(17.40 hodin)

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, vítám tyto pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že nám jde o stejnou věc. Nebudu dlouho hovořit, pouze znovu připomenu, že argument, že salámová metoda není vhodná, se mi zdá jako argument, který je v tuto chvíli nepatřičný. V této Sněmovně jsem už v roce 1995 slyšel od tehdejšího ministra spravedlnosti Nováka, že rekodifikace bude do dvou let hotová. Bohužel to bylo do deseti let. Domnívám se, že číslo, které jsem zde ukazoval, stojí za to, abychom salámovou metodu zkusili překonat a zkusili lidské životy určitým způsobem chránit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Severovi. Rozpravu končím a také končím druhé čtení této poslanecké předlohy. Děkuji panu poslanci Severovi i panu poslanci Křečkovi.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

37.
Návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona,
terým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 632/ - druhé čtení

 

Jak určitě správně tuším, tím, kdo bude odůvodňovat návrh, je pan poslanec Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo - vidím, že lavice vládní jsou úplně prázdné. Nevím, jestli v této chvíli máme pokračovat v jednání, protože žádný ministr, natož místopředseda vlády není přítomen.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan předseda klubu ČSSD se snaží získat přízeň některého z členů vlády.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Přesto mohu pokračovat, pane místopředsedo. V rámci druhého čtení návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon, bych chtěl shrnout důvody, proč navrhovatelé přicházejí před Sněmovnu s řešením právní úpravy neoprávněných odposlechů.

Současná právní úprava určuje státní instituce - Policii České republiky, Bezpečnostní informační službu a Vojenské zpravodajství - jako instituce, které mohou při své činnosti používat operativní techniku, která je definovaná jako odposlech nebo záznam odposlechu sítě telefonního, datového či jiného obdobného komunikačního provozu nebo provozu se záznamem přepravovaných zpráv. Dále je odposlech nebo záznam prostor. Výše zmiňované instituce mohou použít operativní techniku pouze na základě procedury upravené příslušnými zákony, kde hlavním schvalovacím orgánem jsou soudy a státní zastupitelství. Jakákoliv porušení zákona ze strany Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství může být předmětem trestního řízení. Naproti tomu existuje právní stav, kdy jakákoli fyzická nebo právnická osob může používat operativní techniku naprosto beztrestně a nekontrolovatelně.

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že současná právní úprava je v této oblasti nedostatečná, víceméně žádná, a proto navrhují zařadit do trestního zákona nový paragraf, který by tuto problematiku řešil.

Věřím, že tento návrh Poslanecká sněmovna podpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kladívkovi. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Marie Rusová a uvedla tak usnesení výboru, které máme k dispozici jako sněmovní tisk 632/2.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je zde další poslanecký návrh, který má snahu uvést do trestního zákoníku novou skutkovou podstatu trestného činu, a to nedovoleného odposlechu. Touto normou se ústavněprávní výbor dost podrobně zabýval. S důvody, které zde byly řečeny zpravodajem předchozího tisku dr. Křečkem, se ztotožňuji, takže už po obecné stránce o tom hovořit nebudu. Je zde známá rekodifikace trestního zákona, která touto Sněmovnou nebyla schválena.

Usnesení ústavněprávního výboru z 83. schůze ze dne 29. 3. 2006, to znamená zmíněný návrh poslanců Ivana Langera, Jiřího Bílého a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 140/1961 Sb., trestní zákon, sněmovní tisk 632. Ústavněprávní výbor vydal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh neschválila. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Bílý, takže má slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Dámy a pánové, komise pro odposlechy, tzv. velké ucho, se touto problematikou zabývala ještě za předsedy vlády pana Špidly, kdy na naší komisi slíbil, že zatočí s nelegálními odposlechy. Této iniciativy se nechopil. Chopili jsme se jí my. Tato předloha je zde skoro rok. Vlastně řeší to, že nelegální odposlech není ani přestupek. Pokud se dotyčný nevláme do soukromí občana, tak to není ani přestupek. Proto jsme říkali, jak je možné, že pokud policie chce provádět legální odposlechy, musí projít ohromnou složitostí, řekl bych pomalu byrokracie, aby dostala povolení. Na druhé straně může odposlouchávat kdo a jak chce a není ani tím potrestán. Proto jsme udělali tuto normu, která vlastně řeší nelegální odposlechy. Myslím si, že by byla velká škoda, kdyby Sněmovna tuto normu nepřijala, protože opravdu znovu upozorňuji, že na jedné straně máme legální odposlechy policií a našimi zpravodajskými službami, na druhé straně umožňujeme lehce odposlouchávat.

Víte, jak je to dnes v naší republice. Kolik je vlastně v médiích zveřejněno odposlechů, ač se tvrdí, že jsou ze zdrojů policie. Ministerstvo vnitra to v některém případě ani nevyvrací, takže nevíme, jestli tyto zdroje jsou opravdu legálního, či nelegálního odposlechu. Proto se opravdu nad tím zamyslete. Doporučil bych opravdu propustit do třetího čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému. Hlásí se paní poslankyně Dundáčková. Dávám jí slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych poprosit stejně jako v případě předchozí novely, abyste propustili tento tisk do třetího čtení a vyjádřili mu ve třetím svou podporu, a to s ohledem na to, že se jedná o paragraf, který ve zmiňované neschválené rekodifikaci nebyl žádným způsobem ze strany žádného politického uskupení napadán či zpochybňován. V jednom případě byl údajným důvodem pro nepřijetí rekodifikace trestního zákona paragraf týkající se komunistického genocidy - genocidia, nevím, jestli je to správně česky. V dalším případě to byla eutanazie v případě politického klubu vládní strany, která návrh zpracovávala a předkládala. Dodnes nevíme, co skutečným návrhem bylo. Ale rozhodně to nebyly odposlechy, které se staly velkým nešvarem poslední doby.

Vím, že nešvarů, které bychom chtěli napravit a změnit, v trestním právu je podstatně více. Ale další nebyly předloženy. Tento má výhodu v tom, že předložen v Poslanecké sněmovně byl. Ležel zde řadu měsíců, protože čekal na to, s jakým výsledkem bude projednán trestní zákon jako celek.

V tuto chvíli je podle českého práva trestné jen porušení tajemství dopravovaných zpráv, což není přesně totéž, jako má na mysli tento zákon. Vláda ve svém vyjádření poukazuje na to, že se částečně překrývá tento paragraf s paragrafem postihujícím porušování tajemství dopravovaných zpráv, přesto ale upozorňuje na to, že i vláda ve své tehdy předložené a v platnosti běžící rekodifikaci trestního zákoníku pamatuje na nedokonalou úpravu v tomto ohledu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP