPOS, a teda zároveň aj pre štát ako akcionára TIPOS-u zaplatiť 1,9 mld., nič iné nežiadam od ministra financií úplne logicky, že musí v danej situácii konať.

A teraz ešte pár slov k tomu, na základe čoho rozhodol tento súd, že to takto je. No na základe konaní vlád, kde bol dokonca aj nemenovaný geniálny minister spravodlivosti, ktorý celý čas nehovoril ani slovo, ktorý dokonca celý čas, čo tu vypráva, že on bojoval za to, aby nebolo nakladanie s verejnými prostriedkami chránené obchodným tajomstvom ap., s čím, mimochodom, súhlasím, tak neurobil absolútne nič. A nemilosrdne nám tu pred mesiacom vyprával, keď sme diskutovali o SPP a snažili sme sa, aby sme mohli rozobrať, ako sa naložilo so 150 mld. Sk, nie s 2 mld. Tento istý človek vtedy mlčal. Naopak, zdôvodňoval to takýmito istými plamennými rečami ako teraz, ako je to nemožné v danom prípade konať, pretože zmluvy sú tajné. A že boli tajné, je úplne samozrejmé, lebo tak to jednoducho malo byť.

Tá znôžka obrovských neprávd, ktorá sa tu vypráva, naozaj sa nedá počúvať. Mám pocit ešte od malička, keď som bol malý človek, že keď niekto prišiel, a boli také charaktery, že prišiel dať niekomu facku a začal revať, že bol napadnutý a že žiada, aby ho niekto chránil, odjakživa sme s týmto ako so zásadne necharakterným a neetickým konaním nesúhlasili, naopak, pohŕdali sme takým konaním. Jednoducho pre verejnosť musí byť známe, že jednoducho je tu záväzok, t. j. dovolanie mimoriadne, či áno alebo nie. Naozaj vôbec to nie je isté. Ministerstvo financií môže, samozrejme, diskutovať a rozmýšžať nad tým, do akej miery by mohlo byť mimoriadne dovolanie úspešné. Ale bolo jasné, keď teraz Najvyšší súd rozhodol, že pravdepodobne nejaké tie dôvody pre vydanie takéhoto rozhodnutia tam boli. A on jednoducho nie je na to, minister spravodlivosti, verejnosť, môžeme nad tým rozmýšžať, lebo, naopak, naozaj fakt, o ktorý ide, o 2 mld. korún, je mimoriadne znepokojivý. Je to tak závažná čiastka. A jednoducho takto kriví právnu kultúru a etiku nakladania s verejným majetkom, že to nemá obdoby.

Ale primárnym prapôvodcom je práve vláda, ktorú reprezentoval Lipšic vo vláde ako minister spravodlivosti, a už absolútnym spôsobom Mikloš ako podpredseda vlády pre ekonomiku. Jeho naduté vyhlásenia, ktoré sme počuli aj dneska tu, o tom, že ide o podvod, a o všetkom možnom sú známe, pretože on ich naozaj vypráva už 6 rokov. Problém je, že Najvyšší súd si tieto jeho vyhlásenia neosvojil. Ja, samozrejme, nepoznám detaily toho rozsudku. Ani neviem, prečo sa tak Najvyšší súd rozhodol. Pevne dúfam teda, že Najvyšší súd mal dostatok hrdosti a čestnosti v rozhodovaní, že naozaj boli vežmi závažné dôvody, prečo tak spravil. Inak by sme totiž sledovali obrovský podvod v priamom prenose. Tak buď povedzme, že teda rozhodnutie Najvyššieho súdu je nepochopitežné, a o tom vieme diskutovať, či v politickej alebo teoreticko-právnej rovine, ale aby minister spravodlivosti vyprával, že ja si také niečo nemám všímať, že je to nejaká údajná pohžadávka, kde sú podobné, je zarážajúce, demonštruje obrovskú neschopnosť človeka, ktorý toto vypráva, byť korektným politickým partnerom a už vôbec nie závažným štátnym funkcionárom, ako je minister spravodlivosti. O čom potom môžeme rozprávať? Naozaj chceme dosiahnuť stav, že žudia, ktorí spôsobia bezprostredne a osobne závažnú škodu, úplne bezočivo a nemilosrdne sa postavia a pokúšajú sa na verejnosti vtláčať opačný názor? Je toto naozaj možné v tomto štáte?

Vážené kolegyne, kolegovia, ja viacej o tom nebudem hovoriť, možno ani ich kluby sa s tým nestotožňujú, je to záležitosť dvoch týchto pánov, ktorí sú priamymi aktérmi tejto situácie a ktorí bezprostredne a priamo spôsobili, či už minister Lipšic nekonaním a minister Mikloš priamym konaním, ktorý priamo vytvoril stav, že jednoducho v konečnom dôsledku Najvyšší súd povedal, že v danom prípade Slovenská republika musí zaplatiť niekomu 1,9 mld. Čo sú to za tie táraniny všetkých spolu dookola, o ktorých sa tu rozpráva, že neviem a mal minister a to mal a je fiktívna a verejná zmluva, neverejná? Však to sú veci, o ktorých môžeme rozprávať potom, nakoniec, v konečnom dôsledku, keď najprv zistíme a jasne zdokumentujeme, kto spôsobil ten fakt, že jednoducho vznikol takýto obrovský záväzok pre Slovenskú republiku. Kto za to zodpovedá? Je tam trestnoprávna zodpovednosť tých žudí? Nie je tam trestuhodné zanedbanie základných povinností alebo je alebo minister alebo vláda Slovenskej republiky má ovplyvňovať Najvyšší súd, ako má konať? Aké sú dôsledky takýchto rečí? To znamená odteraz každý v Slovenskej republike, kto sa dostane do situácie, že bude niekomu dlžiť nejakú vežkú sumu, okamžite ako úplne štandardný a samozrejmý prostriedok použije konkurz? Pán minister Lipšic, to je ten spôsob, ktorý vtláčate verejnosti?

Vážené kolegyne, kolegovia, ja pevne verím, že zdravý rozum v Slovenskej republike zvíťazí, že také nehorázne klamstvá, ktoré sa nám podsúvajú od týchto dvoch žudí a ďalších, ktorí to pomáhajú podsunúť verejnosti, nemajú šancu na úspech, že vežmi jasne ich verejnosť zhodnotí a dostane dostatok informácií na to, aký je skutočný stav vecí, aká je úloha ministra, skutočná úloha ministerstva financií v týchto otázkach, a že jednoducho verejnosť zoberie aj do úvahy, že kto a ako a akým spôsobom v akej miere nesie zodpovednosť za túto kauzu. Vežmi pekne ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie podpredsedu Národnej rady pána Číža majú pán poslanec Pado, Lipšic, Štefanec, Kahanec, Mikloš, Fronc, Janiš, Mikuš, Senko. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. To už bolo po uzavretí, pán Kvorka.

Pán poslanec Pado, máte slovo.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Číž, vo svojom plamennom prejave ste pourážali, koho sa dalo. Len ste zabudli na jednu vežmi dôležitú vec. K tej ste sa nevyjadrili. Národná rada Slovenskej republiky včera svojím uznesením zaviazala ministra financií dnes predložiť zmluvu uzavretú medzi TIPOS-om a spoločnosťou Lemikon Limited z Cypru. Na toto ste akosi pozabudli. Hovorili ste o všelijakých veciach, snažili ste sa to zakryť táraninami, ale toto podstatné ste vynechali. Prečo ste sa nevyjadrili k tomu, že minister financií, ktorý je zodpovedný Národnej rade, ignoruje uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky a odmieta zverejniť zmluvu? Prečo ste na toto zabudli, pán podpredseda?

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Pán podpredseda, zrejme budete vo svojom vystúpení, tak to chápem, jediný v parlamente, ktorý bude hlasovať proti návrhu novely OSP. Zrejme to vyplýva z toho, keď by ste hlasovali za, že vás postavia k pultu a rozprávate k čomukožvek proste, to je jedno, o akom návrhu rokujeme. Totiž vy ste tuná obhajovali rozhodnutie Najvyššieho súdu, o ktorom v návrhu vláda rozhodla, že ho chce zmeniť, že je zlé, že ho chce zrušiť. A vy ste nám tu rozprávali, ako sa musí rešpektovať, aké je dobré a nie je možné ho spochybňovať. Veď ho spochybňuje vláda tým, že podala návrh, aby v zrýchlenom osobitnom konaní bolo možné v dovolacom konaní ho zrušiť. Takže predpokladám, ak naozaj by malo mať logiku vaše vystúpenie, že budete hlasovať proti návrhu novely OSP, lebo dnes ste tu predviedli obhajobu rozhodnutia Najvyššieho súdu, s ktorým nesúhlasí vaša vláda. Tak ďaleko ide vaše logické myslenie.

Po druhé. Ja som bol vo vláde, pán Číž, a keď budete hovoriť aj o SPP, tak sa, prosím vás, na to skúste sústrediť, od 15. októbra 2002. Ja som nikdy neobhajoval to, že nebola zverejnená zmluva o SPP, ani na schôdzi o SPP, ktorá bola pred niekožkými mesiacmi. Neklamte v priamom prenose. A ak chcete byť konkrétny, tak ma citujte. Ale neklamte tu. Možnože vy rozprávate rýchlejšie, ako myslíte, tak vám to proste vyhŕkne. Ale neklamte tu.

Ešte k materskej škôlke posledná poznámka. Áno, mali sme také typy, ktoré keď náhodou proste videli, že je zle, tak začali vykrikovať. Vy tu vypínate mikrofóny, keď vidíte, že niekto má tvrdé argumenty, vy môžete mať aj podpásové, vtedy nič nevidíte, nepočujete. To nie je problém. Ale keď sa vám zdá, že idete do tuhého, tak vypínate mikrofóny. Áno, je to ako v materskej škôlke, máte pravdu. Niekoho mi pripomínate.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka. Pán podpredseda Číž, vaše vystúpenia sú vždy neopakovatežným zážitkom. Nesklamali ste ani teraz, len si myslím, že ste si pomýlili čas, miesto aj bod programu. Tým bodom programu je novela z dielne vlády, ktorá umožňuje opravný prostriedok rozhodnutia súdu, ten opravný prostriedok, ktorý vytrvalo odmietal váš minister, ktorý hovoril, že sa to nedá. A zrazu sa to dá deň pred splatnosťou 2-miliardového záväzku. Takže zrejme ste si ani neprečítali tento bod.

Pán podpredseda Číž, to, čo sa tu deje, je odhalenie 2-miliardového podvodu vašich ministrov v priamom prenose. A od tohto odhalenia ich nedokáže ochrániť ani váš zvýšený hlas a nervozita. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Kahanec.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka, za slovo. Pán podpredseda Číž, hovorili ste vo svojom vystúpení, že vlastne všetko bolo povedané už včera. Ale práve dnes sme sa dohodli, že bude povedané to, čo včera nebolo, že sa zverejnia informácie k zmluve. To je prvá vec.

Druhá vec. Používali ste tam vyjadrenie, že mediálne prostredie je také, aké je. No ale práve vďaka tomuto mediálnemu prostrediu často vyplávali na povrch kauzy o rôznych tendroch na ministerstve obrany, či v posledných dňoch na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja, ale aj tohto TIPOS-u. Myslíte si, pán podpredseda, že ovplyvňujeme ešte aj české médiá, aby tieto veci vyplávali na povrch?

A po ďalšie, právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Podstatné asi pri tom všetkom je, aké sa vytvára prostredie a podmienky predtým, než Najvyšší súd vynesie rozhodnutie. Ja mám dosť skúseností aj z regionálneho prostredia, keď často už vznikne rozsudok, ktorý vznikol práve vďaka tým predchádzajúcim podmienkam. A vznikne negatívny rozsudok Najvyššieho súdu. Čiže je to asi na nás, či môžeme tieto veci ovplyvniť.

A keď hovoríte o etike nakladania s verejným majetkom. Tak práve tento verejný majetok by mal byť úplne jasne a transparentne prezentovaný. To znamená, musí byť aj zverejnená táto zmluva, keďže ide o prostriedky verejné a prostriedky daňových poplatníkov. Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikloško. (Hlasy v sále.) Vzdávate sa faktickej?

Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán podpredseda Číž, poopžuvali ste opozíciu, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale znova vám pripomeniem to, čo už povedali moji predchodcovia. Na návrh vašej vlády na poslednú chvížu za 18 hodín máme zmeniť zákon, Občiansky súdny poriadok, aby mohlo dôjsť k dovolaniu, a teda vlastne k možnosti zmeniť rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré ste tu vy chránili. Ale v tejto súvislosti vám poviem a musím povedať, pán podpredseda, povedali ste, že z vás tu robíme my, opozícia, idiotov. Musím povedať, že naozaj to nerobíme, ani by sme si to nedovolili a nakoniec ani by sme to nedokázali urobiť, tak ako to robíte vy sám.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo. No je to čudné, pán podpredseda, ale vieš čo, ja normálne s tebou musím súhlasiť. V jednej veci nesúhlasím. A hovoria mi, že nebyť tých pisálkov, tak dnes sú Slovensko a jeho žudia o 2 mld. žahší. A viete, pán podpredseda, kožko je to vianočných dôchodkov? No dosť, 2 mld., to je dosť.

A s čím s vami súhlasím. Súhlasím s tým, že áno, pán podpredseda, pre verejnosť musí byť známe, že vláda Roberta Fica urobila tajnú dohodu, tajnú dohodu na vyplatenie 2 mld. korún cyperskej firme. Áno, súhlasím, toto musí byť verejnosti známe. A verejnosť musí vedieť, že vláda Roberta Fica túto tajnú dohodu podpísala, aj keď ju podpísať nemusela. Aj toto je dobré, aby to verejnosť vedela, že ju podpísala, aj keď ju podpísať nemusela, lebo nevyužila všetky právne možnosti na zvrátenie rozhodnutia Najvyššieho súdu. Súhlasím s vami, pán podpredseda, aj o tomto verejnosť musí vedieť. A je dobré, že vie, že nemusela podpísať 2 mld. korún na Cyprus a podpísala 2 mld. na Cyprus.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikuš.

J. Mikuš, poslanec: Ďakujem pekne. Ja sa pristavím pri dvoch myšlienkach. Neviem, či som si ich zachytil presne.

"Čo malo byť povedané k tejto veci, bolo povedané včera." No tak ako moji predrečníci vo faktických povedali, pán podpredseda, včera bolo ale povedané, že dnes má prísť pán minister a zverejniť zmluvu o urovnaní. Ale podža vás sa nepovie už dnes nič, pretože všetko bolo povedané včera. Ale verejnosť, a ak chcete, tak aj opozícia chce, aby sa dnes niečo nové povedalo. Ukazuje sa, že sa asi ozaj nepovie nič. A preto je aj dnes ohlásený poslanecký prieskum výboru pre financie na ministerstve financií. A keby bolo tu dnes povedané niečo viac ako včera, možno by nebol ani ten poslanecký prieskum a neboli by ani otázky a riešili by sme veci.

Tá druhá myšlienka bola, že opozícia z vás robí idiotov. Pán podpredseda, úplne vážne, domnievam sa, že idiotov z vás robí niekto úplne iný.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Senko.

J. Senko, poslanec: Ďakujem. Treba zdôrazniť jedno, že uvedený problém vznikol niekedy v minulosti za obdobia vládnutia SDKÚ so svojimi koaličnými partnermi. Treba zdôrazniť jedno, že bolo možné uvedený problém zmiesť zo stola a vyrovnať pohžadávku vo vzťahu k druhej strane za 21 mil. korún. Žiaž, nestalo sa tak, dokonca bol odkúpený podiel zo spoločnosti za 23 mil., ktorý neriešil možnosť odkúpenia pohžadávky celej.

Na základe toho, čo tu bolo povedané, je úplne jasné, že je tu právoplatné súdne rozhodnutie, voči ktorému nie je odvolanie. Pýtam sa, ako mala konať strana, ktorá rozhodnutie má plniť pod sankciami. Momentálne vytvárame priestor, aby mohlo dôjsť k mimoriadnemu dovolaniu. Treba ale dodať, že tak dosiahneme len odklad vykonatežnosti rozhodnutia Najvyšším súdom. Je rizikové a môže dôjsť aj k nárastu finančných prostriedkov, ktoré bude musieť TIPOS druhej strane po tomto rozhodnutí opäť zaplatiť. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Reakcia na faktické poznámky, pán podpredseda Číž.

M. Číž, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, dovožte niekožko poznámok k tým faktickým poznámkam, ku ktorým má možno význam niečo povedať.

Pán Fronc, ak ste hrdý na tento typ politiky, je to vaša vec. Ja rešpektujem, že ste vysokoškolský profesor. Ak sa vám toto páči, ak ste na toto hrdý, prosím, ukázali ste to verejnosti. Pravdepodobne sa dá z toho usúdiť čosi o situácii, ktorá tu vzniká.

Pán Kahanec má pocit, že on by mohol niečo ovplyvniť. Mrzí ma, ja teda neviem, čo by som mohol ovplyvniť.

Komentáre pána kolegu Lipšica, o tom, či ja schvažujem alebo neschvažujem rozsudok Najvyššieho súdu. Môj problém je, že ten rozsudok tu je. On tu vyprával len dlhé obdobia o tom, ako nemožno spochybňovať rozsudky nezávislých súdov a podobne. K tomu ani nemá význam nič ďalej hovoriť. Situácia je proste taká, že je známy vinník, kto spôsobil situáciu, povinnosť ministra riešiť situáciu. Toto sú dva nespochybnitežné fakty.

O spôsoboch a komentovaní dodatočne, či mal minister postupovať tak alebo onak. Nech sa páči, prosím, ale miera úspešnosti dovolania je minimálne riziková. Čo v prípade, ak by to rozhodnutie opäť ten súd, ktorý by rozhodoval o mimoriadnom opravnom prostriedku, vydal rovnako isté? Čo so vzniknutou škodou? Veď to sú nepochopitežné veci, nekorektné a principiálne neobjektívne, čisto iba marketingové tvrdenia s ciežom obalamutiť verejnosť a zbaviť sa vlastnej zodpovednosti, to je celé, k tomu nie je čo povedať, s úsmevom, bezostyšne klamať. Tí žudia vedia, že klamú. Úsmev, radostný úškrn, veď ten marketing, veď tá politika, ako keby už svedomie a zmysel pre spravodlivosť nepatrili do normálneho bežného života, to predsa človek obdivovať nemôže. A som presvedčený, že treba tieto veci postaviť... (Vystúpenie prerušené časomierou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady Číža bolo posledným v rámci rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateža, či chce k nej zaujať stanovisko. Nech sa páči, máte slovo.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy, vážení páni, musím vám povedať, že to je tak absurdná situácia, že asi ešte dlho budeme o nej debatovať. źudia, ktorí osem rokov stáli na čele ekonomiky Slovenskej republiky a neurobili nič v tejto veci, žudia, ktorí štyri roky stáli na čele spravodlivosti tohto štátu a o tú kauzu sa rovnako tak nezaujímali, dnes idú poučovať žudí, ktorí sa snažili zmierňovať dôsledky ich nekonania. To je niečo tak absurdné, že sa to nedá ani normálnou logikou popísať. Myslím si, že je úplne absurdné, ak niekto čistým zavádzaním vyzýva k nerešpektovaniu právoplatného a vykonatežného rozsudku. My sa tu tvárime, ako keby sa niekto niekde s niekým dohodol. Tu je právoplatný vykonatežný rozsudok. Vážené dámy a páni, svojím hlasovaním zo včera ste potvrdili, že neexistoval prostriedok, ktorý by bol v tej chvíli použitežný, aby zabránil škodám, ktorý rozsudok jasne stanovil.

Viete, treba si možno povedať základ pre mnohých tých, ktorí sa tejto kauze nevenovali, ale veža o nej rozprávajú, ktorí si vôbec nič nenaštudovali, ale veža o nej rozprávajú, to je zvykom v tomto opozičnom prostredí. Tak chcem povedať, že platba v tomto rozsudku je tým možno menším zlom. Najväčším problémom rozsudku je ten, ktorý automaticky hovoril o zastavení fungovania TIPOS-u. Pýtam sa, čo poviete všetkým tipujúcim, napr. predvčerom odfotený v Novom Čase aj pán poslanec Fedor si išiel vsadiť na vežký jackpot, keď podža rozsudku už pred troma týždňami jednoducho TIPOS povedal: "Ďakujem pekne za peniaze, vážení tipujúci, ja prestávam losovať, lebo rozsudok vykonatežného súdu mi povedal, že nesmiem už ďalej losovať." To bola prvá podmienka rozsudku, na prvom mieste. Čiže my ideme obviniť teraz vedenie TIPOS-u z toho, že boli zastavení za dopravný priestupok, že dostali pokutu. Ale na prvom mieste im povedali: "Prídete o vodičské oprávnenie, hoci sa svojím šoférovaním živíte. A dostanete možnosť. Zaplaťte pokutu a my vám vodičský preukaz nezoberieme. Pre čo sa rozhodnete?" Čo je normálne v prípade normálnych manažérov? Áno, viem, väčšina z vás v živote neriadila žiadnu spoločnosť. Chápem, že je pre vás ťažké pochopiť, keď sa niekto snaží zachrániť firmu, ktorú riadi. Ale keď má možnosť vybrať si, že v blokovom konaní zaplatí pokutu a bude naďalej môcť šoférovať auto a živiť tým svoju rodinu alebo zachovať podnik, myslím si, že je to správne rozhodnutie. Je to jednoznačne správne rozhodnutie. Čiže nastala absurdná situácia, kde niekto trénuje a kritizuje vedenie rezortu a vedenie TIPOS-u za to, že sa snažili z nepriaznivého rozsudku, ktorý ruší možnosť fungovania TIPOS-u a ešte navyše núti zaplatiť 2 mld. korún, situáciu vylepšiť. Veď v tom je princíp, ktorý môže v takejto dohode existovať. Keby sme nechceli vylepšiť rozsudok, tak asi sa robiť nebude. Základom tej zmluvy je predsa to, že TIPOS získa know-how, že nebude ďalej si uplatňovať veritež pohžadávky, ktoré sú ešte vo výške 800 mil., to je ďalší zisk z dohody. A podstatný zisk ďalší je v tom, že bude môcť ďalej fungovať.

Vážené dámy a páni, médiá a opozícia hovoria o rozsudku, že je podvod. Myslím si, že sme sa dopracovali naozaj vežmi, vežmi ďaleko. Pre nich je to zdrap papiera, ktorý nič neznamená, ktorý netreba rešpektovať napriek tomu, že rozhodnutie Najvyššieho súdu je druhým rozhodnutím v stupni, pričom prvým rozhodnutím je potvrdenie prvostupňového rozsudku. Chápal by som, aj ja si myslím, že je vežmi komplikované nájsť know-how, ale štyri súdy povedali, že si myslia, že je. Hovoria mi to znalci, na základe čoho sudcovia rozhodovali. Všetci ho potvrdili. Tvrdili niektorí, že možno má menšiu hodnotu, niekto, že má väčšiu hodnotu. Ja neviem, ja som v tom nie odborník, ja som to neštudoval. Ja viem, že súdy povedali, že je a že zaň treba platiť. A dnes to by bolo prvý raz, včera som počul nejakú výzvu na odstúpenie ministra financií, v histórii ktoréhokožvek štátu, kde za právoplatný rozsudok a vykonatežný rozsudok najvyššej súdnej inštancie štátu by bol odvolávaný minister. To je taký paradox. Ja chápem, že máte nedostatok káuz, ja chápem, že ste zúfalí z toho, že Slovensko opäť aj v čase finančnej krízy dostalo zvýšený rating, že je tu najnižšia hodnota. A chápem aj ješitnú závisť pána ministra, keď minister financií podža Financial Times je šiesty najlepší minister financií v Európe, rozumiem, že z toho ide človek puknúť od závisti. (Potlesk.) Ale to ešte neznamená, že budem naozaj robiť zo Slovenska absurdistan. To je katastrofa.

Vážené dámy a páni, rád by som povedal, že dzurindovsko-miklošovský nihilizmus je prejavom toho najprimitívnejšieho a najhrubšieho prejavu ignorácie práva. To je naozaj absolútny originál.

Vláda Slovenskej republiky odmieta, ešte raz to hovorím, odmieta, aby bol šikanovaný minister financií za to, že po doručení právoplatného a vykonatežného rozsudku Najvyššieho súdu začal robiť opatrenia na jeho realizáciu a na zmiernenie dopadov tohto rozsudku. Ja chápem, že pre vás je bežné to, že hodíme zdravý podnik zadarmo nejakým firmám, necháme ho zlikvidovať, veď čo na tom, že nosí štátu do rozpočtu pravidelne miliardy, dajme ho do konkurzu, kde by bol len z primárneho prvého majetku uspokojený vo výške 1,5 mld., z ktorého by bol jasne mohol prevádzkovať správca konkurznej podstaty súťaže možno ešte ďalej a uspokojil by všetky peniaze a po úplnom uspokojení, tak ako to predpokladá rozsudok, by TIPOS išiel preč, nemali by sme ani peniaze, ani TIPOS, ktorý tie peniaze dokáže vyrobiť. To je lepšie riešenie že? To je určite lepšie riešenie?

K tým výzvam výborov. Ja si pamätám tiež jedno uznesenie výboru, ktoré zaviazalo ministra Mikloša, aby vysporiadal túto vec mimosúdnou dohodou. A tiež ju nerešpektoval. A dnes tu chce niekomu vyčítať niečo? Zadarmo mohol mať akcie tej spoločnosti, pretože za 23 mil. kúpil jej časť. A zvyšok tejto spoločnosti bývalý minister Mikloš nechal odísť túto spoločnosť do súkromných rúk. Vy sa pýtate, kto to dal súkromníkovi? Vy sa pýtate, kto to dal finančným žralokom? No predsa Mikloš, keď tú spoločnosť nechal za 21 mil. kúpiť súkromníkom namiesto toho, aby ju kúpil on ako štát. A mal by po probléme. To ale dnes nie je problém, k tomu sa tu ani včera nikto nevyjadroval, to dnes problém nie je. To znamená, ešte raz, platí to, čo som povedal včera. Platíme vami vystavené účty. A za to chcete niekoho kritizovať? To je neuveritežné. Ak by táto snemovňa mala niečo prijať, bolo by to bezpochyby uznesenie, v ktorom by poďakovala vedeniu ministerstva aj TIPOS-u, ako sa snažili zmierniť škody.

To, čo je najpodstatnejšie na tom, že môže dnes ešte TIPOS losovať, je práve to, že sa mu podarilo aj cestou zmluvy získať know-how na svoju stranu. A to je na tom celom najpodstatnejšie. Rozsudok predpokladal zrušenie TIPOS-u do niekožkých dní. Už tri týždne by TIPOS nelosoval. Peniaze vložené do TIPOS-u, a to vám poviem ešte raz, sú nie 300 mil. - 400 mil. na účte, ako tu hovoril pán Mikloš, teda je hodnota celého majetku 300 mil. - 400 mil., hovoril, pardon. Len priamo cash, ktorý TIPOS má na účte, bol viac ako 1,1 mld. korún spolu s ďalším majetkom 1,5 mld. O čom sa bavíme, keď sa snaží všetky tieto hodnoty šéf TIPOS-u zachrániť? (Reakcia z pléna.) Bezpochyby vám ju rád pán minister aj napriek porušeniu všetkých ustanovení ukáže, určite. Myslím si, že vás k tomu pozve. Ja rozumiem, že pre vás záväzky zo zmlúv alebo zo zákonov nič neznamenajú. Chápem to, my ale nedovolíme dostať sa na cestu bezprávia. Aj preto je tento zákon. Pán Mikloš nás vyzýval, aby sme... (Hlas v sále.) Pán Lipšic, ste právnik, odpovedzte mi: Vám sa páči, že keď spoločnosť je zadlžená, najlepším riešením je dať ju do konkurzu a urobiť si takú istú a podnikať v tom istom predmete? To je o právnom systéme Slovenskej republiky? To je to, k čomu Mikloš vyzýva. Včera to tu povedal. A súhlasili ste s ním. (Reakcia z pléna.) Ale nemusí byť. (Hlasy z pléna.) Čiže súhlasíte, áno, aby ste založili hneď novú, aj napriek tomu, že je možné, aby predĺžená nebola? (Odpoveď z pléna.) Vážený pán Lipšic, neodpovedáte na otázku, ale odchádzate bokom. Ale podstatné je, aby sme išli naspäť, samozrejme, k samotnému problému.

Vážené dámy a páni, dnes tu nediskutujeme o zmluve, lebo zmluva je zase len žalovatežná, to nie je exekučný titul, dnes máme vykonatežný rozsudok. Vykonatežný rozsudok je to, čo okamžite môže zrušiť. Porušenie pravidiel, to je vec, ktorá dnes naozaj nie je zaujímavá. To, čo je zaujímavé dnes, je, že sa musíme rozhodnúť, či si myslíme, že je účelné, aby sa to vykonalo cestou dohody, ktorú dnes máme, alebo chceme zachrániť peniaze, ktoré by ministerstvo financií muselo poskytnúť TIPOS-u, a chceme sa pokúsiť ešte o odklad a možno zmenu, ktorú týmto hlasovaním priznávame, že tu doteraz nebola. Je to nová situácia, ktorú sa podarilo vybaviť. Dnes preto sa musíme rozhodnúť, či sa bavíme o tých sumách, ktoré tu doteraz boli, alebo preberáme na seba do určitej miery aj riziko toho, že ideme do vežmi neistých právnych vôd. Zmluva jasne zadefinovala, máme know-how, TIPOS môže ďalej fungovať a vyrábať každoročne miliardy do rozpočtu, celkom 15 mld. po dobu, na ktorú si môže požičať. A nebola by v predĺžení. Vyrobila by aj na svoje bývalé hriechy, ktoré mohli byť omnoho menšie, keby sa tomu páni z opozície venovali, ale hlavne by mohla prispievať do rozpočtu počas tej doby, v ktorej by mala požičané, 15 mld. korún. Aj o tom dnes rozhodujeme. Možnože všetky výdobytky, ktoré TIPOS vybavil z tejto zmluvy, po neuhradení už nebudú platiť. Kto by rešpektoval, že vám niečo dá a vy mu nič nedáte? Neviem. Čerthovie, či ešte náhodou sa nebudeme zase baviť len o rozsudku a ešte o omnoho horšej situácii, ktorá z rozsudku vyplýva. Ten je podstatne nepriaznivejší, samozrejme, ako zmluva. Zmluva znižuje všetky straty a všetky možnosti, ktoré v tej danej situácii boli na to, aby sa z toho problému TIPOS mohol sám dostať. To je najpodstatnejšie.

Keď sa rozhodneme, že chceme ísť do neistejších právnych vôd, musíme všetci za to zahlasovať. Máme pocit, že by sme mohli niečo dokázať, ale musíme si byť vedomí rizika, ktoré tu je. A o tom mala byť dnes práve diskusia, nie o politike. Ja chápem, prečo sa tu rozprávalo o zmluve a o všetkých ostatných veciach, aby sa nemuselo rozprávať o príčinách celého problému, o tom, prečo to celé vzniklo. Preto sa tu dnes takto diskutovalo, vážené dámy a páni. Ja si myslím, že môžeme zabojovať. Som rád, že sa nám podarilo nájsť možnosť, ako sa k tomuto prostriedku dostať. Budeme všetci niesť spoločnú zodpovednosť pri tomto súboji, faktom však je, že to robíme spôsobom, ktorý nie je štandardný. Povedal to aj pán predseda ústavnoprávneho výboru, ale ani sám neveríte tomu, čo hovoríte, pán poslanec. Ale nechcem sa venovať vášmu vzdelaniu a ostatným veciam. Čiže pravda je nasledovná. Pravda je taká, že máme možnosť dnes urobiť krok ďalej a zabrániť tomu, aby všetky peniaze z finančných aktív Slovenskej republiky mohli zostať doma a mohli sme ešte zabojovať o ne. Či ich bude viac v budúcnosti, to nikto dnes povedať nevie. Na jednej strane stoja rozsudky, nie jeden rozsudok, ale tri. Na druhej strane stojí neistá právna voda. To je rozhodnutie, ktoré dnes v tejto chvíli prijímame. Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť? Nie.

Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.

Budeme pokračovať druhým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331//2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač 788. Spoločná správa výborov je ako tlač 788a.

Pán podpredseda vlády, uveďte, prosím vás, návrh zákona.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, návrh zákona, ktorý vám vláda predkladá na prerokovanie, reaguje na potrebu upraviť tie ustanovenia zákona o vožbách do Európskeho parlamentu, ktorú určil predovšetkým počet poslancov Slovenskej republiky, ktorý sme mali na dobu vstupu Bulharska a Rumunska do Európskej únie dočasne zvýšený na štrnásť. Znižujeme teda pôvodne dohodnutý počet poslancov na trinásť.

Zákon obsahuje aj ďalšie drobné zmeny upresňujúceho a doplňujúceho charakteru. Novela zákona však nemení princípy volebného práva ani volebnej geometrie. Reaguje len na spomínanú zmenu počtu poslancov a niektoré praktické poznatky z praxe.

V článku II je obsahom návrhu novely novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, o plate poslanca Európskeho parlamentu. A upravujú sa podmienky, za ktorých sa na poslancov Európskeho parlamentu vzťahujú citované zákony.

Návrh zákona bol prerokovaný vo všetkých výboroch a prosím o schválenie tohto zákona. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pán podpredseda vlády.

Pán poslanec Miššík je spravodajcom k uvedenému vládnemu návrhu zákona. Poprosím ho o informáciu.

P. Miššík, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja prednesiem spoločnú správu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v zmysle rokovacieho poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2008 pod č. 1054 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a bývanie a výboru pre európske záležitosti.

Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku.

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 518 z 18. novembra 2008, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 223 zo 6. novembra 2008, výbor pre sociálne veci a bývanie uznesením č. 199 z 11. novembra 2008 a výbor pre európske záležitosti svojím uznesením č. 228 z 18. novembra 2008.

Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce návrhy pod bodmi 1, 2, 3, 4 a 5, ktoré máte všetci pred sebou, takže ich čítať nebudem. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 hlasovať spoločne a tieto schváliť.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podža príslušných ustanovení rokovacieho poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.

Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v druhom čítaní bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 24. novembra 2008 pod č. 536. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podža príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.

Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP