Středa 19. září 2007

Šiesty deň rokovania

13. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

19. septembra 2007 o 9.01 hodine

P. Paška, predseda NR SR: Pekné dobré ráno, dámy a páni.

Otváram šiesty rokovací deň 13. schôdze Národnej rady.

Písomne o ospravedlnenie svojej neúčasti požiadali páni poslanci Lipšic, Minárik a Pado.

Budeme pokračovať... (Hlasy z pléna.) A, pardon, mám to tu tak, dobre, samozrejme.

Takže poprosím pána spravodajcu pána poslanca Freša a... (Reakcia z pléna.) Navrhovateľ je, pardon.

Pán spravodajca Halecký. (Hlasy v sále.) Je tu pán predseda výboru Halecký? (Odpoveď z pléna.) Kolegyne, kolegovia, takže poprosím vás o chvíľu strpenia, pretože nemáme tu pána spravodajcu. Pán poslanec Halecký tu zatiaľ nie je. Akonáhle príde, budeme pokračovať.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dozvedel som sa, že pán predseda výboru Halecký, ktorý je spravodajca, je na ceste, bohužiaľ, má nepríjemnosť, takže odkladám rokovanie o 15 minút a budeme pokračovať v rokovaní schôdze o 9.20 hodine. Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 9.05 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 9.18 hodine.)

P. Paška, predseda NR SR: Takže poprosím vás, kolegovia, aby sme otvorili rokovací deň a pokračovali v rozprave o

návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane starobných dôchodkov.

Ako prvý je pán spravodajca Halecký. Nech sa páči, máte slovo.

J. Halecký, poslanec: Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ospravedlňujem sa za meškanie, ale pokazil sa trolejbus, takže ani 50 minút mi z Kohútovej nestačilo, aby som tuná načas dobehol.

Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, ako spravodajca, prosím vás, aby ste vzali na vedomie túto opravu môjho včerajšieho návrhu o pridelení poslaneckého návrhu ústavného zákona na prerokúvanie výborom. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 394 z 27. augusta 2007 navrhujem prideliť návrh ústavného zákona (tlač 395) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Zároveň gestorský výbor a lehoty ostávajú nezmenené. Takže ďakujem vám za porozumenie. Skončil som.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Pán navrhovateľ, nech sa páči.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno vám všetkým prajem. Chcel by som vo svojom krátkom vystúpení zareagovať na to, čo tu hovoril včera pán predseda poslaneckého klubu strany Smer - sociálna demokracia. To, čo som si vypočul, boli v takom trošku plačlivom nádychu sťažnosti na to, ako Smer nemôže vlastne v tejto sociálnej oblasti urobiť v tejto fáze veľa. A hlavne to boli aj odkazy do minulosti, rôzne poučenia ekonomického charakteru, o svetových problémoch, o vzťahoch ku globalizácii, o svetových finančných inštitúciách. A bolo tam dovolávanie sa mnohých držiteľov Nobelovej ceny.

Ja som si kládol otázku, prečo bol takýto široký prejav k takto jednoduchému zákonu, ktorý je určený vyslovene pre ľudí, pre ľudí, ktorí sporia na svojich účtoch, pre ľudí, ktorí sa pozerajú, ako im tam peniaze pribúdajú, a pre ľudí, pre ktorých chceme garantovať, aby podmienky, za ktorých do tohto systému vstúpili, neboli menené, resp. neboli menené v ich neprospech. A potom som na to prišiel. Potom som na to prišiel, vážené kolegyne, vážení kolegovia, a uvedomil som si, že Smer v sociálnej oblasti a v oblasti dôchodkov nemá alternatívu, nevie, čo má robiť. A dostáva sa do situácie, keď ľuďom nemá čo ponúknuť.

Aby to neboli len prázdne tvrdenia, ja to aj doložím. Doložím to napr. faktom, že detské prídavky sa nijako nezvýšili za celý rok pôsobenia, nevalorizovali sa a ani sa dokonca o tom neuvažuje. Takisto to doložím tým, že spomínaný vianočný príspevok, ktorý tak slávnostne vlastne uviedol Smer do oblasti vládnutia v sociálnej oblasti, nie je zahrnutý v tohtoročnom rozpočte. To znamená, že je to zasa len nejaký nejasný prísľub.

A uvedomil som si ešte jednu vec, že pravdepodobne aj koaličným partnerom Smeru dochádza táto bezradnosť, bezradnosť ministerstva práce, sociálnych vecí. A všetky tie teórie o tom, ako naštrbiť a nabúrať 2. pilier, vyznievajú veľmi, veľmi do prázdna, ale o to sú nebezpečnejšie. O to sú nebezpečnejšie preto, lebo za nimi cítiť čistú ideológiu. My predkladáme návrh zákona, ktorý hovorí konkrétnym ľuďom, konkrétnym sporiteľom o tom, ako chceme postupovať teraz aj v budúcnosti v našej republike aj s ich úsporami, ako im chceme garantovať dôchodky, teda aj poistencom v 1. pilieri, aj sporiteľom v 2. pilieri. A Smer prichádza s teóriami o globálnej kríze alebo o globálnych problémoch a s rôznymi témami, ktoré s tým zjavne nesúvisia. A pre mňa to príde ako isté odpútanie pozornosti, odpútanie pozornosti od jadra problému. A tým jadrom problému je konkrétny človek, konkrétny sporiteľ, konkrétny poistenec.

A v tejto chvíli by som chcel aj poprosiť ostatných poslancov Smeru, aby sa ešte raz zamysleli nad týmto návrhom zákona, prečítali si ho a naozaj vecne ukázali, čo na tomto zákone nesedí, čo je proti ľuďom, a aby zvážili svoju zodpovednosť voči konkrétnym občanom, nie voči nejakej ideológii, nie voči nejakým zápasom medzi stranami, ale voči konkrétnym ľuďom. Ja si myslím, že to stojí za úvahu, nakoľko títo ľudia nás platia zo svojich daní, nakoľko títo ľudia každý deň poctivo pracujú a sporia si, stojí za úvahu ich podporiť, stojí za úvahu im dať šancu. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán poslanec.

Písomne do rozpravy je prihlásený aj pán poslanec Štefanec. Nevidím ho tu, takže stráca poradie.

Pán Abrhan.

P. Abrhan, poslanec: Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh ústavného zákona je reakciou na rozporuplné vyjadrenia výkonnej moci k problematike starobného dôchodkového sporenia.

Dôchodkovej reforme realizovanej v minulom volebnom období vyslovili občania podľa môjho názoru dôveru tým, že z celkového počtu približne 2,3 mil. pracujúcich sa do starobného dôchodkového sporenia zapojilo viac ako 1,5 mil. občanov. Je pritom zrejmé, že časť pracujúcich vzhľadom na svoj vek o vstupe do tohto systému ani neuvažovala. Takže percentuálna dôvera, keby sme ju chceli počítať, by bola ešte vyššia. Možno by bolo zaujímavé i tu v sále zistiť, koľko poslancov vládnej koalície mladších, povedzme, ako 45 rokov sa do tohto projektu zapojilo. Ak je takáto pomerne vysoká dôvera, a to nie podľa prieskumov, ale podľa reálnych počtov ľudí zapojených do 2. piliera, prečo je predložený tento návrh ústavného zákona? Nuž podľa môjho názoru, žiaľ, je to preto, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny začalo zvažovať znižovanie príspevku v 2. pilieri preto, že predseda vlády ničí túto dôveru svojimi vyhláseniami o tom, že DSS-kám hrozí údel nebankových subjektov, že peniaze v 2. pilieri nie sú dedičné a že dôchodky nie sú garantované.

Čo viedlo predsedu vlády k takémuto hrubému útoku. Je to schodok v Sociálnej poisťovni? Ten si strana Smer uvedomovala už v predvolebnom období. A bola pripravená ho riešiť. Vo svojom volebnom programe uvádza: "Dôchodková reforma realizovaná pravicovou vládou bez akéhokoľvek širšieho politického konsenzu a so zásadnými vecnými nedostatkami vytvára podľa strany Smer mnohé riziká a nespravodlivosti. Po vytvorení súkromných dôchodcovských správcovských spoločností, do ktorých odchádza z verejnoprávnej Sociálnej poisťovne podstatná časť zdrojov zo sociálneho poistenia, vzniká vážne ohrozenie spôsobilosti Sociálnej poisťovne zabezpečiť v nasledujúcich rokoch funkčnosť tohto základného piliera dôchodkového zabezpečenia." Takže o dopadoch zavedenia 2. piliera na Sociálnu poisťovňu ste vedeli. A ako ste tento problém chceli riešiť, to uvádzate vo svojom programe ďalej: "Smer prikročí k reformným zmenám a opravám na základe analýz a dohody so sociálnymi partnermi a profesijnými združeniami. Zásadné zmeny uskutoční po dohode so širším spektrom politických strán a relevantnými zainteresovanými skupinami. Takýmto postupom chce Smer v oblasti sociálneho zabezpečenia maximálne stabilizovať systém." Nuž vám sa ho zatiaľ, vážení páni poslanci, v rozpore s vaším programom darí úspešne rozvracať.

A keď už ste vo svojom programe kritizovali pravicovú vládu, že uskutočňovala reformu bez širšieho politického konsenzu, a o pár riadkov dole ste sa k takejto dohode so širším spektrom politických strán zaväzovali, prečo opäť konáte v rozpore s vlastným volebným programom? Kedy ste po spracovaní analýzy ju predložili opozičným stranám? Kedy ste sa aspoň pokúsili s nimi rokovať? A teda ako ste hľadali dohodu pre zásadné zmeny so širším spektrom politických strán, pýtam sa, ako to uvádzate vo vlastnom volebnom programe. A ak ste s niekým rokovali, tak to bolo vaše neslávne rokovanie so zástupcami DSS, s ktorými ste sa snažili urobiť obchod alebo dohodu, ak chcete, na úkor klientov DSS. Nikto vás nenúti uviesť do svojho programu dohodu so širším spektrom politických strán. Vy ste však za každú cenu chceli kritizovať vtedajšiu vládu. A tak ste boli ochotní prijímať i záväzky, ktoré boli dôsledkom buď neskúseností, alebo vypočítavosti, lebo ste už vtedy vedeli, že ich plniť aj tak nikdy nebudete. V každom prípade, ako vidno i na tejto udalosti, ak Slovensku vládnu neskúsení alebo vypočítaví politici, vždy na to v konečnom dôsledku doplatí občan, tento raz 1,6 mil. občanov, ktorí sú klientmi DSS-iek.

Chcel by som sa vyjadriť aj k včerajšiemu návrhu, ktorý tu zaznel z úst pána poslanca Mečiara vo faktickej poznámke, ktorý navrhol, že ak tento návrh ústavného zákona opozícia stiahne, že potom koalícia stiahne aj zákon o sociálnom zabezpečení. K tomu dve mám poznámky. Po prvé, podľa môjho názoru tento návrh nemá logickú súvislosť, nakoľko tento ústavný zákon je reakciou na zákon o sociálnom zabezpečení, ktorý predkladala vláda, a je reakciou na vyhlásenia predsedu vlády. Po druhé, ten návrh bol prezentovaný ako džentlmenská dohoda. Nuž džentlmen by mal predkladať dohody, ktoré má v kompetencii plniť. Žiaľ, musím konštatovať, že v kompetencii pána predsedu Mečiara nie je stiahnuť vládny návrh zákona. Takže z toho dôvodu nie je v jeho kompetencii aj túto dohodu plniť.

Čo sa týka Kresťanskodemokratického hnutia, tak ako už za náš klub vystúpil a povedal pán poslanec Brocka, podporujeme tento ústavný návrh zákona tu v parlamente. A vyzývame a snažíme sa mobilizovať klientov DSS, aby sa sami zapojili do obhajoby svojich záujmov a svojich finančných prostriedkov, a to napísaním listov. Ten list možno napísať svojej DSS-ke a možno napísať aj svojmu premiérovi. Ja mám návrhy dvoch takýchto listov, vás s nimi oboznámim a vám ich prečítam.

Ten list DSS-ke môže znieť napr. takto: "Vážená DSS, so znepokojením sledujem informácie o tom, že zástupcovia dôchodkových správcovských spoločností rokujú s predstaviteľmi vlády, osobne s premiérom Robertom Ficom o zásadnej zmene podmienok dôchodkového sporenia v neprospech môjho sporivého účtu. Ako váš klient a sporiteľ v 2. dôchodkovom pilieri vám oznamujem, že zásadne nesúhlasím s takýmto zámerom, ktorý výrazne zasahuje do mojich oprávnených nárokov a poškodzuje moje vlastnícke práva. Rovnako nesúhlasím s tým, aby ste ako správca mojich úspor poza môj chrbát kupčili s vládnou mocou, s mojím majetkom vo vašej spoločnosti. Moje úspory doteraz chránil zákon, depozitár, Národná banka Slovenska, moja DSS. Bol som presvedčený, že dostatočne napriek nezodpovedným výkonom a krokom niektorých predstaviteľov vlády Slovenskej republiky (napr. prirovnanie DSS k nebankovým subjektom) považujem za nehoráznosť. Dnes je moja dôvera značne otrasená aj vďaka vašim posledným krokom. Preto vás dôrazne žiadam, aby ste nepodliehali tlaku vládnej moci a útokom na dôchodkový sporivý pilier a zodpovedne spravovali moje úspory tak, ako vám to prikazuje zákon." To by bol list DSS-ke v reakcii na dohodu, ktorá bola interpretovaná v médiách medzi predstaviteľmi vlády a DSS o zmene odvodov medzi 1. a 2. pilierom.

Ten druhý list bude mobilizovať klientov, aby mohli napísať premiérovi, a mohol by znieť nasledovne: "Vážený pán premiér, obraciam sa na vás, pretože už dlhší čas nemožno prehliadnuť vašu bezbrehú solidaritu s takmer všetkými, ktorým bolo akýkoľvek spôsobom ublížené. Práve to ma posmelilo, aby som vám napísal otvorený list s nasledovnou prosbou. Mrzí má, že ako premiér slovenskej vlády šírite možno vedome dôchodkové lži a polopravdy. Už druhý rok po sebe vládne na Slovensku závisť, závisť živená vami, pán premiér. Namiesto dodržiavania slušnosti princípov a hodnôt sa lacnými krčmovými rečami snažíte získať potlesk u menej informovanej alebo menej vzdelanej časti obyvateľstva. Vážený pán premiér, prezentovanie neprávd a lží vytvára v krajine chaos veľmi vzdialený od poriadku, ktorý ste mali na predvolebných billboardoch. Zmenili ste sa. Vážený pán Fico, som človek sporiaci si na svoj dôchodok v 2. pilieri. Vskutku ma znepokojuje váš úmysel, s akým chcete pripraviť mňa, budúceho dôchodcu, o moje vlastné úspory na môj vlastný dôchodok. Znepokojujú má podprahové reči, ktoré sa šíria z vašich úst o tom, že DSS hrozí údel nebankových subjektov, pretože sú v takmer 2 mld. strate, čo je nepravda. Znepokojujú ma vaše slová, ktoré šírite v médiách, že účasť v 2. pilieri je pre občanov rizikom a žiadne dôchodky nie sú garantované, čo je polopravda. Znepokojuje ma vaša neznalosť zákonov Slovenskej republiky alebo šírenie neprávd, napr. že peniaze v 2. pilieri nie sú dedičné. Znepokojuje ma, že sa vám nedá veriť. Na Slovensku sa za posledný rok a pol udomácnila politika konfrontácie, politika delenia na dobrých a zlých. Pod vaším vedením sa tu udomácnila politika závisti, závisti tých, ktorí neštudovali, nepracovali a nemajú, tým, ktorí študovali, pracovali, majú." To je toľko z navrhovaného listu pánovi premiérovi.

Záverom. Vážení páni poslanci Smeru, vo vašom volebnom programe uvádzate, že v oblasti sociálneho zabezpečenia treba systém stabilizovať. Nuž teda v súlade s vaším volebným programom a kvôli aktivitám vašich zástupcov v orgánoch výkonnej moci je dôležité prijať tento návrh ústavného zákona. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

S faktickou poznámkou sa hlási pani poslankyňa Vaľová. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

J. Vaľová, poslankyňa: No, pán kolega, koľko ľudí vstúpilo do 2. piliera? No, viete, pred chvíľou ste ich nazvali, že sú to menej vzdelaní. Ja by som povedala, že sú možno menej informovaní. A ak púšťate takéto spoty, ako je sladké mámení vyšších důchodů, a rôzne reklamy, tak sa nečudujem, že tí ľudia tam vstúpili. Viete, len potom si pomysleli, do čoho vlastne vstúpili. Viete, keď sme robili tú kupónovú privatizáciu, pán Mikloš sa usmieva, keby počul, čo občania rozprávajú, že za to by mal stáť v prievane 24 hodín, pretože mnohí z toho mali, viete, čo, tak viete, aj ten 2. pilier možno má podobné zásady a systémy. A treba ľuďom povedať pravdu o tom, aký ten 2. pilier je, pretože vlastne nikto z európskych štátov a dokonca ani Česi takýto systém, aký je momentálne v 2. pilieri, takéto percentá nechcú navrhnúť. A nikdy to takto nebude fungovať. Takže my chceme sladké mámení vyšších důchodů tým ľuďom zabezpečiť, nie iba o tom spievať. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pán poslanec, reakcia.

P. Abrhan, poslanec: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, bol by som rád, keby ste sa vyjadrovali konkrétne. Ja som sa nikde nevyjadril o tých, ktorí vstúpili do 2. piliera, že sú nevzdelaní, alebo takýmto spôsobom.

Ale keď už hovoríme o prerozdeľovaní odvodov, tak vám prečítam jednu vetu: "Smer dôrazne upozorňuje, že straty na príjmoch Sociálnej poisťovne v dôsledku vzniku súkromných DSS bude potrebné kryť z verejných zdrojov, a to na úkor iných potrieb spoločnosti a za cenu zvýšenia deficitu verejných financií a celkovej zadlženosti Slovenskej republiky." To je váš volebný program. O tom, že budete brať finančné prostriedky klientom DSS, sa vo vašom volebnom programe nikde nehovorí. Vo vašom volebnom programe sa hovorí presne to, čo hovorí guvernér Národnej banky Slovenska dneska. Ja vás žiadam o jedno, ak ste na základe tohto volebného programu získali hlasy voličov, tak ho láskavo aj plňte. Ďakujem pekne.

P. Paška, predseda NR SR: Ako ďalší písomne prihlásený do rozpravy je pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, s predloženým ústavným zákonom, kladiem si otázku, prečo má koalícia problémy. A ak si položíme otázku, či dnes máme v ústave garantované dôchodky aspoň na súčasnej výške, na súčasnej úrovni, tak zistíme, že ich nemáme garantované, že to, čo máme v ústave, je hmotné zabezpečenie v starobe, čo v preklade nie je nič iné ako dávka v hmotnej núdzi. Ale to nie je dôchodok. My navrhujeme, že príjem v starobe je zabezpečený starobným poistením cez Sociálnu poisťovňu, tzv. 1. pilier, a cez starobné dôchodkové sporenie, 2. pilier, a že tieto dva zdroje príjmu na dôchodku štát občanovi zaručuje. Toto je jeden bod nášho ústavného zákona. Druhý jeho bod je, že dnešné pravidlá sporenia na dôchodok teda cez 1. pilier aj cez 2. pilier nie je možné v budúcnosti meniť v neprospech občana, žiadne čísla, žiadne percentá, žiadne betónovanie súčasného stavu, len zákaz prijímania takých pravidiel a zákonov, ktoré príjem dôchodcov zhoršia. Čo je na tomto zlé pre občanov? Prečo máte problém toto prijať? My sa odrážame od súčasnej hladiny dôchodkov, ktorú možno len zvyšovať.

To, že je demografický problém, to, že je problém, ak počet pracujúcich klesá a počet dôchodcov stúpa, všetci vieme. A tento problém tu je a môže si pani ministerka rozprávať čo chce. Stačí len tak máličko, pozrieť si, koľko detí je zapísaných každý rok do prvého ročníka základnej školy, a zistí, že tento počet detí klesá. A stačí si pozrieť štatistiku a zistí, že priemerný vek života na Slovensku stúpa. My sme sa rozhodli v minulom volebnom období túto nepriaznivú populačnú krivku riešiť systémovo zavedením 2. piliera, kde si ľudia sporia na svojich účtoch na svoj dôchodok. A rozhodli sme dôchodky poistiť aj posilnením alebo podporou 3. piliera cez daňové zvýhodnenie alebo cez možnosť odpočítať si od daňového základu to, čo človek si sporí dobrovoľne v 3. pilieri, teda do roka 12 000 presne. Naším cieľom bolo a je zabezpečiť ľuďom vyššie a istejšie dôchodky. A toto chceme premietnuť aj do ústavy. Neviem, čo je na tom zlé a neprijateľné pre vládnu koalíciu, hlavne pre vládny Smer.

Oproti nášmu návrhu ústavnému stojí návrh o sociálnom poistení z dielne Smeru. Tento návrh vyháňa matky na materských, invalidov súčasných aj budúcich z 2. piliera, znižuje im dôchodky. Zvyšujete odvody zamestnancom aj zamestnávateľom, zvyšujete odvody pre pracujúcich na starobných a invalidných dôchodkoch, neplatíte odvody za doktorandov na vysokých školách, sťaby to bola podpora vzdelanostnej ekonomiky, predlžujete minimálnu dobu sporenia v 2. pilieri z 10 na 15 rokov. Tým prakticky vyháňate ľudí z 2. piliera preto, lebo prvé roky by tak nedostávali dôchodok z 2. piliera na dôchodku. A ešte aj k tomu takto vehementne otvárate 2. pilier.

A toto všetko vraj robíte preto, že nemáte na dôchodky súčasných dôchodcov a že hlavne preto nemáte na tieto dôchodky, lebo sa zaviedol 2. sporivý pilier. Toto však nie je pravda. Vy tie peniaze máte. Ja spomeniem napr., kde sú peniaze, tie miliardy, ktoré boli účelovo odložené na vykrytie deficitu v 1. pilieri. Už ste ich použili, keď teraz musíte siahať na úspory ľudí v 2. pilieri? Je všeobecne známe, že 2. pilier je tŕňom v oku vlády Roberta Fica preto, lebo na tieto peniaze občanov nemôže siahnuť. Nemôžete zhrabnúť úspory občanov, lebo sú na ich osobných účtoch. A na tieto nemáte dosah. Tieto peniaze nemôžete ovládať, nemôžete ich prelievať, jednoducho si ich nemôžete deliť. A toto je hlavný dôvod, prečo útočíte na 2. pilier dôchodkovej reformy. A o tomto všetkom sú tlačovky premiéra a pani ministerky, o tomto všetkom sú všetky tie "tanečky" okolo DSS-iek. Došlo to tak ďaleko, že musel zasiahnuť až guvernér Národnej banky a tvrdiť presne opačné, ako tvrdí predseda vlády, celý systém 2. piliera je bezpečný, úspory a vklady sporiteľov sú bezpečné.

A aby premiér dorazil verejnú mienku o DSS-kách dokonale, pripravil im ešte ďalšiu pascu. Pozval ich na rokovanie a na verejnosť prenikol aj scenár o zmene pomerov medzi odvodmi do 1. a 2. piliera. Tu je potrebné jasne všetkým povedať, že premiér k zmene pravidiel odvodov nepotrebuje DSS-ky. Kto môže tieto pravidla zmeniť, je jedine Národná rada v zákone, žiadne DSS-ky. A preto mali manažéri DSS-iek verejne sa od tohto dištancovať, a nie s premiérom o tomto koketovať. Jedinou povinnosťou DSS-iek je bezpečne spravovať vklady sporiteľov a tieto vklady zhodnocovať. Ich manažéri naleteli na hru premiéra, on dosiahol, čo chcel. A oni odišli z rokovania s dlhým pošramoteným nosom.

A po tejto delostreleckej príprave, po tomto zneisťovaní sporiteľov predloží premiér zákon, kde otvára 2. pilier. A, samozrejme, očakáva, že masy sporiteľov opustia 2. pilier a dajú prednosť štátnej Sociálnej poisťovni. A, hurá, môžeme peniaze míňať. Koaliční partneri z HZDS a SNS sa mlčky tomuto prizerajú.

Tu treba veľmi jasne povedať všetkým občanom, že pri premiérovom presadzovaní dôchodkového systému bude Sociálna poisťovňa generovať vždy väčšiu a väčšiu stratu a nepomôže jej ani svätená voda. A tak dôchodky zo Sociálnej poisťovne budú vždy podliehať politikom, ktorí budú pri moci práve vtedy, keď daný občan pôjde na dôchodok. A to je neistý a nepredvídateľný faktor pre každého občana. Ja osobne a SDKÚ - DS sa len na Sociálnu poisťovňu nespoliehame. A viacpilierové sporenie na dôchodok považujeme za správny a zodpovedný krok každého občana.

A ak to ešte pretavíme do ústavného zákona, tak kde je ten prvok proti občanovi? Nikde žiadny prvok proti občanovi tu nie je, ak prijmete tento ústavný zákon. Tak prečo proti nemu brojíte, prečo proti nemu vystupujete, keď sa hráte na solidárnych a sociálnych? Veď je úplne jasné, že sa musíme solidarizovať so svojimi rodičmi, dôchodcami. Musíme sa s nimi solidarizovať daňami. A štát v prechodnom období musí vykryť tento deficit. A s tým sme počítali. A ak sa my nebudeme s našimi rodičmi dôchodcami solidarizovať teraz, keď ekonomika silnie, keď príjmy pribúdajú, tak kedy sa chcete solidarizovať so svojimi rodičmi?

A ak vám táto hra na deficit verejne moc nevychádza, lebo tá dôvera vo všemocnú Sociálnu poisťovňu nie je vo verejnosti až taká veľká, tak vyrukujete s garanciami. Vie mi niekto z vás, dámy a páni, zo Smeru povedať, aký je súvis medzi garanciami sporiteľov a deficitom Sociálnej poisťovne? Skúste vo faktických mi povedať, aký je súvis medzi garanciami sporiteľov a deficitom Sociálnej poisťovne. Ak mi to ktosi vysvetlí, budem veľmi rád. A tak ste vybehli na marketingové pole s garanciou minimálneho zhodnotenia vkladu. O tom, že Sociálna poisťovňa nikdy negarantovala výnos svojim sporiteľom, mlčíte. Garantovať výšku výnosov na úrovni inflácie, ako bolo požadované, môže ten, kto vie garantovať infláciu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch. Ja takúto inštitúciu, vládu ani človeka nepoznám. Ak o nich viete, povedzte to. Garantovať výšku výnosov môže ten, kto vie garantovať chod ekonomiky nielen na Slovensku, ale aj mimo Slovenska. Ja takú inštitúciu, vládu ani človeka nepoznám. A tak ten, kto takúto garanciu žiada, mal by takúto inštitúciu, vládu alebo človeka, ktorý toto vie garantovať, predstaviť.

Samozrejme, aj pán minister financií, keď čítal, ak ste si to všimli na tlačovej konferencii, toto politické, nie ekonomické vyhlásenie, ťažko sa mu to dralo nejako z úst. A preto každý deň zmäkčuje. Najskôr garantujte všetko, potom menej, potom už len konzervatívny fond a zajtra môžem očakávať ďalšiu tlačovku. Takže nie je istota vkladov, nie je istota sporiteľov, len politická hra zneisťovania 2. piliera, politická hra na odchod veľa ľudí z 2. piliera.

A aby toho nebolo dosť, na mediálnu scénu sa dostáva aj euro. Euro sa postupne stáva univerzálnym nástrojom. Je použiteľné na všetko, na obhajobu úspechov aj na obhajobu neúspechov. Stáva sa z neho univerzálny nástroj hlavne v ústach predsedu vlády Roberta Fica. Deficit Sociálnej poisťovne ako dôvod neprijatia eura na mediálny trh priniesol premiér. Čo je na tom, že minister financií vzápätí priniesol na mediálny trh vyhlásenie, že deficit Sociálnej poisťovne nemá vplyv na zavedenie eura? No občan vyber si. A ja odporúčam občanom, aby si každý aj na základe týchto vyhlásení urobil vlastný úsudok o Smere. Veď otázka zavedenia 2. piliera a príslušný vplyv na deficit sa prediskutovali veľmi vtedy, keď sa zavádzala do života. A v Konvergenčnom programe na prijatie eura sa o všetkom jasne hovorí. Deficit verejných financií na rok 2007 sa pohybuje na úrovni prognóz a odhadov 2 roky starých. Teda nie je to nič nové, nič prekvapujúce pod slnkom, je to len tak, ako to bolo nastavené dva roky dozadu. Opäť je to len strašenie, opäť je to len hľadanie nepriateľov.

A nie je pravda ani to, že ak sa minú peniaze odložené nami na transformačné náklady reformy, že nastane potopa. Len daňové príjmy na budúci rok máte vyššie o 25 mld. korún, ako je to na tento rok. Len netreba rozhadzovať, netreba rozdávať miliardy svojim, treba len normálne sedliacky hospodáriť, t. j. pozerať sa aj do budúcna. A silne rastúca ekonomika toto zvládne v prospech všetkých občanov.

A na záver mi dovoľte jednu úplne legitímnu otázku na poslancov Smeru. Je tento ústavný zákon v rozpore s oprávnenými požiadavkami všetkých občanov? Nie je. A ak dnes nemajú občania v ústave garantované dôchodky, ale len hmotné zabezpečenie v starobe, je alebo nie je správne prijať novelu ústavy? My hovoríme, treba prijať novelu ústavy a treba toto občanom Slovenska garantovať. Vy hovoríte, že to nie je potrebné, netreba to občanom garantovať. Ak dnes prijmete náš návrh, že dnešné pravidlá sporenia na dôchodok nie je možné meniť v neprospech občana, je to zlé pre občana alebo je to dobré pre občana? My hovoríme, že je to dobré pre občana, ak Národná rada nebude môcť normálnym zákonom prijímať také zákony, ktoré budú znevýhodňovať v budúcnosti dôchodcov. My hovoríme, že je to dobré, vy, sociálni, tvrdíte, že to nie je dobré.

Ešte raz legitímna otázka. Ozaj, nechcete za náš ústavný zákon hlasovať? Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: S faktickými poznámkami na vaše vystúpenie sa hlásia poslanci Fronc, Vaľová a Horváth. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.

Nech sa páči, pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Ďakujem, pán predseda. Kolega položil vo svojom vystúpení otázku, prečo to robíte. Ja si myslím, že odpoveď na ňu je obyčajne oveľa jednoduchšia. No jednoducho potrebujete peniaze na vaše populistické sľuby, ktoré ste dali, ktoré ste dali nereálne. A hľadáte, kde ich zobrať.

Ja by som rád pripomenul ale jednu vec. Ja si pamätám našu pozíciu vo vláde. A pamätám si ešte na ministerku Schmögnerovú, ktorá, keď prišla na vládu, hovorila o tom, že hrozí krajine vlastne bankrot. Napriek tomu mám aj osobné moje skúsenosti, že som musel chodiť po školách do tried, kde tiekla voda. Keď bola privatizácia, peniaze odložené na dôchodkovú reformu boli posvätné. A jednoducho na ne sme nesiahli. Vytvorili sme základ, aby sa táto reforma dala uskutočniť. Netvrdíme, že vy s ňou nebudete mať ešte problémy. To nie je vec, ktorú môže vyriešiť obdobie jednej vlády. Ale čo pokladám za dôležité v tomto návrhu zákona, je, že je to ústavný zákon, ktorý zablokuje takéto konanie nielen pre vás, ale rovnako aj pre každú nastupujúcu vládu. To znamená, že aj keď pravica bude pri moci, nebude môcť manipulovať s týmito peniazmi. Preto si myslím, že by bolo naozaj veľmi zodpovedné aj od vás v tejto chvíli, aby ste prijali tento zákon, ktorý je v prospech občanov tejto krajiny. Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyňa Vaľová.

J. Vaľová, poslankyňa: Ja by som chcela povedať, že áno, NBÚ má on line systém kontroly, systém, ktorý pozná transakcie DSS na kapitálovom trhu. Ale tento systém zabezpečí kontrolovanie, ale nedokáže dlhodobo garantovať strategickú bezpečnosť, výnosy, pokryť ich aspoň na minimálnu infláciu. A ak sa budú dôchodky o 10 - 20 rokov vyplácať, tieto dôchodky budú ohrozené, tieto vklady budú znehodnotené infláciou. A vlastne ešte jednu vec chcem povedať. Ak sa urobí zlá transakcia, NBÚ môže konštatovať, že áno, bol alebo nebol porušený zákon, ale, bohužiaľ, kto tieto finančné prostriedky vráti? A občanom povieme, že, bohužiaľ, nevyšlo to.

A ešte jednu vec by som zacitovala, ktorú povedal pán Michael Cichon, riaditeľ odboru sociálneho zabezpečenia Medzinárodného úradu práce, keďže som bola na príslušnej konferencii, a povedal to jasne, sú to veci, ktoré sú už vo svete a s ktorými sa pravidelne stretávame a ktoré už sú v praxi, že ekonomický rast sa automaticky nepremietne na zvyšovanie dôchodkov, taký automat na svete nikde nie je a sú to dlhodobé skúsenosti. Ale ak ste ho vy, vážená opozícia, vynašli, tak potom by ste mali toho pána riaditeľa odboru sociálneho zabezpečenia informovať, aby to teda premietol aj do Medzinárodnej organizácie práce. Ak sa vám to podarí, tak vám zagratulujem. Ďakujem pekne.

M. Hort, podpredseda NR SR: Posledným prihláseným s faktickou poznámkou k predrečníkovi je pán poslanec Juraj Horváth. Nech sa páči, máte slovo.

J. Horváth, poslanec: Ďakujem. Pán poslanec Janiš, pán predseda klubu SDKÚ, viete, keď vy hovoríte o solidarite, tak vám už nikto neverí. Solidarita sa pre vás stala symbolom lievika na peniaze. Ale zabudli ste pritom na človeka, na ochranu človeka, na to, čomu má slúžiť celý tento systém, ktorý ste pripravili. Viete, problém je v tom, že ten pilier, ten finančný systém, ktorý je dostatočne sofistikovaný, ktorý je dobre premyslený, je abstrahovaný od človeka. Je to finančný systém, do ktorého vojdú peniaze, vstúpia peniaze, ako ste to vytvorili, bez úplných informácií, bez trhového prostredia, povinne tam prídu peniaze, ale ten výstup z finančného systému nie je celkom jasný. Nemá jasný koniec, nemá jasný výstup. Prepočty a matematika zatiaľ neukazujú, že by ľudia boli zabezpečení, ak sú v tomto systéme. Toto je celý problém. Je to technokratický systém, veľmi dobre premyslený, ale odtrhnutý od človeka. Toto je celý problém. Ďakujem.

M. Hort, podpredseda NR SR: S reakciou na faktické poznámky chce vystúpiť pán poslanec Janiš. Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo. V podstate, pani kolegyňa Vaľová, to je také skoro šírenie poplašnej správy. A pritom vám stačí tak málo, a to pozrieť si zákon, pozrieť si, ako funguje sporenie, pozrieť si, kde v jednotlivých fondoch môže daná DSS-ka investovať, ako sa porovnávajú výnosy v jednotlivých fondoch správcovských spoločností, ako spoločnosti musia doplácať, ak majú výnos menší, ako je priemer v jednotlivých fondoch a tak ďalej a tak ďalej. Máličko na to stačí, pani kolegyňa, iba si prečítať ten návrh zákona.

M. Hort, podpredseda NR SR: Ďakujem.

Posledným písomne prihláseným do rozpravy je pán poslanec Ivan Štefanec. Nech sa páči, pán kolega, je tu priestor pre vaše vystúpenie v rozprave.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Ctené dámy, ctení páni, vážení hostia, uplynulo už 8,5 mesiaca odvtedy, keď sme v tejto snemovni predkladali prvýkrát ústavný zákon na ochranu úspor občanov. Odvtedy uplynul nejaký čas, ale dôvody, prečo sme tak vtedy urobili, sa nezmenili. A preto sme pristúpili k tomuto kroku, že opätovne predkladáme vylepšený návrh. Myslím si, že vývoj potvrdil dôležitosť tohto kroku a aj potrebu opätovného predloženia tohto zákona. Potvrdila to aj diskusia, ktorá začala včera niektorými veľmi kvalitnými vystúpeniami, a to niektorými veľmi zaujímavými. Napr. pán podpredseda Číž, ktorý mal veľmi dlhý monológ, z môjho pohľadu má taký zázračný elixír mladosti, lebo vždy ma posunie do študentských čias, keď sme museli počúvať prednášky marxizmu-leninizmu. Ale keď sa ho napr. pán poslanec Ivančo konkrétne opýtal, ako v jeho veku a jeho generácii zabezpečí lepšie dôchodky, tak pán poslanec nevedel odpovedať. Pritom je to veľmi jednoduché. Dámy a páni, na webe nájdeme veľmi veľa kalkulačiek, kde si každý môže naťukať svoj vek, svoj príjem, svoj predpokladaný odchod do dôchodku a môže si to vypočítať. A môže si vypočítať každý takisto, či je preňho 2. pilier výhodný alebo nevýhodný. Tak to robili aj ľudia, ktorí vstupovali do 2. piliera.

Čas teda pokročil, ale chuť Roberta Fica na korisť v podobe úspor občanov zostala a dokonca silnie. Predseda Fico sa napr. 7. augusta tohto roku vyjadril, že dôchodkové správcovské spoločnosti sú v strate a ľudia, ktorí si sporia v 2. pilieri, by mohli o svoje úspory aj prísť. Doslova vtedy povedal: "Vklady občanov sú ohrozené, pretože DSS sú v strate." Ten istý predseda Fico o pár dní neskôr na adresu DSS už povedal: "Musíme z nich vyžmýkať, čo sa dá." No je to zaujímavá logika, niekoho kritizujem, že je v strate, a následne sa snažím z neho vyžmýkať, čo sa dá, a snažím sa prehĺbiť jeho stratu. Je to skutočne výnimočné. Pravda je taká, že samotný guvernér Národnej banky tieto nezmysly o ohrození vkladov občanov a blúznivé porovnávania s nebankovými subjektmi viackrát dementoval a potvrdil stopercentnú garanciu vkladov občanov. Pravda je aj taká, že Fico spolu so svojimi koaličnými partnermi rokoval s DSS-kami a predložil im svoje návrhy, ktorými sa snažil o zmenu pravidiel počas hry. Jeho snaha o siahnutie na úspory občanov a možnosť ich prehajdákania je priehľadná a smutná. Považujem preto za úplne prirodzené, aby sme sa spolu so svojimi kolegami snažili urobiť všetko preto, aby bolo súkromné vlastníctvo ochránené.

Je pozoruhodné, že okrem toho, že príslušný zákon v gescii pani ministerky Tomanovej bol predložený a bol presunutý, ako vieme, na záver rokovania tejto schôdze Národnej rady, samotná pani ministerka sa rokovaní s aktérmi nezúčastňuje. Zúčastňuje sa ich len predseda vlády so svojimi koaličnými partnermi. Aj toto je fakt, ktorý svedčí o tom, aká je "spôsobilá a kompetentná" pani ministerka. A z môjho pohľadu to považujem za jasný dôkaz našich argumentov, prečo nie je schopná zastávať svoj post. A to je presne to, o čom sme hovorili na mimoriadnej schôdzi Národnej rady v tejto snemovni nedávno.

Predseda vlády vyhlásil, že údajné nastavenie dôchodkového systému ohrozuje zavedenia eura na Slovensku. Okrem toho, že si to pán minister financií nemyslí, o čom sme sa mohli presvedčiť aj v jeho odpovedi na moju otázku minulý štvrtok z tohto miesta, myslím si, že hrozba zavedenia eura je úplne inde, o. i. aj v tom, ako na to upozornil minulý týždeň Eurostat, že úroveň deficitu na Slovensku by mohla byť vyššia až o 11,5 mld. korún. Naviac, Fico prípravu na euro absolútne podceňuje. A okrem potrebných informácií pre občanov, mestá a obce či malých a stredných podnikateľov počúvame len nekonečný príbeh zbabraných tendrov na infokampaň o eure. Mimochodom, tieto tendre mali byť ukončené už do konca minulého roku. Najväčšou hrozbou zavedenia eura je preto sám predseda vlády spolu so svojou ministerkou, keď svoju neschopnosť a nekompetentnosť prejavujú čoraz častejšie.

Pán premiér často a rád žongluje s číslami. Chcel by som ale z tohto miesta pripomenúť, že podľa prepočtov odborníkov to každé zníženie odvodov čo i len o 1 % človeku s priemernou mzdou zníži nasporenú sumu až o 600 000 korún. Prečo to teda Smer robí? Chce, aby sa čo najrýchlejšie zabudlo, že sa pokúša občanom siahnuť na ich úspory na dôchodkových účtoch. Občania sa napriek tomuto strašeniu skutočne nemusia znepokojovať. Správcovia ich peňazí sú pod prísnejším dohľadom ako banky. Ich peniaze sú oddelené od majetku správcu a štátny dozor vykonáva Národná banka Slovenska. Je to skutočne najprísnejšie kontrolovaný sektor finančného trhu.

Dámy a páni, takmer 1,6 mil. občanov dôveruje dôchodkovému systému v 2. pilieri. Títo občania sa jasne vyslovili za prevzatie zodpovednosti za svoju budúcnosť na seba. Je pre nich výhodnejšie mať prehľad o svojom konte, o svojej budúcnosti a v neposlednom rade je pre nich výhodnejšie i mať možnosť dediť nasporené. Občania jasne volia istotu nasporeného. Navrhovaný ústavný zákon je v prospech občanov. A podstatou tohto návrhu je ochrana úspor občanov a ochrana výšky ich budúcich dôchodkov v priebežnom aj kapitalizačnom pilieri. Zákon hovorí o tom, že nemožno zhoršiť podmienky, za ktorých občan do systému vstupoval, ale zmeny k lepšiemu sú možné.

Často počúvame výhrady o tom, ako 2. pilier spôsobuje diery v 1. pilieri. Bolo to už viackrát opakované, ale dovolím si zopakovať zopár čísiel. Dámy a páni, minulý rok sa vybralo na daniach o 20 mld. viac, ako to bolo plánované. Tohtoročný štátny rozpočet bol prijímaný za predpokladu rastu 7,1 % HDP. Dosahujeme viac než deväťpercentný rast HDP, čo znamená ďalšie miliardy a ďalší príjem do štátneho rozpočtu. Okrem toho, je to ďalší argument, ktorý tu bol spomínaný, príjmy v štátnom rozpočte 2008 verzus 2004 sú o 104 mld. korún väčšie. Je teda veľmi veľa zdrojov a veľmi veľa spôsobov, ako riešiť tento deficit. Napriek tomu tá súčasná situácia je taká, že Sociálna poisťovňa nemá na zhruba 20 % dôchodkov, ktoré sú vyplácané. V tom, čo ide do systému a čo z neho vychádza, je rozdiel zhruba 20 %. Čiže, zjednodušene povedané, dôchodcovi, ktorý dostáva 10 000 korún, na 2 000 korún sa skladajú všetci občania iní.

Tento stav je skutočne neudržateľný. A vieme, že dôvod, prečo bola robená dôchodková reforma, je demografický vývoj. Demografický vývoj a predlžovanie priemernej dĺžky života vyvolávajú potrebu zmien penzijných systémov vo väčšine európskych krajín. Počet ľudí v dôchodkovom veku rastie a násobne rastie aj ich pomer k ľuďom v produktívnom veku. Dôsledok tohto vývoja je v tom, že je neudržateľný priebežný systém dôchodkov, ako ho dnes poznáme, že sa znižujú dôchodky a znižuje sa životná úroveň dôchodcov a tiež že sa zvyšuje odchod veku do dôchodku. Jedinou možnosťou teda, ako zabezpečiť ľudí v súčasnom produktívnom veku a ako im zabezpečiť slušné dôchodky, jednoducho je možnosť si na ne individuálne a transparentne nasporiť. Vláda Mikuláša Dzurindu takúto zmenu realizovala. Umožnila občanom zbaviť sa závislosti od nízkych štátnych dôchodkov a zvýšiť si príjmy v dôchodkovom veku sporením si na vlastných dôchodkových účtoch.

Zatiaľ som nepočul argumenty, ktoré by svedčili o nejakých nevýhodách 2. piliera, ale dovolím si zopakovať jeho výhody. Medzi hlavné výhody 2. piliera patrí, že poskytuje vyšší dôchodok, ako keby ho len dostával občan od štátu. V 1. pilieri dostane občan za každú odvedenú korunu do systému menej ako korunu dôchodku. V 2. pilieri dostane dôchodok vo výške nasporenej sumy plus zhodnotenie. Aj keby celý život zarábal iba minimálnu mzdu, našetrí si na dôchodok viac, ako keby ho dostával len z 1. piliera. A 2. pilier poskytuje vysoké garancie sporiteľom na ochranu ich vkladov, ako som spomínal, vyššie ako v bankách. Dámy a páni, to sú teda výhody.

Ale napriek evidentným výhodám stále existujú relevantné otázky o ohrození tohto systému. Položme si otázku: Existuje snaha o znižovaní odvodov na súkromné účty sporiteľov? Ja som presvedčený, že áno, existuje aj na základe rozporuplných výrokov predsedu vlády a jeho ministrov. Existuje, ďalej, ohrozenie peňazí občanov a výšky ich budúcich dôchodkov? Ja som presvedčený, že áno, existuje.

A ak súhlasíte s tým, aby sa nezhoršovalo postavenie budúcich dôchodcov, o čo, ja a moji kolegovia sme presvedčení, by sme sa mali snažiť, tak verím, že podporíte aj tento návrh ústavného zákona. Každý z nás sa môže slobodne rozhodnúť, či slová o ochrane úspor občanov potvrdí aj svojím činom, teda hlasovaním o podpore tohto zákona.

Keďže ja mám so svojimi kolegami z nášho poslaneckého klubu aj s partnermi z opozície v tomto jasno, dovolím si vás požiadať všetkých o to, aby tento návrh zákona bol prerokovaný v druhom čítaní. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP