(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás upozorňuji, že jsem vám dal slovo k závěrečnému slovu, že jsem ještě neotevřel podrobnou rozpravu. Chápu, že jste většinu návrhů přednesl, ale budeme se k nim muset vrátit, protože já teprve po vašem závěrečném slově po obecné rozpravě otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku.

Konstatuji, že jsme v obecné rozpravě vyslechli 14 poslanců a 3 faktické připomínky a že samozřejmě v obecné rozpravě nepadl návrh, který bychom hlasovali po obecné rozpravě. Já chápu, že už jste to řekl, ale prosil bych o zopakování návrhu. Stejně tak požádám, protože jsem měl to avízo, že tady bude konkurenční návrh z té druhé zprávy.

Prosím nyní v podrobné rozpravě návrh na usnesení, který by byl předmětem jednání Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já se přihlásím k těm návrhům, které jsem řekl. Základní návrh bude znít: Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vyšetřovací komise. A jako další: Poslanecká sněmovna ukončuje činnost vyšetřovací komise k datu 31. 1. 2006.

Jako doprovodné návrhy: Poslanecká sněmovna souhlasí, aby orgánům činným v trestním řízení, zejména Policii České republiky a státnímu zastupitelství, v případě potřeby byly poskytnuty kopie písemností, které vyšetřovací komise během své činnosti shromáždila.

Další doprovodné usnesení: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zajistila z uzavřených jednání vlády pořízení záznamu zvukového nebo písemného, který by byl následně v potřebném stupni utajení a byl k dispozici pro případnou kontrolu kontrolních orgánů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo další do podrobné rozpravy? Pan kolega Říman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane místopředsedo. Já navrhuji jedno usnesení" Poslanecká sněmovna prodlužuje lhůtu pro předložení závěrečné zprávy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění role vlády, privátních firem a dalších subjektů v procesu restrukturalizace a privatizace chemického průmyslu do 31. března 2006.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji. Pan kolega Vávra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Já bych si dovolil navrhnout, aby návrh předsedy komise byl rozdělen na dvě části, na to bere na vědomí a potom to prodloužení. Jestli by to tak mohlo být.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Předpokládám, že dám jako o protinávrhu k tomu ukončuje činnost hlasovat nejdříve o návrhu pana poslance Římana, protože to je konkurenční návrh, který je neslučitelný s návrhem komise. Protože jde o protinávrh, bude hlasován jako první. S tím počítám.

S faktickou poznámkou pan poslanec Karel Vymětal. Eviduji přihlášku pana poslance Talíře.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já bych se možná vaším prostřednictvím zeptal pana poslance Římana, jestli svůj návrh usnesení myslel tak, že komise by měla ještě dva měsíce pracovat na závěrečné zprávě, protože tam je jenom prodloužení lhůty pro předložení zprávy, anebo má na mysli, že komise má také pracovat. Možná že by bylo dobře, kdyby to upřesnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To už bych nechal na komisi. Myslím si, že to je otázka hlasování. Ale pan poslanec Martin Říman jistě upřesní svému kolegovi Karlu Vymětalovi a nám všem, jak myslel to svoje usnesení.

 

Poslanec Martin Říman: Já znám pana kolegu Vymětala jako známého žertéře, takže mu odpovím, že by to samozřejmě mělo znamenat i práci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozuměli jsme tomu tak všichni.

Pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedající, já bych chtěl požádat před závěrečným hlasováním o přestávku na deset minut pro poradu klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhovím vám, pane předsedo. Konstatuji, že je 17.33, ne 13.30, jak říkal kolega Tlustý, proto v 17.45. Dávám vám 12 minut, pane předsedo.

Prosím všechny poslance a poslankyně, aby se v 17.45 dostavili k hlasování o usnesení k závěrečné zprávě vyšetřovací komise.

 

(Jednání přerušeno v 17.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP