Úterý 9. září 2008

Druhý deň rokovania

26. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

9. septembra 2008 o 13.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vítam vás po lete opäť tu v priestoroch rokovacej sály Národnej rady, bezpochyby by som bol radšej, keby toto stretnutie som mohol začať príjemnejšie.

Ale dovoľte, aby som vás požiadal v súvislosti s tragédiou, ktorá sa udiala v nedeľu pri nehode košického autobusu v Chorvátsku, aby sme si minútou ticha uctili obete tejto strašnej tragédie.

(Minúta ticha.)

Ďakujem pekne.

Kolegyne, kolegovia, vo štvrtok sme prerušili rokovanie 26. schôdze Národnej rady pri hlasovaní o návrhu uznesenia. Vzhľadom na to, že Národná rada nebola uznášaniaschopná a preložil som termín rokovania nadnes pred začatím riadnej 27. schôdze, preto dovoľte najprv, aby som najprv zistil, či sme uznášaniaschopní.

To znamená, otváram prerušené rokovanie 26. mimoriadnej schôdze, ktorá nebola ukončená minulý týždeň vo štvrtok. Takže poprosím vás o prezentáciu pred hlasovaním.

(Prezentácia.) Konštatujem, že Národná rada nie je uznášaniaschopná.

Chcem, kolegyne, kolegovia, súc si vedomý, že § 6, teda ods. 6 § 23 určuje ešte 15-minútový odklad, navrhnúť, že prekladám, že prerušujem rokovanie 26. mimoriadnej schôdze a prekladám jej rokovanie na 18.00 hodinu dnes. Je všeobecný súhlas, aby sme nemuseli čakať 15 minút? (Reakcia pléna.) Bude? Nie je. Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Dámy a páni, budeme pokračovať v prerušenej 26. schôdzi. Poprosím vás, aby sme sa prezentovali a zistili, či sme uznášaniaschopní.

(Prezentácia.) Národná rada nie je uznášaniaschopná.

Prerušujem rokovanie 26. schôdze a v zmysle § 23 ods. 6 určujem jej pokračovanie nadnes o 18.00 hodine.

(Prerušenie rokovania o 13.33 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda Mečiar?

V. Mečiar, poslanec: Vážený pán predseda, tento návrh predložilo Hnutie za demokratické Slovensko po dohode so stranou SMER a Slovenskou národnou stranou. Keďže SMER a SNS sa ukázali ako partneri nedôveryhodní, oznamujem vám, a tým aj Národnej rade, že o tomto návrhu viacej hlasovať nebudeme, celý poslanecký klub Ľudovej strany - Hnutia za demokratické Slovensko.

P. Paška, predseda NR SR: Pán predseda, ja sa ospravedlňujem, som vás nevidel predtým, kým som vyhlásil schôdzu za prerušenú, čiže na tú 18.00 hodinu budeme musieť 26. schôdzu nejakým spôsobom ukončiť. Takže budeme spolu hovoriť. Viem, že... (Reakcia poslanca.) Dobre. Vyhlasujem... (Reakcia z pléna.)

Pán poslanec, len ja som prerušil schôdzu, momentálne sme na voľnom sedení v budove Národnej rady, kým neotvorím, takže vás poprosím teraz minútku, aby technika mohla sa pripraviť, aby som... Ja vám dám, pán Mikloško, slovo, keď otvorím 27. schôdzu. (Reakcia poslanca.) Ale ja som prerušil schôdzu.

Takže, technika, poprosím, aby ste sa pripravili na to, aby sme otvorili 27. riadnu schôdzu, ktorú som zvolal v zmysle zákona o rokovacom poriadku. Môžeme?

(Po prerušení rokovania 26. schôdze NR SR sa začalo rokovanie 27. schôdze NR SR.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP