Pátek 24. října 2008

M. Číž, podpredseda NR SR: Vážené kolegyne, kolegovia, je 13.00 hod., uvedomil si to aj pán rečník, takže čas určený na dnešné rokovanie uplynul, prerušujem rokovanie o tomto bode programu, želám všetkým poslancom príjemný víkend.

Len sa pýtam, pani Tóthová, ešte vy ste mali procedurálny návrh? Chcete niečo v rámci procedurálneho alebo až... (Reakcia poslankyne.) Áno, nech sa páči. Procedurálny návrh, áno?

K. Tóthová, poslankyňa: Áno. Ja by som navrhovala, keby sa snemovňa uzniesla a požiadala predkladateža, aby vysvetlil, ako sa dostala k nemu obžaloba, keďže celý spis je tajný, a napriek viacerým žiadostiam o jeho zverejnenie dosiaž k tomu nedošlo.

M. Číž, podpredseda NR SR: Rešpektujem, registrujem váš návrh, ako náhle bude Národná rada uznášaniaschopná, tak budeme o tom hlasovať.

Procedurálny návrh - Lipšic Daniel. Má slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem. Ja navrhujem, aby Národná rada hlasovala o odobrení postupu pána poslanca Palka, obžaloba, samozrejme, že tajná byť nemôže ani nikdy nebola, ani nikdy nie je, takisto nemôže byť tajný rozsudok v právnom štáte, už tu nie sme v policajnom štáte, kde mohli byť obžaloby a rozsudky utajované, tam niet žiadneho dôvodu o tom pochybovať. Ďakujem.

M. Číž, podpredseda NR SR: Registrujem váš návrh, predsedajúci v čase, keď bude uznášaniaschopná Národná rada, dá o tom hlasovať.

(Prerušenie rokovania o 13.04 hodine.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP