Čtvrtek 27. listopadu 2008

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána poslanca Mikloša - pán poslanec Pado, pán predseda Paška. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Slovo má pán poslanec Pado, nech sa páči.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega Mikloš, ja sa nečudujem tej zúfalej obrane nekonania a takého plamenného presúvania zodpovednosti na iného. Pretože takto prísť o miliardu podielu na transakcii, však to je na porazenie. A stačili dva, tri dni a mohlo to byť v suchu. Tak ja sa tomu nečudujem. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán predseda Paška, nech sa páči.

P. Paška, predseda NR SR: Ja len pánovi Miklošovi, nebudem sa zaoberať tým vystúpením, len som si to vypočul. Keby si skutočne naštudoval, vidno, že riadil v živote toho veža a najmä firmy. Prosím vás, taký nezmysel zahlási, že firma je v predĺžení, keď suma pohžadávok alebo záväzkov po lehote splatnosti prevyšuje imanie, tak by musel kžaknúť polovica hospodárskeho priestoru. Tak ja len odporúčam, skúste, viete, toto je, pán Mikloš, toto je vaša typická vlastnosť. Vy tu servírujete v žiari kamier veci ako absolútne pravdy, ktoré sú polopravdy, alebo niečo, čo sa vám objaví akurát na jazyku. A toto je klasická ukážka toho. Veď prosím vás, aspoň si dajte tú námahu, keď to tu prednášate, že sa naučte ten obchodný zákon a potom tu rozprávajte veci, ktoré majú charakter kategorických súdov.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikloš - reakcia na faktické poznámky. Nech sa páči.

I. Mikloš, poslanec: Pán predseda parlamentu, ja neviem, čo ste vy študovali, či právo, ale ja tu teraz ten zákon nemám, ale zajtra pri druhom čítaní vás poprosím, keď budete prítomný, tak vám odcitujem ten, (hlasy v sále) odcitujem vám ten paragraf, odcitujem vám ten paragraf aj jeden, aj druhý, ktorý hovorí, čo znamená predĺženie.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďalej v rozprave vystúpi podpredseda Národnej rady pán poslanec Číž, nech sa páči.

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, nie je pravda, ešte na obed som nepočítal, že bude potrebné vystúpiť v parlamente vzhžadom na to, že naozaj udalosti okolo problému 2 miliárd, kde hrozí, že štát sa bude musieť podiežať na ich sanovaní vzhžadom na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, vláda prirodzene koná, hžadá spôsoby a jeden z nich je, že predložila návrh novely zákona v skrátenom konaní a je prirodzene verejným záujmom, aby sme tento zákon čo najskôr schválili, pretože je to aj istá šanca, nevieme posúdiť momentálne, kožko percentuálna, na to, aby sa v danej veci pokúsila urobiť nápravu. Ja aj za to ďakujem a dokonca, zdá sa, že z rôznych dôvodov a obávam sa, absolútne nie z úprimných, a s ciežom ochraňovať akýsi verejný záujem chce za to hlasovať aj vážená opozícia.

V tejto súvislosti, samozrejme, začíname diskutovať o niečom inom. Diskutujeme o podstate sporu. Vystúpil pán Mikloš, ktorého najzábavnejšou časťou je, že je o ňom známe, že vždy konal vo verejnom záujme. No, pán Mikloš, toto je bezočivá lož, prípadne sa môžeme porozprávať na imunitnom výbore a myslím si, že občania tohto štátu vám o vašej ochrane verejného záujmu vystavili už dostatok vysvedčení.

Ale poďme k tým elementárnym veciam, pretože naozaj toto tu nie je hlavné meritum.

Pán Počiatek a Smer ako-taký sa stal členom vlády a bol spolu s koalíciou, ktorá zostavovala vládu v polovici roka 2006. Ako už pán Mikloš úplne so svojím typickým šarmom oznámil, že kauza vznikla okolo roku 2000 a teda všetky podstatné veci, ktoré sa dotýkajú tejto kauzy, boli do roku 2006 úplne logicky. Vtedy sa odohrávali všetky veci, vtedy mohli orgány štátu konať, riadne spravovať štátny majetok, štátny vstup, mohli riadnym spôsobom konať vo veci, mohli vyhodnocovať prípadné aj chyby vzhžadom na to, že naozaj tá úroveň znalosti predovšetkým v hospodárskom prostredí a úroveň riešenia konfliktov je dodnes nesmierne rozkolísaná. Mimochodom, podža môjho osobného názoru o tom svedčí aj rozhodnutie Najvyššieho súdu. Mohli konať čokožvek, mohli vtedy rokovať s tými, ktorých údajný nárok potvrdil už dnes Najvyšší súd v kolónke, že proti tomuto rozhodnutiu nie je žiadne ďalšie konanie. Pán Mikloš úplne bezočivo s jeho vlastnou aroganciou oznámil, prečo nič nekonal pán minister Počiatek a na druhej strane vzápätí povedal, že už v marci roku 2007 bolo úplne známe, ako veci dopadnú.

Pán Mikloš, veď nepodceňujte elementárnu logiku vašich poslucháčov. Čo mohol urobiť pán minister Počiatek? V akom štádiu bola kauza? Pán Mikloš, na súde, na súde a v tom čase rozhodol prvostupňový súd, uznal nároky dnešného veriteža, vzápätí rozhodol krajský súd, ktorý opäť uznal nároky veriteža. To znamená, aj približne v tejto výške, v ktorej je rozhodnutie Najvyššieho súdu. Čo mohol pán minister urobiť? No vymenil advokátsku kanceláriu, ktorá bola aj na riadnom konaní prvého stupňa, aj druhého stupňa, ktorá bola neúspešná. Kto, pán Mikloš, zorganizoval túto advokátsku skupinu, ktorá bola v týchto dvoch konaniach neúspešná? Šibrinkuje tu Schmögnerovú a tak ďalej. Pán Mikloš a vážení kolegovia z opozície, ja som nikdy s pani Schmögnerovou v koalícii nebol. Nemôžem niesť za jej konanie žiadnu zodpovednosť, ale vy áno. Vy ste si ju vybrali. Mimochodom, akú funkciu mal v tom čase pán podpredseda Mikloš, ktorý tu vedie tieto nehorázne, bezočivé reči? No bol podpredsedom vlády pre ekonomiku, podpredsedom vlády pre ekonomiku. Čo urobil on pre to, aby tento spor, ktorý skončil dnes rozhodnutím Najvyššieho súdu vo výške 2 mld. Sk, aby neohrozoval Slovenskú republiku?

Pán minister Počiatek - pre mňa logicky, čakal som nejaké zmysluplné argumenty - vymenil advokátsku kanceláriu, ktorá sa naďalej pokúšala obhájiť ten tzv. neprerušitežný nárok. Veď bolo úplne zrejmé, že ten spor sa nedá prehrať, veď išlo o úplne zjavný podvod. To, čo tu predvádzal pán Mikloš, naozaj výrazne dehonestuje tento priestor, lebo vežmi ťažko v takejto atmosfére diskutovať. Ak bolo zrejmé v roku 2007 na jar, že je ten nárok, že tam hrozí výrazná prehra, ako mohol Počiatek rokovať s veritežom a snažiť sa prostredníctvom Tiposu zjednať nejakú korektnú dohodu? Kožko by bola vtedy tá suma, 600 - 700 miliónov? Čo by bol ten istý bezočivý Mikloš vyprával v parlamente na túto tému, keby bol Počiatek prišiel so 600 - 700 miliónmi, že ich vyplatí? Presne to isté, čo vypráva teraz. (Potlesk.) Ako môžeme niečo vyplatiť? Prečo by sme mali vyplatiť? Veď nič sa nedeje. Však traja, piati členovia senátu, veď to je absolútny nezmysel. Rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky a napísal to v rozsudku a zároveň povedal, že toto rozhodnutie nie je možné napadnúť žiadnym opravným prostriedkom.

Takže v takomto prípade je úplne jasné, že tu bola situácia, ktorú úplne logicky minister musel zobrať na vedomie a hžadať riešenie. Vždy tu zostala primárna otázka, kto zavinil situáciu, že Najvyšší súd v auguste či v septembri v roku 2008 vyniesol rozsudok, že štát je povinný zaplatiť 2 mld. Sk. Minister Počiatek? Ako to môže niekto korektne tvrdiť v tejto snemovni? (Potlesk.) Pýtam sa ďalej, kto bol spiritus sanctus, takpovediac, všetkých ekonomických akcií v bývalej koalícii v tomto smere?

Poďme ďalej, akými prostriedkami, vážení kolegovia z opozície chcú obhajovať toto svoje nekalé konanie a evidentné konanie, ktoré viedlo k tomu, že vznikla škoda? Akým spôsobom? Začne tu plamenne pán poslanec Lipšic vyprávať niečo o verejných a neverejných službách. Úplne bezočivo sa postaví, seba klame, verejnosť. On v roku 2003 zabezpečil, že na základe zákona o informácii je možné porušovať obchodné tajomstvo a že jednoducho v danom prípade neplatí tento paragraf a podobne. Pán Lipšic, kožko zmlúv privatizačných, bezočivých privatizačných zmlúv, ktorými ste dostali tento národ o stovky miliárd korún, nemajú ustanovenia o obchodnom tajomstve, dokonca aj tam, kde príslušný zákon obchodné tajomstvo nevyžadoval? (Potlesk.) Ako je možné, vy, ktorí tu vyprávate o nejakej ochrane verejného záujmu a o tom, že teda, keď je verejný záujem, nemôže to byť tajné, ako je možné, že Slovensko muselo ručiť majetkom republiky za dodržanie kompletne všetkých záväzkov, keď ste predávali slovenské zlato, ktoré sme mali, to znamená SPP a iné prirodzené monopoly či bankový systém?

Miesto bezočivého rozkrádania, vážení kolegovia, si vstúpte do svedomia a povedzme, že to boli omyly a že vám tieto veci neboli jasné, ale neriešte to tým, že osočujete bezuzdne žudí, ktorí naozaj v danej veci nemajú ale ani "zbla" viny. Minister nemohol nič iné, ak mal rešpektovať elementárne zásady, ktoré svedčia pre nezávislý súdny systém. To znamená, čo mohol robiť ten minister? Mohol ovplyvňovať súd? Mal ísť za ministrom spravodlivosti, aby išiel ten ovplyvňovať Najvyšší súd? Alebo čo mal urobiť? Čo sú to za táraniny, že keby bolo mimoriadne dovolanie a bude päťčlenný senát, tak už v takom prípade nárok Najvyšší súd v novom zložení nepotvrdí? Na základe čoho sa pán Mikloš domnieva, že sa toto stane?

Mimochodom, ako mohol tak čarovne opomenúť taký drobný fakt, o ktorom hovoril minister financií, že jednoducho každý deň omeškania, keď nezaplatíme tento záväzok, prichádzame o 300 tis. Sk. Vy ste schopní všetkého! Tak tu ešte pred jedným mesiacom, keď sme prerokúvali, alebo pred dvomi, keď sme prerokúvali zmluvu o SPP, kde sme sa dožadovali toho, za čo ste predali náš majetok, ale naozaj to rodinné striebro, naozaj rodinné striebro, kde išlo o stovky miliárd korún, vážení páni, takisto Mikloš, ako aj Lipšic úplne bezočivo tu vyprávali, ako je to možné, aké obrovské škody vzniknú, keby sa tie zmluvy odtajnili a keby sme tu s nimi začali pracovať. Nemilosrdne sa sem postavil pri prvej účelovej príležitosti a okamžite tvrdí absolútny opak. Pán Lipšic, hlboko pohŕdam takýmito spôsobmi. Nič viacej vám k tomuto neviem povedať. (Potlesk.)

Vážené kolegyne, kolegovia, táto situácia, ktorá vznikla, je naozaj nesmierne nepríjemná. Myslím si, že každému normálnemu človeku v situácii, ktorá tu bežne na Slovensku nastáva, kde za pôvodných 10-, 20-, možno menej, -miliónový nárok sa vytvárajú po pár rokoch miliardové náhrady, kde preukázatežne je takýto stav v rozpore s názorom žudí na spravodlivosť. My všetci vieme a mrzí ma, že sa nám nepodarilo aj cez spravodlivosť dostať sa do situácie, kde vytvoríme taký právny predpis, ktorý je inak známy aj v iných krajinách, že jednoducho istinu nemožno donekonečna navyšovať, že tá istina, jednoducho jej splácanie nech sa jednonásobne preplatí, ale ďalej jednoducho sa musí zastaviť takéto bezuzdné obohacovanie sa zo skupín, ktoré úmyselne alebo niekedy aj z nedbanlivosti vznikali v období transformácie nášho štátu. Jediné, čo sa dá odčiniť na koaličnom prístupe, teda na konaní opozície, že aspoň tým, že zahlasujú za tento zákon, sa môžu zapojiť do prúdu žudí, ktorí chcú odstrániť nimi spôsobené škody.

Ja si myslím, vážené kolegyne, kolegovia, že naozaj v danej situácii je najdôležitejšie pokúsiť sa urobiť všetko pre to, aby sme túto situáciu zvrátili, aj keď každý právnik vie, že tých šancí na zvrat veža jednoducho nie je. V každom prípade to mimoriadne dovolanie s ďalšími účinkami, kompetenciami prokurátora, ktoré už dávno mali byť súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, je dobré, že teraz ho presadíme, pretože keby sme to dali normálne v nekonfliktnej situácii, okamžite by práve z tejto pravej strany nastal obrovský krik a neviem, čo všetko, ako narušíme zásady právneho štátu a podobne. Takže som vežmi rád, že táto vcelku pre mňa tragická udalosť, keď tu diskutujeme a je tu reálna hrozba straty dvoch miliárd korún, že aspoň máme šancu vytvoriť do budúcnosti stav, kde je možné v takýchto prípadoch reálne zakročiť a hžadať aspoň trošku akceptovatežné riešenia, ktoré nebudú bezočivo okrádať obyvatežov tejto republiky o miliardy korún.

Vežmi pekne ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána podpredsedu Národnej rady Číža - pán poslanec Lipšic, Brocka, Frešo, pani poslankyňa Važová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Slovo má pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. No, spiritus sanctus ten tu nepoletoval pri vašom vystúpení, pán podpredseda, obávam sa, vo vzduchu a tak aj to vystúpenie vyzeralo. K zverejňovaniu zmlúv, pán podpredseda, vy si prečítajte analýzu, ktorá je na internete, počas môjho pôsobenia vo vláde každá jedna zmluva, každá jedna bola zverejnená. Ak zajtra budete vedieť odcitovať opak alebo zmluvu, ktorá nebola zverejnená počas môjho pôsobenia vo vláde, tak sa vám ospravedlním, inak očakávam to isté od vás.

Pán podpredseda, problém nie je v tom, ministrovi Počiatkovi nikto nevyčíta, ako rozhodol Najvyšší súd. Vyčíta mu niečo iné. Vyčíta mu, že nevyužil všetky možné opravné prostriedky, aj mimoriadne, nielen riadne. Nielen riadne, máme aj mimoriadne, pán podpredseda. A po druhé, že uzavrel dohodu, ktorej obsah nikto nepozná. Kto tu podceňuje žudí? Kto nechce ukázať žuďom obsah tej dohody? Kto ich má za hlupákov? Vládna koalícia alebo opozícia? Vy máte vlastných voličov za hlúpych žudí, ktorým nechcete ukázať transparentne, ako s ich peniazmi chcete naložiť. To je základný problém pána ministra Počiatka, nie rozhodovanie našich súdov, ale dohoda, a to, že sa zaviazal neuplatniť mimoriadne opravné prostriedky.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Pán podpredseda Národnej rady, predstavte si, že napriek vášmu vystúpeniu bude celá opozícia hlasovať za návrh zákona, ktorý potrebuje vláda, koaličná vláda Slovenskej republiky. Pochopíte to? (Smiech a potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda Číž, z vášho vystúpenia, ktoré bolo aj plné emócií, aj plné možno niektorých takých nie vežmi logických konštrukcií, som pochopil, že pán minister Počiatek skončil. Pán minister Počiatek skončil. Ja chápem, že vás to vežmi hnevá. Ten dôvod je jednoduchý. Zatiaž, čo za bývalej vlády išlo o 200 miliónov, tak vám sa podarilo urobiť sekeru za dve miliardy, to sa jednoducho vysvetliť nedá. Nedá sa to vysvetliť žiadnymi konštrukciami, nedá sa to vysvetliť ani tým, že budete oslovovať opozíciu.

Ja by som od vás očakával dve veci. Prvú tú, že sa zasadíte za to, aby sme sa zoznámili so zmluvou, komu na aké účty, za akých okolností, ako brilantne právne vypracovanou zmluvou mali prísť 2 miliardy mimo územia Slovenska a mimo účtov daňových poplatníkov. To je prvá vec.

A druhá vec, ktorú by som od vás očakával, je, že sa poďakujete opozícii za to, že na tento problém upozornila, lebo je úplne jasné, že keby neupozornila na tento problém, tak nieže tu nesedíme, ale sme chudobnejší o dve miliardy. To je to, čo som od vás očakával a myslím si, že všetko ostatné boli naozaj veci, ktoré patria do nekrológu za pána ministra Počiatka.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Važová.

J. Važová, poslankyňa: Ďakujem vežmi pekne. Ja by som chcela práveže mnoho z týchto viet, ktoré pán Číž predniesol, oceniť a to je aj to, že je potrebné a myslím si, že na tom sa už zhoduje aj opozícia, že treba urobiť všetko pre to, aby sme situáciu zvrátili. Pán podpredseda, ja sa vôbec nečudujem vašim emóciám, pretože ničnekonanie opozície, keď spor bol ešte iba na začiatku, do doby, pokiaž boli vo vláde, si skutočne zaslúži obrovské emócie. A možno ešte aj silnejšie. Takisto by som chcela povedať, že takýto návrh, ktorý tu dnes predkladáme, samozrejme, myslím si, že ani jeden z nás by si nedovolil zaňho nezahlasovať, pretože tento návrh aj do budúcna navodí taký právny stav, kde je možné v takýchto prípadoch zakročiť. A myslím si, že je to mementom a je to vlastne aj opravným prostriedkom pre budúcnosť, ktorých skutočne v tom práve nie je veža. Takže ja oceňujem vaše vystúpenie. A myslím si, že emócie sú namieste. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Reakcia na faktické poznámky - pán podpredseda Číž.

M. Číž, podpredseda NR SR: Pán Lipšic, chcem vás ubezpečiť, že ja nemám radosť, keď musím vo vzťahu k niekomu použiť tvrdé slová. A vežmi rád by som sa ospravedlnil, keby na to bol dôvod, len ak som niekedy presvedčený o tom, že sa nemýlim, tak to je vo vašom prípade. Odpustite mi to. Vážne opäť, to, čo tvrdíte, v skutočnosti okolo privatizácie elektrární, okolo Gabčíkova a tajné dodatky, plné noviny sú toho, o čom rozprávate. Ale prosím vás pekne, veď ste na niečo prijali opatrenia vo vláde. To je škoda o tom rozprávať, pán Lipšic. Veď nič by nestačilo, keby ste boli ticho alebo keby ste neboli schopný tu rozprávať absolútne diametrálne odlišné v priebehu jedného mesiaca. To vás devalvuje žudsky, či chcete, alebo nie.

Pán kolega Brocka, ďakujem pekne. A inak celkom pekne ste sa opäť nechali uniesť vlastnou inteligenciou a robí nám to dobre. Takže, ďakujem vám. (Smiech v rokovacej sále.)

Pánovi kolegovi Frešovi. No, vyprávať o tom, že my sme spôsobili dve miliardy, nech sa páči, veď to je známy folklór parlamentu. Naozaj je vežmi dôležité, a to oceňujeme aj pánovi Brockovi to chcem povedať, že naozaj, ak sa ešte niečo dá zachrániť, tak skutočne zmysel má zachrániť to, čo sa zachrániť dá. Naozaj ide o obrovské peniaze. A je nevyhnutné zastaviť toto neuveritežné a škandálne pre mňa rozkrádanie verejného majetku, aby za dvadsať či kožko pomyselných nárokov, dvadsať miliónov, aby štát platil dve miliardy korún. Keby som používal nástroje, ktoré používajú vaši kolegovia z opozície, tak tu budem rozprávať dvadsať minút, čo všetko by sme za dve miliardy vedeli postaviť. Či už ich Tiposu požičiame, alebo ich nepožičiame, alebo by to fungovalo inak. Naozaj, poďme sa už konečne zaoberať verejným majetkom a vytvárajme atmosféru, aby nebolo možné týmto spôsobom žudí bezočivo ochudobňovať.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. V rámci rozpravy, pán podpredseda? Nech sa páči. O slovo požiadal v rámci rozpravy pán podpredseda Národnej rady Hort.

Nech sa páči, pán podpredseda, máte slovo.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, nechcem dlho rozprávať, ale po vystúpení pána kolegu Číža som sa rozhodol, že sa tiež prihlásim do rozpravy v tejto kauze. Chcem sa poďakovať parlamentu Slovenskej republiky, že reagoval na návrh pána kolegu Abrhana pozitívne. To znamená, že pri prerokovaní tejto problematiky v druhom a treťom čítaní nielenže bude prítomný pán minister Počiatek, ale že bude aj prítomný so zmluvou medzi ministerstvom financií a údajnou cyperskou firmou. To sme si tu schválili. Napriek tomu, že sme pred chvížou dva dni rokovali o rozpočte, tak dúfam, že toto uznesenie Národnej rady bude dodržané.

Ale teraz poďme k veci. Priatelia, my tu dnes rokujeme o 2 miliardách korún, ktoré by mali odísť zo Slovenskej republiky niekde inam, údajne na Cyprus. Pre všetkých, ktorí sa tu zapájali, alebo nezapájali do rozpravy, treba povedať, že 2 miliardy korún je dvakrát tisíc miliónov. Teraz niektorých prekvapím. Pán kolega Číž, nepochybujem o tom, že ste človek, ktorý dostáva svoj plat za to, že ste podpredseda parlamentu a že neberiete žiadne iné provízie. Myslím si to dokonca aj o kolegovi Bobríkovi, ktorého poznám z mladosti. Možno prekvapím pána Jarjabka. Myslím si to aj o vás, pán kolega, že nie ste ten, ktorý má podiel na nejakých 2 miliardách korún, o ktorých sa tu teraz bavíme. Dokonca si to myslím aj o pánovi kolegovi Zalovi. Myslím si to o týchto žuďoch, mohol by som ďalších menovať napriek všetkému, ktorí v tejto kauze nejdú. Ale páni, 2 miliardy korún sa majú odviezť z tohto štátu niekam inam.

Keď sme sa tu bavili vožakedy o kauze Vežký Slavkov, sedí tu pán kolega Jureňa, ktorý bol vtedy minister pôdohospodárstva, ja som dodnes presvedčený, že pán kolega Jureňa mal politickú zodpovednosť za Vežký Slavkov, a nie faktickú. Tie pozemky nikto zo Slovenska nezobral. Oni sa akurát mali previesť na niekoho iného, kto mal na tom zarobiť. Pán kolega Jureňa prišiel o post ministra za to, že politicky bol zodpovedný za kauzu, ktorú nevymyslel. Pán kolega, naozaj si to myslím, že ste to nevymysleli. Dnes rokujeme o niečom, čo je nie uchopitežné, hmotné tak ako pozemky, ale že sa tu dnes má previesť 2 miliardy dolárov, pardon korún, niekam so súhlasom ministerstva financií a s naším tichým súhlasom. Ešte raz hovorím, dnes rokujeme o tom, že 2 miliardy korún majú odísť z tejto republiky. A nebyť toho, že verejná mienka, raz sa tá informácia dostane aj na Slovensko, tak to potichu prejde.

Jureňa už nie je ministrom. A ten má iba politickú zodpovednosť a žiadnu inú. A dnes tu hovoríme o tom, že nielenže tí, ktorí sú za to zodpovední, tu nesedia. My musíme prijímať uznesenie, aby sem nielen prišli a doniesli, prepytujem, tú zmluvu, o ktorej všetci hovoríme, že existuje, na základe ktorej 2 miliardy majú odísť z republiky, ale my musíme prijať uznesenie, aby sem prišiel ten pán minister a zmluvu nám ukázal po všetkom tom, čo sa už o tom narozprávalo, nadiskutovalo a tak ďalej.

Priatelia, ak dnes pán kolega Číž povie, táto situácia je nesmierne nepríjemná, ja mu rozumiem. Je naozaj nesmierne nepríjemná. Ja som videl, keď sme tu diskutovali o tomto, ako pri vystúpení pána ministra a podpredsedu vlády poslanci za HZDS netlieskali. Dokonca zo SNS iba jeden alebo dvaja. Ja tomu rozumiem. Priatelia, ja som sa nikdy nezaujímal o to, prečo padol Izák, prečo musel byť odídený Valentovič, prečo musela odísť Kramplová. Ale dnes, ak po tomto všetkom vy, ktorí ste v koalícii, si myslíte, že Jureňa musel odísť len z politických dôvodov, a tí, ktorí toto spískali, majú zostať na svojich miestach, tak potom mi je trošku toho, čomu sa hovorí vládna koalícia, žúto.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána podpredsedu Horta - pán poslanec Jarjabek, podpredseda Číž a pán poslanec Bobrík.

Nech sa páči, pán poslanec Jarjabek. Máte slovo.

D. Jarjabek, poslanec: Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán podpredseda, to, o čom ste začali hovoriť, tento váš diskusný príspevok, je trošku z iného súdka. Je to trošku v inej rovine, o čom ste hovorili. Tieto podozrenia, to ukazovanie prstom, domnienky, to je proste iný level. To v tomto parlamente ešte nebolo a som tu desať rokov. Pán podpredseda, nepatrí sa to. Ešte raz vám hovorím, nepatrí sa to. Je to, keď už nie v rámci nejakej stavovskej cti, tak v rámci nejakej beťárskej cti by ste to nemali robiť. Ďakujem za pozornosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán podpredseda Číž.

M. Číž, podpredseda NR SR: Pán podpredseda Hort, chcem povedať, že lajtmotívom môjho vystúpenia nebolo to, že by bola tu situácia nepríjemná. Hovoril som predovšetkým o bezočivosti, pán podpredseda. Hovoril som z rôznych dôvodov o tejto situácii, pretože situácia, v ktorej sme momentálne, 2 miliardy predsa nie sú jediné. Pán minister vnútra hovoril o 600 miliónoch korún, ktoré má zaplatiť teraz ministerstvo vnútra za to, že príslušní funkcionári zhodou okolností za vlády, ktorej ste boli súčasťou či priamo alebo nepriamo, že opäť z 20-miliónovej, či neviem kožko miliónovej pohžadávky, vzniká 600-miliónová povinnosť štátu platiť. Opäť prídete, a tam je tá bezočivosť, a začnete vyprávať pomaly, že neviem, aké prostriedky mimoriadne nepoužil pán minister. Chcem sa spýtať inak po tom všetkom, čo sa tu povedalo, a aké už len mimoriadne opravné prostriedky, pán Lipšic, má minister financií. Keby ste zoznámili už s tým verejnosť. Ktoré sú tie mimoriadne prostriedky, ktoré má k dispozícii minister financií? Ako vieme, ako dopadnú? Aké je riziko, že už pri prípadnom mimoriadnom dovolaní, že ho teda podá príslušný funkcionár, že Najvyšší súd zmení rozhodnutie? Ale pri tom budeme platiť o kauzy. Kožko bude trvať rozhodnutie Najvyššieho súdu? Kožko je napríklad 100 dní krát 300 000? Kožko je rok? 365 dní krát 300 000 denne?

Opäť si viem predstaviť, opäť pre mňa, odpustite mi bezočivé reči v tomto parlamente. Tu spomínate so snahou zakryť situáciu našich ministrov, ktorí odišli z tejto vlády. Povedzte, o kožko korún ukrátili títo žudia občanov Slovenskej republiky? Môj problém je, koho vinou bude opäť, že je v spore a o chvížu sa blíži rozhodnutie príslušných súdnych orgánov o akciách Transpetrolu vo väzbe na ministerstvo financií. Opäť, pán Mikloš, kožko bude kauza, ak bude stáť Slovenskú republiku 25 % akcií Transpetrolu, akých občanov v ich verejnom majetku... (Vystúpenie automaticky prerušené časomierou.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Bobrík - faktická poznámka.

A. Bobrík, poslanec: Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Mňa len mrzí, pán kolega Hort, že si to nemohol povedať o svojich kolegoch straníckych. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán podpredseda Hort bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

M. Hort, podpredseda: Ja len vežmi krátko. Pán kolega Jarjabek, my spolu už dlhú dobu nekomunikujeme. Neviem, či ste to porozumeli. Ja som vás dnes pochválil. A naozaj som presvedčený, že do toho Clondike, ktorý sa tu deje, počnúc rokom 2006 až podnes, vrátane rozpočtu, ktorý budeme zajtra schvažovať, vrátane všetkého, čo bolo k rozpočtu povedané, tak vy naozaj, ja som vnútorne presvedčený, do toho Clondike nepatríte. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Vyčerpali sme vystúpenia všetkých rečníkov prihlásených do rozpravy.

Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú.

Chcem sa opýtať pána ministra ako navrhovateža, či chce zaujať stanovisko. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené dámy a páni, ja budem asi vežmi stručný. Keď hovorí pán Mikloš, že vždy zastupoval štát vo verejnom a najlepšom záujme, bezpochyby myslí na 7-miliardovú burzovú stratu SPP alebo výpadok 2,5 miliardy DPH. A rôzne jeho ďalšie miliardové prešžapy, ktoré sú iba svedectvom o jeho úplnej neschopnosti.

Čo je podstatné v tejto veci, je, že sa manipuluje s názvami, právnymi titulmi, rôznymi špeciálnymi názvami a všetkým možným, čo však, bohužiaž, v týchto prípadoch často neplatí. Nič nie je jednoduchšie ako povedať, že Tipos má hodnotu 300 miliónov, ako povedal pán Mikloš v televízii, akurát zabudol na to, že len na účtoch je 1,1 miliardy s majetkom 1,5. To znamená, dať ho do konkurzu de facto je to isté ako rozsudok. Nehovoriac o tom, že v tom je ten návod, nie v tom, že do konkurzu. Áno, do konkurzu môžete dať predĺženú firmu, bezpochyby môžete. Ale nemôžete v tej istej chvíli vytvoriť tú istú firmu, ktorá bude robiť to isté a budete sa tváriť, že všetko je v pohode. Veď to je naozaj reálny návod na to ako porušovať právo. Máte záväzky? Nechce sa vám ich platiť? Zrušte firmu. Dajte ju do konkurzu a urobte si takú istú firmu, ktorá bude robiť to isté. (Potlesk.) To sa mi snáď zdá. To je čistý absurdistan, ktorý tu asi osem rokov bol. Ako môže niekto povedať, že niečo bolo potichu. Veď ten spor je osemročný. Najprv tvrdia, že o ňom všetko vedeli a každý deň sa o ňom informovali. Dnes sa tvária, že neexistoval? Všetky pojednávania, všetko bolo verejné. Čo je tu tajné? Čo sa to tu snažíme navodiť? Že keď niekto sa snaží riešiť právoplatne a vykonatežný rozsudok, že je problém, že je zlý, že je, neviem z čoho všetkého možného podozrivý? To je neuveritežné. Je neuveritežné.

A čo sa ešte toho týka, Tipos je firma súkromného práva - to tu zdôraznil niekožkokrát pán Mikloš - bezpochyby je teda každému, ktorý má základné právne vzdelanie, jasné, že so žiadnymi verejnými zdrojmi nehospodári. To znamená, že naňho všetky pravidlá tohto práva platia. Bohužiaž, áno, v jednej veci dám pánovi Miklošovi za pravdu. Je to kaša. Tá kaša je vežmi nepríjemná a musíme ju teraz všetci jesť. Ale navaril ju on. Navaril ju naozaj on. (Smiech z rokovacej sály.) A viete, čo je najzaujímavejšie, že sa umelecky, ako je to on schopný, zbavil odpovede na tie základné otázky, kde som sa ho jasne pýtal. Za 23 mil. kúpil časť firmy, ktorá vlastnila tento spor, ktorú predtým predal za 21 mil. Tak prečo ju za tých 23 mil. nekúpil celú aj so sporom a bolo by po problémoch? Čiže, nie hodnota 90 alebo 100 mil. neskôr mimosúdneho vyrovnania, ale tu zadarmo, za to, že si kúpil časť, nech si kúpil celú a bolo by po problémoch a dnes by sme tu nestáli a nezachraňovali situáciu, ktorú jednoznačne navaril on. Je neuveritežné, ako sa niekto chce zbaviť zodpovednosti za to, že je vežký problém. To je pre mňa úplne nepochopitežné. Je pravda, že to robili 8 rokov, že nám kostlivci vychádzajú zo skríň a my to musíme riešiť. Všetci zaplatíme, ešte raz to hovorím, účty nimi vystavené.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Pani spravodajkyňa, chcete sa vyjadriť k rozprave? Ďakujem.

Takže pristúpime k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o návrhoch podaných podža § 73 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku. Poprosím všetky panie poslankyne a pánov poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály, budeme hlasovať.

Pristúpime k hlasovaniu. Prosím pani spravodajkyňu, aby uviedla prvé hlasovanie.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Chcem len povedať, že v rozprave vystúpili 3 páni poslanci, nebol predložený žiaden návrh, preto prosím, pani predsedajúca, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podža § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Hlasujeme.

(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 123, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu predsedu Národnej rady na pridelenie tohto návrhu výborom a na určenie gestorského výboru, ako aj na určenie lehoty na jeho prerokovanie. Vzhžadom na rozhodnutie Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní prosím pani spravodajkyňu, aby navrhla lehotu pre druhé čítanie. Nech sa páči.

J. Laššáková, poslankyňa: Áno. Pani predsedajúca, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pridežuje predložený vládny návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorskému výboru s tým, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní do 28. novembra tohto roku. Prosím, dajte hlasovať o návrhu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Prezentujme sa a hlasujme.

(Hlasovanie.) Prítomných 125 poslancov, za 125 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0.

Konštatujem, že Národná rada pridelila návrh tohto zákona výborom, určila gestorský výbor a príslušné lehoty výborom na jeho prerokovanie v druhom čítaní.

Ďakujem, pani spravodajkyňa.

Ešte procedurálny? Pán predseda výboru Mamojka, nech sa páči.

M. Mamojka, poslanec: Poprosím členov ústavnoprávneho výboru teraz hneď na zasadnutie, buďte takí dobrí. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pani poslankyňa Sabolová, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Chcem sa opýtať, čím budeme ráno o 9.00 hodine pokračovať v rokovaní Národnej rady.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Poviem v závere informácie. Pán predseda výboru Slabý.

J. Slabý, poslanec: Poprosím členov výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zajtra ráno o 8.45 hodine. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zajtra budeme pokračovať podža schváleného programu prerokovaním vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ide o tlač 833, potom budeme prerokúvať v druhom čítaní vládny návrh novely Občianskeho súdneho poriadku, ktorý budeme prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní, ďalej budú nasledovať body, ktorých predkladatežom je minister vnútra pán Robert Kaliňák, o 11.00 hodine potom podža dohody bude pokračovať hlasovanie o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte a o ďalších prerokovaných bodoch programu. Po tomto hlasovaní vykonáme tajné personálne hlasovanie.

Prerušujem rokovanie 29. schôdze do zajtra do 9.00 hodiny rána.

Prajem všetkým ešte príjemný večer.

(Prerušenie rokovania o 19.51 hodine.)

 

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP