(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je vše jasné? Odhlásil jsem vás, požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, ať zjistíme přesný počet poslanců ve Sněmovně.

 

O návrhu na změnu účinnosti zákona rozhodneme v hlasování číslo 273, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 123 pro 89, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Antonína Zralého, Miroslava Grebeníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 986, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jem hlasování pořadové číslo 274 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 274 z přítomných 122 pro 41, proti 4. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodajce a končím bod číslo 89.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem číslo 90. Tím je

 

90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů už zaujal místo pan ministr vnitra František Bublan a zároveň požádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Petra Kotta, aby také zaujal své místo u stolku zpravodajů. Konstatuji, že pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 1024/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřil se k nim, stejně jako pan ministr vnitra. Vidím pana místopředsedu Langera, ale už jsme opravdu ukončili rozpravu, tak až potom, pane místopředsedo. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kott: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nebyl podán návrh na zamítnutí. Já navrhuji tuto proceduru. (Hlasy ze sálu: Nahlas!) Když hlučíte, to bych musel řvát!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kott: (velmi silným hlasem) Návrh na zamítnutí nebyl podán. (Potlesk.) Proto navrhuji tuto proceduru. Nejprve bychom hlasovali o návrzích obsažených v usnesení ústavněprávního výboru a navrhuji, abychom hlasovali o obou návrzích dohromady. Poté bychom hlasovali o návrzích kolegy Bílého pod písmenem B, a to nejprve část B1, a to rozděleně, nejprve pod písmenem b a h společně a poté bychom hlasovali o zbytku pozměňovacího návrhu pod písmenem B1. Poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B2 také pana poslance Bílého. Další hlasování by potom bylo o pozměňovacích návrzích kolegy Vrbíka pod písmenem C, a to rozděleně, nejprve pod písmenem C1 a poté pod písmenem C2. A nakonec bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu D, což je pozměňovací návrh legislativně technický. Jestli souhlasíte s touto procedurou?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo připomínky k proceduře? Není to úplně marginální, raději necháme o proceduře hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 275. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 275 z přítomných 129 pro 106, proti 1. Budeme postupovat, jak navrhl zpravodaj.

 

Prosím jednotlivé pozměňovací návrhy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Kott: Pozměňovací návrh ústavněprávního výboru pod písmenem A - doporučuji. (Ministr: Neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: zahájil jsem hlasování pořadové číslo 276 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 276 z přítomných 128 pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Kott: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1 poslance Jiřího Bílého. Zde po dohodě s navrhovatelem, tedy s předkladatelem pozměňovacího návrhu, jsme se dohodli tak, že nejprve bychom hlasovali písmeno b a písmeno h. Zde se jedná o…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: U pozměňovacího návrhu B1 bychom hlasovali v jednom hlasování návrh B1b a B1h.

 

Poslanec Petr Kott: Ano, a poté o zbytku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Druhým hlasováním. Čili jedno hlasování o těchto dvou věcech.

 

Poslanec Petr Kott: Je to rozděleno proto, protože navrhovatel si přeje, aby se oddělilo to známé sledování 24 hodin bez souhlasu soudu, a ta druhá část přesněji určuje, co je sledování uživatele a účastníka telefonního hovoru. Proto si navrhovatel přál to rozdělení. Takže v té první části malé b plus h. Stanovisko neutrální. (Ministr: Záporné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 277 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 131 poslanců 1 pro, proti 94. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Kott: Nyní můžeme hlasovat o zbytku pozměňovacího návrhu pod bodem B1. Tady mám stanovisko neutrální až lehounce doporučující. (Ministr: Záporné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zbytek B1. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 278. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 132 pro 47, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Kott: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2. Je to pozměňovací návrh, který zde v podstatě ležel už jako samostatný návrh změny trestního zákona, a jedná se zde o trestání nelegálních odposlechů, stručně řečeno.

Ještě chci podotknout, že pokud by byl přijat, bude muset být celý návrh zákona, resp. jeho název, změněn. Každopádně moje stanovisko je doporučující. (Ministr: Záporné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 279 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 279 z přítomných 132 pro 42, proti 63. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP