Úterý 5. února 2008

Piaty deň rokovania

19. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

5. februára 2008 o 9.05 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, kolegyne, kolegovia.

Vítam vás po prerušení rokovania počas víkendu na piatom rokovacom dni 19. schôdze Národnej rady, ktorý zároveň otváram.

O ospravedlnenie požiadali pán podpredseda Národnej rady Viliam Veteška a páni poslanci Maroš Kondrót a Ľuboš Micheľ.

Tak ako sme pred začiatkom schôdze schválili, budeme teraz pokračovať v rokovaní napriek tomu, že máme ešte stále prebiehajúcu a prerušenú rozpravu k správe o privatizácii SPP, v prvom čítaní o

návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Je to tlač pod číslom 530.

Nech sa páči, pani poslankyňa Tóthová, za navrhovateľov uveďte návrh zákona.

K. Tóthová, poslankyňa: Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som aj v mene pani poslankyne Muškovej predložila náš spoločný legislatívny návrh, ktorý sa snaží riešiť podľa nášho názoru pálčivú spoločenskú otázku.

Dovoľte mi, aby som hneď v úvode vyjadrila nádej, že tento legislatívny návrh osloví poslancov tak vládnej koalície, ako aj opozície, pretože nemá žiaden politický podtón a rieši otázku, ktorá má byť a musí byť v strede nášho záujmu, pretože sa týka problému alkoholizmu a požívania návykových látok osobami maloletými a mladistvými. Týka sa to toho v tom smere, že v predloženom legislatívnom návrhu upravujeme zákaz požívania týchto látok u maloletých a mladistvých.

Je známe, že problém alkoholizmu nie je nový problém, ľudstvo s ním sa borí už dlhé nie roky, ale stáročia. A pozoruhodné je, že sa začína touto otázkou zaoberať aj moderné zákonodarstvo na celom svete. Dôvody sú jednak otázka zdravia budúcej generácie a jednak otázka vplyvu požívania alkoholu osobami mladistvými a maloletými na protispoločenské konanie a páchanie trestných činov.

Podľa posledných prieskumov Slováci v požívaní alkoholu a iných návykových látok, žiaľ, nepoľavili. Znepokojujúce je užívanie týchto látok, najmä ako som už spomínala, mladistvými a maloletými. Z nedávneho medzinárodného prieskumu, výsledok bol publikovaný v tlači 29. decembra 2007, sme sa dostali v poradí s druhým najhorším výsledkom v európskych krajinách pri požívaní alkoholu 15- až 16-ročných detí, môžem povedať.

Dovoľte, aby som vás oboznámila aj so slovenským prieskumom, ktorý urobil doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. A tento prieskum bol uskutočnený v roku 2006. Týkal sa prieskumu 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18- až 19-ročných mladých ľudí. Prieskum bol zameraný dvomi smermi. Otázka bola, či títo mladí ľudia pocítili už niekedy účinky alkoholu, teda dostali sa do stavu podnapitosti. A ďalšia otázka bola, či už niekedy boli opití až tak, že mali okno. Je zarážajúce z odpovedí, že podnapitých bolo už 7,3 % 11-ročných detí. Pri 13-ročných to bolo 24,2 %, teda skoro každý štvrtý, pri 14-ročných to bolo už 35 %, 15-ročné deti uviedli, že podnapitosť pocítilo 49,8 % mladistvých, vážení, každé druhé 15-ročné dieťa na Slovensku už bolo podnapité, 16-roční uviedli podnapitosť v 70 % a u 17-ročných to bolo až 80,9 % mladistvých. Nechcem uvádzať ďalší vek, lebo napr. vyššie kategórie, teda po veku 17 rokov, tie percentá sa blížia k takmer 90 %.

Nebudem vás zaťažovať štatistikou, ale vyplýva z nej, že opití až s oknom boli 16-roční v 40,1 % a 17-roční v 47,7 %. Je to neuveriteľné, že do stavu opitosti až s oknom sa dostal takmer každý druhý 17-ročný mladistvý na Slovensku.

Vychádzajúc s týchto štatistík a informácií... (Ruch v sále.), pán predseda, neviem, prečo klub SDKÚ má takú hlasnú debatu, buďte tak dobrý, aby ste im pripomenuli, že v prípade, ak chcú debatovať, tak nech to robia mimo sály, beriem ospravedlnenie, ... s pani poslankyňou Muškovou sme dospeli k záveru, že za tejto situácie niečo treba robiť, pretože je neúnosná. A dali sme si urobiť analýzy, ako je riešený problém v zahraničí, pretože otázka požívania alkoholických nápojov mladistvými a maloletými nie je slovenské špecifikum, aj keď, ako som už spomínala, dostalo sa nám tu "čestného druhého miesta". Skutočne sme obe veľmi vážne znepokojené. Napr. riaditeľka nemenovanej základnej školy v Bratislave nám napísala list, kde uvádza neuveriteľné prípady podnapitosti a opitosti žiakov základnej školy. Dokonca komunikovala už aj s ministerstvom. A existuje aj DVD-čko, pokiaľ by bol záujem, môžeme si ho obstarať, z protialkoholického liečenia, teda rozhovor s deťmi maloletými, to znamená do 15 rokov. Totiž tento mladý vek veľmi má sklon k návyku na alkohol pokiaľ začne tieto alkoholické alebo iné návykové látky požívať.

Spomínaný prieskum sme urobili na základe alarmujúcich prípadov, ktorý je z našej slovenskej praxe, ktoré boli zverejnené aj v našej tlači. Dovoľte, aby som vám ich uviedla. V apríli tohto roku sa v Spišskej Novej Vsi opili dve 14-ročné školáčky do nemoty a ležali na schodoch bytovky. Pili koňak a výsledok bol taký, že museli byť ošetrené v nemocnici. Ďalším alarmujúcim prípadom, ktorý bol istý čas stredobodom skutočne a rozrušil verejnosť slovenskú, odohral sa na školskom výlete, kde sa opila partia 15-ročných chlapcov tak, že jeden z nich upadol do bezvedomia. A taktiež skončil v nemocnici. Pokiaľ by sa tak nestalo, bol by v ohrození života. Pri vyšetrovaní sa však zistilo, že aj učiteľky boli opité. Ďalší prípad mladistvých je taktiež poľutovaniahodný. Bol zverejnený v prípade v Dolnom Kubíne, kde šesť podgurážených mládencov nasadlo do auta a vzápätí po náraze do steny reštaurácie všetci zahynuli. Myslím, že toto je taký najsmutnejší prípad, kde šesť mládencov v dôsledku požitia alkoholických nápojov skončilo svoj mladý život. Ďalší prípad je, na benzínovej stanici v Košiciach našla skupina chodcov ležiace len 16-ročné dievča, ktoré záchranka previedla na ARO do nemocnice. Bola na pokraji smrti. V krvi mala neuveriteľných 3,28 promile alkoholu. Ďalší škandál bol v Želiezovciach, kde počas slávnostnej akadémie, kde mala byť prehliadka úspechov školy, sa mladiství opili tak, že proste museli byť taktiež ošetrení v nemocnici. Posledný alarmujúci prípad bol v trenčianskom železničnom učilišti, kde kamaráti pod vplyvom alkoholu napadli a zbili svojho učiteľa len preto, že im zakázal fajčiť v škole. A ako čerešničku na šľahačke som si nechala posledný prípad, ktorý je takmer neuveriteľný. Sedemročného Dominika z Veľkých Ripnian dvaja dospelí muži opili tak, že ledva došiel domov, pričom pokiaľ by nebola došla záchranka, mohol skončiť svoj mladý život. Po dvoch hodinách a dvoch infúziách ešte stále mal 0,3 promile alkoholu v krvi.

Z týchto prípadov, ktoré som uviedla, je zrejmé, že vinu majú nielen maloletí a mladiství na pití alkoholu, ale že aj škola, dospelí a tí, ktorí by mali dbať na to, aby sa nepožívali alkoholické nápoje, neplnia si svoje povinnosti. Náš právny systém totiž zakazuje nalievať alkohol, zakazuje predávať alkohol mladistvým a maloletým, ukladá rodičom dbať na to, aby deti, teda mladiství a maloletí, nepožívali alkohol. A ako bolo vidieť z niektorých prípadov, pravý opak je pravdou.

To, čo som uviedla, vážení, je len vrchol ľadovca. Možno by som tu mohla uvádzať ďalšie prípady. Ja som len z posledného obdobia uviedla prípady, pretože s pani poslankyňou Muškovou tejto otázke sa venujeme už dlhšie a máme ďalší arzenál prípadov z predchádzajúcich rokov. A že skutočne situácia sa nezlepšuje a že si napr. prevádzkovatelia reštaurácií neplnia svoje povinnosti, nesledujú, aby mladiství a maloletí nepili, vlastne dokazujú aj v poslednom období razie mestskej polície v baroch a v podnikoch. Napr. mestskí policajti v Banskej Bystrici 31. januára, je to úplne nový prípad, 2008 urobili kontrolu v desiatich pohostinstvách či reštauráciách a zistili, že v polovici prípadov, t. j. v 50 %, v každom druhom podniku, boli mladiství alebo maloletí, až 12 neplnoletých popíjajúcich a podnapitých mladých ľudí.

Nuž tieto otázky sú veľmi podľa môjho názoru vážne. Vážne sú aj preto, že psy pri kontrole v Žarnoviciach, boli to psy úradu v Banskej Bystrici, colného úradu, pri kontrole školských tašiek zistili, že niektorí školáci mali v taškách drogy, vyňuchali drogy. A napr. aj Plus jeden deň uviedol, že nielen žilinskí policajti pri razii našli maloletých a mladistvých, ktorí požívali alkoholické nápoje, ale, konkrétne to uvádza tlač nemenovaná, 16-ročná Martinčanka potvrdila, že v nočných podnikoch možno drogy zohnať veľmi ľahko.

A čo je najvážnejšie podľa mňa. Spájanie alkoholu s drogami je skutočne, žiaľ, už nie ojedinelý zjav. Pod vplyvom alkoholu sa pácha trestná činnosť, ktorá je nielen násilná, ale aj veľmi brutálna. Tieto prípady nebudem rozvádzať, pretože v tomto momente nevstupujeme do Trestného zákona. Chcem len uviesť, že v oblasti správneho práva, ktorého sa týka ja naša novelizácia, sme dospeli s pani poslankyňou Muškovou k záveru, že iba zákaz nalievať nestačí. Sankcie treba dávať aj rodičom, tu v poslednom čase výrazne postúpilo Rakúsko. Treba sprísniť postihy reštauráciám a zariadeniam. A, samozrejme, treba urobiť jedno, zakotviť v práve zákaz pitia a požívania návykových látok u mladistvých a maloletých, čo nemáme.

Toto je biele miesto slovenskej legislatívy. Bielym miestom to už nie je v zahraničí. Veľmi stručne vás o chvíľu oboznámim s tým. Ale chcem zdôrazniť jedno, že naša tlač, napr. už 14. novembra 2007 konkrétne denník Sme konštatoval, že sa pije čoraz viac u mladistvých, a častejšie, a čo je najhoršie, štýlom do nemoty. Ako som už spomínala, na Slovensku je to biele miesto, v zahraničí to biele miesto nie je. Dovoľte, aby som uviedla, že v Spojených štátoch amerických už zákon z roku 1984, je to federálny zákon, navrhol jednotlivým štátom, aby zakázali pitie alkoholických nápojov až do veku 21 rokov života týchto mladých ľudí. Čo je zaujímavé? Spojili to s čerpaním federálneho fondu na stavbu diaľnic a štáty, ktoré nezakotvia takúto právnu úpravu, nedostanú príspevok 10 % na stavbu diaľnice z federálneho fondu. Je to veľmi zaujímavý legislatívny postup. Portugalsko zákonom č. 9 z roku 2002 má jasne stanovený zákaz požívania alkoholu mladistvými. Belgicko to priamo nezakazuje, no sankcionuje opilstvo na verejnosti u mladistvých. Je to zákon z roku 1939. A pri opakovanom prichytení mladistvého v opitosti na verejnosti môže dostať až 8 dní väzenia a pokutu. Estónsko zákonom z roku 2001 zakotvuje zákaz mladistvým požívať alkoholické nápoje pod trestom pokuty. Grécko prezidentským dekrétom zakazuje mladistvým vstup do podnikov, kde sa predávajú alkoholické nápoje. Veľmi zaujímavá je právna úprava Írska, kde zákon z roku 1988 zakotvuje zákaz konzumácie alkoholu mladistvým. A nesmú navštevovať mladiství zariadenia spoločenské po 21.00 hodine. Je to veľmi zaujímavé, že po 21.00 hodine mladiství nesmú byť v zariadeniach, kde sa podáva alkoholický nápoj. Lotyšsko takisto má zákaz požívania alkoholu u mladistvých, Rakúsko, tam všetky spolkové krajiny majú zákaz konzumácie alkoholu, aj keď tam je hladina veku tejto konzumácie nižšia, 16 rokov. V Anglicku mladiství majú zákaz konzumácie alkoholických nápojov reštauračných zariadeniach, ako aj zákaz požívať alkoholické nápoje.

Vážené kolegyne, kolegovia, tento telegrafický exkurz cez právnu úpravu v zahraničí mal zámer presvedčiť ctené publikum, ctených poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, že skutočne na Slovensku ide o biele miesto, ktoré už za situácie, ktorá nastala, treba vyplniť.

Považujeme náš legislatívny návrh s pani poslankyňou Muškovou za takú nežnú úpravu, v ktorej, ak dovolíte, by som vás s tým oboznámila, dávame zákaz požívať alkoholické nápoje a návykové látky jednak osobám maloletým a mladistvým do 17 rokov.

Ako som spomenula, v zahraničí sú aj vyššie hranice, Spojené štáty americké ju majú až do veku 21 rokov, s výnimkou, samozrejme, symbolických prípitkov v spoločnosti zákonných zástupcov.

V prípade, ak nie je takýto zákaz rešpektovaný, za porušenie zákazu maloletou osobou, t. j. osobou do 15 rokov, navrhujeme zodpovednosť zákonného zástupcu s možnosťou, obec by mala možnosť uložiť pokutu do výšky 1 000 korún.

Za porušenie mladistvou osobou do 17 rokov obec môže uložiť pokarhanie spolu so zákazom navštevovať miestnosti verejne prístupné miestnosti, v ktorých sa podáva alkoholický nápoj.

Na rozhodovanie o pokutách by platili predpisy o správnom konaní.

Ďalej sa oznamovacie povinnosti navrhujú riaditeľom a ostatným vedúcim pedagogickým pracovníkom, navrhuje sa oznámiť obci požitie alkoholického nápoja osobou mladistvou a maloletou.

Ďalej, pokiaľ ide o osoby, ktoré sú poskytovateľmi a sú držiteľmi povolenia alebo licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, tam tiež navrhujeme oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k obci, keď maloletá alebo mladistvá osoba pod vplyvom alkoholu je dovezená do zariadenia.

Pokiaľ ste venovali pozornosť tým niektorým prípadom, ktoré som uviedla, končili v nemocnici. Čiže by tieto zdravotnícke zariadenia mali túto oznamovaciu povinnosť.

A ďalej sa ukladá aj povinnosť obecnej polícii vyhľadávať a oznamovať takéto prípady obci na prejednanie a vyvodenie zodpovednosti.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vyjadrila nádej, že všetci pochopíme, o čo v tomto legislatívnom návrhu ide. Opakujem, náš návrh je dosť nežný, nemá také sankcie a príp. zákazy, ktoré poznáme v zahraničí. Ale považujeme to ako prvý krok, kde bude veľmi dôležité, aby bol v praxi uplatňovaný. A pokiaľ budete mať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, veľmi rady ich budeme s pani poslankyňou Muškovou zapracovávať do nášho legislatívneho návrhu. Ďakujem vám za pozornosť.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Teraz poprosím pána poslanca Cabaja, aby nás informoval ako spravodajca.

T. Cabaj, poslanec: Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o spravodajskej správe Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Tento výbor svojím uznesením č. 149 z 22. januára 2008 ma určil za spravodajcu k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 530). V súlade s § 73 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v prvom čítaní predkladám spravodajskú informáciu o tomto predmetnom poslaneckom návrhu zákona.

Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh z formálnoprávnej stránky spĺňa všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách, aj keď tu musím pripomenúť jednu problematiku, ktorá nás bude čakať najmä v gestorskom výbore, aby sme sa zaoberali otázkou dopadu na rozpočty verejných financií, najmä dopadu na rozpočty obcí, pretože len pripomínam, že tento parlament zrušil pôvodne zákon o miestnych poplatkoch, kde jeden z tých miestnych poplatkov bol aj poplatok za alkoholické nápoje, ktorý bol príjmom obcí. Vtedy analogicky bol priestor, aby obce sa touto problematikou zaoberali, aby túto otázku riešili následne. Táto finančná čiastka rozpočtu im bola odobratá zo zákona. A následne im teraz ukladáme povinnosť, z tohto zákona ktorá vyplýva. A ústava hovorí, že môžeme ju obciam ukladať na základe zákona, samozrejme, ale aj s dopadom na finančné prostriedky. To je vec, ktorú budeme musieť prerokovať jednak so Združením miest a obcí ako organizáciou, ktorá tieto obce zastupuje. A hovorím to aj preto, že náš výbor je výbor je pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.

Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika poslaneckého návrhu nie je upravená v práve Európskej únie, teda ani v Európskom spoločenstve.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2008 č. 528 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby tento poslanecký návrh zákona prerokovali výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali určené výbory do 19. marca 2008 a gestorský výbor do 20. marca 2008.

Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomnú prihlášku nemám. Dávam možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Hlásia sa pani poslankyňa Mušková, pani poslankyňa Sárközy, pán poslanec Lipšic a pán poslanec Burian. Končím možnosť prihlásiť sa.

Nech sa páči, pani poslankyňa Mušková.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Vážený pán predseda, vážená Národná rada, dovoľte, aby som upriamila láskavo vašu pozornosť na európsku chartu, ktorá sa týka práve alkoholu a bola prijatá členskými krajinami v roku 1995 a stanovila súbor hlavných cieľov a princípov na podporu a ochranu zdravia a kvality života pre všetkých ľudí v regióne. Cieľom tejto deklarácie je chrániť deti a mladých ľudí pred nátlakom na pitie a znižovať škody, ktoré im priamo alebo nepriamo spôsobuje alkohol. Deklarácia znovu potvrdzuje päť princípov Európskej charty o alkohole. Tieto princípy hovoria, po prvé, všetci ľudia majú právo na rodinný, spoločenský a pracovný život chránený pred nehodami, násilím a iným negatívnymi dôsledkami súvisiacimi s alkoholom, po druhé, všetci ľudia majú právo na objektívnu a úplnú informáciu, a výchovu začínajúcu sa už od útleho veku, o dôsledkoch pitia alkoholu na zdravie, rodinu a spoločnosť, po tretie, všetky deti a dospievajúci majú právo vyrastať v bezpečnom prostredí bez negatívnych dôsledkoch pitia alkoholu, ako aj právo na ochranu pred propagáciou alkoholických nápojov, po štvrté, všetci ľudia, ktorých konzumácia alkoholu je hazardná alebo škodlivá, ako aj týmto postihnutí členovia ich rodín majú právo na dostupnú liečbu a starostlivosť, po piate, všetci ľudia, ktorí si neželajú piť alkohol alebo nemôžu ho piť pre zdravotné či iné príčiny, majú právo na ochranu pred tlakmi piť alkohol, ako aj právo na podporu svojho triezveho spôsobu života.

Zdravie a kvalita života sú základným právom každej ľudskej bytosti. Ochrana a podpora zdravia a kvality života detí a mladých ľudí sú podstatné v zmysle dohody OSN o právach dieťaťa a tvoria podstatnú súčasť rámca politiky Svetovej zdravotníckej organizácie, Zdravia pre všetkých v 21. storočí, ako aj misie UNICEF. Európsky akčný plán proti alkoholu na roky 2000 až 2005 vo vzťahu k mladým ľuďom a alkoholu zdôrazňuje potrebu poskytnúť podporné prostredie doma, v škole, na pracovisku a v miestnom spoločenstve, aby sa mladým ľuďom dostal ochrany od nátlaku na pitie a aby sa znížil rozsah a závažnosť škôd súvisiacich s požívaním alkoholu.

Globalizácia médií a trhu stále viac tvaruje vnímanie, výber a správanie sa mladých ľudí. Veľa mladých ľudí má dnes väčšie možnosti a viac hotovosti. Ale sú aj zraniteľnejší voči agresívnym technikám predajcov konzumných produktov a potenciálne škodlivým látkam, kam patrí alkohol. Zároveň prevládajúca ideológia voľného trhu narúša v mnohých krajinách existujúce siete verejno-zdravotnej starostlivosti a oslabila sociálne štruktúry použiteľné pre mladých ľudí. Hlavné trendy v spôsoboch pitia mladých ľudí sú väčšia experimentácia s alkoholom u detí, rast výskytu vysoko rizikového pitia, ako sú pijanské záťahy s opíjaním sa predovšetkým u dospievajúcich a mladých dospelých, ako aj pitie alkoholu spolu s braním iných nebezpečných látok. Dôsledky takéhoto správania sú veľmi negatívne. Mladí ľudia sú zraniteľnejší voči telesnému, citovému a spoločenskému ublíženiu v dôsledku svojho vlastného pitia či následkom pitia iných ľudí. Existujú silné prepojenia medzi vysoko rizikovým pitím, násilím, sexuálnym správaním, dopravnými a inými nehodami, trvalými zneschopneniami a smrťou. Zdravotnícke, sociálne a ekonomické náklady spôsobené problémami súvisiacimi s pitím mladých ľudí predstavujú pre spoločnosť podstatné a veľké bremeno. Zdravie a dobré cítenie sa mnohých mladých ľudí je dnes vážne ohrozené užívaním alkoholu a ostatných drog. Z hľadiska verejného zdravia ide o jasné posolstvo. Neexistuje nijaký vedecký dôkaz o bezpečnej hranici konzumácie alkoholu, a to obzvlášť pre deti a mladých dospievajúcich, čo sú tie najzraniteľnejšie skupiny.

Ak by som chcela ešte na niečo upozorniť, vážení kolegovia, tak by som rada hovorila aj o ministerskej konferencii, ktorá sa konala v Štokholme v roku 2000, kde sa prostredníctvom deklarácie účastníci ministerskej konferencie o mladých ľuďoch a alkohole obracajú na všetky členské štáty, medzivládne a mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany, aby ochraňovali zdravie a investovali do zdravia a pohody mladých ľudí tak, aby sa mohli tešiť z kvality života a z plnohodnotnej budúcnosti v zmysle práce, voľného času, rodinného a spoločenského života.

Politika voči alkoholu zameriavajúca sa na mladých ľudí by mala byť súčasťou širšej odozvy spoločnosti, pretože pitie mladých ľudí do značnej miery odzrkadľuje postoje a praktiky širšej komunity dospelých. Na doplnenie tejto širšej spoločenskej odozvy, tak ako je to načrtnuté v Európskom akčnom pláne pre alkohol na roky 2000 až 2005, je nevyhnutné stanoviť ciele a prijať opatrenia a podporiť aktivity mladých ľudí. Vzhľadom na to členské krajiny, a citujem ďalej, 1. si stanovia nasledujúce ciele, ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2006, a) podstatne znížiť počet mladých ľudí, ktorí začnú konzumovať alkohol, b) odsunúť na neskorší vek začatie pitia u mladých ľudí, c) podstatne znížiť výskyt a frekvencie vysoko rizikového pitia u mladých ľudí, najmä u dospievajúcich a mladých dospelých, d) dať zmysluplné alternatívy oproti konzumácii alkoholu a užívaniu drog a dať viac výcviku tým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, e) znížiť tlak na mladých ľudí, ktorý ich núti piť najmä s ohľadom na ponuku alkoholu, sponzorstvo a dostupnosť, f) zvýšiť dostupnosť zdravotníckych a poradenských služieb, a to najmä pre mladých ľudí, ktorí majú problémy s alkoholom, a pre ich rodičov alebo členov ich rodín, ktorí sú závislí od alkoholu, g) podstatne znížiť indikátory škôd súvisiacich s alkoholom, najmä nehody, prepadnutia a násilie, predovšetkým ak ich účastníkmi sú mladí ľudia, 2. podporia účinné opatrenia v politike voči alkoholu v štyroch širokých oblastiach, je to poskytovanie ochrany so zámerom posilniť opatrenia na ochranu detí a dospievajúcich proti ich vystavovaniu ponuke alkoholu, zabezpečiť, aby výrobcovia alkoholu nezameriavali svoje produkty na deti a dospievajúcich, kontrolovať dostupnosť alkoholu zameraním sa na prístup k nemu, minimálny vek a cenové opatrenia, ktoré majú vplyv na pitie vo veku pod zákonom stanovenou hranicou, poskytnúť ochranu a podporu pre deti a dospievajúcich, ktorých rodičia a členovia rodiny sú závislí od alkoholu alebo ktorí majú problémy súvisiace s alkoholom, ďalej, poskytnutie vzdelávania so zámerom zvyšovať uvedomenie si účinkov alkoholu najmä medzi mladými ľuďmi, vyvinúť zdravotno-výchovné programy na tému alkohol v prostrediach, ako sú školy, mládežnícke organizácie a miestne spoločenstvá, tieto programy by mali umožniť rodičom, učiteľom a mládežníckym lídrom, aby pomohli mladým ľuďom osvojiť si a používať životné zručnosti, vyrovnať sa so sociálnymi tlakmi a zvládnutím rizika, ďalej, podporné prostredia so zámerom vytvárať také možnosti, kde sa podporia a budú pozitívne vnímať alternatívy voči pijanskej kultúre, povzbudiť úlohu rodiny v podpore zdravia a pohody mladých ľudí, zabezpečiť, aby sa pracoviská a školy stali prostrediami bez alkoholu, ďalej, znižovanie poškodenia so zámerom zabezpečiť lepšie pochopenie negatívnych dôsledkov pitia na jednotlivca, rodinu a spoločnosť, v prostredí, kde sa pije, zabezpečiť výcvik pre tých, ktorí podávajú alkohol, prijať a presadzovať také úpravy, ktoré zakazujú predaj alkoholu maloletým a podnapitým osobám, presadiť pravidlá a tresty za šoférovanie pod vplyvom alkoholu, poskytnúť primerané zdravotnícke a sociálne služby pre mladých ľudí, ktorí prežívajú problémy v dôsledku pitia iných alebo v dôsledku svojho vlastného pitia, 3. podporia účinné opatrenia v politike voči alkoholu v štyroch oblastiach, a to budovanie politickej vôle prostredníctvom rozvoja ucelených celonárodných plánov a stratégií spolu s mladými ľuďmi so zámerom zredukovať pitie, s ním súvisiace škody, a to najmä v rôznych vrstvách populácie mládeže, a hodnotiť dosiahnutý pokrok, ďalej, rozvíjanie partnerstva s mladými ľuďmi, najmä pomocou primeraných sietí na miestnej úrovni, so zámerom považovať mladých ľudí za zdroj a poskytnúť im možnosť na účasť pri dosahovaní tých rozhodnutí, ktoré budú ovplyvňovať ich život, ďalej, rozvíjanie uceleného prístupu na riešenie sociálnych a zdravotných problémov, ktoré mladí ľudia prežívajú v spojitosti s alkoholom, drogami a inými súvisiacimi témami, posledné opatrenie, posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi členskými krajinami, mnohé opatrenia treba posilniť na medzinárodnej úrovni, ak chceme, aby boli ozaj účinné. To je toľko z deklarácie účastníkov európskej ministerskej konferencie v Štokholme.

Ja na záver poviem iba toľko, že napriek tomu, že máme v našich zákonoch viaceré veci, ktoré odporúčajú sa v tejto deklarácii, vymožiteľnosť práva u nás je možno slabšia. A na druhej strane skutočne tí mladí, maloletí by potrebovali teda nejakú väčšiu ochranu. V tomto prípade sme sa veľmi nad tým zamýšľali s pani poslankyňou. Ako už povedala, skutočne, povedali nám, že je to nežný návrh. Viacerí, s ktorými som diskutovala na túto tému, mi hovorili, že bolo by treba niektoré veci možno trošku pritvrdiť. My sa, ako to pani poslankyňa Tóthová povedala, vôbec tomu nebránime. Dali sme tento návrh. Teda jednak prosíme o jeho podporu, ale aj o verejnú diskusiu, pretože skutočne táto téma je veľmi aktuálna. A pre naše deti sú to veľmi nebezpečné veci.

Pekne vás všetkých poprosím o podporu pri hlasovaní o návrhu do druhého čítania. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

S faktickou poznámkou sa hlásia pán poslanec Rafaj, pani poslankyňa Sániová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Pán poslanec Rafaj.

R. Rafaj, poslanec: Ďakujem. Univerzálny princíp ochrany je súčasťou a jedným z hlavných programových nástrojov aj konzervatívnej Slovenskej národnej strany. Preto oceňujem iniciatívu navrhovateliek, že zakomponovali tento princíp aj do ochrany mládeže. A súčasne verím, že bude aj nástrojom na ochranu obyvateľstva pred negatívnymi následkami javu, pred ktorým sa snažíme mládež chrániť. A to je najmä rušenie nočného kľudu či vandalizmus. Preto v tejto fáze si dovolím to oceniť a vyjadriť podporu pre tento návrh.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Pani poslankyňa Sániová.

B. Sániová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Chcela by som, pán predseda, zareagovať na dve veci, ktoré povedala pani poslankyňa Mušková, najprv na "podporu prostredia v domácnosti, rodiny". Myslím si, že v hierarchii opatrení toto zohráva najväčší moment a najväčšiu úlohu. Výchova dieťaťa začína v rodine, až končí dospelým vekom. Takže tu rodina má nezastupiteľné miesto. V tej ďalšej hierarchii spoločnosť, škola iné nástroje už sú len doplnkové.

Druhá časť, ktorá ma zaujala, boli tie pijanské záťahy. Na takéto pijacké záťahy doplatilo 46 detí, ktoré boli hospitalizované v našej nemocnici za vlaňajší rok vo veku od 12 do 17 rokov. Hospitalizácia vyžadovala pobyt na detskej klinike, oddelení anestézie, intenzívnej medicíny, a to s ťažkými následkami. Pri vyšetrení alkoholu v tejto skupine 46 detí vo veku od 12 do 17 rokov promile bolo veľmi vysoké.

Keďže vieme, že diskotéky v Slovenskej republike otvárajú brány pre mladistvých až okolo jedenástej hodiny večer, keď začína ťažká konzumácia alkoholu a drog, myslím si, že určite tieto opatrenia, ktoré tu kolegyne poslankyne predložili, zmiernia tieto ťažké následky pre týchto mladých. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Do rozpravy sa prihlásila aj pani poslankyňa Sárközy. Nech sa páči, máte slovo.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť k tomuto poslaneckému návrhu zákona.

Na začiatku chcem vo všeobecnosti povedať, odsudzujem všetky formy požívania alkoholu aj u dospelých, ale, samozrejme, u mladistvých takisto. Takže s týmto nemám žiaden problém. Vítam všetky iniciatívy, ktoré k tomuto prispeli. Ale nemyslím si, že táto forma je na to najvhodnejšia. Keď ste touto novelou zákona chceli rozpútať verejnú diskusiu, tak to vítam.

Prečo to nepovažujem za najšťastnejšiu formu. Citujem z predloženého návrhu zákona: "V § 2 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie: "Osoby maloleté a mladistvé do 17 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky na verejnosti ani v súkromí s výnimkou osoby mladistvej do 17 rokov popri symbolických prípitkoch v súkromí pod dozorom rodičov alebo ich zástupcov."."

K tomu sú potom v § 12 ods. 2 uvedené aj príslušné sankcie: "Za porušenie zákazu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky 1 000 korún."

Nemám problém prijať zákon, ktorý by všetky páky mal na to, aby sa na verejnosti nepilo. Ja by som bola rada, keby ste mi, pani poslankyne, vysvetlili, ako to chcete dokázať v súkromí, ako by sa to malo realizovať, a to dokonca ešte s tou výnimkou, že pri symbolických prípitkoch v súkromí pod dozorom rodičov to je možné. To je jedna moja prvá poznámka.

A druhá poznámka, tie sankcie. To si dosť dobre neviem predstaviť. Tak teraz je nejaká rodinná oslava, kde ten maloletý, čo ja viem taký 16-ročný alebo 15-ročný, alebo je Veľká noc, dostane od rodičov povolenie na to, aby si dal symbolický prípitok. Kto to bude kontrolovať? To budú nejaké úderné trojky, päťky, alebo mestská polícia bude chodiť po rodinách, aby zistila, kto pije, kto nepije, pri Veľkej noci budú mestskí policajti klopať na dvere, pôjdu do tých rodín a teraz sa budú pozerať, v ktorej rodine pije to dieťa alebo dostalo povolenie na symbolický prípitok od rodiča. Možnože som menej chápavá, ale toto si dosť dobre neviem predstaviť, ako by to fungovalo. Takže na verejnosti s tým nemám absolútne žiaden problém. Odsudzujem, ešte raz zdôrazňujem, požívanie alkoholu v rodinách, na pracovisku, v školách a všade, ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako to môžeme týmto zákonom zamedziť.

A tie sankcie. Už len čakám na to, ako sa zlepšia rozpočty obcí po tom, ako im budú udeľovať tie sankcie. Tak myslím si, že požívanie alkoholu robí problém v mestách, ale asi najväčší problém robí v tých menších dedinách, kde je 150, 200 alebo 300 obyvateľov, nechcem zovšeobecňovať, ale predsa tie deti majú menej možností na to, aby sa nejako kultúrne alebo inak vyžili, tak preto kladiem dôraz na tieto malé obce. Tak už sa teším, ako budú ďakovať starostovi a poslancom, ktorí za toto hlasovali, ako sa im naplní rozpočet obcí.

Takže čo mi vadí, je to, že neviem, ako to chcete zabezpečiť v súkromí. Vadí mi to, že budú udeľované sankcie. Nevadia mi sankcie, ale neviem si dosť dobre predstaviť tie sankcie v rodinách, pretože ja by som ťažko pustila obecného policajta k nám do domu, keď som nič takého nespravila. Takže keby ste mi toto nejako vysvetlili.

Takže práve z týchto dôvodov, ktoré som uviedla, hovorím to ešte raz, vítam verejnú diskusiu. Keď týmto zákonom ste to chceli dosiahnuť, tak som za. Ale za takúto formu zákona, ako je predložený, hlasovať nemôžem.

A dovoľte mi už len záver jednu uštipačnú poznámku povedať. Z lingvistického hľadiska bolo zaujímavé čítať dôvodovú správu. My, poslanci Strany maďarskej koalície, sme takmer pravidelne atakovaní, že neovládame slovenský jazyk. A už to nechcem rozvíjať. Určite v tom máme medzery, určite máme medzery aj v spisovnej slovenčine, ale keď si dobre pamätám na hodiny slovenčiny, ktoré som absolvovala nie včera ani nie predvčerom, ja sa nepamätám, že by sa v slovenčine, nový odsek, veta mohla začať slovom "že", tak ako je to tam uvedené: "Že problém pitia alkoholických nápojov mladistvými, ba dokonca deťmi sa na Slovensku skutočne stal problémom..." Keby ste mi to vysvetlili, či môžeme začať vetu slovom "že". Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pani poslankyňa.

Faktické poznámky nie sú na vaše vystúpenie.

Nech sa páči, pán poslanec Lipšic ako ďalší do rozpravy. (Reakcia z pléna.) Áno, nech sa páči, prepáčte ešte, pán poslanec.

Pani navrhovateľka, prepáčte, nech sa páči. Ale s faktickou poznámkou chcete vystúpiť? (Odpoveď z pléna.) Tak s faktickou z miesta, nech sa páči, máte slovo.

Ľ. Mušková, poslankyňa: Pani poslankyňa, čo sa týka pitia doma v súkromí, jednoducho my nesankcionujeme pitie v súkromí, pretože skutočne nemôžete vstúpiť do súkromia, to sa v zákone nenachádza. Ale ak sa napije človek v súkromí a vyjde von, do školy, do nemocnice, tak, samozrejme, je to na tom človeku vidieť a ak sa to dá zistiť, tak sa bude sankcionovať, pretože to nie je symbolický prípitok. Ja sama som mala, priznám sa, trošku problém s tým symbolickým prípitkom, lebo u nás naša kultúra je dosť nastavená na alkohol pozitívne, by som to až tak povedala. A je vecou diskusie, či to tam ponecháme, či to tam neponecháme, pretože myslím si, že, ako už to bolo povedané, tento nežný zákon môžeme aj trošku pritvrdiť.

A čo sa týka tej gramatiky, to si môžeme povedať aj mimo.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Budete reagovať, pani poslankyňa? Nech sa páči.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za slovo. No, pani poslankyňa, ja musím s vami polemizovať, pretože ja som naschvál čítala obidva paragrafy z toho zákona. V § 2 sa vkladá nový odsek, ktorý hovorí o tých osobách, že "nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky na verejnosti ani v súkromí". A sankcie sa týkajú práve tohto bodu 2. Takže buď si to inak vysvetľujete, ale v zákone je to takto vysvetlené. Takže ja by som sa kvôli tomu neohradila.

No a k tej gramatike. V súkromí som za ten váš návrh, lenže my sme atakovaní na verejnosti. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pán poslanec Lipšic.

Ja len, dámy a páni, využijem príležitosť, aby som vás informoval, že aj po dohode s predstaviteľmi klubov o 11.00 hodine nebudeme hlasovať a budeme hlasovať o 17.00 hodine, a to aj o tomto prerokovanom bode. Aj budeme opakovať tajnú voľbu člena televíznej rady. Takže poprosím vás, aby ste informovali o tom aj kolegyne a kolegov. Čiže o 11.00 hodine teraz nebudeme hlasovať vzhľadom na to, že tam máme len správu pána Figeľa. Dobre? Ďakujem pekne.

Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne, vážení kolegovia, alkohol je vážny problém v našej spoločnosti. Hovorila o tom aj pani kolegyňa Mušková. A problém je to aj preto, že naša spoločnosť túto drogu, pretože alkohol je drogou, vysoko toleruje stáročia. A teda riešenie problému, samozrejme, je v zásade správne. Ale my, politici a zvlášť právnici, sem-tam podliehame legislatívnemu optimizmu, že na každý spoločenský problém existuje riešenie v podobe nového zákona, sem-tam áno, ale sem-tam aj nie. Jednoducho sem-tam sú problémy spoločenské, ktoré nevieme riešiť zákonom a najmä ktoré sa týkajú oblasti súkromia, oblasti rodiny, rodinných vzťahov a rodinných problémov. Žiaľ, toto je ten prípad.

Ako už povedala pani poslankyňa Sárközy, tento zákon sa týka zákazu požívania alkoholických nápojov v súkromí, nie na verejnosti. Už dnes podávanie alkoholických nápojov mladistvým osobám je nielen priestupkom, je trestným činom. (Hlas v sále.) Čo znížilo hranicu? A ešte sa znižuje hranica čiže, áno, sa zmierňuje akoby postih, čo teda podľa mojej mienky je problém, ale o. k. Ale chcem povedať, že v prológu tu boli spomínané aj prípady, ktoré boli spomínané aj pani poslankyňou Tóthovou, aj pani poslankyňou Sániovou. Sú prípady, nie keď sa mladí ľudia opili v súkromí so svojimi rodičmi, ale keď sa opili vonku, keď si kúpili alkohol v potravinách alebo v iných obchodoch, keď si kúpili alkohol v pohostinstvách. Vtedy to je problém. A problém, ktorý tu bol spomenutý, áno, je v tom, že je slabá vymožiteľnosť už dnes platného zákona. Čiže riešenie nie je prijatie nového zákona, ktorého vymožiteľnosť bude ešte slabšia, lebo si naozaj neviem predstaviť vykonateľnosť zákona, ktorý sa týka zákazu alkoholu v súkromí, keď nevieme zabezpečiť vykonateľnosť zákona týkajúceho sa zákazu alkoholu podávaného mladistvým na verejnosti. A tam podľa mojej mienky musíme zamerať svoju pozornosť. Naozaj polícia v tomto sa nezameriava na túto formu trestnej činnosti tak, aby ju odkrývala, aby sankcionovala tých, čo podávajú mladým ľuďom alkoholické nápoje. Na verejných priestranstvách, v reštauráciách, v pohostinstvách to je základný problém.

Nebudem hovoriť o legislatívnych problémoch tohto návrhu, jednak o tom, prečo je hranica podávania nápojov na 17 rokoch, čo znamená symbolický prípitok, ktorý tu nie je nijako definovaný. Znamená to prípitok pri narodeninách, Silvestri, zabíjačke, a to navyše v akom množstve?

Ale chcem sa vyjadriť k tomu predsa len, keď pani poslankyňa Tóthová začala svoje úvodné slovo tým, že mali by sme sa snažiť nájsť podporu naprieč spektrom. Ja s tým súhlasím. Len ma prekvapuje, že zrazu sa vládna koalícia uchádza o podporu opozície v kauze alkoholu Konkrétne spomeniem konkrétny návrh, keď návrh, ktorý by chránil ľudské životy pred alkoholom za volantom, koalícia nepodporila. Ja som pred pol rokom dal návrh, aby alkohol za volantom bol trestným činom. Každým rokom nám stúpa počet zabitých ľudí na našich cestách, na našich uliciach, nevinných ľudí, preto, že máme vodičov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. A koalícia povedala čo? Nie podpore návrhu. To ma mrzí, že dnes sa koalícia obracia na opozíciu, aby sme pomohli vyriešiť problém alkoholu, aj keď spôsobom, ktorý mne sa nezdá byť šťastný. Ale tam, kde sme to mohli riešiť, tam, kde alkohol zabíja nevinných ľudí, tam, kde každým rokom stúpa počet zabitých ľudí na cestách vďaka vodičom, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, tam koalícia návrh nepodporila. A to sa mi nezdá byť fér. A preto sa mi ten apel nezdá byť celkom férový, lebo ak chceme riešiť problém alkoholu, ktorý je reálny problém našej spoločnosti, riešme ho naozaj spoločne, ale riešme ho konkrétnymi krokmi, na ktorých bude konsenzus, a nie len verbálnymi deklaráciami alebo deklaratórnymi zákonmi. Ďakujem, pán podpredseda.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP