Stenografický zápis 54. schůze, 15. března 2006


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.01 hodin, pokračovalo v 9.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání u předsednického stolu mimo mikrofon.)


52. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1166/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Kvapil
Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal


63. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1197/ - prvé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Tomáš Kvapil
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Petr Pleva


89. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1198/ - prvé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Ladislav Šustr


90. Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1199/ - prvé čtení

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Miroslav Máče
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
Poslanec Ladislav Šustr


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1045/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslanec František Strnad
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Janeček


133. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


111. Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Šedivá


112. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Hana Šedivá


114. Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/ - třetí čtení

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Radim Chytka


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1195/ - třetí čtení

Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Václav Mencl


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. /sněmovní tisk 1159/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Parkanová


120. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Laštůvka
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Hojda


151. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Hojda


137. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda


138. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


139. Návrh na volbu člena Rady České televize

Poslanec Pavel Hojda


140. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Pavel Hojda


141. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Poslanec Pavel Hojda


142. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

Poslanec Pavel Hojda


150. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 13.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Jan Kasal


118. Vládní návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) /sněmovní tisk 1173/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Vymětal


127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1132/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Teplík
Místopředseda PSP Ivan Langer


128. Vládní návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) /sněmovní tisk 1162/ - třetí čtení

Poslanec Josef Janeček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Janeček
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miloš Melčák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Michal Hašek


3. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 969/4/ - vrácený prezidentem republiky

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jiří Třešňák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Oldřich Němec
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Michaela Šojdrová


6. Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 866/6/ - zamítnutý Senátem

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Senátor Jaromír Volný
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Kováčik


7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona /sněmovní tisk 867/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Michal Hašek
Poslanec Petr Pleva


121. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kvapil


122. Návrh poslanců Miloslava Kaly a Miroslava Kapouna na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/ - třetí čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Miloslav Kala


123. Návrh poslanců Františka Beneše, Miroslava Opálky, Anny Čurdové, Josefa Smýkala, Ludvíka Hovorky, Josefa Víchy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska a dalších na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec František Beneš


124. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Miroslavy Němcové, Vlastimila Ostrého a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Rudolf Tomíček


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Zgarba


134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1217/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Ivana Levá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP