Středa 14. května 2008

Druhý deň rokovania

21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

14. mája 2008 o 9.00 hodine

M. Hort, podpredseda NR SR: Takže prajem vám príjemný dobrý deň.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 21. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie svojej neúčasti na dnešnom rokovaní písomne požiadali nasledovní poslanci: pán Pavol Goga, pán Sergej Chelemendik, pán Martin Kuruc a pán Ľuboš Micheľ.

Budeme pokračovať v prerušenej rozprave v prvom čítaní o

vládnom návrhu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

ktorý sme dostali ako tlač 608.

Vítam na našom rokovaní pána ministra Bašku, ktorý bude zastupovať pána podpredsedu Kaliňáka vzhľadom na jeho povinnosti vo vzťahu k dnešnému zasadnutiu vlády, a preto ho prosím teraz, aby zaujal miesto pre navrhovateľov.

A taktiež vítam pána poslanca Richtera, ktorý je spravodajcom určeným pre tento návrh zákona.

Do rozpravy sa písomne prihlásili páni poslanci Martin Pado za poslanecký klub SDKÚ a ďalej pán poslanec Jozef Šimko. Čiže budeme pokračovať v prerušenej rozprave s tým, že dávam slovo pánovi poslancovi Padovi a pripraví sa pán poslanec Jozef Šimko. Po ich vystúpeniach a prípadných faktických poznámkach bude možnosť prihlásiť sa k tomuto návrhu zákona ústne.

Pán poslanec, máte priestor pre vaše vystúpenie v rozprave. Nech sa páči.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo. Vážení pán predsedajúci, vážení pán minister, kolegyne, kolegovia, prerokovávame návrh zákona alebo v podstate ide o návrh novely zákona, ale je to nový zákon, ktorý podľa legislatívneho plánu práce vlády Slovenskej republiky mal byť prerokovávaný v decembri minulého roku. Podľa niektorých vyjadrení predstaviteľov ministerstva vnútra v roku 2006 mal byť tento zákon prerokovávaný v júli roku 2007, tak aby platil ešte v zime. Napriek tomu je polovička mája a prerokovávame tento zákon až dnes. Ja viem, že aj včera sa pán minister vnútra pán Kaliňák snažil odôvodniť toto meškanie dlhodobým a zodpovedným pripomienkovým konaním a dôležitosťou tohto zákona a potrebou venovať sa mu dlhší čas. Som však presvedčený, že ani jedno z týchto ospravedlnení nie je dostatočné na to, aby sme odôvodnili prijatie tejto normy minimálne s polročným meškaním. Predpokladám, že za prijatím tejto normy je v prvom rade snaha zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť nehodovosť a možnože v neposlednom a možno dokonca v prvom rade znížiť počty usmrtených pri dopravných nehodách na našich cestách.

Chcel by som dať, dámy a páni, do pozornosti rokovanie o návrhu novely zákona v jedenástom mesiaci roku 2006, išlo o celodenné svietenie, a vyjadrenie pána ministra Kaliňáka v denníku Sme 24. 8. 2007 v článku Budeme jazdiť po novom. Píše sa tu: "Zmenou je aj celoročné svietenie." Keby platilo už vlani, nemusel podľa Kaliňáka zahynúť napr. šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Chcem dať do pozornosti, že toto je vyjadrenie pána ministra Kaliňáka z augusta roku 2007, rokovanie o novele zákona bolo roku 2006. Dnes máme máj roku 2008. A ja sa pýtam, koľko ľudí, ak mám zobrať do úvahy vyjadrenie pána ministra Kaliňáka, muselo kvôli tomu, že sa nesvietilo, zahynúť za posledný rok a pol. Ak teda dnes prerokovávame zákon v prvom čítaní a ak bude schválený, tak začne platiť v októbri roku 2008, teda minimálne o pol roka neskôr. V tom horšom prípade je to o viac o 12 mesiacov neskôr, ako mal platiť.

Dámy a páni, ja si dovolím citovať z dôvodovej správy: "Prijatie nového zákona o cestnej premávke je predpokladom splnenia tých najprísnejších kritérií zvyšovania bezpečnosti na cestách Slovenskej republiky." Ak je toto skutočný dôvod, potom nijaké ospravedlnenie, nijaké slová nemôžu naozaj ospravedlniť oneskorené prijímanie tohto zákona. Treba sa zamyslieť nad personálnymi zmenami, ktoré v tejto oblasti urobil pán minister vnútra pán Kaliňák na začiatku pri svojom nástupe do funkcie. A tam treba hľadať v prvom rade dôvod zlyhania pri predkladaní tohto návrhu zákona. Ale s tým sa musí vysporiadať pán minister vnútra. Nemôžem sa ubrániť presvedčeniu, dámy a páni, že tento zákon je dôsledkom nielen snáh o zvýšenie bezpečnosti, ale je aj dôsledkom zlyhania ministerstva vnútra v realizácii dopravnej politiky na našich cestách od roku 2006. Ja viem, že s tým nemôžete, dámy a páni z koalície, súhlasiť a neprizná to ani pán minister, ale odcitujem vyjadrenie pána ministra vnútra pre médiá zo 17. 7. 2006. "Nebudem sa snažiť preventívnymi dopravnými akciami napĺňať štátny rozpočet," tvrdí pán Kaliňák. Alebo ďalšie vyjadrenie pána ministra a vyjadrenie pána viceprezidenta Policajného zboru pána Jankoviča, ktoré bolo uvedené 14. 9. 2006, je: "Ako uviedol Robert Kaliňák, doteraz poznala verejnosť akcie nazvané Jastrab, pričom išlo o dravca, ktorý sa špecializoval na výber pokút. Dopravná polícia pod novým vedením by sa mala venovať najmä plynulosti cestnej premávky a pomoci vodičom na cestách. Ak však dôjde k porušeniu pravidiel, polícia tvrdo zakročí." Znamená to, že represiu nahrádza prevenciou a Jastraba nahradil Anjel na cestách. Pán Jankovič doplnil, že táto akcia má mať hlavné ťažisko v regulácii dopravy a v sprejazdnení kritických dopravných uzlov, na ne je však naviazaná aj kontrola dodržiavania ustanovení zákona. Výsledkom tohto postupu, dámy a páni, bol rapídny nárast počtu usmrtených na našich cestách v druhej polovici roku 2006 a následne v celom roku 2007. To je výsledok takéhoto postupu, výsledok eliminácie preventívnych akcií, ktoré v predchádzajúcom období na našich cestách boli realizované.

Dámy a páni, verejnosť netrpezlivo čakala na nový zákon, pretože bezpečnosť cestnej premávky sa dotýka všetkých občanov našej krajiny. Verejnosť a hlavne motoristická verejnosť čakala na zákon, ktorý bude nielen prísnejší a vo väčšej miere ochraňovať účastníkov cestnej premávky, ale aj na zákon, ktorý bude moderný a v zmysle súčasných trendov a proklamovaných tvrdení predstaviteľov tejto vlády. Nedočkali sa toho. Zákon, ktorý nielen neskutočne mešká a mnohé problémy nerieši alebo ktorým sa vyhýba, je ešte aj zákonom zlým, zákonom, kde nedostatky prevyšujú pozitívne prvky. Tento zákon obsahuje mnohé ustanovenia, ktoré síce na prvý pohľad vyzerajú možno ako ústretové, no sú to ustanovenia, ktoré v konečnom dôsledku spôsobia chaos, nejednotnosť a poškodenie účastníkov cestnej premávky. V prvom rade, dámy a páni, ide o dve ustanovenia nového zákona, povinnosť používať zimné pneumatiky za podmienok, ako to ustanovuje zákon, a zákaz počas riadenia vozidla vykonávať vo vozidle činnosti nesúvisiace s riadením vozidla.

Pneumatiky. Ako a kedy budeme používať zimné pneumatiky? Objavili sa návrhy, aby vodiči za sebou ťahali možno nejaké malé meteostanice alebo aby ich mali so sebou v aute, aby mohli teda presnejšie odhadnúť situáciu, ktorá na našich cestách nastane. Ak tvrdíte, že mal vodič predvídať, aké bude počasie, to je to isté ako ustanovenie paragrafu, že vodič musí prispôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky. Je jasné, že v obidvoch týchto prípadoch bude vodič ťahať za kratší koniec. Pre všetkých tých, ktorí sa tešia, že nebudú musieť kupovať zimné pneumatiky, je jedno upozornenie. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Policajný zbor preniesol zodpovednosť za stanovenie podmienok pre účastníkov na cestách zo štátnych orgánov gumovým paragrafom na samotných vodičov, a to nie preto, že by pán minister Kaliňák nevedel, čo treba v zákone ustanoviť, ale preto, že táto vláda predsa nemôže na občanov zvaliť takúto povinnosť. Ale ako to dopadne pri určovaní zodpovednosti za dopravnú nehodu alebo ako rozhodne poisťovňa pri riešení plnenia poistného pri dopravnej nehode, to už dnes nikto nehovorí, to nikoho nezaujíma, bude to zaujímať v prvom rade tých, ktorých sa to v prípade dopravnej nehody dotkne.

Ešte k pneumatikám. Píše sa tam o súvislej vrstve snehu, ľadu alebo o námraze. Nikde sa nehovorí o kašovitej vrstve snehu na vozovke. Predpokladám, že 99,99 % z nás, ako tu sedíme, aj z tých, ktorí tu nie sú, sú vodiči, ktorí najazdia ročne niekoľko tisíc, možno desaťtisíc kilometrov. Tak sa rozpamätajte na to, aká je situácia na ceste v prípade, že na letných pneumatikách vyjdete na kašovitú vrstvu snehu. Myslím, že k tomu netreba nijaké ďalšie slová.

Druhá oblasť, o ktorej som hovoril. Ide o zákaz vykonávať počas riadenia činnosti nesúvisiace s riadením vozidla. V zákone sa neobjavilo to, čo bolo proklamované, teda zákaz jedenia, pitia a fajčenia počas riadenia. Ale pýtam sa. Sú to veci, ktoré priamo súvisia s riadením vozidla? Nie sú to tie veci. To znamená, že sme ich síce nedali priamo do ustanovení tohto zákona, ale nepriamo z daného paragrafu jasne vyplývajú. A čo tak navigačný systém a jeho sledovanie? Tí, ktorí máte v aute navigačný systém, viete, akým spôsobom odpútava pozornosť od riadenia. Ja viem, je to moderný výdobytok, všetkým nám pomáha pri cestách, najmä na územiach, ktoré nepoznáme, ale toto ustanovenie sa doslova a do písmena priamo vzťahuje aj na navigačný systém. A znova chcem pripomenúť otázku, ako to dopadne v prípade dopravnej nehody a pri riešení plnenia poistného pri dopravnej nehode.

Zákon, dámy a páni, nerieši niektoré dôležité problémy, ktoré sa na našich cestách vyskytujú. Spomeniem z nich len dva. Po prvé, je to prevádzka vozidiel s pravostranným riadením na našich cestách. Teraz nemám na mysli tie vozidlá s pravostranným riadením, ktoré cez naše územie tranzitujú. Paradoxne treba povedať, že turisti z krajín, predovšetkým z Veľkej Británie, prechádzajúci naším územím vo väčšine prípadov majú k dispozícii z požičovne auto s riadením na ľavej strane. Mám na mysli autá dovezené zo zahraničia, predovšetkým z Veľkej Británie, ktoré sa u nás používajú pravidelne, no vzhľadom na technický problém nie sú prihlásené a používajú sa naďalej s evidenčným číslom z krajiny pôvodu. Treba hovoriť viac o bezpečnosti riadenia vozidla s pravostranným riadením na našich cestách? Druhý problém, ktorý zákon nerieši, je prevádzkovanie vozidiel s cudzími evidenčnými číslami na našich cestách, vozidiel s cudzími evidenčnými číslami, ktoré vlastnia evidentne obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí z tohto titulu nemajú povinné zmluvné poistenie. Viem o nie jednom prípade, keď takého vozidlo bez povinného zmluvného poistenia spôsobilo dopravnú nehodu, pričom druhý účastník dopravnej nehody nemal havarijné poistenie.

Zákon je jasným výsledkom neschopnosti reálne uvažovať a vnímať situáciu v cestnej premávke. Zákaz jazdy nákladných vozidiel nad 3,5 tony v piatok a v nedeľu je toho najlepším príkladom. Viceprezident Policajného zboru Slovenskej republiky sa vyjadrí, že nevadí, že to nemá ani jedna krajina v Európe, aspoň v niečom budeme prví. Ja odmietam, dámy a páni, aby Slovensko bolo pokusným králikom a laboratóriom Európy. Slovensko nie je ani prvou krajinou, ktorá sa o to pokúsila. Prvý pokus, ktorý v tom bol, dopadol fiaskom. Ak ministerstvo vnútra bolo schopné v uplynulom období odskúšať zákaz predbiehania kamiónov na diaľnici Trnava - Bratislava, dodnes nepristúpilo k uzákoneniu zákazu predbiehania na celom území Slovenska, prečo nie je schopné, ak už uvažuje o tejto myšlienke, toto vyskúšať, ale priamo to chce realizovať cestou ustanovenia v zákone od 1. 10. 2008?

O prístupe a myslení pána viceprezidenta veľmi dobre svedčí aj jeho vyjadrenie na adresu oponentov z ČESMAD-u: "Možnože o kvalite a odbornosti aj týchto ľudí svedčí to, že vo svojom vyhlásení hovoria o novele zákona, zatiaľ čo my hovoríme o úplne novom zákone, čiže ani nevedia, o čom hovoria." No ja si myslím, že pokiaľ budeme rozprávať o Trabante, BMW a o ja neviem Rolls-Royce, vždy budeme vedieť, že rozprávame o motorovom vozidle. aj keď o tom Trabante niekedy pochybujem, ale má to motor a štyri kolesá.

Druhá oblasť, ktorá hovorí o veľmi takom zvláštnom vnímaní reality na našich cestách, je návrh zavedenia psychotestov pre všetkých adeptov na vodičský preukaz a pravidelných psychotestov pre vodičov v staršom veku. Nie som, dámy a páni, ani lekár, ani odborník psychológ, no nie som presvedčený, že psychotesty nám odstránia množstvo dopravných nehôd a že znížia počty usmrtených. Pomôžem si vyjadrením odborníka v tejto oblasti. Dlhoročný motoristický odborník, majiteľ autoškoly a člen viacerých odborných organizácií Arpád Horváth je opatrný, psychotesty všetkých vodičov sa mu nezdajú: "Robím roky v tejto oblasti, ešte som sa nestretol s tým, že by psychologické vyšetrenie pomohlo k niečomu na cestách. Nijaká štatistika neuvádza, že nepriaznivú situáciu v bezpečnosti dopravy spôsobila zlá psychika vodičov. Ak vôbec sa majú robiť psychologické testy, tak skôr ich treba robiť ako informatívnu vec." Dámy a páni, o. i. príslušník Policajného zboru je tým najdôležitejším pri skúškach na vodičské oprávnenie. Chcete povedať, že príslušník Policajného zboru nie je schopný reagovať a vnímať adepta, aký je to vodič? Nepatrí to o. i. k premávke na pozemných komunikáciách. Chcem sa spýtať pána ministra Kaliňáka, ako zmenil systém psychotestov pre príslušníkov Policajného zboru, ako často robia psychologické testy príslušníci, ktorí majú v rukách nielen vozidlá, ale aj skutočnú strelnú zbraň. Najprv by bolo teda vhodné asi viac komunikovať s odborníkmi, jasne definovať celú problematiku, analyzovať skúsenosti z okolitých krajín, a nie len tak sa rozhodnúť, že skomplikujeme život občanom tejto krajiny v snahe čo najjednoduchším spôsobom pre Policajný zbor riešiť problém, ktorý nezvládame, tobôž keď súčasné vyšetrenia niektorých profesionálnych vodičov u psychológa pripomínajú IQ test a test motoriky. Stláčanie správnych tlačidiel počítača overuje schopnosť vodiča rozhodovať sa, ale test nesleduje agresivitu. Len tak mimochodom prečítal som si 6. 5. vcelku zaujímavý článok v denníku Pravda pod názvom Otestovaný. Citujem poslednú vetu z tohto článku: "Mimochodom, ak má test preukázať schopnosť riadiť motorové vozidlo, potom by stálo za úvahu, či by sa nemala vopred a preventívne testovať aj schopnosť riadiť štát." Ale to je citát z toho článku.

A tretí bod, ktorý hovorí o azda zvláštnom vnímaní reality, je rozšírenie práva prednostnej jazdy o ďalšie subjekty, o. i. aj predsedov vyšších územných celkov, Ústavu pamäti národa, NKÚ a tak ďalej. Dámy a páni, prečo je potrebné takého rozšírenie? Pri vyšších územných celkoch sa tu spomínala nutnosť, keďže vyšší územný celok alebo župan riadi život v regióne v prípade mimoriadnych situácií. Tento dôvod neexistuje, dámy a páni. Veľmi dobre viete, minulý rok keď sme prijímali zákon o rušení krajských úradov, sme vás upozorňovali na to, že prednostovia krajských úradov sú predsedami bezpečnostných rád krajov, ktoré riadia život v regióne za mimoriadnych udalostí. Je to ústavný zákon, ktorý o tom hovorí. A nijakým ústavným zákonom ste tieto právomoci nedelegovali na predsedu vyššieho územného celku, takže takýto dôvod je nezmyslom. Ale objavil sa iný dôvod, vraj predsedovia vyšších územných celkov potrebujú mať takéto právo prednostnej jazdy, pretože často majú obchodné rokovania v prospech regiónu. Ja sa pýtam, či podnikateľ, ktorý ide na rokovanie alebo má pripravený projekt, ktorý prinesie regiónu možno desiatky miliárd korún, možno miliardy, možno stovky miliónov korún, bude v tomto zmysle mať takisto právo získať právo prednostnej jazdy. No ak to tak bude, potom na našich cestách budeme mať autá plné majákov. Právo prednostnej jazdy by v prvom rade a predovšetkým malo byť vyhradené pre ozbrojené zložky, políciu, sanitky, hasičov a iné zložky zasahujúce pri mimoriadnych udalostiach alebo haváriách či iných nešťastiach, pre zasahujúcu colnú správu a subjekty spadajúce pod Úrad pre ochranu ústavných činiteľov. Pán minister vnútra chce na jednej strane psychotestmi znižovať pravdepodobnosť riadenia vozidiel agresívnymi ľuďmi, aspoň si myslím, že toto bol cieľ, no na druhej strane je ochotný dať právo prednostnej jazdy komukoľvek, aj keď pravda aj na takéto prípady by sa vzťahovali psychotesty.

Len okrajovo sa chcem dotknúť zníženia rýchlosti v obciach na 50 kilometrov za hodinu. Nie som proti tomu. Nie som proti tomu, no v návrhu zákona chýba odôvodnenie, prečo k tomu chceme pristúpiť. Chceme k tomu pristúpiť preto, že sme poslednou krajinou v rámci Európskej únie, kde päťdesiatka neplatí? No tak to povedzme, že to je dôvod, aj to sa dá prijať. Chceme k tomu pristúpiť preto, že výskumy hovoria o skracovaní brzdnej dráhy pri rýchlosti 50 na rozdiel od 60 kilometrov za hodinu? Dobre. Ale chýba mi tu štatistika, nielen výskum, ale aj štatistika dopravnej nehodovosti v našich obciach a koľko dopravných nehôd bolo spôsobených práve z dôvodu rýchlosti 60 kilometrov za hodinu.

A ešte jedna vec, ktorú nemôžem považovať za premyslenú. Je to zákaz parkovania na chodníkoch. Existujú vždy dva spôsoby, ako pristupovať k problému, jeden je negativistický a jeden je pozitívny alebo pozitivistický. Na jednej strane povieme, že je dovolené všetko, čo nie je zakázané, alebo na druhej strane povieme, že všetko je zakázané okrem toho, čo je dovolené. Aj dnes platí ustanovenie v zákone, ktoré hovorí o tom, ako je možné na chodníku parkovať, že je potrebné nechať priestor pre prechod pre chodcov a takisto aj pre presun s detským kočíkom alebo s niečím podobným. Ak je problém s tým, že autá parkujú nesprávnym spôsobom, je tu na to polícia, či štátna alebo mestská, ktorá má kontrolovať dodržiavanie ustanovenia zákona. Ale kvôli tomu nie je podľa mojej mienky nutné ani potrebné prijímať ďalšie ustanovenia v zákone o premávke na pozemných komunikáciách. Nesnažme sa vlastnú neschopnosť a vlastnú benevolenciu k dodržiavaniu zákona riešiť ďalším ustanovením zákona. Na našich cestách platí veľmi veľa pravidiel, ktoré sa nedodržiavajú. Ale to ešte neznamená, že pretože sa nedodržiavajú jedny, treba prijímať iné. Treba len dbať na to, aby sa pravidlá, ktoré dneska existujú, rešpektovali a dodržiavali. Platí to pri predbiehaní kamiónov na diaľniciach, tam, kde je to zakázané. Platí to pri nedodržiavaní bezpečnostnej vzdialenosti a vzdialenosti medzi idúcimi vozidlami do tej miery, aby bolo možné, aby predbiehajúce vozidlo mohlo sa medzi tieto vozidlá zaradiť. A to isté platí aj pre parkovanie na chodníkoch.

Vážený pán minister, dámy a páni, ja sa priznám, že som sa nemohol tejto novely alebo tohto nového zákona dočkať. A aj keď som mal výhrady k oneskorenému termínu, potešil som sa, keď sa dostal tento návrh do legislatívneho procesu. A viem, že na túto normu naozaj čaká celá motoristická, ale aj nemotoristická verejnosť. No musím povedať dnes, že som sklamaný. A napriek tomu, že návrh zákona obsahuje viacero dobrých prvkov, ktoré zlepšia situáciu, musím povedať, že obsahuje veľmi veľa negatívnych prvkov. A z môjho pohľadu negatíva presahujú pozitíva. Preto nemôžem až do odstránenia tých zlých deformujúcich prvkov, napriek tomu, že by som to veľmi chcel, za tento návrh zákona hlasovať.

Dámy a páni, poslanecký klub SDKÚ - DS za tento návrh zákona v prvom čítaní hlasovať nebude. Ďakujem pekne za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

S faktickými poznámkami na vystúpenie pána poslanca Martina Pada sa prihlásili pán poslanec Viliam Jasaň, Ján Kvorka. Končím možnosť prihlásenia sa s faktickou poznámkou.

A slovo má pán poslanec Jasaň. Nech sa páči.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, budem reagovať na tú časť, keď ste hovorili o prístupe k problému, že môže byť pozitívny a negatívny. Vy svoje vystúpenie ste ladili stranícky negatívne. Samozrejme, je možnosť na problém upozorniť a, znova opakujem, navrhnúť riešenie. Ale vy ste síce upozornili na niektoré problémy, ktoré sa dajú odstrániť, včera, keď sme tam stáli s pánom ministrom Kaliňákom, kde aj povedal, že tieto problémy odstráni, do druhého čítania určite mnohé budú odstránené, zároveň upozornením aj poviete, že minister je neschopný. Toho sa akosi nemôžete vyvarovať. Ja, samozrejme, mám tiež výhrady k tomuto zákonu. A preštudoval som si ho. A určite pri druhom čítaní vystúpim a upozorním na niektoré, ale aj s riešením.

A už len dve poznámky, resp. otázky. Vy ste hovorili o tom svietení. A často používate vo svojom vystúpení štatistiky, kde sú. Povedzte mi, prosím vás, kde sa uviedlo, koľko občanov alebo vodičov, alebo chodcov zomrelo pri dopravných nehodách v dôsledku toho, že autá nesvietili. Ak to viete, buďte tak dobrý, povedzte mi to, rád by som to v ďalšej svojej práci využil pri riešení týchto problémov. A uviedli ste, že bol väčší počet usmrtených, čo je pravda, ale na druhej strane ste neuviedli, že je zaznamenaný aj výrazný pokles dopravných nehôd v tom období, o ktorom ste vy hovorili.

A ešte k psychotestom. Ja mám výhrady voči tomu. Myslím si, že psychotesty budú zaujímavé vtedy, keď odoberú vodičovi vodičský preukaz a následne bude chcieť... (Vystúpenie prerušené časomierou.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kvorka. Nech sa páči.

J. Kvorka, poslanec: Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pán poslanec Pado, pozorne som si vypočul vaše vystúpenie. A v určitej časti sa dá súhlasiť s vaším vystúpením. No ten úvod, ktorý ste tuná predviedli, sa nelíšil v ničom o toho, čo predvádzajú pri každom vystúpení vaši kolegovia, páni poslanci a pani poslankyne z opozície.

Viete, obviňovať neustále predstaviteľa vládnej koalície, v tomto prípade ministra vnútra Roberta Kaliňáka aj z takého výroku, ako vy ste tu použili, že je zodpovedný za smrť Jána Langoša, tak to, si myslím, už presahuje hranice slušnosti. Nad tým sa treba ozaj dobre zamyslieť. A ozaj si treba premyslieť si, že to, čo bolo povedané, je úplný nezmysel, pán poslanec.

Vieme, čo je cieľom prijatia tohto zákona. Všetci dobre vieme, že je potrebné prijať tento zákon, pretože cieľom prijatia zákona je v prvom rade zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na cestách Slovenskej republiky. No a vieme, že splnenie tohto cieľa je v širokom celospoločenskom záujme. Ale na to, aby bol tento zákon prijatý tak, aby nemusel byť novelizovaný, ako mnohokrát sa to stávalo hlavne počas vášho vládnutia, je potrebný aj čas. A toto je ten čas, o ktorom ste vy hovorili, za ktorý ste vy tu obviňovali ministra vnútra, toto je ten čas, na ktorom sa pracuje na dobrom prijatí tohto zákona.

M. Hort, podpredseda NR SR: S reakciou na faktické poznámky chce teraz vystúpiť pán poslanec Pado. Nech sa páči.

M. Pado, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Páni kolegovia, neviem, v čom je stranícky negativizmus. Je v poukázaní na nedostatky tohto návrhu zákona? To je stranícky negativizmus? Pán poslanec, je to v spôsobe? No ja hovorím tak, ako hovorím ja. Vy hovorte, ako uznáte za vhodné vy. Neviďte v tom negativizmus. To je možno prejav osobnosti. Ak budú odstránené problémy, pán poslanec, v priebehu druhého čítania, a nie do druhého čítania, ja som povedal, poslanecký klub nepodporí v prvom čítaní tento návrh zákona, nepovedal som, že nebudeme zaň hlasovať. Ja som to tu včera pánu ministrovi povedal jasne, vy ste to dobre počuli.

Štatistiky, pán poslanec, o svietení Policajný zbor Slovenskej republiky nerobil, zatiaľ čo štatisticky sa vyhodnocujú príčiny dopravných nehôd, kde je aj vysoká rýchlosť. A mňa toto zaujíma, prečo to tam nie je uvedené. Tak nežiadajte to, čo nie je.

Pán poslanec Kvorka, viete, nestačí počúvať, treba aj vnímať, pán poslanec. Treba aj vnímať a nevkladať do úst mne to, čo som nepovedal. Budem citovať, čo som povedal. Keby celoročné svietenie platilo už vlani, t. j. v roku 2006, nemusel by podľa Kaliňáka zahynúť napr. šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Ja som nepovedal, že za to môže pán minister Kaliňák. Ja som citoval jeho slová, pán poslanec. Takže keď chcete, nech sa páči, reagujte, ako chcete, na čo chcete, len aj vnímajte to, čo rečník, na ktorého chcete reagovať, hovorí. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Posledným prihláseným do rozpravy písomne je pán poslanec Jozef Šimko. Nech sa páči, máte priestor pre vystúpenie v rozprave.

J. Šimko, poslanec: Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, novela zákona o cestnej premávke, ktorou sa zaoberáme, mi pripadá ako chameleón, najmä po tom, čo som počul na ňu dobré i zlé ohlasy, presne ako chameleón, z ktorej strany sa pozrieme, z tej buď sa prispôsobí okoliu, alebo prezradí, že tu nie je čosi v poriadku. A preto ju nebudem rozoberať zoširoka. Nebudem tu teda rozoberať problematiku rýchlosti, parkovného, ktoré vítajú aj niektoré samosprávy, povinného svietenia ani obmedzenia kamiónovej dopravy. Je mi jasné, že môžu existovať rozličné názory a hľadiská. A preto si myslím, že na tieto témy sa má viesť odborná diskusia. Viem i to, ako to vedia podobne mnohí z vás, že na Slovensku sa nám, žiaľ, stále nedarí znížiť počet mŕtvych pri haváriách. Vlani na cestách zomrelo najviac ľudí od roku 2003, nehody si vyžiadali 627 obetí.

Pred nami je teda jasný cieľ, zvýšiť bezpečnosť na cestách, ale aj disciplinovanosť vodičov a takýmto spôsobom znížiť dopravnú nehodovosť. Zdalo sa, že tento zákon má prispieť k tomu, ako tento neduh vyliečiť. No spôsob, akým sa to má riešiť, sa mi nezdá práve najšťastnejší. Každý laik vie určiť základné príčiny úmrtí na cestách. Na zabránenie jazdy pod vplyvom alkoholu nech sa použijú všetky možné prostriedky, len chcem pripomenúť, že minule tu bol jeden návrh zákona z dielne môjho kolegu Daniela Lipšica odmietnutý. Promile alkoholu v krvi sa dá exaktne zistiť, čo znižuje riziko nespravodlivého obvinenia. A priestupok je to natoľko závažný, že páchateľa treba okamžite odpratať z premávky, pričom súhlasím, aby nebolo určujúce, aký je majetný.

Jedna vec je však na návrhu zákona úplne zarážajúca. A to je kombinácia poriadneho zvýšenia pokút a riešenia ich vyberania. V návrhu zákona sa hádže desiatkami tisíc korún. Horný limit blokovej pokuty vyberanej na ulici by sa mohol vyšplhať až na 40 000 korún. Zrejme to pramení z predstavy, že bohatých cestných pirátov pokuty aj tak nikdy netrápili. Na prvý pohľad tomuto návrhu zatlieska možno každý škodovkár, no iba do chvíle, kým si neuvedomí, že on sám si v prípade dopravného priestupku bude musieť vziať hypotéku na svoj domček či inú nehnuteľnosť. Bohatý pirát tlieskať nemusí, bude mu to naďalej úprimne ukradnuté. Návrhu sa tuším potešia aj niektorí policajti, ktorí oveľa ľahšie splnia úlohu typu vybrať pol milióna denne, pričom si ešte stále nemusia lámať hlavu nad tým, čo by bolo skutočnou prevenciou.

Dámy a páni, na svete je návrh § 71 ods. 1: "Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz," a tak ďalej, "aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložená pokuta, je ochotný túto zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste." Taký je záver tohto paragrafu. Čiže preložené do ľudského jazyka, prídem o vodičák len preto, že som nemal pri sebe hotovosť, alebo skutočne za to, že som niečo porušil? K tejto otázke ma totiž vedie aj to, že ak mi vezmú vodičák, tak dostanem potvrdenie, ktoré ma oprávni jazdiť ďalších 15 dní, ale len na území Slovenskej republiky. Tento nápad je vraj prostriedkom, ktorý má zlepšiť vymáhanie pokút. Keď sa teda zamyslím, o čom zákon mal byť, tak, bohužiaľ, môžem povedať, že zákon totiž zlepšuje, ak sa to dá takto vôbec nazvať, vymáhanie pokút namiesto prevencie dopravných nehôd.

Ešte mi, dámy a páni, dovoľte vyzdvihnúť pár návrhov v tejto novele. Právo jazdiť s majákom chce táto vláda po schválení novely sprístupniť aj funkcionárom, ktorí ho doteraz nemali, napr. županom. Všetci ostatní vodiči, ich autá by museli uvoľniť cestu. A prednosť by mali aj na benzínovej pumpe. Áno, sirény mali vždy svoje neodolateľné čaro. Ale zvýhodniť županov oproti šéfom veľkých firiem, primátorom či iným, čo nesú veľkú zodpovednosť a majú nabitý kalendár, mi akosi nedáva zmysel. Chceme tým azda ľudí presvedčiť, že verejní funkcionári sú čosi viac ako oni?

Ďalší spôsob, ďalší § 38 Osobitosti premávky v zimnom období. Už to tu bolo spomínané. Rád by som sa pozrel na to, kto bude určovať, aká je kde vrstva snehu, lebo nestanoviť to presne je fakt odvaha. Vodič vyjde z garáže a vidí, že je len malá vrstva. Otázka preňho je, čo je to aj malá vrstva, pretože prejde pár kilometrov a tam bude viac snehu, dostane šmyk, spôsobí haváriu, pri ktorej zomrie alebo zraní sa niekto z posádky, kto má zimné gumy. Kto povie či určí, že mal mať či nemal mať zimné gumy, keď si sám pri výjazde z garáže usúdil, že vozovka je v pohode? Náklady na liečbu či to, že už žiadne financie nevrátia milovanú osobu príbuzným, sa s povinným prezutím a nákladmi vynaloženými na to teda skutočne nedajú porovnať.

Dovoľte mi, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dotknúť sa ešte jednej témy v tomto návrhu zákona. Myslím si, že ste to možno viacerí poslanci dostali ako takú analýzu, ktorá sa týka kompetencií obecnej polície. Ja si myslím, že mali by sme byť vďační za takéto analýzy, keď nám pošlú to priamo kompetentní z terénu. A ozaj treba povedať, že novela zákona odníma právomoci obecným políciám riešiť priestupky za prekročenie rýchlosti. Meraním rýchlosti v obciach prispievajú obecné polície k zaisteniu poriadku v obciach, k bezpečnosti osôb, majetku obyvateľov, k ochrane zdravia a životov občanov, účastníkov cestnej premávky, s dôrazom na deti v blízkosti škôl. Policajný zbor často zdôrazňuje, že sa venuje dynamickej doprave a obecným políciám prináleží statická doprava. Dopravná polícia nemá dostatok prostriedkov a možností na dôsledné riešenie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území obcí bez ohľadu na to, či ide o cesty I., II. triedy alebo miestne komunikácie. Obecné polície sú nútené riešiť denne množstvo priestupkov v doprave, lebo v opačnom prípade, ak by to nerobili, bol by na území obcí a miest chaos a anarchia. Príslušníci dopravnej polície sa priestupkom na úseku statickej dopravy takmer vôbec nevenujú. Mnohokrát pri zistení priestupku parkovania na miestach, kde je to zakázané zákonom, sú problémy s príjazdom príslušnej hliadky štátnej polície na miesto priestupku. V súčasnej dobe mám pocit, že dopravná polícia nie je schopná pravidelne kontrolovať dodržiavanie ustanovení zákona o premávke na pozemných komunikáciách. Už vôbec nemôžeme hovoriť o denných kontrolách, o kontrolách na miestnych komunikáciách, ktorých správcami sú obce. Čiže na jednej strane štát v mnohých prípadoch odovzdáva svoje kompetencie do rúk samosprávy, no na druhej strane jej zároveň aj odoberá právomoci, za miestne komunikácie sú zodpovedné obce, ale priestupky na nich spôsobené vodičmi motorových vozidiel nemôže riešiť. Ak teda má ministerstvo vnútra naozaj úprimnú snahu riešiť problém dopravných priestupkov, potom to nemôže byť na základe tejto pripravovanej novely. Obce sa boria s problémom prekračovania povolenej rýchlosti ustanovenej dopravnou značkou na území obce, no dopravná polícia to buď nerieši, alebo to rieši len sporadicky. Alebo ministerstvo vnútra sa bojí konkurencie obecných polícií? Poprípade je tŕňom v oku, že výnosy pokút uložených obecnou políciou v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, sú príjmom obce? Vo vyspelých krajinách sa zvyšujú právomoci obecných polícií, u nás ideme asi trošku opačným smerom. Preto po prijatí navrhovaného znenia novely tohto zákona zostane príslušníkom obecných polícií možnosť sa len prizerať na mnohé priestupky na úseku dopravy, poprípade oznamovať zistené priestupky na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru, čím zanikne bezprostrednosť riešenia dopravných priestupkov na miestnych komunikáciách. Zostane ním na oprávnené požiadavky obyvateľov riešiť tieto priestupky len odpoveďou, že riešenie týchto priestupkov je v kompetencii dopravnej polície, poprípade konštatovaním, že obecné polície v týchto prípadoch majú len oznamovaciu povinnosť, tak isto ako ju majú aj občania. Teda pýtam sa, toto chceli tvorcovia pripravovanej novely?

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dotkol som sa len niektorých problémových oblastí v tomto návrhu zákona. Tuším s týmto návrhom zákona nebude mať koalícia problém posunúť ho do druhého čítania, nebudem preto dávať žiadne procedurálne návrhy. Ale verím, že pri prerokúvaní návrhu vo výboroch Národnej rady budú predkladané viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, do prípravy ktorých sa budú aktívne zapájať aj poslanci Kresťanskodemokratického hnutia. Ďakujem za pozornosť.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

S faktickou poznámkou na vystúpenie pána poslanca Šimka sa prihlásili pán poslanec Viliam Jasaň, Stanislav Kahanec. Ešte vidím, že sa hlási pán poslanec Fronc, skúste si vytiahnuť kartu a znova... Zapnite, prosím vás, ešte pána poslanca Fronca alebo dajte ho na tabuľu. Je tam. Ďakujem pekne. Čiže traja páni poslanci sa hlásia. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

A slovo má pán poslanec Jasaň. Nech sa páči.

V. Jasaň, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega, budem reagovať len takými tromi poznámkami.

Tá prvá poznámka je, čo ma veľmi zaujalo a čím, myslím si, by sme sa mali možno v najbližšom období zaoberať. Je to postavenie obecnej polície. A určite v mnohých veciach s vami súhlasím. A zrejme by bolo vhodné sa znova vrátiť k zákonu o obecnej polícii, ale nie v tom duchu, ako ste hovorili vy, ale v akom ich postavení na čo vôbec boli, prečo vznikli, aká bola filozofia a čo priniesla už súčasná realita. Myslím si, že v tom by sme mohli spoločne popracovať.

V úvode ste hovorili, že tento zákon vyzerá ako chameleón. No, samozrejme, na všetko sa pozeráme z určitého uhla pohľadu. A sa na to pozerám z pohľadu tých, ktorých sa tento zákon dotkne, niekedy možno až bolestne, ale oprávnene, pretože predpokladám, že ani vy, ani nikto nemá výhrady voči tomu, keď tí, ktorí porušia zákon, budú za to aj sankcionovaní. Myslím si, že to ste zrejme na mysli nemali. Alebo sa pozriem na to z pohľadu, keď tu ste tiež zareagovali párkrát, ako ho možno vylepšiť. A ja som presvedčený, tak ako sme sa o tom už aj doteraz bavili, že do druhého čítania bude ešte dosť rokovaní, aby sme v druhom čítaní odstránili niektoré možno problematické pasáže v tomto zákone. A napr. aj dnes rokuje, ak sa nemýlim, námestník primátora hlavného mesta v súvislosti s parkovaním na chodníku.

A tie psychotesty. Ja som to nedokončil. Určite prídem s návrhom, aby tie psychotesty boli až potom, keď účastníkovi dopravnej nehody, ktorú zapríčinil, odoberú vodičský preukaz, pretože psychotest odhalí množstvo o tom človeku, či je "zbrklý" alebo ako reaguje na danú... (Vystúpenie prerušené časomierou.)

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďalej, pán poslanec Stanislav Kahanec, nech sa páči.

S. Kahanec, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel pripojiť k tomu, čo tu už povedal kolega poslanec Šimko. A možno by som chcel zdôrazniť zmysel tohto zákona, toho, čo uviedol, že cieľom by malo byť predovšetkým zvýšenie bezpečnosti a zníženie nehodovosti. Niektoré veci sú tam, samozrejme, upravené k lepšiemu, ako už tu bolo predtým spomínané, ale by som ja osobne očakával, že niektoré veci sa vylepšia, a to tak, aby boli podľa možnosti merateľnejšie alebo nejako preukázateľné, aby sa znižovali vágne ustanovenia alebo ustanovenia, ktoré jasne nedefinujú požiadavky. Typickým príkladom je napr. staré známe prispôsobiť sa stavu a povahe vozovky ap., teda problém s vágnym ustanovením používania zimných pneumatík.

Ja by som ešte k tomu doplnil jednu vec. Myslím si, že každý vodič sa stretáva, aj vzhľadom na to, že sa tam rieši predchádzanie kamiónov na diaľniciach, s problémom, keď existuje premávka, kde je viacero kamiónov za sebou. A týka sa to predovšetkým obyčajných ciest, nie diaľnic, kde sú pruhy. A tam predovšetkým by malo ísť o to, aby sa dodržiavala tá vzdialenosť, kde sa môže vozidlo zaradiť. Snáď by tam bolo potrebné zvážiť, či by sa tá vzdialenosť nemala zadefinovať, a zasa neponechať to vágne ustanovenie, že vytvorí sa taký priestor, aby sa tam dalo zaradiť, ale proste limitovať to vzdialenosťou, aby tie kamióny nekomplikovali dopravu a zároveň mohli existovať na ceste a zabezpečovať úlohy, ktoré zabezpečujú. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Posledným s faktickou poznámkou prihláseným je pán poslanec Martin Fronc. Nech sa páči.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že kolega Šimko veľmi dobre vystihol podstatu, a to o tom, že tento zákon zabúda na prevenciu a v prvom rade je o reštrikcii, reštrikcii, ktorá postihne v prvom rade tých biednych. Tie veľké pokuty nebudú chytať tých, ktorí si jazdia na bavorákoch za 3 milióny a majú značku 000 alebo 111, takých som ešte nevidel zastaviť nikdy na ceste, ale práve tých, ktorí sú podstatne majetkovo biednejší. To je jedna vec.

Druhá vec. Áno, mnohé veci sú tam povedané nejasne a vytvárajú priestor pre korupciu. Je to napr. formulácia o tých zimných pneumatikách, o ktorých si myslím, že je dobré, ak sa budú používať v zime. Ale je to zle urobené.

A tretia vec. Nedá mi to nepovedať, páni kolegovia, že všetci, ktorí ste starší, musím povedať, podľa tohto návrhu zákona sa stávate, čím ste starší, dementnými, pretože chápem, keď niekto je starý, ide opakovane na zdravotnú prehliadku, ale vy pôjdete na psychotesty po šesťdesiatpäťke rovnako každé dva roky. Takže zákon vás pokladá asi za dementných. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Pán poslanec Šimko bude reagovať na faktické poznámky. Nech sa páči.

J. Šimko, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V podstate, samozrejme, rozoberať tú celú problematiku tohto zákona, to je, myslím si, veľmi náročné. A snáď teda vyjadrím sa len k pánovi poslancovi Jasaňovi. Ozaj treba si uvedomiť, aké kompetencie má dnes obecná polícia. Teda môže riešiť všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktoré vyplývajú z úpravy cestnej premávky. Môže riešiť priestupky, ktorých sa dopustia vodiči motorových vozidiel prekročením povolenej rýchlosti ustanovenej dopravnou značkou.

No a neraz v tomto parlamente sa často odvolávame na skúsenosti zo zahraničia a predovšetkým z Českej republiky. Takže ja chcem len pripomenúť, že v Českej republike bola schválená novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách v roku 2006, kde došlo k výraznému zvýšeniu právomocí obecných polícii. Strážnici obecných polícií majú oprávnené zo zákona merať rýchlosť vozidiel pomocou meračov rýchlosti, zisťovať hladinu alkoholu v dychu u vodičov vozidiel pomocou alkotestov a majú právo zisťovať aj totožnosť vodiča s preukázaním sa vodičského oprávnenia a ďalších dokladov. Ďakujem.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP