(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle paragrafu 97 odst. 5 jednacího řádu Sněmovny, kvorum 101.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1104/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 189. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 117, proti 2. Usnesení bylo přijato.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Bod číslo

 

20.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1134/3/ - vrácený Senátem

 

Pozměňovací návrhy a usnesení Senátu máme jako sněmovní tisk 1134/4. Páni senátoři se omlouvají a vystoupí v tuto chvíli již připravený místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zákon o rezervách je s účinností za zdaňovací období 2004. Zajišťuje jednotně, centrálně, metodicky shodně ochranu prostředků rezerv, které byly účetně vytvořeny podle zvláštních předpisů a v návaznosti na to v souladu se zákonem o rezervách uplatněny jako daňový výdaj.

Proto bych rád upozornil na skutečnost, že zákon o rezervách, jehož novelu projednáváme, je zákonem daňovým. To znamená, že upravuje podmínky uplatňování daňových výdajů v podobě tvorby daňových rezerv, a nikoliv rezerv účetních, které jsou upraveny přímo atomovým zákonem, zákonem o odpadech a horním zákonem. Zákon o rezervách tedy pouze upravuje podmínky, za kterých je možné uplatnit jako daňově uznatelný výdaj to, co poplatník ještě nevynaložil, tedy účetní výdaj v podobě tvorby účetních rezerv. V žádném případě tedy zákon o rezervách nezasahuje do podmínek tvorby účetních rezerv, které jsou stanoveny jednotlivými zvláštními předpisy.

Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu požádat, aby tento návrh zákona schválila ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou, neboť se domnívám, že pozměňující návrhy schválené Senátem eliminují zcela základní principy návrhu novely, a to tím, že umožňují bez jakéhokoliv omezení použít nové účetně vytvořené rezervy podle horního zákona, které byly v plné výši daňově uplatněny na řešení starých následků těžby, na které však již v minulosti byly daňové rezervy uplatněny. Přitom ale ve výši těchto starých rezerv reálně vyčleněné zdroje neexistují.

Čili chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby setrvala na svém rozhodnutí a schválila tento zákon ve znění Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Sobotkovi. Chce se k předloženým návrhům vyslovit pan poslanec Vlček? Zdá se, že nikolivěk.

Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, takže rozpravu končím.

Přečtu návrh na usnesení. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4, to znamená, že k přijetí usnesení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 1134/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1134/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců. 73 bylo pro, 48 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Počkáme na kontrolu. (Po chvilce.) Zdá se, že hlasování neskončilo. (Poslanec Vlček z místa: Vždyť to bylo o 13 hlasů!) To bylo před chviličkou, pane poslanče, taky. A já nemám jinou možnost, bude-li někdo protestovat, než nechat Sněmovnu, ať o tom rozhodne.

Paní místopředsedkyně Němcová se hlásí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesla námitku proti hlasování s pořadovým číslem 190. Na sjetině, na kterou se dívám, mám uveden křížek, a hlasovala jsem pro. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 191. Kdo souhlasí s námitkou paní místopředsedkyně Němcové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců, pro bylo 136, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat hlasování o sněmovní (senátní) verzi. Já vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Pokud jste přihlášeni, zahajuji hlasování pořadové číslo 192. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 161 poslanců, pro bylo 79, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

(Probíhá kontrola hlasování.) Hlásí se pan poslanec Bílý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane místopředsedo, nenaskočilo mi zařízení. (Smích.) To znamená znaménko ano. Zpochybňují hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O vaší námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 193. Kdo s námitkou souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců, pro 118, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

A budeme opakovat hlasování. - Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Panu poslanci Vidímovi chci sdělit, že jsme odhlašovali hlasovací zařízení asi tak před jednou minutou, ale co bych pro něj neudělal. Počkám, až to doběhne a odhlásím. Prosím o novou registraci. Jsou všichni, kteří chtějí hlasovat, přihlášeni? Zkontrolujte si to, prosím pěkně. Zdá se, že ano.

 

Budeme hlasovat opět o usnesení Senátu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 195. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 167 hlasujících bylo pro 74, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP