Středa 31. ledna 2007

Druhý deň rokovania

7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

31. januára 2007 o 9.03 hodine

 

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, dobré ráno vám prajem všetkým. Otváram druhý rokovací deň 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

O ospravedlnenie písomne požiadal pán poslanec Ľuboš Micheľ.

Chcem vás len upozorniť, že dnes budeme rokovať len doobeda, tak ako sme sa dohodli, aby sme poobede všetci tí, ktorí majú záujem, sa mohli zúčastniť pohrebu nášho kolegu a priateľa Mirka Chovanca.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, včera sme vykonali pred ukončením schôdze tajné hlasovanie o

voľbe kandidáta na sudcu Ústavného súdu, predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, verejného ochrancu práv a člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu.

Overovatelia spočítali hlasy a vyhotovili zápisnice. Poprosím pána poslanca Jána Chrbeta, aby nám oznámil výsledky volieb.

J. Chrbet, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 30. januára 2007.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 145 poslancov.

Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 142 platných.

Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že

- za Vlastu Kunovú hlasovalo za 62, proti 50, zdržalo sa hlasovania 30,

- za Tibora Šafárika hlasovalo za 78, proti 59, zdržalo sa hlasovania 5.

Na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky zvolený Tibor Šafárik.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Konštatujem, že Národná rada navrhne pánovi prezidentovi Slovenskej republiky pána Tibora Šafárika za kandidáta na vymenovanie za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Teraz vás poprosím, pán poslanec, o výsledok

voľby na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

J. Chrbet, poslanec: Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 30. januára 2007.

Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa sa zúčastnilo 144 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo odovzdaných 145 hlasovacích lístkov.

Na základe uvedenej skutočnosti overovatelia konštatujú, že vykonaná voľba je neplatná.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Aj na základe tejto informácie vyhlasujem túto voľbu za neplatnú, preto vykonáme opäť voľbu so všetkými šiestimi kandidátmi a na základe dohody ju urobíme dnes po hlasovaní o 11.00 hodine.

Ďalej vás poprosím, pán poslanec, o oznámenie výsledku na

voľbu verejného ochrancu práv.

J. Chrbet, poslanec: Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv, ktoré sa konalo 30. januára 2007.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu verejného ochrancu práv 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky, zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.

Zo 144 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe

- Pavla Kandráča hlasovalo za 78 poslancov, proti 45, zdržalo sa 21 poslancov,

- Viery Mrázovej hlasovalo za 66 poslancov, proti 47, zdržalo sa 31 poslancov.

Na voľbu verejného ochrancu práv je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol Pavel Kandráč zvolený za verejného ochrancu práv.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem.

Konštatujem, že pán Pavel Kandráč bol zvolený za verejného ochrancu práv podľa § 5 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Jeho 5-ročné funkčné obdobie začne plynúť dňom zloženia sľubu.

A ešte vás teraz poprosím, pán poslanec, o výsledky

voľby člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu.

J. Chrbet, poslanec: Zápisnica o tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu, ktoré sa konalo 30. januára 2007.

Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 145 hlasovacích lístkov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu 0 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 145 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 19 neplatných.

Zo 126 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri voľbe

- Kornélie Beličkovej hlasovalo za 75 poslancov, proti 38, zdržalo sa 13 poslancov,

- Kataríny Pacnerovej hlasovali za 4 poslanci, proti 81, zdržalo sa 41 poslancov.

Na voľbu člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola Kornélia Beličková zvolená za člena Dozornej komisie Slovenského rozhlasu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne.

Konštatujem, že sme zvolili pani Kornéliu Beličkovú za členku Dozornej komisie Slovenského rozhlasu.

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.

Teraz požiadal o slovo pán podpredseda Národnej rady Milan Hort.

M. Hort, podpredseda NR SR: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vypočuli sme si výsledky, neviem už koľké v poradí, tajnej voľby na dôležité ústavné funkcie, okrem iného aj na predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa.

Keď sme niekedy po 17. júni prvýkrát zaregistrovali, že s touto inštitúciou asi v tejto krajine nebude všetko v poriadku, bolo to vtedy, keď sa premiér Fico vyjadril, že on má teraz iné starosti a Ústav pamäti národa ho nezaujíma, tak sme to vnímali ako nedocenenie toho všetkého, čo ten ústav predstavuje, čo by mal plniť, akú vážnu funkciu má v našej spoločnosti. Keď sme sa potom 5. septembra dozvedeli z úst pani poslankyne Laššákovej, že vládna koalícia sa dohodla, že prvú voľbu presunie na ďalšiu schôdzu, tak vtedy sme už vážne, aj mediálne, ale aj medzi sebou, konštatovali, že naozaj nie je záujem vládnej koalície, aby Ústav pamäti národa mal svojho predsedu, aby Ústav pamäti národa fungoval tak, ako sa na túto dôležitú inštitúciu patrí.

Neskôr sme boli svedkami takej frašky v tejto Národnej rade, keď 70 poslancov Národnej rady údajne nevedelo vyplniť hlasovacie lístky. Potom mala nasledovať voľba na januárovej schôdzi, kde som sa z úst aj tu sediacej pani poslankyne Kramplovej za poslanecký klub HZDS, ale aj neprítomného tu pána podpredsedu Číža za poslanecký klub SMER-u dozvedel, že už je dohoda a že už teraz všetky nedovolené funkcie dovolené budú, to znamená, všetky tieto inštitúcie sa spriechodnia a prestane každý, kto v tejto inštitúcii pracuje, pociťovať ohrozenie, a že naozaj to vládna koalícia myslí vážne.

Dnes sme sa dozvedeli z výsledkov, že opäť to nie je pravda. Laxné stanovisko tých, ktorí mali za to zodpovednosť pri sčítavaní hlasov, nás informovalo o tom, že voľba bola neplatná. Z informácií tých, ktoré máme, vo volebnej komisii vieme, že nieže voľba bola neplatná, ale jeden hlasovací lístok sa odrazu objavil navyše, ale aj popri tom za vášho nominanta, ktorého ste garantovali a jeho zvolením ste garantovali, že tento ústav začne už normálne fungovať, hlasovalo iba 72 prítomných poslancov. Podotýkam, že na základe zápisnice zo včerajšej schôdze boli ospravedlnení poslanci v počte 4, vy ste tu mali z 85 poslancov prítomných 82. Ten váš kandidát dostal 72 hlasov.

Nebudem sa zamýšľať nad tým, o čom bol ten neplatný lístok, ale asi nás, ktorí sme tu z radov opozície, nikto nemôže upodozrievať, že chceme nejakým spôsobom kamuflovať alebo znevažovať, alebo znehodnocovať takú dôležitú voľbu, po ktorej voláme od 17. júna tohto roka.

Áno, vážení poslanci, niekedy nám podsúvate, že si nevieme zvyknúť na to, že sme už v opozícii. Prichádzali sme s návrhmi na pána Pittnera, lebo sme si mysleli, že máme zodpovednosť spoločnú všetci za to, aby tento ústav fungoval. Prichádzali sme dnes s návrhom na pána Mikloška. Ani jeden nebol zvolený. No ale nebol zvolený ani nikto za vás.

Prosím vás, čo to tu hráme pred národom za frašku? Čo to tu hráme za frašku v takej vážnej inštitúcii, akou je Ústav pamäti národa? Prečo nepoviete normálne, že nechcete, aby ten ústav fungoval. Veď ak 10 poslancov z vašich, tu prítomných, nezahlasuje a ešte je aj vážne podozrenie, že sa poistíte nejakým navyše hodeným lístkom, len aby, keby náhodou bol zvolený, tak aby tá voľba bola neplatná. Dokedy túto frašku tu chceme hrať? A kedy už konečne poviete, že Ústav pamäti národa jednoducho nechcete a nechcete, aby taká vážna inštitúcia v tejto spoločnosti začala normálne fungovať?

Viete, páni kolegovia, nielen brucho má národ, ale má aj dušu. Sľubovať mastné egyptské hrnce a zamýšľať sa nad tým, čo všetko porozdávate - jedna vec, druhá vec je to, že sa treba aj trošku starať aj o pamäť národa, o jeho dušu. To, čo sa tu teraz predvádza, si dovolím nazvať, že je to nemravnosť. Je to nemravné voči všetkým tým, ktorí čakajú nie na odškodnenie, ale aspoň na morálne ocenenie za to všetko, čo si užili za ostatných totalít v tomto štáte, v našej krajine a v našom národe.

A preto vás prosím, ak ste sa vedeli dohodnúť veľmi rýchlo na zákonoch, ktorými ste zlikvidovali nezávislosť takých úradov, ako je Úrad jadrového dozoru a ďalšie úrady, ako nedávno novovymenovaný šéf Úradu dozoru nad zdravotnou starostlivosťou, je jasný dôkaz, že vám ide vtedy, keď sa chcete dohodnúť, tak sa dohodnúť aj viete. Ak ste sa na tomto dokázali dohodnúť, tak sa, prosím vás, buď dohodnite na tom, kto bude šéf Ústavu pamäti národa, alebo tu jasne zadeklarujte, že vám ide o to, aby tento ústav jednoducho neexistoval a aby zmizol z mapy, z politickej mapy nášho štátu.

Ďakujem pekne. (Potlesk.)

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem. Pani poslankyne, páni poslanci, budeme... (Reakcia z pléna.) Pán poslanec Janiš, procedurálny návrh, ale poprosím vás, aby ste predniesli procedurálny návrh a nevyužili teraz vystúpenie pána podpredsedu na spustenie lavíny komentárov, dobre?

Tak procedurálny návrh.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za upozornenie, pán predseda, samozrejme, mám procedurálny návrh, v mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, KDH a SMK žiadam o prestávku.

P. Paška, predseda NR SR: Akú dlhú prestávku?

S. Janiš, poslanec: 15 minút - na poradu klubov v súvislosti s neplatnou voľbou šéfa Ústavu pamäti národa.

P. Paška, predseda NR SR: Dobre. Vyhlasujem 15-minútovú prestávku.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

P. Paška, predseda NR SR: Pani poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní po prestávke, ktorú si vyžiadali tri poslanecké kluby. Na tabuli vidím, že svieti opäť pán predseda klubu SDKÚ. Pán Janiš, chcete procedurálny návrh ešte jeden? Nech sa páči.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predseda. Po porade troch poslaneckých klubov v mene troch poslaneckých klubov SDKÚ - DS, SMK, KDH žiadam o zvolanie grémia, poslaneckého grémia.

P. Paška, predseda NR SR: Máte predstavu kedy? (Reakcia poslanca.) Ihneď? Dobre. Zvolávam poslanecké grémium v zasadačke za rokovacou sálou - ihneď.

(Prerušenie rokovania na zasadnutie poslaneckého grémia.)

(Pokračovanie rokovania po skončení poslaneckého grémia.)

P. Paška, predseda NR SR: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, krátka informácia. Na zasadnutí poslaneckého grémia sme sa zaoberali situáciou po neúspešnej voľbe predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa. Hovorili sme o technikách. Ja, ak dovolíte, pred tým, ako vyhlásim novú tajnú voľbu, vás budem informovať a požiadam vás, aby ste dôsledne dodržiavali techniku tajnej voľby a spôsob vyplňovania lístkov tak, aby naozaj opäť nedošlo k znehodnoteniu alebo aby nedošlo k väčšiemu počtu, alebo aby sme nemali väčší počet neplatných lístkov. Toto bolo predmetom rokovania grémia. Zaoberali sme sa spôsobom voľby. Pred tým, ako vyhlásim tajnú voľbu po jedenástej po hlasovaní, budeme ešte hovoriť precíznejšie o technike voľby.

Teraz, vážené páni poslankyne, páni poslanci, budeme pokračovať v rokovaní 7. schôdze prvým čítaním o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 182).

Pozerám sa, či tu máme pána ministra Jureňu. Poprosím pána ministra Jureňu, ktorý má predložiť za vládu uvedený návrh, aby sa dostavil do rokovacej sály. Zároveň pozerám, áno, pán spravodajca, pán Zsolt Simon, je tu. Požiadam vás ešte o chvíľočku, ja som tu pána ministra videl, predtým, ako sme... Ešte raz požiadam pán ministra poľnohospodárstva, pána Jureňu, keby mohol prísť - a, už je tu, výborne.

Pán minister, chcem vás požiadať, aby ste uviedli vládny návrh zákona, je to tlač 182. Rozhodnutie o pridelení výborom je tlač 183.

Nech sa páči, pán minister. (Ruch v sále.) Dámy a páni, poprosím o trošku pokoja v rokovacej sále.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, vypracovalo ministerstvo pôdohospodárstva podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2006 a na základe plnenia záväzkov voči Európskej komisii a Európskemu spoločenstvu podľa Zmluvy o pristúpení k Európskemu spoločenstvu.

Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je úprava podrobnosti o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat vyplývajúca z prebratia smernice Rady č. 2005/2004 Európskeho spoločenstva zo 14. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 87/328 týkajúca sa inseminačných staníc na skladovanie spermií a používania vajíčok a embryí čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka. Ďalším cieľom návrhu zákona sú úpravy niektorých ustanovení, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Návrh zákona nezakladá nároky na štátny rozpočet, nemá vplyv na rozpočet obcí a vyšších územných celkov a nemá vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a ani na podnikateľské prostredie.

Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na potrebu uvedenia predmetného zákona do praxe dovoľujem si vás požiadať o jeho prerokovanie a vyjadrenie súhlasu s ním.

Ďakujem.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán minister.

Teraz poprosím pána poslanca Simona, aby ako určený spravodajca predniesol informáciu.

Zs. Simon, poslanec: Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody svojím uznesením č. 61 z 23. januára 2007 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.

Uvedený návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti uvedené v legislatívnych pravidlách. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev a v práve Európskej únie upravená nie je.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcovi vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.

V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. januára 2007 č. 183 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali do 15. marca 2007 a gestorský výbor do 16. marca 2007.

Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne, pán spravodajca.

Otváram rozpravu. Písomne som nedostal prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Pani poslankyňa Tkáčová. Končím možnosť prihlásiť sa ústne.

Nech sa páči, pani poslankyňa.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predseda.

Vážené dámy, vážení páni, dôvodom na predloženie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, je úprava podrobností o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat vyplývajúca z prebratia smernice Rady č. 2005 zo 14. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 87/328/EHS týkajúca sa inseminačných staníc na skladovanie spermií a používania vajíčok a embryí čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka.

Novela zákona vyplýva z potreby plnenia noriem Európskeho spoločenstva o šľachtení a plemenitbe, ako je obchodovanie s plemenným materiálom, sperma embrya, živé hospodárske zvieratá, výkonu inseminácie, z potreby ustanovenia potreby a spôsobu výkonu prirodzenej plemenitby, hlavne v chovoch dojčiacich kráv, z potreby vyšpecifikovania výkonu kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a kontroly dedičnosti zdravia hospodárskych zvierat.

Kolegovia a kolegyne, pôvodne som neplánovala vystúpiť k predkladanej novele zákona jednak preto, že ide o vysokoodbornú tému, jednak preto, že podstatou noviel je transpozícia smernice Rady a my už okolo toho veľa nenahovoríme. A z uvedeného vyplýva, že je zrejmé, že táto téma je navýsosť odborná a že miestom, kde budeme o tejto téme vecne rokovať, bude výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Týka sa to aj dvoch zákonov, ktoré včera vo veľkom chvate uviedol minister životného prostredia, a to zákon o uvádzaní environmentálnej značky, teda zákon o environmentálnom označovaní výrobkov, a zákon o ochrane ovzdušia, ktorý zavádza limity pre obsah nebezpečných látok a jedov, ako napríklad arzén, kadmium, olovo a podobne. Preto, keďže ide o takéto vysokoodborné témy, pri všetkých troch zákonoch som odporučila kolegom poslancom SDKÚ - DS, aby všetky tri legislatívne návrhy v prvom čítaní podporili.

Prečo som sa rozhodla vystúpiť, je spôsob, akým sa zákony a celá legislatíva uvádzajú do života, akým spôsobom k tomu pristupuje vláda, akým spôsobom k tomu pristupujeme my poslanci. Mám niekoľko výhrad, možno skôr je lepšie povedať postrehov, som v parlamente druhé volebné obdobie, a tak si viem porovnať určitý štýl prístupu poslancov k legislatíve a možnože aj k rokovaniam parlamentu. Rozdelím to do dvoch častí, a to na konanie v pléne a konanie vo výboroch.

V pléne môžeme sledovať už od prvých schôdzí parlamentu, vládni poslanci mlčia, neobhajujú vládu a jej program. Nevystupujú, ani keď ide do tuhého, a my dávame na stôl skutočne silné argumenty. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Buď teda, kolegovia, o veciach nič neviete a radšej ste ticho, alebo máte zakázané hovoriť, aby ste nenaťahovali čas. Vláda a jej premiér nepotrebujú vecnú diskusiu na pôde parlamentu. Jedným slovom povedané - mĺkvosť.

K návrhu rozpočtu sa nevyjadroval takmer nikto z vlády. Nehovoriac o poslancoch, ktorí mlčali ako zarezaní. Keď sme boli my vládnymi poslancami v minulom volebnom období, s radosťou sme išli do slovných súbojov s opozíciou. Radi sme obhajovali náš program, našich ministrov. A tí, ktorí ste tu boli v minulom období, viete, že ste nás kritizovali veľmi ostro. Možno ostrejšie ako my dnes. My sme sa nebáli ani diskutovať s našimi ministrami o jednotlivých opatreniach a argumentovať v prospech veci.

Moje tvrdenie o ignorancii parlamentu vládou dokazuje fakt, že poslanecké návrhy, ktoré predkladajú niektorí kolegovia, v skutočnosti nie sú poslaneckými návrhmi, ale vládnymi a vláda tak obchádza legislatívny proces v príprave zákonov. Veď napríklad, pán poslanec Cabaj, predkladáte návrh zákona, ktorým sa zvyšujú platy v Najvyššom kontrolnom úrade, pozerala som si tento návrh zákona, iste ste ho nepripravovali sám. Ja zásadne nie som proti zvýšeniu platu kontrolórov, je to dobré protikorupčné opatrenie. Ale prečo s tým nepríde vláda? Prečo s tým prichádza poslanec?

Ďalším dôkazom o výsmechu poslancov vládou je spôsob predkladania pozmeňujúcich návrhov. V druhom čítaní v pléne po zasadnutí gestorského výboru prednášajú vládni poslanci otrocky desaťstránkové elaboráty, o ktorých máme hlasovať bez toho, aby gestori aspoň vedeli dosah týchto navrhovaných zmien. Včera nám to predviedol pán poslanec Burian a mám pocit, že nie opozícia, ale vládna koalícia má tieňovú vládu v parlamente. Slovo parlament je odvodené od slova "parlare" - hovoriť. Preto vás prosím, kolegovia, diskutujte s nami.

Čo sa týka práce vo výboroch, dá sa povedať, že tam sa občas podarí rozprúdiť debatu, ale veľmi jasne sa ukazuje, že ani predkladatelia nie sú celkom pánmi situácie. Dovolím si jeden príklad, ktorý sa týka spôsobu, akým sa do zákona o veterinárnej starostlivosti dostali domáce zakáľačky, to znamená povinnosť nahlasovať domácu zakáľačku. V pôvodnom návrhu zákona sa táto povinnosť vzťahovala iba na hovädzí dobytok. Vo výbore prišli predkladatelia s tým, že je nutné doplniť tam ošípané. A keďže poslanci ani vládni neboli veľmi náchylní doplniť takúto zmenu a za takúto zmenu zahlasovať, tak prišiel argument: žiada to od nás Únia, hrozia nám pokuty, lebo meškáme a rýchlo, rýchlo. V takej chvíli poslanec, ani vládny, ani opozičný, nemá čas informovať sa skutočne, či sú tieto informácie pravdivé, nemôžeme si ich pooverovať a tak chtiac-nechtiac súhlasíme, pretože nikto nechce byť tou príčinou pokuty. To isté sa nám stalo s domácimi zakáľačkami a teraz nás občania obviňujú z prílišnej horlivosti, z návratu do 50. rokov, keď sa vydávali zakáľacie listy a odovzdávali krupóny a podobne. A to nechcite vedieť, ako sa danej témy chytili veterinári, ktorí do agendy zapojili už obecné úrady a robia si z obecných úradov zberné miesta vzoriek zo zabíjačiek. Rozumiete tomu? Z telefonickej povinnosti nahlásiť zakáľačku už je prípis veteriny na miestne úrady, že budú robiť zberné stanice vzoriek, ktoré sú povinní odobrať zakáľajúci občania a odniesť ich v presne stanovené časy na úrad, a to všetko pod hrozbou mastnej pokuty. Pretože sme naleteli ministerským úradníkom a dali sa zaviesť. Teda iba vládni poslanci, pretože opozícia za návrh ako celok nehlasovala.

Typickým porušovaním zákona o rokovacom poriadku je aj skutočnosť, že ministri predkladajú do Národnej rady návrhy zákonov, ktoré vo svojich ustanoveniach splnomocňujú ministerstvo na vydanie vyhlášky, ale návrh vyhlášky nie je súčasťou návrhu zákona. V zmysle rokovacieho poriadku by sa Národná rada nemala takýmto návrhom zákona zaoberať. Veď my tak podpisujeme bianko šek pre ministerstvo, nevieme, čo vo vyhláške bude, ale preberáme za to zodpovednosť.

Toto sa mi žiadalo, vážení kolegovia a kolegyne, povedať po tom, keď sme včera za necelých päť hodín zvládli 22 bodov programu, čiže asi tretinu rokovacieho programu. Mali by sme si všetci uvedomiť, že občania nás hodnotia hlavne podľa našich zasadnutí, ktoré sú najviditeľnejšími prejavmi našej poslaneckej práce, a my im teda, aj vďaka vláde, ktorá nenosí do parlamentu vládne návrhy zákonov, veľa dôvodov na spokojnosť nedávame.

Prosím, zamyslime sa nad tým a skúsme budovať meno parlamentu tým, že sa budeme na schôdzach rozprávať, že budeme spolu debatovať, diskutovať o problémoch, že budeme obhajovať svoje názory a že tu nebudeme iba ticho sedieť a že v kultivovanom dialógu budeme spoločne posúvať našu spoločnosť dopredu.

Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: S faktickými poznámkami sa prihlásili pani poslankyňa Tóthová, pani poslankyňa Košútová, pán poslanec Frešo ako posledný. Končím možnosť podania ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Pán minister chce vystúpiť? Najskôr faktické poznámky dobehnú a potom vystúpi pán minister, pretože by sa nám krížili faktické poznámky na každé vystúpenie.

Ako prvá vystúpi pani poslankyňa Tóthová.

K. Tóthová, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, vy ste ma ohromne prekvapili. Neviem, na základe čoho ste uvádzali to, čo ste uvádzali.

Po prvé k pozmeňujúcim návrhom. Veď včera vlastne vládna koalícia uznala a posunula hlasovanie, keďže ste mali pripomienku. Pani kolegyňa, pozrite si stenografické záznamy, kde som viackrát vystúpila, dokonca trikrát som verejne vyhlásila, že odmietam hlasovať o príslušnom návrhu zákona, keďže v poslednej chvíli sa dali obsiahle doplňujúce návrhy, ktoré nebolo možné posúdiť, a je to v stenozáznamoch. Viackrát som fakticky protestovala proti pozmeňovákom, dokonca som uviedla, že jeden pán poslanec, nebudem menovať, ho prednášal, najala by som si ho na uspávanie svojich vnúčat, pretože absolútne nebolo možné rozoznať, o čom hovorí. Pani poslankyňa, vy ste tu neboli?

Ďalej. Viackrát som vystúpila s právnymi pripomienkami a vyzvala som, aby ste reagovali, a hrach na stenu bolo prirovnanie. Vôbec ste nereagovali. Dokonca keď sa uvádzal kompetenčný zákon, k nemu som mala hodinu pripomienok a vtedajší pán podpredseda Bugár išiel k novinárom a povedal, no neviem, kedy budeme hlasovať, lebo tu sa zdržuje, Tóthová tu už hodinu rozpráva. Nikto nereagoval, ale dodatočne sa zistilo, že... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Košútová.

M. Košútová, poslankyňa: Pani kolegyňa, veľmi ste ma prekvapili vaším vystúpením a hodnotením práce a prerokovania jednotlivých zákonov vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Vy veľmi dobre viete, že momentálne preberáme úplne iný zákon, ale že zákon o veterinárnej starostlivosti, ku ktorému ste v konečnom dôsledku skĺzli, bol na výbore veľmi prerokúvaný, môžem povedať, robila som spravodajkyňu k tomuto zákonu, a to, čo ste teraz prezentovali ohľadom domácich zakáľačiek, sa nezakladá vôbec na pravde. Pretože pokiaľ by ste mali záujem, mám tu všetky pripomienky, ktoré boli v rámci tohto zákona prerokúvané, a k § 23, teda ods. 1, kde sa hovorilo o povinnosti nahlasovania ohľadom zabíjačiek ošípaných, nebola, v podstate bola vznesená len jedna pripomienka a v konečnom dôsledku sa celá kampaň okolo tejto povinnosti rozvírila až po prijatí zákona, niekedy koncom decembra a začiatkom januára. Treba povedať aj to, že vlastne tento zákon chráni občanov a ich zdravie a že nie je to žiadna šikanácia zo strany štátu. Pretože ten občan má povinnosť iba tú zakáľačku ohlásiť a všetko ostatné je nad rámec zákona.

Takže bola by som veľmi nerada, aby sa takéto informácie ohľadom rokovania výboru v budúcnosti na tomto pléne prezentovali. Ďakujem vám.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Frešo.

P. Frešo, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som nadviazať na tú časť, kde hovorila pani poslankyňa Tkáčová o podávaní nepriamych noviel v druhom čítaní, takpovediac z voleja, dve hodiny pred tým, ako sa bude hlasovať. Napriek tomu, že súčasná koalícia verbálne takéto postupy neuznáva, napriek tomu, že ich v minulom období tvrdo kritizovala, tak dnes sa stali bežnou súčasťou ich legislatívnej práce. A miesto toho, aby naozaj tento parlament pozdvihli na nejakú vyššiu úroveň, o ktorej tak radi rozprávajú pred voličmi a v novinách, tak konajú presný opak.

Samozrejme, je potom tristné sledovať, ako niektorí títo aktéri, napríklad včera pán poslanec Burian, ktorý to v minulom volebnom období tvrdo napádal, tieto svoje postupy obhajujú a až po naozaj neúnosnom tlaku, keď je úplne zrejmé, že to neustojí, tak potom veľkodušne ustúpi.

Myslím si, že by bolo načase zosúladiť zo strany koalície slová s činmi a podieľať sa na tom, aby tento parlament pripravoval kvalitnú legislatívu. A myslím si, že aj koaliční poslanci by mali byť trošku tvrdší voči svojim nadriadeným vo vláde, pre ktorých tieto služby robia, a mali by im jednoducho podobné akty odmietnuť a mali by tiež od nich žiadať normálnu, štandardnú legislatívnu prácu a nie ich v tomto, povedal by som, nerobení si svojej práce podporovať a potom sa tu zahanbujúco obhajovať a poukazovať na to, čo bolo v histórii a kto čo povedal. A myslím si, že by mali byť zodpovední a uvedomiť si, že dôveryhodnosť parlamentu je naozaj v hre v týchto prípadoch, a nehazardovať s ňou len preto, aby sa zaľúbili niektorým ministrom.

Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Tkáčová.

J. Tkáčová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Som rada, kolegyne, že som vás prekvapila, že som vás prebudila z letargie, že ste sa konečne ozvali, a chcem vám povedať - že na základe čoho? Nuž na základe vlastnej skúsenosti, na základe toho, ako tu sedím a počúvam diskusiu a debatu.

Pani poslankyňa Košútová, presne, ako som to popísala, presne takto schvaľovací proces okolo zakáľačiek prebiehal. Ja si vyprosím, aby ste hovorili, že nehovorím pravdu. Bolo to presne tak, ako som povedala. A keď vám neprekáža, že vás úradníci zavádzajú, tak mne to osobne prekáža. Aj vo výbore pred predkladateľmi som sa ohradila voči spôsobom, akým bolo argumentované začlenenie ohlasovanie zakáľačiek do zákona.

Ďakujem pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Laššáková, viem, čo chcete povedať, ešte dáme slovo pánovi ministrovi, aby mohol vystúpiť. Požiadal o slovo. Musím dať podľa rokovacieho poriadku slovo pánovi ministrovi.

Nech sa páči, pán minister.

M. Jureňa, minister pôdohospodárstva SR: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v krátkosti, čo sa týka odbornosti a prerokovávania vo výboroch. Ja by som práve, naopak, využil aj tento priestor a oceňujem, veľmi pozitívne vnímam prístup poslancov vo výbore, aj napríklad najmä pani poslankyne Košútovej, ktorá prišla z praxe a má veľa dobrých pripomienok. Napríklad pán Lebocký, čo sa týka lesníckych tém, si myslím, úplne bezkonkurenčne a odborne je zdatný. Ale tiež napríklad pán poslanec Simon, ktorý pôsobil v úrade ministra, a myslím si, že jeho reakcie tiež sú vysoko odborné. Takže ja by som to nedeformoval, vnímam to pozitívne a zároveň aj im ďakujem za tento ich pozitívny prístup. Možno niekedy prebehnú emotívne slová, možno to k tomu patrí, ale myslím, že po skončení rokovania si podáme ruky, vysvetlíme veci, takže je to o tom. Ale ďakujem za tento odborný - napríklad pán Čech v príprave zákona o potravinách prišiel za mnou na úrad zavčasu, využil priestor a na úrovni riaditeľky sekcie sa veľmi dôsledne, viem, že sa pripravoval na prezentáciu do výboru.

Čo sa týka, v krátkosti len zareagujem na zabíjačky. Rozpútala sa okolo toho, myslím, veľká téma. Je to dobré, že sa o tom hovorí. Zároveň tým upozorňujeme občanov, že niečo takéto vošlo do platnosti. Ale zároveň nie je dobré, ak sa niektoré veci občanovi vysvetľujú troška mylne a deformujúco. Takže znovu opakujem, že povinnosťou občanov je oznamovacia povinnosť. Ja si myslím, že žijeme v období, keď na Slovensku je 3,7 mil. mobilných telefónov, takže stačí telefonická oznamovacia povinnosť. A v záujme toho chovateľa, si myslím, že jeden telefonát nie je tak veľa. Takže to je asi k tomu. Pochopiteľne, že veterinár, príslušný štátny veterinár rozhoduje potom o tom, kde vykoná konkrétne kontroly, resp. ako ich vykoná.

Takže by som to vôbec nezľahčoval najmä preto, že na Slovensku bolo v posledných rokoch, resp. každý rok je zistených niekoľko desiatok prípadov ochorení na svalovca. Tieto údaje sú prevzaté od zdravotníkov, takže myslím, že sa zakladajú na pravde, a myslím, že zdravie občanov má svoju váhu, má svoju dôležitosť. Takže toľko v krátkosti k zakáľačkám.

Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Musím dať slovo pani poslankyni Laššákovej.

J. Laššáková, poslankyňa: Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, v mene troch poslaneckých klubov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Ľudová strana - HZDS prosím o desaťminútovú prestávku.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vyhlasujem desaťminútovú prestávku.

(Desaťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Panie poslankyne, páni poslanci, zaujmite, prosím vás, miesta v rokovacej sále. Panie poslankyne, páni poslanci, po prestávke, o ktorú požiadali poslanecké kluby, budeme pokračovať v rokovaní schôdze.

Prosím pána ministra Jureňu, aby zaujal miesto, aj pána Zsolta Simona ako spravodajcu, aby zaujal miesto, pretože ukončíme rokovanie o predchádzajúcom zákone (tlač 182). Pán Jureňa bol posledný, ktorý vystúpil v rámci rozpravy, i keď predpokladám, že to bolo aj jeho záverečného slovo. Nikto viac sa neprihlásil ani nereagoval s faktickými poznámkami na vystúpenie pána ministra Jureňu. Vyhlasujem rozpravu k tomuto bodu za skončenú.

Pán Jureňa, vidím, že prichádza, ešte chcete mať záverečné slovo či to bolo záverečné slovo? (Reakcia ministra.) Pán spravodajca sa vzdal. Prerušujeme rokovanie o tomto bode programu a zároveň oznamujem, že aj o tomto zákone budeme hlasovať.

Teraz pristúpime k hlasovaniu o zákone, ktorý sme prerušili včera na základe návrhu pánov poslancov a paní poslankýň. Prosím teraz, slovo dávam pánovi poslancovi Burianovi, predsedovi výboru pre financie. Nech sa páči, pán poslanec.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, tlač 141.)


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP