Úterý 12. prosince 2006

Piaty deň rokovania

6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

12. decembra 2006 o 9.01 hodine

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, zakrátko započneme s rokovaním schôdze, ešte dáme šancu, aby sa mohli dostaviť chýbajúci poslanci a poslankyne do rokovacej sály.

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, otváram piaty rokovací deň 6. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Budeme teraz pokračovať v rokovaní o

vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007,

návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

Dovoľte, aby som vás informoval, že o slovo požiadal predseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Pavol Paška. Nech sa páči, pán predseda.

P. Paška, predseda NR SR: Dobré ráno, dámy a páni. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení podpredsedovia vlády, vážení členovia vlády, vážení hostia, dovoľte mi, aby som využil možnosť a krátko zareagoval na predchádzajúce tri dni, počas ktorých bežala rozprava o štátnom rozpočte.

Napriek tomu, že viete, že sa snažím z pozície predsedu Národnej rady udržiavať polohu, ktorá, samozrejme, v agendách a v politikách má mať relatívne nadstranícky charakter, nedá mi, aby som toto svoje vystúpenie nezačal postrehom. Keď som počúval vystúpenia opozičných poslancov a keď som počúval tú ich úpornú túžbu po sociálnosti, keď som počúval ich pohľady na to, ako treba chrániť našu kultúru, ako treba financovať naše zdravotníctvo, až mi, dámy a páni, prišlo ľúto, že títo ľudia 8 rokov nevládli.

Dámy a páni, s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2007 sa už oboznámili všetci poslanci, prerokovali ho výbory, viedla sa verejná diskusia a viedla sa o ňom v posledných dňoch aj rozprava v parlamente. Teraz je na poslancoch Národnej rady, aby sa k návrhu rozpočtu vyjadrili kladne alebo záporne svojím hlasovaním. Je na parlamente, aby rozhodol, či si tento rozpočet získa dôveru zástupcov ľudu a či bude môcť slúžiť racionálnemu hospodáreniu v roku 2007. Slovenská republika, dámy a páni, je parlamentnou demokraciou, a preto leží konečné rozhodnutie o osude tohto rozpočtu na pleciach poslancov. Národná rada Slovenskej republiky sa svojej ústavnej povinnosti náležite zhostí a rozhodne o tom, či predložený návrh štátneho rozpočtu vstúpi do platnosti alebo nie.

Azda ani netreba priveľmi zdôrazňovať, aký význam má štátny rozpočet pre budúcnosť krajiny, pre plnenie našich záväzkov, pre efektívne hospodárenie a sociálnu politiku vlády. Štátny rozpočet je totiž základným ekonomickým zákonom finančnej politiky štátu, vytyčuje rozhodujúce smery vývoja vládnej politiky, zakladá rámce finančnej politiky štátu a určuje celkový charakter štátu. Pokiaľ ho Národná rada Slovenskej republiky prijme, dáva vláde legitímny priestor pre realizáciu svojej vízie, svojho programu, svojej predstavy o politickej a ekonomickej línii štátu.

Dámy a páni, štátny rozpočet však nie je vecou svojvôle vládnych strán, ako sa to niekedy podsúva verejnosti. Existujú totižto rôzne druhy obmedzení, ktoré zodpovedná vláda nemôže ignorovať. Sú to obmedzenia finančnej povahy, pretože príjmy štátneho rozpočtu sú limitované a štát nemôže míňať bezhlavo a neuvážene, musí si určiť priority a základné ciele svojej politiky. Ale sú tu zároveň aj obmedzenia, ktoré majú politickú povahu, pretože vláda sa, prirodzene, riadi svojím programovým vyhlásením. Ale existujú aj obmedzenia ústavnej povahy. Štát je totiž viazaný Ústavou Slovenskej republiky, aby plnil určité konkrétne sociálne funkcie a predovšetkým aby napĺňal explicitnú ústavnú požiadavku sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Štát je povinný byť sociálnym a starať sa o svojich občanov. Z nedávnej minulosti poznáme pokusy vlády zbaviť sa tohto ústavou vymedzeného záväzku. Boli sme priamymi svedkami takéhoto experimentu, ktorý sa kontrastne s Ústavou Slovenskej republiky snažil totálne pochovať sociálny štát a v mene neoliberálnej ideológie do všetkých sfér spoločenského života zaviesť fetiš trhu, liberalizácie a privatizácie. (Potlesk.) Ukázalo sa, dámy a páni, že kto ignoruje sociálne posolstvo ústavy, kto ignoruje sociálne tradície európskeho priestoru, kto nedokáže vnímať reálny život ľudí a celú politiku postaví iba na dogmách liberálnych ekonómov, nemôže v politike uspieť, lebo zabúda na to, čo je v demokratickej politike najdôležitejšie, zabúda na občana a na jeho ľudskú dôstojnosť.

Nová vláda nezopakuje chyby bývalej vlády. Je si vedomá spomínaných predpokladov, svojej rozpočtovej politiky, a preto bude tak zodpovedná, ako aj sociálna. Tento svoj zámer strany vládnej koalície prezentovali pred voľbami, vyjadrili ho v programovom vyhlásení vlády a napĺňajú ho aj teraz po voľbách. Dôkazom toho je návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý nová vláda predložila do Národnej rady Slovenskej republiky a ktorý rešpektuje programové vyhlásenie vlády, Ústavu Slovenskej republiky, ako aj ekonomické požiadavky pre stabilné a prosperujúce hospodárstvo.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, máme pred sebou hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu, ktorý netrpezlivo očakávala slovenská verejnosť, domáce aj zahraničné finančné inštitúcie, devízové trhy, ekonomickí analytici, experti, širšia odborná obec. Neznalému pozorovateľovi slovenskej politickej scény musel zavše naskakovať mráz po chrbte, keď počúval hlasy opozície a niektorých spriaznených ekonomických analytikov o katastrofickej vízii, ktorá Slovensko čaká, štátny rozpočet novej vlády mal podľa opozície a niektorých analytikov priniesť bezhlavé ľavicové rozhadzovanie. Finančná politika novej vlády, dámy a páni, mala zastaviť ekonomický rast, zadlžiť krajinu, odstrašiť zahraničných investorov, znehodnotiť korunu. A mohol by som vo výpočte týchto predikcií pokračovať. Slovom, mala nastať kataklizma nedozerných následkov. Počúvali sme, že jediný, kto má recept na vládnutie, je pravica, že robiť ľavicovú politiku, politiku pre ľudí je nezodpovedné a populistické, že každý krok, ktorý povedie k rehabilitácii inštitúcií sociálneho štátu, je krokom späť a je krokom spiatočníckym, lebo údajne zákonite prehĺbi rozpočtový deficit a vzdiali nás od prijatia európskej meny. Dnes je celkom jasné, dámy a páni, že opozícia aj ekonomickí analytici často vedome, nevedome, je to na vás, zavádzali verejnosť. Pripomeňme si, že v auguste Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády. Vláda vzápätí učinila prvé politické kroky a napočudovanie žiadna ekonomická katastrofa sa nekonala, ak však opozícia nepovažuje za katastrofu rekordné zhodnocovanie koruny, dôveru zahraničných trhov či vysoký ekonomický rast. (Potlesk.) Dnes máme na stole návrh štátneho rozpočtu novej vlády a napočudovanie, dámy a páni, investori neutekajú zo Slovenskej republiky, ekonomika sa nerúti, nezamestnanosť nerastie, zadlženie sa neprehlbuje a zahraničné trhy novej vláde a jej rozpočtu plne dôverujú.

A čo je najdôležitejšie, dámy a páni. Ukázalo sa, že sociálny štát je možné zosúladiť s požiadavkami ekonomickej efektivity a hospodárskeho napredovania. Nová vláda, ktorá sa hlási k stredoľavým pozíciám, pripravila rozpočet s iba 2,9-percentným deficitom. Možno to niekomu bude znieť neuveriteľne, ale až vláda so sociálnodemokratickým programom dokázala zrealizovať to, čo sa žiadnej pravicovej vláde nepodarilo. Až nová vláda dokázala, že aj napriek sociálnejšej politike možno dospieť k najnižšiemu deficitu štátneho rozpočtu v histórii Slovenskej republiky. (Potlesk.)

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ja aj z radov opozície, samozrejme, sa nebránime kritike, ktorá má opodstatnenie. Sme ochotní počúvať reálne argumenty a upozornenia na prípadné chyby a omyly. Sme ochotní a schopní zapracovať dobré návrhy, aj keď sú z dielne opozície, a viackrát sme to už dokázali. Ale pokiaľ dlhodobo pravica ideologicky a neodôvodnene ohovára sociálnu demokraciu z toho, že je nezodpovedná, rozhadzovačná, nemožno to chápať ako vecnú, primeranú a odôvodnenú kritiku. Som rád, že sme konečne dostali príležitosť ukázať, že je to mýtus, ktorý nemá žiadne opodstatnenie v realite. O stredoľavej politike sa, dámy a páni, vo verejnosti šírili očividné nepravdy. Pravica varovala pred prebujneným a byrokratickým štátom, ktorý tu údajne mala zaviesť sociálna demokracia. Namiesto toho vláda pripravila 20-percentné zníženie počtu pracovníkov vo verejnej správe. A bola to práve predchádzajúca vláda, ktorá podporovala prebujnený úradnícky aparát, nie ľavica, dámy a páni. Pravica strašila ľudí neefektívnou a nezodpovednou politikou ľavice. Namiesto toho sme pripravili rozpočet, ktorý je čisto z účtovného hľadiska najlepší v histórii. A navyše je sociálnejší než všetky predošlé rozpočty bývalej vlády. (Potlesk.) Ukázalo sa, dámy a páni, že pravica zavádzala a strašila účelovo ľudí. Bývalá vláda sa za 4 roky skrývala za frázy o zodpovednosti, ekonomickej racionalite, šetrení v záujme budúcich generácií a podobne. Tým ospravedlňovala svoju nesociálnu politiku. Pravicová vláda za 4 roky vyhovárala sa na fiškálne obmedzenia. Ale dnes sa ukázalo celkom jasne, že len jednoducho nechcela, nechcela ľuďom dávať, nechcela ľuďom pomáhať, chcela len brať, brať a brať. (Potlesk.)

Štátny rozpočet na rok 2007 je jasným dôkazom, že nová vláda sa pod tento sociálne necitlivý prístup nikdy nepodpíše, pretože jej záleží na hodnote solidarity, pretože háji záujmy bezbranných, pretože chce zaviesť sociálne spravodlivejšiu spoločnosť. Budeme podporovať rodinu, budeme podporovať mládež, budeme podporovať dôchodcov, postavíme sa zodpovedne k rozvoju vidieka a k zníženiu regionálnych nerovností. Štátny rozpočet dokazuje, že vláda nezabúda na sociálne slabších a hodlá im pomáhať. Slovensko potrebuje sociálny štát a bude ho mať. (Potlesk.)

Veľmi oceňujem, že nová vláda nezabudla na svoje hlboké sociálne posolstvo, že si sociálnu oblasť určila za svoju prioritu, že umožňuje, aby slovenská spoločnosť opäť nadobudla charakter modernej, solidárnej spoločnosti, ktorej nie sú ľahostajné osudy tých menej šťastných a menej úspešných.

Vážené dámy, vážení páni, som úprimne presvedčený, že v tejto sále nesedí nikto, kto by nedal na školstvo, kultúru, zdravotníctvo či iné oblasti viac, ako dáva tento rozpočet. Ale pripomeňme si predsa, v akom stave preberala nová vláda tento štát. Sú to alarmujúce sociálne nerovnosti, 20-percentná miera chudoby, zdravotníctvo absolútne v dezolátnom stave, mizivá podpora poľnohospodárom, ktorá by vidiek postupne doviedla do záhuby, chabá podpora rodinám, zúfalé postavenie tisícok dôchodcov. A mohol by som v tomto výpočte pokračovať ešte veľmi dlho. V tomto svetle je voľba priorít novej vlády na rok 2007 absolútne korektná, zodpovedná a legitímna.

Čo je však, dámy a páni, najdôležitejšie. Slovensko konečne vykročilo k sociálnemu štátu a k hodnotám solidarity a sociálnej spravodlivosti. Slovom, konečne tu robí niekto politiku pre ľudí.

Chcel by som na záver, dámy a páni, zdôrazniť, že opozícia vo svojich pripomienkach nepredložila nič, čo by spochybnilo legitimitu štátneho rozpočtu na rok 2007. Chcem skonštatovať, že opozícia mala dostatok priestoru na to, aby verejnosti prezentovala svoj pohľad, a diskusia o rozpočte prebehla v súlade so zákonom aj so zaužívanou praxou. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky oceňujem, že rokovanie o štátnom rozpočte prinieslo štandardné koalično-opozičné polemiky, ktoré sa nevymykali obvyklým spôsobom politickej diskusie a v zásade naplnili posolstvo parlamentnej demokracie.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tento rozpočet je dobrý. Je dobrý preto, že je nielen zodpovedný, ale aj solidárny. Je dobrý preto, lebo nezadlžuje krajinu, ale navyše umožňuje sociálnejšiu politiku. Je dobrý preto, že výrazne navyšuje prostriedky v rezorte sociálnych vecí, v zdravotníctve či v pôdohospodárstve. Je dobrý preto, lebo myslí na ľudí a zároveň nezabúda na ekonomickú stabilitu a rast. Je dobrý preto, lebo napĺňa sociálne posolstvo Ústavy Slovenskej republiky, ako aj ambiciózne zámery programového vyhlásenia vlády.

Dámy a páni, kto nezahlasuje za tento rozpočet bude si musieť odpovedať na niekoľko zásadných otázok, či je proti napĺňaniu maastrichtských kritérií, či je proti zavedeniu eura v roku 2009, či je proti zvyšovaniu platov učiteľov a zdravotníkov, či je proti záchrane slovenského vidieka, či je proti tomu, aby bolo Slovensko bohatšie a solidárnejšie. (Potlesk.) Ja už som si na tieto otázky odpovedal a prišiel som k záveru, že jediné rozumné rozhodnutie, ktoré môže urobiť zodpovedný a triezvo uvažujúci politik či už z koalície alebo opozície, je zdvihnúť ruku za tento dobrý rozpočet Slovenskej republiky.

Chápem, že opozícia musí mať výhrady, pretože z politických dôvodov nemôže pripustiť, že nová vláda je úspešná pri napĺňaní svojich zámerov. Apelujem však na poslancov opozície, aby sa riadili heslom, ktorým kedysi Immanuel Kant ovenčil odkaz osvietenstva: Sapere aude, t. j. majte odvahu používať vlastný rozum. Ak budete používať rozum, vážení páni poslanci, a nenecháte sa zlákať politickou, záujmovou hrou a ideologickými dogmami, musíte za tento rozpočet zahlasovať. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na vystúpenie pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa s procedurálnym návrhom prihlásili dvaja poslanci, pani poslankyňa Sabolová a pán poslanec Dzurinda. (Reakcia z pléna.) S procedurálnym návrhom? (Odpoveď z pléna.) Dobre. Tak títo traja.

A teraz zapnite, prosím, mikrofón pani poslankyni. (Hlasy v sále.)

Faktické potom ešte budú, musíme najskôr procedurálne návrhy vybaviť.

M. Sabolová, poslankyňa: Vážený pán predseda parlamentu, nikto vám neberie právo z rokovacieho poriadku vystúpiť kedykoľvek, ale zneužili ste svoje postavenie predsedu parlamentu. A toto nie je dobrá politická kultúra, s ktorou ste začali na začiatku svojho vystúpenia. Skončili mítingy, akékoľvek volebné kampane, ale toto je rokovanie parlamentu. Nikdy sa nestalo, pán predseda parlamentu, aby...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa, procedurálny návrh.

M. Sabolová, poslankyňa: Áno, áno, procedurálny návrh. Nikdy sa nestalo, pán predseda, aby počas rozpravy a po rozprave vystúpil predseda parlamentu. Áno, je to zneužitie postavenia predsedu parlamentu a vystúpenie po rozprave, keď vy veľmi dobre viete, akým spôsobom sa dá ďalej naplniť rokovací poriadok. Áno, je to procedurálny návrh, pretože...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa, ja vás poprosím v súlade s rokovacím poriadkom, ste skúsená poslankyňa, musí zaznieť najskôr procedurálny návrh a potom k nemu komentár, odôvodnenie.

Takže teraz pán Mikloško sa prihlásil s procedurálnym návrhom, ale predtým bol prihlásený pán Dzurinda. Nech sa páči, pán poslanec Dzurinda.

M. Dzurinda, poslanec: Pán podpredseda, keď ste mali žalúdok počúvať celé to extempore, tak nám nechajte právo reagovať, tak ako ukladá rokovací poriadok. Ja procedurálny návrh predložím, ale najprv chcem povedať, že predseda Národnej rady sa ukázal ani nie tak ako sociálny, ale ako zbabelý. Keď chcel hovoriť ako poslanec za Smer, nie ako predseda Národnej rady, mal sa...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vypnite, prosím vás, mikrofón pánovi poslancovi Dzurindovi. (Reakcia z pléna.) Je mi to ľúto.(Potlesk.)

Budeme pokračovať v procedurálnych návrhoch, pán Mikloško.

F. Mikloško, poslanec: Ja dám procedurálny návrh, len najprv ho dvomi vetami zdôvodním. Pán predseda, vy ste prvýkrát zneužili svoju funkciu predsedu, keď ste chceli obmedziť rozpravu proti všetkým pravidlám parlamentu. (Hlasy z pléna.) Ešte dám procedurálny hneď. Druhýkrát ste ju zneužili, keď ste v minulej rozprave tuná uviedli jeden komunistický prejav, za ktorý by sa nehanbil ani Husák, ani Gottwald. (Potlesk.) Čiže dávam procedurálny návrh, aby ste dneska celé dopoludnie neviedli schôdzu, aby ste si trošku oddýchli, lebo ste unavený veľmi. Prosím, aby sme o tom hlasovali. A zároveň navrhujem zvolať politické grémium v mene troch poslaneckých klubov okamžite, lebo veď tu sa nedá už existovať ďalej.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán Mikloško, je zaujímavé, že práve tí najskúsenejší poslanci, ktorí sú tu teraz, sa nechali uniesť takouto vášňou. Dobre? (Reakcia z pléna.) Tak.

Budeme pokračovať. Pán poslanec Mikloš Ivan má procedurálny návrh. Nech sa páči, pán Mikloš.

I. Mikloš, poslanec: Najskôr ho odôvodním, ak dovolíte. Bol tu dostatočný priestor...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Musí to byť naopak, pán poslanec.

I. Mikloš, poslanec: Nie, najskôr ho odôvodním, potom ho poviem. Bol tu dostatočný priestor na to...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vypnite mikrofón pánovi Miklošovi.

I. Mikloš, poslanec: Bol tu dostatočný priestor. Bojíte sa diskusie, bojíte sa argumentov. Poviete jeden boľševický prejav, nepravdivý, falošný prejav, pán predseda. Tým ste znehodnotili celú túto diskusiu o...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Prosím vás, neviete vypnúť ten mikrofón? Ešte raz vás o to poprosím. (Hlasy z pléna.) Ja mám úplne chladnú hlavu a treba tu riadiť sa rokovacím poriadkom. Ste dosť skúsení ľudia, ktorí chladnokrvne môžu ten procedurálny návrh navrhnúť. A budeme o ňom okamžite hlasovať v súlade s rokovacím poriadkom. Dobre?

Takže, prosím, máte možnosť faktickej poznámky, reagovať na vystúpenie pána predrečníka. Budeme pokračovať faktickými poznámkami v súlade s rokovacím poriadkom. (Reakcia z pléna.) Je to s ním v súlade.

Pán Béla Bugár má slovo.

B. Bugár, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda. Samozrejme, budem mať faktickú, ale predtým k procedúre. Ak si prečítate rokovací poriadok, tak pod názvom Rozprava je § 28. To znamená, že pri rozprave predsedovi Národnej rady a tak ďalej sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. Preto sme v minulosti nikdy tento inštrument nezneužili, čo urobil dnes predseda Národnej rady.

A teraz, pán predseda, k tomu, čo ste povedali, keď už ste takto zneužili rokovací poriadok. Dovoľte, aby som teda mal aj faktickú k jednej vete. Hovoríte o obmedzeniach a citujem vás: "Sú to obmedzenia, lebo vláda sa riadi svojím programom, programovým vyhlásením vlády."

Čítam programové vyhlásenie vlády. Píšete, že vláda zabezpečí medziročnú valorizáciu o príspevku rodičom na deti. Kde je tá valorizácia, o ktorej hovoríte v rozpočte? Nikde.

Vysoké školstvo: "Vláda si uvedomuje, že vysoké školy zohrajú podstatnú úlohu v koncepcii vzdelanostnej spoločnosti." No áno, dávate o 2,1 % viac, čo je o 1 % menej, ako sa počíta s infláciou. Kde je tento cieľ?

Alebo veda a technika. Hovoríte, že postupne chcete dosiahnuť úroveň financovania vedy a techniky vo výške 0,8 % HDP. Dali ste 0,39 % HDP.

Kultúra: "Vláda vníma rozvoj kultúry ako nevyhnutnú podmienku zvyšovania kvality života občanov." Áno, dali ste o 15 % menej. Ďakujeme pekne.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pre poriadok musím uzavrieť možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami. Ako posledný vystúpi pán poslanec Dzurinda Mikuláš. (Hlasy z pléna.)

Ale musí predseda poslaneckého klubu toto predniesť. Predneste to. (Reakcia z pléna.) Pani poslankyňa, chcete mať procedurálny návrh? Nech sa páči, máte slovo.

M. Sabolová, poslankyňa: Pán predsedajúci, hlásim sa s procedurálnym návrhom a neudelíte slovo. Čiže aj vy porušujete rokovací poriadok, lebo ak sú procedurálne návrhy, ste povinný udeliť slovo. Žiadam v mene troch poslaneckých klubov okamžite zvolať poslanecké grémium.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ja navrhujem, že po vystúpení v týchto faktických poznámkach... (Reakcia z pléna.) Prosím? Súhlasím, pán poslanec Bugár. Konzultujem to v záujme priebehu. Ak je to takto, teraz sa poradím s predsedom parlamentu, ktorý zvoláva poslanecké grémium. Dobre? Takto to bude. (Hlasy z pléna.) Dobre.

Prerušujem rokovanie, pán predseda parlamentu zvoláva poslanecké grémium o 9.40 hodine.

(Prerušenie rokovania o 9.36 hodine.)

(Pokračovanie rokovania o 10.02 hodine.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, keby ste zaujali miesta v rokovacej sále, dám stručnú informáciu na začiatok o záveroch poslaneckého grémia a budeme pokračovať v rokovaní. Chcem vás informovať, že záverom poslaneckého grémia je rozhodnutie o tom, že poslanci budú reagovať s faktickými poznámkami na vystúpenie predsedu parlamentu. A v prípade, že požiada ešte o slovo niektorý člen vedenia parlamentu, teda máme na mysli podpredsedov parlamentu, dostane slovo, na ktoré bude takisto možné reagovať s faktickými poznámkami. Všetky ostatné nevyjasnené otázky predseda parlamentu nechá posúdiť ústavnoprávnemu výboru. A členovia poslaneckého grémia sa dohodli, že takýmto spôsobom zabezpečíme plynulý priebeh ďalšieho rokovania.

Teraz prosím, keby ste zapli mikrofón na faktickú poznámku pánovi poslancovi Kužmovi. Ja len pripomínam, že posledný s faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Dzurinda Mikuláš a tým pádom som uzavrel možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami na vystúpenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Pašku.

Nech sa páči, pán Kužma, máte slovo.

Š. Kužma, poslanec: Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda, mrzí ma, že tu nie je...

V. Veteška, podpredseda NR SR: Už-už, hneď príde.

Š. Kužma, poslanec: Veľmi ma prekvapilo, že sa uchýlil k injektívam, keď o tomto rozpočte sa dosiaľ veľmi korektne rokovalo. Viete, predošlá vláda vládla osem rokov, vy ste len začali prvé obdobie a už si dovoľujete tvrdiť, že budete úspešnejší, a ani neviete, či to obdobie vôbec dokončíte.

Čísla, ktorými sa oháňate, sú za obdobie do konca septembra, teda do doby prvých 100 dní vlády, keď vláda, tak ako je zvykom, ešte neprijala ani žiadne rozhodnutie. Úplne drzo sa chválite cudzím perím. Porovnávate prechádzajúce rozpočty, ktoré boli konštruované za úplne inej ekonomickej situácie, aká je dnes a akú sme vám my odovzdali. Vy ste dostali tento štát v najlepšej ekonomickej kondícii, aká kedy tu bola.

Pán predseda, až váš pán minister získa taký medzinárodný kredit, ako mal jeho predchodca, a toľko medzinárodných ocenení, ako on získal, tak potom by som si dovolil na vašom mieste takýto prejav. Ďakujem. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Teraz vystúpi s faktickou poznámkou pán poslanec Lipšic.

D. Lipšic, poslanec: Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, mal by som dve poznámky.

Už nám v minulosti minulý týždeň pán predseda parlamentu ukázal, ako si predstavuje úctu k ústavnosti. Keď bol v opozícii, bol vehementne proti zákazu exekúcií zdravotníckych zariadení, v súčasnosti už je za. Čiže toľko k jeho princípom. Ale porozprával nám v minulosti, keď začínal tento parlament, aj o zákonnosti. Ja by som chcel pána predsedu parlamentu upozorniť na to, že predsedovi Národnej rady sa kedykoľvek udelí slovo, keď o to požiada. Je to v rubrike, ktorá má nadpis v rokovacom poriadku Rozprava. A rozprava už je skončená. Vystúpenie pána predsedu parlamentu bolo podľa mojej mienky v rozpore s rokovacím poriadkom. To k tej zákonnosti, keďže už ústavnosť máme pošliapanú.

A na záver len celkom jedna pripomienka. Pán predseda, naposledy takýmto spôsobom vystúpil, aby sa už nemohlo reagovať, keď sa rokovalo o vládnom programe, pán minister spravodlivosti. Ale o ňom je známe, že je zbabelý. O vás, že ste zbabelý, to som si zatiaľ nemyslel. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Sabolová.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem pekne. Na záver po faktických poznámkach chcem predniesť potom jeden procedurálny návrh. Všetko to, čo povedal aj pán poslanec o procedúre, sme hovorili aj pánu predsedovi parlamentu aj na grémiu. A bolo by dobré zaoberať sa týmto problémom, porušením. A aj teraz v týchto faktických poznámkach porušujeme rokovací poriadok, pretože rozprava bola ukončená a nie je možné už reagovať na predrečníka, iba ak by minister otvoril rozpravu.

A čo sa týka jeho vystúpenia, keď hovoril, aký je ideálny štátny rozpočet. Áno, to som povedala aj v závere môjho vystúpenia pri zdravotníckej kapitole, že absolútne čísla sú možno naoko veľmi dobré, ale to, čo je vnútri, v rozpočte, je to taká dobre časovaná bomba, príp. menšia výbušnina, ktorú tam po odhlasovaní takéhoto rozpočtu dáte, pretože niekoľko miliárd chýba na pokrytie vecí, ktoré ste sľúbili na to, aby ste mohli hovoriť, pán predseda, ako ste začali svoje vystúpenie, že tento návrh rozpočtu je sociálny.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Janiš.

S. Janiš, poslanec: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, úvod dnešného rokovania bol taký čudný. To, čo som počul teraz v Národnej rade od predsedu Národnej rady, mi tvrdo pripomenulo staré časy spred roka 1989. V demokratickom slovenskom parlamente zavanul tvrdý dych minulosti. Celý minulý týždeň sme viedli rozpravu k štátnemu rozpočtu. Nikto z ministrov aj napriek našim výzvam nevystúpil, nikto z ministrov nebránil štátny rozpočet, nereagoval. Vláda mlčala, predseda vlády mlčal, predseda Národnej rady mlčal, zbabelo ste ignorovali rozpravu. Zbabelo ste ignorovali rozpravu a teraz, keď je po rozprave, teraz, keď sa nedá reagovať, vystúpi s plamenným, ohnivým prejavom predseda Národnej rady. Je to zbabelé vystúpenie, zbabelé preto, že bolo účelové, zavádzajúce, a zbabelé preto, že bolo ešte aj v rozpore s rokovacím poriadkom. Cieľ malo len jeden jediný, udrieť od chrbta, tak aby sa už nemohlo reagovať. Nijaký iný cieľ toto vystúpenie nemalo. Páni z koalície, nie ste ani sociálni, ani solidárni. Stačí sa pozrieť len na vás, na vaše majetky, na vaše nominácie do orgánov, do firiem, kde má štát účasť. Toto nemá nič spoločné ani so sociálnym cítením, ani so solidaritou. Zatiaľ len priehrštím rozdávate to, čo ste nezasiali, páni. Iba to, čo ste našli, rozdávate. Zatiaľ je to len o rozdávaní, v tomto ste profesionáli. Ale rozhodne nie ste profesionáli ani v solidarite, ani v sociálnom cítení a, bohužiaľ, nie ste profesionáli ani v demokratickom chápaní a ponímaní parlamentu a demokracie na Slovensku. (Potlesk.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Štefanec.

I. Štefanec, poslanec: Ďakujem, pán podpredseda. Dnes ráno som si spomenul na slová pána predsedu hneď na prvej ustanovujúcej schôdzi Národnej rady, ktorý vystúpil s prejavom, kde hlavnou myšlienkou bolo zjednocovanie. No odvtedy, keď som počúval jeho slová, tak som dospel k názoru, že každé jeho vystúpenie len rozdeľuje a nezjednocuje. A som smutný z toho, že dnes som si musel vypočuť prejav, kde bolo toľko boľševickej ideológie, že som ju nepočul od roku 1989 na Slovensku. Viete, keby sme mali hovoriť o číslach a argumentoch, tak skutočne na to bola rozprava.

A takisto ma veľmi sklamal postoj súčasnej vlády, keď s výnimkou ministra financií takmer všetci ministri ignorovali rozpravu, nevyjadrovali sa k pozmeňujúcim návrhom. Myslím si, že tento fakt svedčí o všetkom.

Pán predseda, vy ste vyzvali k hlasovaniu o štátnom rozpočte, o jeho podpore, ale nemôžeme tak urobiť. Nemôžeme tak urobiť presne z dôvodov, ktoré ste vymenovali. Tento rozpočet totiž nie je solidárny, pretože práve tento rozpočet ľuďom berie. Vy dávate menej na podporu bývania. Vy dávate menej na podporu vzdelávania, na podporu znižovania regionálnych rozdielov. To je dôvod, prečo nebudem za tento rozpočet hlasovať. A teším sa na hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch opozície, pretože, ako viete, všetky naše návrhy nezvyšujú deficit verejných financií. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Radičová.

I. Radičová, poslankyňa: Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, chcem vám osobne tu pred všetkými prehlásiť a sľúbiť, že sa naozaj na vašu výzvu nikdy nedám zlákať ideologickými dogmami. Ale rovnako vás žiadam, aby ste tak nečinili ani vy, pre budúcnosť vystúpení na pôde tohto parlamentu.

A druhá poznámka. Operovali ste číslami a argumentmi. Ja apelujem na vás ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby ste operovali a narábali s číslami z vládnych materiálov Slovenskej republiky vypracovaných vašimi kolegami vo vláde, a nie s číslami, ktoré platili, možno, v roku 2002.

A posledná poznámka. Viete, pán predseda, naozaj, ja už som to raz na pôde tohto parlamentu vyslovila, invektíva nie je urážkou adresáta, ale sebaponížením autora.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Brocka.

J. Brocka, poslanec: Vážený pán predseda Národnej rady, ja som si najprv myslel, že vám vymenili alebo vy ste si vymenili prejav, že to bol vlastne prejav, keď ste boli ešte v opozícii, k návrhu štátneho rozpočtu, keď ste hovorili o zlej pravici. Chcem vám len povedať, že vďaka tej zlej pravici, ktorá tu bola pred vami, tak na budúci rok budú príjmy štátneho rozpočtu o 35 mld. Sk vyššie. Pán predseda, my sme oceňovali aj pozitíva v tomto rozpočte, napr. ten deficit, ktorý sme nazývali akoby pravicový. My sme radi, že ste nesplnili alebo neplníte také sľuby, aké ste mali pri odškodňovaní klientov nebankových subjektov, alebo že budete rušiť rovnú daň alebo 2. dôchodkový pilier. Pán predseda, ale ak vy hovoríte, že vy ste sociálnejší, že aj tento rozpočet je sociálny, tak vám chcem povedať, že to nie je pravda. A na ten vianočný príspevok časti dôchodcov tam nemáte ani korunu. Na prídavky na deti tam máte menej ako tento rok. A na valorizovanie daňového bonusu tiež tam nemáte peniaze.

Pán predseda, vy nie ste obhajcom chudoby, vy máte iba reči o sociálnom štáte. Vidieť to nielen z návrhu štátneho rozpočtu, ale vidieť to najmä z toho, čo robíte. Čo robí táto vládna koalícia, z toho vidieť, čo je vašou prioritou. Vašou prioritou sú mecenáši vašich strán a zbohatlíci, príp. vaše dcéry a nádejní zaťovia. Stačí sa pozrieť na vašich nominantov či v Transpetrole alebo v Trnavskej teplárenskej. Pán predseda, toto je váš sociálny štát, hrabať pre seba.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pán poslanec Fronc.

M. Fronc, poslanec: Pán predseda, vy ste vo svojom prejave hovorili o tom, že idete vytvárať sociálny štát. No, mám pocit, že ste si pomýlili niekoľko písmeniek. Vy smerujete k socialistickému štátu a váš prejav bol presne ukážkou toho, čo sa deje u vás a aj vo vašej strane. K tomu smeroval aj zákon, ktorý sme v súvislosti s rozpočtom schvaľovali, o znárodnení súkromného školstva. Vy jednoducho pestujete nenávisť k pojmu súkromný a hlavne k tomu malému súkromníkovi, živnostníkom a drobným podnikateľov. Veľkí mecenáši vaši, tí si svoje peniaze nájdu, ale čo vidím naozaj veľmi, veľmi zlé, je to, že vytvárate paralelné štruktúry. A vy budete niesť zodpovednosť, pán predseda, za svoj prejav, ale rozhodovať o ňom bude niekto u vás v strane, tak ako kedysi bol ministrom školstva Buša a rozhodoval na ÚV KSS súdruh Litvaj.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Pani poslankyňa Sárközy.

K. Sárközy, poslankyňa: Ďakujem za slovo. Pán predseda parlamentu, vy ste vo svojom prejave takmer v každej druhej vete hovorili o sociálnom štáte. Predbehol ma môj kolega Fronc, ja som tiež chcela povedať pôvodne, že ste si tam vymenili zopár písmeniek. Ale vy, hlavne predstavitelia strany Smer, sa chválite, a dokonca niekedy okrem chvály je to aj chvastanie, keď hovoríte o tom, čo všetko robíte pre blahobyt a dobro národa, čo všetko robíte pre blahobyt a dobro dôchodcov. Ja pevne verím, že tieto týždne vám začnú prichádzať stovky listov od vdov, vdovcov a od sirôt, čo nedostali vianočný príspevok. Tým ste sa nechválili, chválili ste sa tým, že vianočný príspevok nedostanú tí, ktorí majú nadpriemerný dôchodok nad 10 000. Ale nejako ste im zabudli povedať, že ten nadpriemerný dôchodok nedostanú ani tí, ktorí dostávajú pozostalostné dôchodky. Pevne verím, že preto, že sa to týka viac tisíc ľudí, že postupne ľudia začnú vytriezvievať a začnú vám prichádzať listy.

A ešte na dôvažok jedna veta. Na sobotňajšom sneme Smeru pán predseda Fico hovoril o tom, že v strane budú nejaké personálne zmeny. No myslím si, pán predseda, že niekedy je lepšie mlčať a rozmýšľať, ako hovoriť len preto, aby ste sa týmto personálnym zmenám vyhli. Ďakujem.

V. Veteška, podpredseda NR SR: Ako posledný vystúpi pán poslanec Mikuláš Dzurinda.

M. Dzurinda, poslanec: Pán predseda Národnej rady, vaše vystúpenie je v demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľné.

Po prvé, hrubo ste porušili rokovací poriadok, vy, prvý muž slovenského parlamentu, z čoho vás kolega Lipšic rukolapne usvedčil. Ale vaše vystúpenie malo aj politickú dimenziu. Vy ste zneužili možnosť, ktorú dáva ústavnému činiteľovi naša ústava, rokovací poriadok, a pritom ste nevystúpili ako predseda Národnej rady, ale ako ideológ jednej politickej strany. Bol by som rád, keby ste si toto uvedomili, pretože takto to jednoducho nejde.

Po druhé, vystúpili ste zbabelo. Keby ste mali záujem diskutovať vecne o rozpočte, prihlásili by ste sa do rozpravy, boli by možné diskusné príspevky, argumenty na vyvrátenie alebo potvrdenie toho, čo ste hovorili.

Po tretie, pripomínam aj ja, že takto zbabelo sa rozprave vyhla celá vláda. Ja som to ešte naozaj nezažil, že nielenže premiér nevystúpil, ale ani jeden z ministrov, členov vlády. Toto je prijateľné v normálnej demokracii?

Po štvrté, chválite sa jediným, že rozdávate. Jediný výsledok vašej práce je, že rozdávate, privlastňujete si súčasnú dobrú ekonomickú kondíciu, hoci ste naozaj pre to veľa neurobili, nechcem rovno povedať, že nič, iba rozdávate. Otázkou, samozrejme, je, že dokedy to tak bude, lebo aj boľševici po roku 1948 rozdávali a vieme, ako to dopadlo.

V. Veteška, podpredseda NR SR: S reakciou na faktické poznámky vystúpi predseda parlamentu pán Paška. Zapnite, prosím, mikrofón.

P. Paška, predseda NR SR: Ďakujem pekne. Pán Dzurinda, asi dlho ste sedeli v tej vláde naozaj, skúste ten rokovací poriadok niekedy prečítať. Netreba stále len tárať dookola. Dosť tu sedíte, nudíte sa. Okrem tých štyroch fráz o boľševizme ste tu nič nepovedali. Tak skúste, nie je to až taká hrubá kniha, napr. tak večer si to zobrať a prečítať. Aký by bol v tom rozdiel, kde vystúpite? Takisto nikto nevie reagovať ináč ako faktickou poznámkou, čo, mimochodom, bola dohoda teraz na politickom grémiu, na poslaneckom grémiu. Takže ja, samozrejme, rozumiem tej hystérii, lebo neviete to zniesť, že po ôsmich rokoch vás niekto od toho válova prirodzeným demokratickým spôsobom odstavil a že jednoducho je tu nová generácia politikov, ktorá aj robí to, čo tým ľuďom sľúbila, a že jednoducho tí ľudia to oceňujú, pretože podpora tejto vlády je taká, o akej sa vám možno teraz len sníva. A ja tie vaše ťažké noci si viem predstaviť, pán poslanec.

Ale chcem sa vrátiť k niektorým poznámkam, hlavne pani poslankyňa Radičová. A to opäť, pán Dzurinda, na úvod som povedal, a máte neuveriteľný postreh skutočne, že bolo to politické vystúpenie. Dokonca som v úvode upozornil pánov poslancov, že akokoľvek táto pozícia prejudikuje možno širší politický rozmer, že tento raz budem politický. A bol som dôsledne terminologicky politický, pretože som vám chcel povedať, aký je rozdiel v prístupe, aby to vedeli všetci ľudia na tom Slovensku. Nepoužíval som, pani poslankyňa, ani jedno číslo, s výnimkou 2,9 %, čo je fantasticky deficit, ktorý ste vy za osem rokov nikdy nedosiahli, a nepoužíval som žiadne invektívy, ale štandardné výklady. Opäť si skúste prečítať niektoré veci. A vôbec sa za to nehanbím. A rokovací poriadok som nezneužil, ale využil na to, aby som ako predseda parlamentu poslal posolstvo a postoj, ktorý považujem za legitímny... (Prerušenie vystúpenia časomierou.)

V. Veteška, podpredseda NR SR: S procedurálnym návrhom najskôr pani poslankyňa Sabolová, potom pán poslanec Bugár, nech sa páči.

M. Sabolová, poslankyňa: Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Práve preto, že došlo od 9.00 hodiny, odkedy sme začali rokovať, práve zo strany, ja to za to považujem, predsedu parlamentu k porušeniu rokovacieho poriadku, aj vás ako predsedajúceho žiadam, aby ste dali hlasovať o tom, že žiadame ústavnoprávny výbor, aby podal výklad k § 28, to je v časti Rozprava, kedy a ako sa udeľuje slovo. A žiadam, aby po tomto hlasovaní o procedurálnom návrhu, ak teda sa uznesie Národná rada, že to postúpi ústavnoprávnemu výboru, bola prestávka.

V. Veteška, podpredseda NR SR: O procedurálnom návrhu sa musí hlasovať ihneď.

Ešte dáme najskôr slovo pánovi Bugárovi, pán Bugár chce predniesť procedurálny návrh.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP