(15.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Budeme tedy hlasovat o tom, že povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vést obecnou rozpravu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 23, přítomno je 153, pro hlasovalo 37, proti 26. Návrh nebyl přijat, takže obecnou rozpravu nepovedeme.

 

Protože podle paragrafu 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a otevírám rozpravu ve třetím čtení. (Námitky.)

Teď se omlouvám, protože jsem udělal chybu. Ano, já jsem přeskočil podrobnou rozpravu. Omlouvám se, ještě jsme ve druhém čtení a otevírám rozpravu podrobnou. Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Miloslav Vlček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem již avizoval podle usnesení, které bylo v bodě III, jak jsme žádali ministra financí, tak z té informace vyplynulo, že musíme přijmout podmíněný návrh, bude-li tedy samozřejmě tento návrh zákona přijat, a já bych toto usnesení přečetl.

Podmíněný návrh, bude-li návrh zákona o změně státního rozpočtu podle tisku 1280 schválen. Navrhuji následující doprovodné usnesení.

Název usnesení zní: Ke změně usnesení Poslanecké sněmovny číslo 2015 ze dne 2. prosince 2005 ke střednědobým výdajovým rámcům na léta 2007 a 2008.

Text usnesení zní: Poslanecká sněmovna v důsledku změny zákona, kterým se mění zákon 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, mění svoje usnesení číslo 2015 ze dne 2. prosince 2005 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 a stanoví nový střednědobý výdajový rámec na rok 2007 ve výši 987,6 mld. korun a na rok 2008 ve výši 1024,5 mld. korun. - Tolik doprovodné usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dále se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Kocourek je další přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám v rámci podrobné rozpravy sdělil, že poslanecký klub ODS vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, podpoří. Podpoříme jej i přesto, že vládou navržené řešení není ideální. Není ideální zejména proto, že podniky se státní účastí mají za úkol účelově financovat řešení problémů, za něž odpovídá stát, a stát by je měl tedy i financovat. Není ideální i proto, že vynucené navýšení zdrojů některých podniků na výplatu dividend, které jsou určeny k účelu odstraňování následků povodní, přinese užitek také zejména ostatním akcionářům těchto některých podniků, a kteří tak na povodních vlastně vydělají, a to zhruba jednu miliardu korun. A také přinese další dodatečné daňové zdroje pro Ministerstvo financí ve výši zhruba 1,3 mld. korun, tedy paradoxně na těchto opatřeních vydělá i Ministerstvo financí. A vydělávat na povodních nepovažujeme za zcela ideální. Navíc ta konstrukce navýšení příjmové strany rozpočtu je i tak dost krkolomná.

Nechceme se ani nyní zabývat otázkou v této situaci, kdy opravdu pomoc a finanční podpora je potřeba, zda, kdo, kdy a co zanedbal. Nechci zde připomínat některé poslanecké návrhy na vytváření povodňových rezerv z roku 2002 nebo 2004. To teď není podstatné. Pro nás je prioritou, abychom zajistili poskytnutí rychlé pomoci postiženým, odstranili rychle škody a obnovili postižená území. To je náš motiv a přístup k projednávání tohoto zákona.

Nicméně i přesto mi dovolte, abych panu ministrovi financí v této souvislosti položil dvě otázky. První otázka je, vážený pane ministře, co vás vedlo k tomu, abyste za takto krkolomných podmínek, kdy na odstraňování následků povodní vydělávají i ti, kteří by neměli, vás vedlo k tomu, abyste za každou cenu prakticky udržoval saldo státního rozpočtu? My máme pocit, že nebylo nutné za každou cenu navyšovat příjmovou stranu rozpočtu. Bylo by průhlednější a čestné si říci: Postihly nás katastrofy a můžeme deficit státního rozpočtu zvýšit a přiznat tak účast státu.

A dále, co trochu postrádám, a k tomu přispěla i neúčast pana ministra na jednání rozpočtového výboru, je nástin dlouhodobých preventivních řešení a jejich financování. Pan ministr zde sice představil v rámci střednědobých výdajových rámců a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2007 a 2008 jakési zdroje financování, nicméně my postrádáme onu dlouhodobou tečku za problémem prevencí obnovy a rozvoje postižených území, to znamená, v jakém horizontu a jakými zdroji vláda předpokládá, že bude možné rizika škod způsobených povodněmi do budoucna minimalizovat. V tomto ohledu bohužel pan ministr nesdělil nic o jakémsi avizovaném fondu, který by měl financovat některá opatření, kolika zdroji by tento fond měl disponovat a v jakém časovém horizontu by mělo být dosaženo oněch dlouhodobých základních preventivních řešení.

Nicméně, jak jsem zmínil, pro nás je prioritou nyní pomoci lidem a obnovit a odstranit co nejrychleji škody, a proto tento návrh podpoříme, nicméně mé dvě otázky na pana ministra trvají.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To byl návrh přednesený v podrobné rozpravě a já se ptám, kdo další se do ní hlásí. Hlásí se pan poslanec Recman, ještě do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Pane předsedo, pane místopředsedo vlády, musím říct jménem svým i jménem svých kolegů, že podporujeme návrh vlády na tento způsob řešení, to znamená navýšení příjmové i výdajové stránky státního rozpočtu o 5 mld. v letošním roce, a musím říct, že - řečeno ateisticky - díky bohu, že ty škody z povodní v letošním roce jsou výrazně nižší než škody způsobené povodněmi v roce 1997 a 2002.

Já bych se rovněž chtěl zeptat pana ministra financí, protože to navýšení je v částce 2 mld. korun z dividend ČEZu, pokud jsem měl možnost seznámit se s odbornou literaturou nebo s odborným stanoviskem k tomu. Pochopil jsem to tak, že by ČEZ měl vyplatit státu v letošním roce asi 4,5 mld. plánovaných dividend a že tuto částku dvě miliardy z dividend ČEZu by měl vyplatit státu jako mimořádnou dividendu. Čili tady bych se chtěl pana ministra zeptat, jestli to skutečně je v tom duchu, jak jsem teď hovořil, to znamená, že dvě miliardy z dividend za majetkovou účast státu v ČEZu je mimořádná dividenda.

Jsem přesvědčen o tom, že vláda v tomto směru rozhodla optimálně, vědoma si toho, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Musím říct za sebe i za své kolegy, že jsem přesvědčen o tom, že by se i finanční zdroje mohly najít z jiných zdrojů. Minimálně dva takové zdroje vnímáme. Tím prvním zdrojem je otázka finančních prostředků, které jsou vyčleněny pro Armádu ČR na nákup obrněných transportérů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP