Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. dubna 2006 v 9.02 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dámy a pánové, vážené paní kolegyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Při této příležitosti oznamuji, že pan poslanec Oldřich Vojíř má náhradní kartu č. 16.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Jana Hamplová ze zdravotních důvodů, Ivan Langer, Václav Mencl z důvodu neodkladných pracovních povinností v Brně, Veronika Nedvědová z důvodu účasti na zahraniční pracovní cestě, Vlasta Parkanová z důvodu účasti na pracovní cestě v Albánii, Ladislav Skopal z důvodu účasti na zahraniční pracovní cestě, Tomáš Vrbík z rodinných důvodů.

Z členů vlády jsou to pak: Jiří Paroubek z důvodů pracovních, Libor Ambrozek - zahraniční pracovní cesta, František Bublan z důvodu neodkladných pracovních záležitostí mimo Prahu, Jiří Havel z důvodu účasti na zahraniční pracovní cestě, Vítězslav Jandák z důvodu naléhavých pracovních jednání mimo Prahu, Jan Mládek z důvodu účasti na jednání s rakouským ministrem zemědělství ve Vídni, Pavel Němec z důvodu návštěvy u lékaře, Bohuslav Sobotka z důvodu účasti na jednání Světové banky, Cyril Svoboda z důvodu účasti na pracovní cestě do Spojených států a Kanady, Milan Urban z důvodu pracovních povinností mimo Prahu.

Podle naší dohody a podle schváleného programu schůze dnešní dopoledne zahájíme pevně zařazenými body 13, 14, 10 a 17 a pokračovat budeme body 5 až 9, 11, 12, 15, 16, 18 až 20, 22, 26 až 32. Před projednáváním těchto bodů bychom nejprve odhlasovali nesouhlas se čtyřmi písemnými interpelacemi. Tento bod proběhl včera odpoledne. A nyní se o slovo přihlásil předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda. Já mu dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, byl jsem požádán klubem sociální demokracie, a protože souhlasí ostatní vedení klubů, tak prodlužuji lhůtu na podávání návrhů do správní rady a do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny do úterka do 14 hodin. Ještě jednou opakuji - prodlužuji lhůtu do úterka do 14 hodin na podávání návrhů na kandidáty do správní rady a do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní tedy přistoupíme k hlasování o písemných interpelacích (bod 119). Včera, 20. dubna, jsme projednali celkem pět odpovědí na písemné interpelace poslanců. Vzhledem k tomu, že Sněmovna nebyla usnášeníschopná, bylo nutné přerušit projednávání čtyř odpovědí na interpelace, a to právě do této chvíle. Jedná se o následující odpovědi.

 

Předseda vlády Jiří Paroubek odpověděl na interpelaci poslance Miroslava Grebeníčka ve věci nepravdivých informací, které vědomě podal Poslanecké sněmovně ministr zahraničí Cyril Svoboda o prokazatelné skutečnosti, že příspěvková organizace Ministerstva zahraničí - Českého centra ve Vídni a jeho ředitel Marcel Sauer vedou protiústavní stranickou politickou kampaň a spoluorganizují pochybné obchodní aktivity, neslučitelné s posláním resortní příspěvkové organizace. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1285. Projednávání této odpovědi na interpelaci bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Poslanec Grebeníček navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědí.

Já zahájím hlasování. Kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 138… (Hlasy: Hlasovací zařízení je vypnuto.)

Nevím, jak se to mohlo stát, že přihlášení poslanci nejsou přihlášeni. Takže toto hlasování prohlašuji za zmatečné a prosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. (Problémy s hlasovacími zařízeními pokračují. Poslanci volají na předsedající, aby vypnula hlasovací zařízení.)

Prosím, abyste se přihlásili. Ještě jednou zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grebeníčka, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí předsedy vlády na jeho písemnou interpelaci.

Mezitím sděluji, že paní poslankyně Kateřina Konečná má náhradní kartu č. 11. (Pokračují problémy s hlasovacím zařízením. Po jejich vyřešení:)

 

Nyní zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grebeníčka, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 135 pro hlasovalo 50, proti 46. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále: Předseda vlády Jiří Paroubek odpověděl na interpelaci poslance Miloslava Kučery ve věci hrozby výprodeje národní cukerné kvóty. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 1289. Projednávání této odpovědi na interpelaci bylo přerušeno po uzavření rozpravy. Pan poslanec Kučera navrhl, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s touto odpovědi.

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kučery, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. (Reakce na námitku:) Vždyť je uzavřena rozprava. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 144 pro hlasovalo 46, proti 39. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP