Stenografický zápis 54. schůze, 7. března 2006





(Schůze zahájena ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Cyril Zapletal
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec František Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Václav Frank
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Pavel Hönig
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Exner
Poslanec František Beneš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 952 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Zdeněk Koudelka


2. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 980 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Zdeněk Jičínský


34. Vládní návrh zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1181/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Hana Šedivá


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti /sněmovní tisk 1182/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Hana Šedivá


37. Vládní návrh zákona o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 1192/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Hana Šedivá


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1195/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Josef Vícha
Poslankyně Iva Šedivá


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Tomáš Vrbík


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. /sněmovní tisk 1159/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jan Kasal


43. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 964/ - druhé čtení

Poslankyně Anna Čurdová
Poslankyně Jitka Vojtilová
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček


44. Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - druhé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Svatomír Recman
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Rudolf Tomíček


45. Návrh poslanců Miloslava Kaly a Miroslava Kapouna na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kala
Poslanec František Beneš
Poslanec Lubomír Suk


46. Návrh poslanců Františka Beneše, Miroslava Opálky, Anny Čurdové, Josefa Smýkala, Ludvíka Hovorky, Josefa Víchy, Taťány Fischerové, Svatopluka Karáska a dalších na vydání zákona o prodejní době v zastavárnách a některých jiných provozovnách /sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Antonín Sýkora


47. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Václava Exnera, Vojtěcha Filipa, Michala Haška, Jana Kasala, Jitky Kupčové, Ivana Langera, Miroslavy Němcové, Vlastimila Ostrého a Jana Vidíma na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1046/ - druhé čtení

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Karel Vymětal


48. Vládní návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1055/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák


49. Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1087/ - druhé čtení

Poslankyně Iva Šedivá
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Rudolf Tomíček
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Tom Zajíček


53. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Jiřího Karase, Eduarda Zemana a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., ze dne 28. dubna 2005, o zrušení Fondu národního majetku a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) /sněmovní tisk 1172/ - druhé čtení

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Josef Vícha


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1189/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP