Středa 25. června 2008

S p r á v a

o 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

25. júna 2008 o 13.04 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pekné popoludnie, dámy a páni, vážené pani poslankyne, páni poslanci, páni podpredsedovia vlády, členovia vlády, otváram rokovanie 25. schôdze, ktorú som zvolal na žiadosť skupiny 32 poslancov Národnej rady podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 a § 109 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.

Poďme sa teraz prezentovať, dámy a páni, aby sme mohli pokračovať. Prezentujeme sa.

(Prezentácia.) 104 prítomných, 12 za, nie je podstatné. Sme uznášaniaschopní.

Teraz dovoľte, aby som po tom, ako sme skonštatovali, že je prítomných 104 poslankýň a poslancov, uviedol, kto požiadal o ospravedlnenie, boli to páni poslanci Haľko, Kuruc, Pavlis, Radičová, Sabolová, Simon, Slota, Tarčák, Urbáni, Berényi, Burian, Devínsky, Farkas, Chelemendik, Köteles, Kukan, Nachtmannová, Nagy, Šimko, Zala.

Na 25. schôdzi budú overovateľmi pán poslanec Džurina a pán poslanec Frešo, ich náhradníkmi budú pani Monika Smolková a pán Stanislav Kahanec.

Poslanci, skupina poslancov predložila v zmysle ústavy návrh s jediným bodom programu a žiadajú prerokovať

návrh na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky

podľa čl. 88 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde alebo jej členovi prerokuje Národná rada vtedy, keď o to požiada najmenej pätina poslancov, teda program takejto schôdze sa neschvaľuje. A prikročíme k rokovaniu.

Návrh má tlač pod číslom 690. Tento návrh som podľa § 109 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku pridelil všetkým výborom na prerokovanie s tým, že ako gestorský bol určený výbor pre financie, rozpočet a menu. Takisto som požiadal vládu Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska. Takže poďme na samotný program.

Pán Štefanec bude ako poverený člen skupiny navrhovateľov uvádzať návrh.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Ctené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolím si vám predostrieť dôvody, pre ktoré považujem pána Jána Počiatka za osobu, ktorá nemá akékoľvek morálne právo zastávať svoju súčasnú pozíciu.

Na rozdiel od súčasného predsedu vlády som presvedčený, že správa vecí verejných nie je o presadzovaní moci, ale o službe občanom. Služba, ktorá musí byť čestná, transparentná a zodpovedná. Dovoľte mi zvýrazniť sled udalostí tak, ako nasledovali.

Najskôr dňa 28. mája 2008 bola vo večerných hodinách posunutá centrálna parita slovenskej koruny k euru na úroveň 30,126 koruny k euru. Následne vyšli najavo informácie o podozrivých obchodoch v ten istý deň.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu prerokoval dňa 17. júna 2008 informáciu o obchodovaní so slovenskou korunou na devízovom trhu, ktorú predložil guvernér Národnej banky Slovenska pán Ivan Šramko na žiadosť pána poslanca Ivana Mikloša. Guvernér Národnej banky pred poslancami finančného výboru potvrdil, že niekoľko hodín pred úpravou centrálnej parity na súčasných 30,126 z predchádzajúcich 35,4424 koruny za euro sa na devízovom trhu zrealizoval nezvykle vysoký objem obchodov. Podľa Národnej banky sa uskutočnilo celkovo 467 obchodov v objeme zhruba 24,5 mld. korún. Vzhľadom na to, že táto informácia nebola dostatočná, poslanec Národnej rady pán Ivan Mikloš predložil ešte v utorok 17. júna 2008 v tejto snemovni na rokovaní Národnej rady návrh, aby Národná rada požiadala guvernéra Národnej banky o predloženie informácie o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálne parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa na zmene centrálnej parity. Zároveň požiadal, aby Národná rada Slovenskej republiky hlasovala o tom, že požiada vládu Slovenskej republiky v spolupráci s guvernérom Národnej banky o predloženie správy o rokovaniach o zmene centrálnej parity a obchodovaní so slovenskou korunou ešte pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa.

Následne dňa 18. júna 2008 uverejnil denník Plus jeden deň informáciu o návšteve ministra Počiatka na jachte J & T v Monaku zo dňa 25. mája 2008, teda tri dni pred stanovením novej centrálnej parity. Predseda vlády označil v ten istý deň stretnutie ministra financií za neetické a nemorálne, ktoré je údajne v rozpore s názorom vlády na finančné skupiny. Následne dal predseda vlády pokyn ministrovi dopravy Slovenskej republiky, aby odvolal celé vedenie bratislavského letiska za ten istý čin. Skutočnosť, že na jachte bol v tom čase aj minister financií, však podľa predsedu vlády nie je dôvodom na jeho odvolanie, aj keď podľa jeho slov poškodil celú vládu.

Chceme ešte krajší príklad dvojakého metra? Vysoký štátny úradník z letiska "letí", minister, ktorý má nepochybne väčšiu zodpovednosť a mal by ísť preto príkladom i v etickej rovine, vo vláde zostáva.

Pán minister financií sa ihneď snažil vyhovárať, že do Monaka išiel údajne kvôli babám a formule, podľa jeho slov. Ihneď sa ale zaplietol, citujem: "Asi som situáciu podcenil." Koniec citátu. Alebo ďalší citát: "Keby to bolo už len kvôli babám, tak určite za to nestáli." A na otázku, kto vyhral, odpovedal: "Mňa nezaujímalo, kto vyhrá, mňa zaujímal samotný priebeh toho deja." Nuž pán minister je asi prvý fanúšik, ktorý ide na preteky bez záujmu o výsledky.

Čo ho teda tak asi zaujalo? Asi debata na jachte, ktorá podľa jeho slov bola o tom, aká formula, aké počasie? Žiadnu správu cez internet, dámy a páni, som nedostal tak často, ako vtip, ktorý hovoril o tom, že na otázku, aké bude počasie, odpovedal pán J. P. takto: "Ochladí sa na 30,126 stupňa."

Keďže predseda vlády nekonal ani do jeho avizovaných troch minút, ani do troch hodín, dokonca ani do troch dní, rozhodli sme sa, predstavitelia SDKÚ - Demokratickej strany a KDH, podať dňa 20. júna 2008 návrh na vyslovenie nedôvery Jánovi Počiatkovi. Ešte v ten istý deň na obed pán minister všetkých presviedčal, že nevidí dôvody na svoje odstúpenie. Potom, ako sa dozvedel o návrhu na mimoriadnu schôdzu Národnej rady, do hodiny vydal vyhlásenie, v ktorom vraj ponúka demisiu. Aj keď všetci vieme, že ponúkať môžeme len niečo, čo máme, ale nie demisiu. Tá sa dáva alebo nedáva. Podobné divadielko zohral už bývalý minister Kašický, tiež len do istého času.

To, čo sa ale udialo predvčerom v pondelok 23. júna 2008, určite vojde do dejín Slovenska. Pán Ján Počiatek sa stal nielen prvým ministrom, ktorý je podozrivý z úniku informácií, ale aj prvým ministrom, ktorému najskôr vyjadrila dôveru finančná oligarchia a až po nej pán premiér. Pripomínam, že páni majitelia J & T začali svoju tlačovú konferenciu takto, citujem: "Naša spoločnosť je proti odvolaniu ministra financií Jána Počiatka." Koniec citátu. Nevídané-neslýchané. A predseda vlády napriek kritike ministra len zrazil podpätky evidentnej demonštrácie sily.

Megaškandál, ktorý prepukol okolo podozrenia s únikom a zneužitím informácie o termíne a hodnote centrálnej parity, je však iba ukážkou toho, akým spôsobom vláda udržiava kontakty s finančnými skupinami. Robert Fico chce vraj trestať špekulantov, posielať na nich policajtov a zároveň špekulanti zarábajú stámilióny za podivných okolností. Úžasné! Môže byť ešte lepší príklad dvojtvárnosti predsedu vlády a jeho ministrov?

Dámy a páni, dôkazy o tom, že SMER v minulosti, ale aj teraz spolupracuje s finančnými skupinami, je viacero. Na jednej strane predseda vlády kritizuje ich činnosť na verejnosti a na strane druhej existujú viaceré prepojenia. Ponúkam zopár príkladov prepojení strany SMER na finančnú skupinu.

Strana SMER si zobrala niekoľkomiliónový úver od J & T banky pred voľbami v roku 2002. Viaceré personálne prepojenia medzi finančnou skupinou J & T a nominantmi vládnej koalície v štátnej správe sú napríklad pán Kaliňák, pán Róbert Hančák, ktorý po desaťročnej praxi v J & T sa stal ekonomickým riaditeľom rezortu. Ďalej páni Glváč a Igor Rataj, tento pán z J & T bol zapletený do škandálu s pozemkami na Čiernej Vode, no a nový riaditeľ letiska pán Zdeněk Schraml tiež nie je bez kontaktov na J & T. Navyše vieme, že pán štátny tajomník Muňko má obidvoch zaťov, ktorí pracujú v J & T.

Tender na diaľničné mýto, favorit súťaže spoločnosť Hybertax má tiež prepojenie na J & T. Pritom tragikomicky pôsobia vyjadrenia Roberta Fica o finančných skupinách, o ktorých povedal: "Máme vážne problémy s ich pôsobením na Slovensku." Nevedno, či myslel aj obľúbenú J & T, pretože pán Počiatek im napríklad zveril za nejasných okolností miliardu za predaj Bratislavskej teplárenskej. Chceme hádať, kde má stámilióny Fond národného majetku? Dámy a páni, je to veľmi ľahké, v J & T. Dôkazov je toľko, že strana SMER - SD by sa pokojne mohla premenovať na SMER - J & T. (Potlesk.)

A môžeme ísť ďalej. Bol minister financií na jachte J & T? Áno. Prišlo o pár dní ku zmene parity? Áno. Zarobila na tom J & T? Áno. V normálnej krajine by to bol megaškandál, ktorý prepukol okolo úniku informácií o zmene centrálnej parity, a to by bol dôvod, aby pán Ján Počiatek okamžite odstúpil z postu ministra financií. Podozrenia o tom, že unikli tajné a dôverné informácie z vládnych kruhov v súvislosti s tak vážnou udalosťou, akou nepochybne zavedenie spoločnej meny je, sú už samy osebe dôvodom na jeho odstúpenie. Nehovoriac o tom, že zneužitie takýchto informácií je blamážou nielen ministra financií, ktorý zodpovedá za vedenie rezortu tohto štátu, ale aj celej krajiny pri zavedení eura. Zatiaľ žiadna z krajín, ktoré vstupovali do eurozóny, si takúto medzinárodnú hanbu neurobila. Je to megaškandál, za ktorý je zodpovedný predovšetkým minister financií ako hlavný koordinátor nášho vstupu, ako predseda Národného koordinačného výboru pre zavedenie eura.

V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť etický kódex štátneho zamestnanca. Tu sa okrem iného uvádza v článku 9: "Štátny zamestnanec nepožaduje alebo neprijíma dary, ocenenia alebo iné výhody ani nenavádza iného na poskytovanie daru alebo iných výhod v súvislosti s vykonaním štátnej služby." Pán minister dal teda nielen tvrdú ranu pod pás etike, ale aj priamo etickému kódexu a rozhodne nie je vzorom svojim podriadeným.

Dámy a páni, dva roky od nástupu súčasnej vládnej koalície sa jasne ukazuje, čo znamená sociálny štát v réžii Roberta Fica. Ľudia platia rekordne vysoké ceny potravín, pohonných hmôt, energií a finančné skupiny majú stámiliónové zisky neštandardnými postupmi. Prijatie eura je najvýznamnejšou udalosťou od vstupu Slovenska do Európskej únie. Je hanbou, že takáto dôležitá udalosť je poznačená megaškandálom, ktorý spochybňuje dôveryhodnosť našich štátnych orgánov a Slovenska. Túto hanbu síce už nikto nezmyje, ale je dôležité, aby sme sa vysporiadali s tými, ktorí vysoký kredit Slovenska spochybnili.

Informácia o tom, že firma LM Development pána ministra ide budovať športovo-rekreačný komplex na Liptove za miliardu, takmer zanikla vo víre tohto megaškandálu. Ale dokresľuje len developerské aktivity pána ministra. Osobne sú mi podnikaví ľudia sympatickí, ale som ozaj presvedčený, že by sa mali rozhodnúť, či chcú podnikať, alebo slúžiť ľuďom v politike. Služba občanom musí byť čestná, transparentná, zodpovedná. Na základe udalostí a informácií z posledný dní o tom u pána ministra veľmi pochybujem.

Po prvé jeho správanie nepovažujem za čestné, najmä pri jeho trápnych výhovorkách, ktorými sa snažil obhájiť.

Po druhé nepovažujem ho ani za transparentné, pretože sa napríklad okrem iného bránil slovami: "Som si istý, že neexistuje dôkaz, že som niečo neprezradil." Teda nie neprezradil som, ale neexistuje dôkaz, že som niečo neprezradil. (Potlesk.)

A do tretice považujem jeho konanie za zodpovedné, pretože je zodpovedný za hanbu Slovenska, jeho občanov najmä v týchto dôležitých predvstupových chvíľach do klubu eurokrajín.

Ak predseda vlády nemá odvahu na červenú pre ministra Počiatka, mali by ste ju mať vy, poslankyne a poslanci Národnej rady. Mali by ste využiť svoje ústavou dané právo a vysloviť nedôveru ministrovi financií Jánovi Počiatkovi a ja som sa rozhodol, že ja tak urobím.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie, rozpočet a menu pánovi poslancovi Ivanovi Vargovi, aby informoval Národnú radu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

I. Varga, poslanec: Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spoločnú správu prerokovali výbory 25. júna, máte ju rozdanú v laviciach ako tlač 690a. Prerokovalo celkove, mali pridelený návrh v dvanástich výboroch a gestorským výborom bol výbor pre financie, rozpočet a menu.

Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory s odporúčaniami pre Národnú radu. Odporúčanie pre Národnú radu návrh neschváliť je z Výboru Národnej rady pre hospodársku politiku. Desať výborov neprijalo platné uznesenie. A výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport predložený návrh neprerokoval pre svoju neuznášaniaschopnosť.

Výbor pre financie, rozpočet a menu uznesením č. 336 z 25. júna 2008 schválil spoločnú správu výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením ministerstva financií, a určil mňa ako spoločného spravodajcu výborov predniesť túto spoločnú správu v pléne Národnej rady.

Pripomienky a požiadavky výborov k tejto správe žiadne neboli ani nevyplynuli žiadne ďalšie uznesenia.

Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Ďakujem, pán spravodajca.

Otváram rozpravu o tomto bode programu. Do rozpravy sa písomne prihlásili títo poslanci: za klub SDKÚ - DS pán poslanec Janiš, za klub KDH pán poslanec Brocka, za klub SMK pán Juhász a klub SMER-u pán poslanec Číž. Ďalej sa písomne prihlásili do rozpravy títo poslanci: pán poslanec Dzurinda, pán poslanec Jarjabek a pani poslankyňa Žitňanská.

Keďže o slovo požiadal podpredseda vlády a minister vnútra v zmysle § 28 ods. 1 rokovacieho poriadku, má prednosť a udeľujem mu slovo. Nech sa páči, pán minister.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v mene neprítomného predsedu vlády predniesol stanovisko vlády, nakoľko pán predseda vlády je na dlhodobo plánovanej zahraničnej ceste v Nemecku.

Rád by som sa na úvod zamyslel, prečo tu vlastne sedíme. Včera jednoznačne guvernér Národnej banky vysvetlil, že informácia o termíne a spôsobe zmeny centrálnej parity bola dostupná až v stredu poobede. Je teda jasné, že keď nejaká informácia neexistovala, nemohla ani uniknúť. (Ruch v sále.) Tomu zodpovedá tým pádom aj celé správanie opozície, ktoré je v tejto chvíli úplne zúfalé. O tom svedčí aj fakt, že hlavný iniciátor pán poslanec Mikloš nenabral odvahu, aby tú vec obhajoval, dokonca ani nie je prihlásený za klub SDKÚ, ale obhajujú ho tzv. odborníci ako pán poslanec Štefanec alebo pán poslanec Janiš. Nepochybujem, že v určitej chvíli sa k tomu dostanete, ale tá základná odvaha predniesť vlastný návrh vám evidentne chýba.

Nuž a prečo? Nuž asi preto, že jediné, na čo sa zmohol pán poslanec Štefanec, je, že tu rozprával o vtipoch, o priebehu pretekov Formule 1 a podobne. Je mu teda úplne jasné, ak ste si všimli, že v odôvodnení tohto návrhu nebol jediný dôvod, pre ktorý dnes by mala zasadať Národná rada. Je teda naozaj úbohé, že takýmto spôsobom sa míňajú peniaze daňových poplatníkov.

Možno by som ešte sa pristavil na chvíľku, predtým než prečítam aj naše stanovisko, že je krásne, akým nádherným eštebáckym spôsobom ste schopní kádrovať ľudí, ktorí niekde pracovali a niekde budú pracovať. Skutočne, ak náhodou nie ste v zoznamoch, právom tam patríte. (Potlesk.) Pretože štýl, ktorý ste predviedli, naozaj na to ani niektorí bývalí komunisti nemali.

Čo je ale v tomto prípade dôležité, a držme sa faktov a nie rečí... (Reakcia z pléna.) Viete, na rozdiel od niektorých členov vášho klubu som v komunistickej strane nebol. (Reakcie z pléna.) No tak sa dohodnime, že vy tam máte krásnych funkcionárov, čo sa budeme baviť. (Ruch v sále.) Ale chápem, že je to nepríjemné a ani nikto z nás nepodpisoval Antichartu, aj to vám je nepríjemné a vôbec táto konfrontácia je nepríjemná. (Smiech v sále.) Ale čo je podstatné, je možno, aby sme sa opäť vrátili k faktom, ktoré sú proste dôležité.

S uvedeným návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vyslovuje vláda Slovenskej republiky nesúhlas z dôvodov, že argumenty uvedené v návrhu buď úplne absentujú, alebo nezodpovedajú skutočnosti, sú tendenčné a nesmerujú k uvedeným obvineniam a ako zdroj informácií sú uvádzané len médiá, čo je najvtipnejšie, bulvárne, pán poslanec, jediné médium ste citovali bulvárne. Veď to je v podstate to, čo vám je asi najbližšie. Navyše obvinenia sú formulované bez akýchkoľvek dôkazov. Zmena centrálnej parity, čo možno viacerým nie je úplne známe, a zjavne ani poslancovi Miklošovi, je proces, ktorý má svoje zákonitosti, na základe ktorých je možné jednoznačne vyvrátiť, že nedošlo k žiadnemu úniku informácií o zmene centrálnej parity tak zo strany ministra financií Jána Počiatka, ako aj ostatných vysokých štátnych funkcionárov, ktorí mali prístup k tejto informácii počas procesu zmeny centrálnej parity.

Spúšťacím mechanizmom k úvahám o zmene centrálnej parity... (Smiech v sále.) Páči sa mi, že u niektorých poslancov SMK, ktorí až teraz pochopili vtip, ktorý povedal pán poslanec, sa začali smiať. To bude tým dlhým prekladom. (Smiech v sále.)

Spúšťacím mechanizmom k úvahám o zmene centrálnej parity bolo obchodovanie v dopoludňajších hodinách, čiže presne naopak, ako sa tu snaží predstaviť opozícia. Je to dané tým, že neovláda systém, akým spôsobom sa to robí. Keďže vývoj kurzu smeroval k dolnej hranici fluktuačného pásma, relevantné európske autority v popoludňajších hodinách 28. mája iniciovali zmenu centrálnej parity. O skutočnej výške centrálnej parity z dovtedajších 35 korún 424 na 30 korún 126 bolo rozhodnuté v neskorých večerných hodinách v ten istý deň počas telefonickej konferencie medzi európskymi a slovenskými zainteresovanými stranami. Túto skutočnosť potvrdzujú aj slová guvernéra Národnej banky Slovenska Ivana Šramka, ktoré odzneli na tlačovej konferencii Národnej banky po rokovaní Bankovej rady NBS. Je teda nepochybné, že keď informácia nebola, nemohla ani uniknúť.

Samozrejme, som presvedčený, že ju máte vy, keď ju nemal pán guvernér Národnej banky. Skúste ho možno vymeniť. Možno budete tie informácie mať. Možno ak ste ich mali vy, tak možno unikli od vás. V každom prípade my sme tú informáciu nemali, čo guvernér Národnej banky potvrdil.

Tieto reálne fakty sú jednoznačným dôkazom toho, že minister financií Slovenskej republiky Ján Počiatek nemal do popoludňajších hodín dňa 28. mája 2008 žiadne informácie o tom, aký bude vývoj kurzu v najbližších dňoch a či vôbec dôjde k zmene centrálnej parity, akou procedúrou by k tejto prípadnej zmene mohlo dôjsť a už vôbec nie informáciu, ako to bude presne vyzerať. Ostatné skutočnosti uvedené v návrhu na vyslovenie nedôvery sú nepodložené dohady a špekulácie, na ktorých len ťažko možno reálne založiť návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií a obviňovať vládu z prepojenia na finančné skupiny.

Návrh na vyslovenie nedôvery obsahuje celý rad nepodložených tvrdení a podozrení odvolávajúcich sa na medializované informácie, ktoré smerujú k očierňovaniu počnúc ministrom financií, predsedom vlády a vlády ako celku a ktoré sú v konečnom dôsledku len snahou opozície zneužiť proces zavedenia eura v Slovenskej republike na politické ciele, a tým zatieniť historický úspech súčasnej vlády, na ktorom má nepochybne veľkú zásluhu aj samotný minister financií Ján Počiatek.

Môžem teda povedať na záver, že Ivan Mikloš klamal, keď hovoril včera viackrát, ale to hlavné klamstvo, ktoré povedal, je, že došlo k úniku informácií o zmene centrálnej parity. Samozrejme, postupne sa začalo celé to obvinenie zmierňovať, potom to prešlo k podozreniu, potom vlastne sme ani netvrdili, že minister financií, potom vlastne už ani nehovoríme, že ten proces by mohol byť problém. Dnes už sú úplne iné slová, ako boli v úvode celej kauzy.

Je teda úplne jasné, že opozícia je v tomto prípade v úzkych a že ak si niekto urobil medzinárodnú hanbu, tak je to opozícia vzhľadom práve na neuveriteľný škandál, ktorý sa snažila vyrobiť a ktorý spľasol ako absolútna bublina.

Ak teda Ivan Šramko, guvernér Národnej banky, povedal, a citujem: "Keď sa priblížila hodnota aktuálneho trhového kurzu tesne k dolnej hranici povoleného fluktuačného pásma v rámci ERM II, príslušné európske autority", nie slovenská vláda, príslušné európske autority, "sa rozhodli okamžite zmeniť centrálnu paritu slovenskej koruny voči euru." Okamžite znamená, že rozhodnutie bolo náhle a neplánované. A čo je najpodstatnejšie, že tu je aj jasne povedané, kto o tejto otázke rozhoduje.

Zo strany príslušných európskych autorít boli prístupné 28. mája popoludní a o zmene centrálnej parity bolo vydané v ten istý deň o 23.00 hodine stanovisko s platnosťou 29. júla.

Ja si myslím, že toto naozaj nepotrebuje žiadny komentár. Ani vtipný, ani nevtipný, skrátka, jednoducho suchý komentár o tom, že informácia o tom, že sa bude meniť centrálna parita a ako sa bude meniť centrálna parita, bola známa v stredu popoludní. A preto všetky konštrukcie, ktoré sú uvádzané, sú iba vymyslenou bájkou, snahou nešťastnej a zakomplexovanej opozície zakryť úspech tejto vlády aj v tom, že napriek rôznym vyjadreniam, ku ktorým sa ešte dnes dostaneme, Slovensko dostalo zelenú na vstup do Európskej menovej únie.

Na záver môjho úvodného vystúpenia chcem ešte povedať, že v uznesení vlády Slovenskej republiky je jasne napísané, že vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi, poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Myslím si, že som jasne vysvetlil, že dnes opozícia úplne zbytočne míňa prostriedky daňových poplatníkov, pretože včera im jasne vystavila vysvedčenie aj nezávislá inštitúcia, ako je Národná banka, aj európske inštitúcie, ktoré sa jasne vyjadrili vo štvrtok aj piatok minulého roku, ako prebehol proces zavádzania eura na Slovensku a že bol bezproblémový.

Ja chápem, že nikdy nebudete mať odvahu zagratulovať či ministrovi financií, alebo tejto vláde k úspechom, pretože to nedokážete rozchodiť, ale minimálne by ste mali mať vzťah k daňovým poplatníkom a nemíňať ich peniaze v čase, kedy je už úplne jasné, že je to zbytočné a vymyslené.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie pána podpredsedu vlády: pán poslanec Mikloško, pán poslanec Palko, pán poslanec Fronc. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A pán poslanec Mikloško má slovo, nech sa páči.

F. Mikloško, poslanec: Pán minister, vy ste štyri- alebo päťkrát spomenuli guvernéra Národnej banky. Je to dobré, nie je dobré, že tu nie je prítomný. Pretože podľa mojej mienky v tejto chvíli celá diskusia okolo celého škandálu sa aspoň v mojich očiach sústreďuje na guvernéra Národnej banky. A ja sa pýtam, prečo guvernér Národnej banky nezverejnil túto informáciu hneď? Prečo guvernér Národnej banky ju zverejnil včera, a tým umožnil, aby týždeň tuná prebehla v celej slovenskej spoločnosti veľmi nepríjemná, veľmi až nechutná kauza, kde sa každý musel vyjadrovať? Podľa mojej mienky v tejto chvíli my by sme mali hovoriť o kompetencii guvernéra Národnej banky, nehovorím o odbornej, ale politickej, a nie o kompetencii ministra Počiatka, pretože mi je to veľmi, veľmi divné, že on vystúpil včera. Včera vystúpil deň pred odvolávaním s takouto informáciou, ktorá je teraz akože kapitálna informácia. Prečo neušetril slovenskú spoločnosť pred týždňom? To je otázka, ktorú by vláda mohla tomuto pánovi guvernérovi položiť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Pán podpredseda vlády, s ľútosťou konštatujem, že na adresu pána kolegu Štefanca ste vyslovili jednu dosť neokrôchanú poznámku. O tom, že kádruje ľudí, a tým pádom ak aj nie je na nejakých zoznamoch, tak na ne patrí. Toto bolo nesmierne neokrôchané. Čo je vám vlastné.

Musím pripomenúť, že ak niekto podstatne viacej kádroval ľudí z J & T, no tak to bol váš predseda vlády Robert Fico. To znamená, to, čo ste povedali, beriem to tak, že podľa vás aj Robert Fico, ak aj na nejakých zoznamoch nie je, tak na ne patrí. Medzi nami, na rozdiel od vás on bol v tej komunistickej strane, čiže potom je už úplne jedno, či na nejakých zoznamoch iných je, alebo nie je. Mimochodom, zo všetkých ministrov za SMER, tuším, v tej komunistickej strane neboli iba tí, ktorí ešte nemali v osemdesiatom deviatom osemnásť rokov.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pani predsedajúca. Pán podpredseda vlády a minister, veľmi pozorne som vás počúval a musím povedať, že mnohé vaše výpady, tak ako povedali aj moji predrečníci, boli nemiestne, neadekvátne. Dlhodobo vás sledujem a nemôžem si nepripomenúť a neprirovnať vás stále viac a viac, ako vnímam vaše vystupovanie, k jednej známej postave. Máte úspechy, preferencie u voličov, vyvolávate sympatie, vaša tvár takto pôsobí, ale stále viac a viac mi pripomínate Doriana Graya. Ďakujem.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán podpredseda vlády Kaliňák bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

R. Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra SR: Ďakujem pekne. Je príznačné, že reagovali jednak poslanci za... ako nečlenovia žiadneho klubu, teda ani nie za SDKÚ, to už sa k tomu netreba ďalej vracať.

Pán poslanec Mikloško, ja si myslím, že to je práve, odpoveďou je to, prečo to pán Mikloš spustil. On veľmi dobre vie, že procedúra centrálnej parity je prísne stráženou a utajovanou skutočnosťou. A práve preto ECB iba výnimočne umožní vyjadriť sa bližšie k samotnej procedúre. On dobre vedel, keďže dúfal, že nikto reagovať nebude, že nikto na jeho klamstvá nebude reagovať, tak sa cítil silný. Odvčera sa mu však trasú kolená.

Čo je druhá vec. Ja som mal 18 rokov, pán poslanec Palko, ale to je už takisto zbytočné komentovať. Ten výpad ste urobili len preto, aby ste mohli urobiť nejaký výpad smerom ku mne. Ja si myslím, že kto týmto spôsobom kádruje, je možno väčší eštebák ako ktokoľvek predtým.

A, pán poslanec Fronc, asi ste dávno nemali možnosť hovoriť. Toto je asi tak celé, čo k tomu môžem povedať, že ste možno sa nemali možnosť vyrozprávať. Ja ani nechcem byť arogantný, nič podobné, ale mali ste poznámku a ja ani netuším, na čo by som mohol v tejto chvíli reagovať.

Ďakujem pekne.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Skôr ako budeme pokračovať v rozprave, ešte, prepáčte, pán Štefanec, ešte o slovo požiadal predseda Národnej rady pán Paška, takže takisto v súlade s § 28 ods. 1 mu udeľujem slovo. Po ňom sa o slovo prihlásil navrhovateľ pán poslanec Štefanec.

Nech sa páči, pán predseda, máte slovo.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem, pani podpredsedníčka. Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, členovia vlády, chcem len ešte predtým, kým sa rozvinie, síce podľa mňa nezmyselné, ale predsa len, meritum veci k tejto rozprave, dovoľte vás informovať o priebehu a výsledkoch stretnutia poslaneckého grémia, ktoré som, ako to býva obvyklé pred každou schôdzou Národnej rady, zvolal aj pred touto schôdzou.

Samozrejme, vyplývajú mi určité povinnosti, ale mám aj nejaké práva a v rámci tých povinností bolo úplne jednoznačné, že v zmysle ústavy som musel na návrh 32 poslancov túto schôdzu zvolať. Nuž ale právo moje je povedať, čo si o tom myslím, a dovoľte, aby som tak učinil, pretože som tak urobil aj počas rokovania poslaneckého grémia.

Padali tu, a priznám sa, že som nechcel veľmi zasahovať do toho, do tej podstaty, ale od pána navrhovateľa veľmi silné slová o tom, aký historický okamih vraj v negatívnom slova zmysle prežívame a ako všetko sa to čiernymi písmenami zapíše do dejín Slovenska, parlamentu a vlády. No tak ak sa niečo naozaj bezprecedentne zapíše, tak to bude táto nezmyselná schôdza. Pretože ja som si dal tú námahu a prešiel som si nielen obdobie, kedy som tu pôsobil ako opozičný poslanec, ale aj niekoľko období dozadu a ešte sa nikdy, dámy a páni, nestalo, aby sa prerokovával program, ktorý jednoducho nemá dôvod. A stačí prečítať jeden odsek z dôvodovej správy navrhovateľov a bude jasné.

Ešte prvý týždeň konania 24. schôdze sme odsúhlasili naprieč všetkými klubmi, že by bolo dobré, aby Národná banka a guvernér poskytol všetky informácie a aby potvrdil alebo vyvrátil, či došlo k úniku informácií, ktoré viedli k akýmsi finančným profitom, alebo nedošlo, že to nebolo možné. A tak znie aj dôvod, prečo 32 poslancov zvolalo legitímne, uznávam, túto schôdzu, kde sa hovorí, správy, aby podal guvernér "správu o rokovaniach o zmene centrálnej parity a o obchodovaní so slovenskou korunou pred oficiálnym oznámením o zmene centrálnej parity, ktorá by vyvrátila alebo potvrdila podozrenia z úniku informácií, a teda z nezákonného konania a obohatenia sa".

Buď ja neviem čítať a písať, alebo to vy neviete, navrhovatelia. Včera autorita guvernér Národnej banky Slovenska, ktorého, mimochodom, sme nenominovali my, jednoznačne nevyvrátiteľným spôsobom spochybnil, že existovali informácie, to znamená, že nemali ako a komu uniknúť. A preto sa domnievam, že táto schôdza, nech už bola akokoľvek oprávnene zvolaná, je zbytočná. Áno, zapíše sa do dejín slovenského parlamentarizmu práve tým, že neexistuje legitímny obsahový dôvod, aby sme dnes rokovali.

Ja uznávam, že tento inštitút je súčasťou politického marketingu, politického boja a neraz sme ho využívali. Jediný rozdiel je, či ho používate ako štandardnú súčasť programového dialógu so svojím občanom, svojím voličom a všade tam, kde máte pocit, že vaša vízia usporiadania spoločnosti je osobou, ktorá nesie zodpovednosť za deformácie alebo pozitíva, spochybňovaná, ovplyvňovaná, je takýto inštitút úplne oprávnený a bol a bude súčasťou, dúfam, slovenského parlamentarizmu. Ale tam, kde sa stáva súčasťou prázdneho, bezduchého, bezobsažného, bezprogramového pôsobenia strany, ktorá akosi nevie si zvyknúť, že sa dá vládnuť aj inak. Že netreba škandály, že netreba napätie v spoločnosti, že netreba manipulovať, že netreba ovplyvňovať, že netreba kupovať poslancov, pretože tí, ktorí ten mandát od ľudí dostali, ho dostali na to, aby vykonávali program a napĺňali program, na ktorý ten mandát dostali. Pre takéto politické subjekty je potom takáto schôdza bez dôvodu a obsahu jediné, čo môžu ponúknuť. Rozoštvať ľudí, nervozita, napätie, jednoducho za každú cenu udržať, keď už neexistuje program, aspoň značku v hre. A pre mňa z tohto dôvodu bude táto schôdza, napriek tomu, že už aj keď nebudem sedieť v týchto laviciach, čímsi, čo sa naozaj zapíše do dejín, a dúfam, že si to každý bude pamätať ako nezmyselný počin. Oprávnený, znovu podotýkam, v zmysle ústavy, ale bezobsažný, bezdôvodný.

A ešte druhá vec z poslaneckého grémia. Trikrát sme, dámy a páni, minulý týždeň, prvý týždeň rokovania riadnej schôdze, sedeli na grémiu a hľadali riešenie, čo s týmto týždňom. Parlamentné zasadnutie Rady Európy, plánované zahraničné pracovné cesty, individuálne aktivity, to všetko viedlo k tomu, že naprieč politickým spektrom došlo k dohode, že tento týždeň Národná rada nebude rokovať a že každý využije tento týždeň na plnenie si svojich iných pracovných povinností.

Čo by sa, dámy a páni, bolo stalo, ak by navrhovatelia, ktorí tu tak často kričia aj na moju osobu, aj na vás ostatných z koalície, že nechceme komunikovať, že nevychádzame v ústrety, boli prišli a boli by sme dohodli podanie tohto návrhu, pretože nespochybniteľne musím v zmysle ústavy konať tak, aby sme mohli napríklad zvolať túto schôdzu bez ohľadu na to, čo si o jej obsahu myslím, ale technicky nevyhnutne pred začatím budúcotýždňového rokovania? No len asi by zase chýbala tá značka, asi by chýbalo to napätie, asi by chýbalo to rozoštvanie, asi by chýbalo čosi, čím sa treba za každú cenu zviditeľniť. Ja som presvedčený, tá diskusia bude korektná a poslanci sa rozhodnú objektívne, ale aj spôsob, akým boli predložené tieto návrhy, je dôkazom toho, že nejde o nič iné ako o prázdny marketing.

Čo je ale škoda, že pri takom vážnom poste, ako je minister financií, a v takej vážnej situácii, akou je prechod na euro a vstup do eurozóny od 1. januára, keď rozhoduje každá maličkosť o tom, aký bude fixný konverzný kurz, odporúčam, páni z opozície, ďalej spochybňovať, určite vám to naši dôchodcovia, naši mladí, všetci ocenia, že budú mať aj vďaka vám a vďaka týmto nezmyslom vo vrecku menej eur.

Ďakujem pekne. (Smiech v sále a potlesk.)

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Faktické poznámky na vystúpenie predsedu Národnej rady pána Pašku: pán poslanec Dzurinda, pán poslanec Mikloško, pán poslanec Brocka, pán poslanec Palko, pán poslanec Kahanec, pán poslanec Markovič a podpredseda Národnej rady pán Hort. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

A pán poslanec Dzurinda má slovo.

M. Dzurinda, poslanec: Pán predseda Národnej rady preukazuje, že aj jeho pýcha a arogancia dosahuje také rozmery, že už pohŕda aj ústavnosťou. Nemá na to kompetenciu, aby posudzoval dôvody alebo nedôvody. Naopak, mal by trpezlivo si vypočuť diskusiu, v ktorej sa oboznámi s vecou, tak ako ju vidíme my. Prázdnym marketingom bolo práve jeho vystúpenie. Zbytočne, pán predseda, ste nás obrali o pár minút rokovania. Ale zopakujem to kľúčové: vaša pýcha a arogancia dosahujú už takých rozmerov, že pohŕdate aj základným zákonom tejto krajiny - Ústavou Slovenskej republiky.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Pán predseda Paška, dnes tu chýbajú dvaja ľudia. Pán guvernér banky a pán predseda vlády. Na adresu pána guvernéra banky som už povedal, že jemu by sme položili otázku, alebo ja by som položil otázku, prečo až včera zverejnil tie informácie, ale pýtam sa, prečo tu nie je pán premiér Fico? On je dnes v Prahe, ale vy ste mali možnosť schôdzu zvolať do piatku. Prečo ste ju nezvolali nazajtra, keď tu bude.

Pán predseda parlamentu, vy zľahčujete situáciu, ktorú ale zdramatizoval premiér Fico. On hovoril o žltej karte a on použil výraz, aký som ja nezažil za 20 rokov, aby premiér sa vyjadril na svojho ministra, že ešte niečo a zlomí mu väz. To som nepočul nikdy takéto dehonestujúce a ponižujúce vyjadrenie. On zdramatizoval túto situáciu. A prečo tu nie je, prečo ste nezvolali schôdzu nazajtra, aby sme im mohli položiť otázky? No ja sa obávam, že celá táto diskusia dneska nebude o pánovi ministrovi Počiatkovi, ale mala by byť o pánovi premiérovi a mala by byť o pánovi guvernérovi, ktorý pre mňa z nepochopiteľných politických dôvodov tú informáciu nepovedal včas, a my aby sme sa vyhli jednej zbytočnej celospoločenskej diskusii.

Takže nezľahčujte niečo, čo zdramatizoval predseda vašej strany a predseda vlády Robert Fico.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, táto schôdza nie je až taká nezmyselná, naopak, ja si myslím, že má veľký zmysel. Je to škandál a väčší ako kauza Privilégium. Takto pred rokom sme sa zaoberali kauzou Privilégium, kde lietali milióny, v tejto kauze lietajú stovky miliónov. A keď sa odvolávate alebo argumentujete guvernérom Národnej banky Slovenska, no tak ja vám ho zacitujem, ja vám ho zacitujem, ako sa on vyjadril: "Nemám informácie, že došlo k úniku informácií. Národná banka Slovenska to však prešetruje." Toto je dôvod, pre ktorý by sme nemali rokovať o ministrovi Počiatkovi?

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Palko.

V. Palko, poslanec: Pán predseda Paška, existuje čosi, čo sa volá zdravý rozum a ten by sme mali rešpektovať. Pán predseda, no nie je možné obviniť opozíciu z bezobsažnosti a z rozoštvávania, ak tá opozícia hovorí, dokonca miernejšími slovami, skoro to isté, ako to povedal predseda vlády Robert Fico, keď hovoril o lámaní väzov, keď hovoril o tom, že Počiatek pôjde preč, keď sa ešte dopustí hocijakej malej drobnosti. Čiže vychádza to tak, že sú dve možnosti. Prvá možnosť, že bezobsažnosti a štvanie okolo seba šíri predseda vlády Robert Fico, a druhá možnosť je tá, že bezobsažný bol váš prejav. Mne to vychádza na tú druhú možnosť.

A. Belousovová, podpredsedníčka NR SR: Pán poslanec Kahanec.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP