Úterý 22. ledna 2008

Druhý deň rokovania

18. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

22. januára 2008 o 11.00 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, páni poslanci, poprosím vás, aby ste zaujali miesto v rokovacej sále, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní 18. schôdze.

Ešte poprosím o chvíľočku strpenia, vážené dámy a páni, aby mohli všetci kolegovia a kolegyne zaujať svoje miesto, ktorí sú prítomní, a budeme pokračovať v prerušenom rokovaní mimoriadnej 18. schôdze, ktorú sme prerušili dnes, a budeme pokračovať v hlasovaní.

Keď dovolíte, dámy a páni, využijem ešte chvíľočku času, o slovo požiadal pán predseda ústavnoprávneho výboru.

M. Mamojka, poslanec: Vážené kolegyne, kolegovia, dovolím si len pripomenúť, že o 14.00 hodine zasadáme normálne podľa programu v zasadačke na ústavnoprávnom výbore. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Poprosím spravodajcu, aby nás informoval, o čom budeme hlasovať.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán premiér, vážená vláda Slovenskej republiky, dovoľte, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Najprv budeme hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Csákyho, o tom, aby bolo hlasovanie tajné. Pán predseda, poprosím, dajte hlasovať.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec Csáky v rozprave navrhol procedurálne, aby sme hlasovali o vyslovení nedôvery tajne a nie verejne. Takže prezentujeme sa a hlasujeme o procedurálnom návrhu pána poslanca Csákyho, ktorý zaznel z rozpravy.

(Hlasovanie.) 131 prítomných, 53 za, 75 proti, 3 sa zdržali.

Konštatujem, že tento procedurálny návrh, ktorý predložil pán poslanec Csáky, sme neschválili.

Pristúpime k hlasovaniu, pán spravodajca, poprosím vás, aby ste ešte raz oboznámili Národnú radu s návrhom skupiny poslancov na uznesenie.

J. Burian, poslanec: Ďakujem. Prečítam návrh uznesenia. "Návrh uznesenia k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi. Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky Robertovi Ficovi." Pán predseda, poprosím vás, dajte hlasovať o tomto návrhu.

P. Paška, predseda NR SR: Prezentujeme sa a hlasujeme o návrhu uznesenia skupiny poslancov, ktorí žiadajú vysloviť nedôveru predsedovi vlády Slovenskej republiky.

(Hlasovanie.) 134 prítomných, 55 za, 78 proti, 1 sa zdržal.

Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru premiérovi Slovenskej republiky pánovi Robertovi Ficovi. (Potlesk.)

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tým sme prerokovali program 18. mimoriadnej schôdze tak, ako o to žiadala skupina 52 poslancov. Ďakujem vám za spoluprácu a budeme pokračovať v rokovaní Národnej rady 19. riadnou schôdzou, ktorá sa zíde budúci utorok o 13.00 hodine.

Ďakujem. Dovidenia.

(Rokovanie 18. schôdze NR SR sa skončilo o 11.09 hodine.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP