(14.20 hodin)

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu pokračovat v návrzích na změnu programu, a dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodů 58 a 59, to je druhé čtení tisku 1156 a 1157, a to aby byly zařazeny jako pevné body na příští úterý, tedy jako body č. 4 a 5 programu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To znamená v úterý 31. 1. jako čtvrtý a pátý bod. (Ano.)

Teď bych požádal Pavla Hojdu, připraví se pan poslanec Pátek.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vážené dámy a pánové, já mám dva návrhy.

První z těchto návrhů se týká vyšetřovací komise - ve zkratce - Unipetrol. Navrhuji, aby byl zařazen bod programu schůze, a to zpráva vyšetřovací komise Unipetrol, a to buď zpráva konečná, anebo zpráva s požadavkem o prodloužení mandátu této komise. Záležet bude samozřejmě na tom, jak se komise tento čtvrtek dohodne. Požaduji zařadit tento nový bod jako první bod v úterý 31. 1. s tím, že se domnívám, že tato zpráva by netrvala déle než avizované návrhy mých předřečníků. To je tedy první návrh.

Druhý návrh se týká zařazení dvou volebních bodů, a to především návrh volby tří členů Rady Českého rozhlasu, tu jako bod č. 191 našeho programu, a dále volby jednoho člena Rady České televize, tu jako bod 192 našeho programu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže tři členové Rady Českého rozhlasu a jeden člen Rady České televize - a zařadit tyto body kam?

 

Poslanec Pavel Hojda: Jako body č. 191a 192, čili v tom bloku volebních bodů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, dobře. Dále je přihlášen pan poslanec Miroslav Pátek, připraví se pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych předložil návrh na pevné zařazení bodů předkládaných Ústeckým krajem, a to bodu č. 123 - sněmovní tisk 1197, bodu č. 124 - sněmovní tisk 1198, bodu č. 125 - sněmovní tisk 1199, a to všechny v prvním čtení, ty zařadit na čtvrtek 2. 2. 2006, čili na příští čtvrtek, jako první, druhý a třetí bod jednání dopoledne. Důvodem tohoto návrhu je sladění časového rozvrhu zástupce předkladatele, hejtmana Ústeckého kraje, s programem Poslanecké sněmovny.

Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní prosím pana poslance Jaromíra Talíře.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych také navrhl pevné zařazení bodu. Jedná se o třetí čtení zákona, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tisk 885. Tento tisk je sice lhůtově připraven ke třetímu čtení ve středu, ale já navrhuji, abychom to třetí čtení provedli v pátek jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale je to který bod programu?

 

Poslanec Jaromír Talíř: Je to bod č. 141 a prosím ho zařadit jako první bod tento pátek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tento pátek první bod.

Nyní požádám pana poslance Jana Vidíma, další pak bude Lucie Talmanová.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, pane předsedo. Paní a pánové, dovolte, abych předložil dva návrhy k navrženému pořadu 53. schůze.

Prvním návrhem je návrh na vypuštění bodu č. 44, což je druhé čtení vládního návrhu zákona o Vojenské policii a s ním související bod č. 172, což je třetí čtení tohoto návrhu. Důvod je ten, že výbor pro obranu a bezpečnost dosud nedospěl při projednávání tohoto tisku k závěru, a proto Poslanecká sněmovna v této podobě ještě se tím nemůže zabývat.

Druhým mým návrhem je návrh, který vyplývá z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, usnesení má číslo 258, kde mi výbor uložil, abych Sněmovně navrhl zařadit bod č. 195, kterým je vládní návrh na vyslání kontingentu speciálních sil resortu Ministerstva obrany do protiteroristické operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, pevně na pátek 3. února jako první jednací bod. Důvodem pro návrh na toto pevné zařazení spočívá v tom, že návrh programu má už v tuto chvíli více než 230 bodů a pro přípravu takové mise je nezbytná určitá časová jistota. Proto tedy výbor usoudil, že by bylo správné, aby Poslanecká sněmovna tento bod zařadila na pevné projednání v pátek 3. února jako první bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, jako první bod 3. února.

Dále hovoří paní poslankyně Talmanová a po ní pan poslanec Pospíšil.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout rozšířit náš program jednání o bod s názvem Návrh na volbu člena správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Dne 13. 12. loňského roku vypršel mandát členu správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny panu Mikšovi, zvolenému z řad zaměstnavatelů. Jsem přesvědčena, že v situaci, ve které se nalézá Všeobecná zdravotní pojišťovna, tedy v situaci nucené správy, by její správní rada neměla být neúplná.

Poněvadž je to bod volební, dovolím si ho navrhnout jako bod 192 našeho programu v případě, že body, které zde navrhl předseda volební komise Hojda, budou zařazeny a schváleny jako body 190 a 191, resp. 191 a 192 - pak následně by tedy tento bod byl bodem č. 193, jestli se nemýlím. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže jde o další bod, č. 193, do bloku voleb.

Nyní hovoří pan poslanec Jiří Pospíšil, připraví se poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dovolím si navrhnout vyřadit z programu schůze č. 48. Jedná se o návrh nového zákona skupiny poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení.

Jde o to, že tuto problematiku konkursního práva probírá ústavněprávní výbor a shodl se na kompromisní variantě, přičemž tuto kompromisní variantu připravil do podoby pozměňovacího návrhu vůči vládnímu textu zákona. Z tohoto důvodu si myslím, že projednávat v tuto chvíli poslanecký návrh je bezpředmětné, a navrhuji, jak jsem řekl, jeho vyřazení z programu schůze.

(Posl. Hašek se dohodl s posl. Kováčikem o změně pořadí svých vystoupení.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak dobře, vidím, že jste se dohodli jinak, takže nejdříve vystoupí pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já přispěl k návrhu na změnu a doplnění programu této 53. schůze Poslanecké sněmovny.

Nejprve: Myslím, že procedurálně nekonfliktní je návrh související s personálními změnami, ke kterým došlo ve složení poslaneckého klubu sociální demokracie v Poslanecké sněmovně. Žádám proto o zařazení nového bodu v pořadu schůze, a to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Souvisí to se zařazením nových kolegů do orgánů Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP