Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Janeček)

Myslím, že bychom měli trošku napravit onu pošramocenou reputaci České republiky, nechci-li říci přímo ostudu České republiky, danou tím, že náš Parlament - v tomto okamžiku mířím na horní komoru čili na Senát - nebyl schopen ratifikovat rámcovou úmluvu o kontrole tabáku, a přitom se nejedná o nic jiného než o úmluvu, která má chránit zdraví našich spoluobčanů. Bohužel, jako by peníze stále vítězily nad obyčejným selským rozumem, neboť každé dítě dnes ví, každý, kdo je gramotný, a to je 100 procent našich obyvatel,ví, že existuje nápis na každé krabičce cigaret, že kouření škodí zdraví.

Trošku mě mrzí, že tento návrh zákona nepodpořil pan ministr. Pak se dozvídám vtípky, že je to, jako by měl někde nějaký hostinec, někde v nějaké Roudnici, Na Růžku. Já si myslím, že si to naše zdravotnictví nezaslouží.

Myslím si, že je správné se jednoznačně vrátit k těm slovům, která zde byla mnohokrát řečena, to je udělat všechno pro maximální zlepšení zdravotního stavu tím jednoduchým zásahem, že při schvalování tohoto návrhu zákona, pokud je zde veto, umožníme zkrácení projednávání na 30 dní, tak aby na příští schůzi mohl tento zákon být projednán ve druhém a třetím čtení. Byl bych velmi nerad, kdybychom pod záminkou jakýchsi problémů chtěli tento zákon neprojednat, protože by to bylo hodně nefér.

Já bych jenom ještě něco řekl k jedné oblasti, která je výsledkem posledních studií, a to je, že bohužel je prokázáno, že nikotin se podepisuje nejen na zdraví kuřáků, nejen na zdraví pasivních kuřáků, ale bohužel se velmi podstatným způsobem podepisuje na zdraví budoucích dětí kuřáků, protože nikotin je schopen měnit a deformovat genetickou informaci.

Vážení přátelé, možná se vám podaří tento návrh zákona zamítnout, možná se vám podaří ho zablokovat, ale vězte, že ještě v době, kdy nikdo z nás nebude sedět v této Poslanecké sněmovně, budou naprosto zbytečně umírat nebo mít značně poškozený zdravotní stav děti, které byly poškozeny jenom díky tomu, že jsme nepřijali určená restriktivní opatření k tomu, abychom omezili spotřebu tabáku v naší zemi. Bylo by velmi smutné, kdyby se po čase ukázalo, že už i země v Latinské Americe tuto věc chápou a kouření a spotřebu tabáku omezují. Já se domnívám, že tato země, která vždy patřila k zemím s vysokým intelektuálním potenciálem, patřila mezi nejrozvinutější země, se dokáže postavit proti nemravným lobbistickým skupinám a dokáže udělat něco pro to, aby nejen naši obyvatelé, ale i naši potomci nedopláceli na to, že si někdo zajistil nepodporu tohoto návrhu zákona. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím paní kolegyni Lucii Talmanovou, aby jako zpravodajka pro první čtení se zhostila své role.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, předmětem projednávaného bodu, tedy sněmovního tisku 1178, poslaneckého návrhu poslanců Janečka, Holáně, Talíře a Říhy, je novelizace zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Tato novelizace je velmi jednoduchá a stručná. V jedné větě článku I v § 8 se doplňuje písm. c), které zní: "Zakazuje se kouřit na všech pracovištích, kde se zpracovávají, prodávají nebo podávají potraviny, pokrmy či nápoje." Když to přeložím do srozumitelnější řeči, tento návrh, tato novelizace zákona 379/2005 Sb., jejíž účinnost je navržena dnem vyhlášení, zakazuje okamžitě k tomu dni kouření ve všech restauračních provozech v České republice.

Tolik moje zpravodajská zpráva. Dovoluji si přihlásit se do diskuse.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodajce paní poslankyni Lucii Talmanové. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám, registrovala jsem přihlášku paní zpravodajky, má tedy jako první slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. I toto moje vystoupení bude stejně stručné jako zpravodajská zpráva, jejíž stručnost vycházela pouze z jednověté novely zákona 379/2005 Sb. Opatřeními k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se tato Sněmovna zabývala právě projednáváním výše zmíněného zákona v tomto volebním období dva roky. Dovolím si říci, že vše, co mělo býti k tomuto vyřčeno, vyřčeno bylo. Každý z nás si na tuto problematiku udělal svůj názor. Nepředpokládám tedy, že by projednávání tohoto sněmovního tisku trvalo stejně dlouhou dobu jako projednávání zákona samotného, ani nám to končící volební období neumožní.

Na rozdíl od pana předkladatele se nedomnívám, že nastala vhodná doba k diskusi nad touto problematikou, protože právě optikou blížících se voleb se mi jeví krajně nešťastné právě tuto problematiku učinit volebním tématem. Velice ráda bych se přiklonila k tomu, kdyby tímto tématem bylo třeba zdravotnictví a zdravotní stav populace. Byla bych nerada, aby tímto tématem bylo okamžité zakázání kouření ve všech restauračních provozech v České republice. Z tohoto důvodu, i s odkazem na dvouletou diskusi v Poslanecké sněmovně nad tímto "irským" modelem, který samozřejmě v důsledku vede významně k omezení spotřeby tabákových výrobků, ale s okamžitou platností by asi způsobil více problémů než užitku, tak s odvoláním na vše toto si dovoluji sněmovní tisk 1178 navrhnout k zamítnutí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, paní kolegyně. Nyní mám dvě přihlášky. Pan navrhovatel má přednost, poté pan kolega Michalík. ¨

 

Poslanec Josef Janeček: Musím říci, že je mi velmi líto návrhu paní kolegyně Talmanové, protože ona řekla, že by přivítala, kdyby oním tématem bylo zdravotnictví a zdravotní stav obyvatelstva. Já bych ji chtěl upozornit, že asi neexistuje jiné téma, které by přesněji vystihovalo tuto problematiku. Upozorňoval jsem v úvodním slovu, že každý den, tedy i dnes, zemře v této zemi naprosto zbytečně 50 našich spoluobčanů jen díky tomu, že si říkáme, proč lze či nelze takový zákon přijmout.

Chtěl bych říci, že tato iniciativa není dána před volbami. Jak jistě víte, obdobné návrhy předkládám bez ohledu na to, v jaké fázi volebního období se nacházíme. Znovu ale opakuji - zdali má být problematikou voleb zdraví a zdravotní stav obyvatelstva, pak je to tato věc. Mrzí mě na tom strašně moc to, že to je věc, která je odborně prostě nezpochybnitelná. Vážení přátelé, existují statisíce odborných studií, které pouze žádají jedno: vážené parlamenty, omezte spotřebu tabáku. A to, proč to nejde a proč to možná souvisí s volebním tématem, není v tom případě problematika zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva, protože v tom okamžiku bychom takový zákon přece dávno přijali. Já se domnívám, že to souvisí s volbami jinak, že to může být spíše problematika sponzorů a problematika nákladů na volební kampaň. To je možná ta souvislost, ale rozhodně ne souvislost se zdravotním stavem obyvatelstva. To tedy musím jednoznačně odmítnout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP