(19.50 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane senátore, jenom bych připomněl, že návrh byl vypracován k adaptaci nařízení Rady o statutu evropské družstevní společnosti a ve druhé části k transpozici směrnice Rady, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Rozdíl mezi verzí Sněmovny a Senátu je v tom, že Poslanecká sněmovna respektovala obě dvě normy, které jsem před chvilinkou citoval. Senát navrhuje vypuštění části, která se týká transpozice směrnice, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně Hany Šedivé, zda se chce vyjádřit jako zpravodajka ústavněprávního výboru. Je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající. Jenom bych doplnila pana ministra. Jak již bylo řečeno, Senát vypustil ustanovení, které se týkalo zapojení zaměstnanců. Toto ustanovení je analogicky upraveno i v zákoně o evropské společnosti, takže v případě, že bychom schválili senátní návrh, tak bychom měli dvě příbuzné normy, které by upravovaly - každá jiným způsobem - zapojení zaměstnanců do rozhodovacích záležitostí.

Dále bych chtěla říct, že 18. 8. 2006 tento zákon vstupuje v platnost, a pokud nebudeme mít právě implementovanou směrnici č. 2003/72, hrozí nám řízení Evropské komise.

A dále bych chtěla ještě říct, že toto ustanovení se nebude týkat družstevních společností, které jsou v současné době již zaregistrovány a které již existují. Bude se to týkat jenom nově založených společností a já předpokládám, že to bude jenom malé množství společností, které u nás bude fungovat jako evropská družstevní společnost, tudíž nějaké obavy ze zapojení zaměstnanců jsou tady liché.

Proto se domnívám, že bychom měli podpořit původní verzi, kterou přijala Poslanecká sněmovna, a nepodpořit verzi, kterou nám předložil Senát. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Jaroslav Kubín.

 

Senátor Jaroslav Kubín: Vážená paní předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Jak již tady bylo řečeno, Senát se tímto zákonem zabýval, a byl určen ústavněprávnímu výboru, který dokonce doporučil schůzi Senátu tento zákon neschválit, s čímž nakonec schůze nesouhlasila.

Když to velice zkrátím, protože je už opravdu delší čas a pozdní doba, tak celý problém a celá diskuse v Senátu se týkala kontrolního výboru, který vstupuje s nebývalými pravomocemi, které se samozřejmě ne všem mohly líbit. Samozřejmě hlavním důvodem bylo i to, že tento kontrolní výbor zaměstnanců vstupuje ne při procesu už založené družstevní společnosti, ale už při zakládání, které se tyto pravomoci přidělují. Samozřejmě proto byl schválen schůzí Senátu návrh, který byl pojat na to, aby celé ustanovení o kontrolním výboru bylo z tohoto návrhu zákona vypuštěno. Je to samozřejmě více než polovina paragrafů, čili z tohoto zákona zůstalo samozřejmě určité torzo. Návrh senátora Jiřího Stodůlky byl přijat - z přítomných 51 senátorů hlasovalo 41 pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu - s tím, aby byl vypuštěn paragraf 38 až 98 a samozřejmě zbývající ustanovení a zbývající paragrafy byly přečíslovány.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Přistoupíme k hlasování podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o evropské družstevní společnosti, podle sněmovního tisku 1181/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1181/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 38, z přítomných 158 pro hlasovalo 33, proti 18. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o evropské družstevní společnosti ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1181/3."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 161 pro hlasovalo 119, proti 12. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

A nyní se budeme, kolegyně a kolegové, zabývat bodem

 

20.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
/sněmovní tisk 1182/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1182/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan ministr Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážený pane senátore, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k výsledku předchozího hlasování doporučuji, aby analogicky i zde Poslanecká sněmovna rozhodla, že setrvává na původním návrhu zákona, který postoupila do Senátu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní poslankyně Hany Šedivé. Nechce vystoupit. Otevírám tedy rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Jaroslav Kubín.

 

Senátor Jaroslav Kubín: Vážená paní předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Já si myslím, že v této chvíli je projednávání tohoto bodu velice formální. Jelikož jste nepřijali zákon o evropské družstevní společnosti a tento navazující zákon vlastně měl upravit čtyři zákony, je zbytečné, abych tady o tom hovořil, a samozřejmě vím, že v této chvíli je to úplně neprůchodné. Ale přesto vám děkuji za pozornost a přeji příjemný večer.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím a my přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat podle paragrafu 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti, podle sněmovního tisku 1182/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1182/4."

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 162 pro hlasovalo 8, proti 28. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP